Utskrift från gbg.yimby.se
....

Rödgrön replik om Norra Masthugget

Fredrik Rosenhall från inobi och vi i Yimby uttryckte vår oro över den (gatu-)strukur som är föreslagen i detaljplanen för Norra Masthugget i en debattartikel i GP. Stadsbyggnadskontoret och Älvstranden har replikerat i GP. Vi har också fått en replik från de rödgröna i Byggnadsnämnden som följer.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Göteborgs mäktigaste parkrum

 

Jag har alltid fascinerats av stadens rumsbildningar och framförallt platser där höga byggnaders fasader skapar väggar i ett kompakt rum med himlen till tak. Det kan få mig att stanna upp och bara insupa ...för att sedan ta upp mobilen för att börja fota. Ett av Göteborgs allra häftigast rum gömmer sig bakom WSP-stubben.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

GP-debatt: Cyklarna behöver mer utrymme i körbanorna

Yimby Göteborg och Naturskyddsföreningen har skrivit en slutreplik på GP-Debatt om att flytta cyklarna till körbanan för att få till en bra lösning för cyklister och för alla andra som nyttjar staden. Läs även den ursprungliga debattartikeln "Flytta cyklarna till körbanan" och de rödgrönas svar "Fler satsningar på cyklar på väg". Slutrepliken följer i sin helhet:

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

GP-debatt: Skapa inte livlösa gatumiljöer i Norra Masthugget

I söndags skrev Yimby Göteborg på GP-debatt tillsammans med Fredrik Rosenhall, arkitekt på inobi ab. Som vi tidigare tagit upp i två analyser (1, 2) och ett yttrande så är vi bekymrade över den strutkur som är föreslagen i planen. Samtidigt, rätt utfört kan kombinationen av Linnéstadens stadsliv, älvstrandens kajer och den spektakulära arkitekturen kan bli något alldeles unikt.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Ett dynamiskt Inom Vallgraven i tillfällig stagnation?

Staden inom Vallgraven har lite olika skepnader beroende på perspektivet. Å ena sidan är det vårt historiska centrum med några av stadens äldsta byggnader och med ett gatunät från när staden grundlades, å andra sidan har vi haft en storskalig sanering runt 1970 som bl.a. resulterat i stadens största köpcentrum. Lägg där till bränderna som vi skrivit om tidigare så kan man ana både gammalt bevarat och stora förändringar på samma gång. I det följande försöker vi bli lite klokare genom att titta på byggnadsåret för byggnaderna Inom Vallgraven.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Historiska bränder i Göteborg

Det här det första inlägget i en serie med nedslag i olika perioder av Göteborgs historia och hur de har påverkat (och fortfarande påverkar) dagens stad.

För många är området innanför vallgraven det man tänker på när man säger Göteborg, och området är fortfarande relativt lättigenkänt på kartor från tiden kring grundandet 1621. Av den stad som byggdes för snart 400 år sedan finns det dock ytterst lite kvar, och ett av de största skälen till det är de stora bränder som drabbade staden under dess första 200 år. De många omfattande omvandlingar som följt bränderna visar att det historiska Göteborg snarare är en ständigt pågående omvandlingsprocess än ett specifikt tillstånd.

Plan för Göteborg från 1644. Befästningsmurarna var vid denna tid fortfarande inte helt fastställda, men kom i stort att likna de som visas på planen.


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Debatt: Flytta cyklarna till körbanan

Idag skriver Yimby Göteborg och Naturskyddsföreningen på GP-Debatt om att flytta cyklarna till körbanan för att få till en bra lösning för cyklister och för alla andra som nyttjar staden. Det är Gustav Sjöblom som är upphovsmannen till idén, men den ligger också i linje med vad vi skrivit tidigare här på Yimbys hemsida, t.ex. om barnen och bilarna. Debattartikeln följer i sin helhet:

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

«
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YimbyGBG:s 4280 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


YIMBY Göteborg på Twitter