Utskrift från gbg.yimby.se
....

Göteborgs stadsbibliotek


Karin Boye åter på sin plats i solen framför stadens mest besökta kulturinstitution.


- Visst blir det bra? Frågar en glad bibliotikarie samtidigt som hon packar upp nya datorskärmar som placeras ut längs med studiebänkar i den gamla delen av byggnaden. Det är tydligt hur personalen är glada att äntligen komma i ordning i det nygamla bibliotekshuset. För det är inte ett helt nytt bibliotek som slår upp portarna på onsdag. När man rör sig runt bland hyllplanen känner man igen sig, det är som att vandra runt i samma stadsbibliotek man alltid har gjort, men ändå i något helt nytt. Jag gillar det!

YimbyTV med färskt inslag om nya stadsbiblioteket:


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Infill 5: Stadsplanering för mångfald

Arkitekten Lukas Memborn har skrivit en serie mycket intressanta småskrifter som beskriver olika sätt att förbättra dagens stadsplanering. Skrifterna, fem stycken "infills", går att ladda ned fritt hos arkitekturnätverket Archileaks. Yimby Göteborg har fått tillåtelse att återpublicera skriftseriens fem delar. Den första delen handlar om möjligheterna till småskalig förtätning med stadsradhus. Den andra delen handlar om hur man bäst tar tillvara möjligheterna med Västlänkens station i Haga. Den tredje delen handlar om hur man anpassar trafikplaneringen till innerstadens logik. Den fjärde delen handlar om hur vi kan skapa en gångvänlig stad. Den femte delen handlar om hur vi kan skapa mångfald.
» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Lyft blicken och tänk nytt om Heden

I söndagens GP publicerades en lysande debattartikel om Heden skriven av Bo Karlberg. Artikeln beskriver en strikt men flexibel runätsstruktur för Heden. Den skulle t.ex. kunna rymmma Yimbys förslag som förlänger Vasagatan. Vi har fått Bo Karlbergs tillåtelse att återpublicera artikeln.

 

Är Heden en förutsättning för Gothia Cup? Är infarts-parkering självskriven på Heden? Är tio fotbollsplaner inom en radie av 400 meter i centrala Göteborg en rimlig och hållbar markanvändning? Behövs ytterligare en stor park i nära anslutning till Trädgårdsföreningen? Är Göteborgs framtid som evenemangstad beroende av Heden? Finns andra ytor runt om i Göteborg, väl så bra som Heden, för fotboll och evenemang? Vad innehåller Göteborg redan i dag av fria rymder parker, och vackra miljöer?

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

"Utvecklar vi inte staden avvecklar vi staden"

Västsvenska Handelskammardagen 2014 hölls den 2:a april på Svenska mässan med tema Tron på Göteborg, "Utvecklar vi inte staden avvecklar vi staden". Jag var en av deltagarna på ett välbesökt arrangemang. Här följer en kort rapport.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Videoföreläsning: How To Build a Better BlockJason Roberts, en engagerad medborgare i Dallas, berättar om sitt projekt Better Block, och om hur han försökt förbättra sin stadsdel Oak Cliff på olika sätt. Tillsammans med vänner och lokalbefolkning har han initierat allt ifrån egenhändigt målade cykelbanor till att hitta nya användningsområden för outnyttjade byggnader. En del av projekten har blivit permanenta inslag i stadsdelen, medan andra kanske bara varat en helg.

I en tid som präglas av byråkrati och evighetslånga utredningar, känns Roberts pragmatiska inställning till urbanism oerhört befriande. Talessätt som "Rom byggdes inte på en dag" byts ut mot "let's do it next weekend!".

Jubileumsröjningen 2021

I dag lanserar Göteborg & Co tillsammans med flera av fackförvaltningarna och Älvstranden Utveckling AB ett nytt förslag till Göteborgs 400 årsjubileum. Förslaget går ut på att återställa många av de klassiska gröna miljöerna i Göteborg till så som de såg ut runt 1921, 1821, 1721 eller kanske till och med 1621. Förslaget har fått namnet Jubileumsröjningen 2021.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Öppning av Gamla vattentornet i Slottsskogen

Under rubriken Krönika publicerar vi opinionsmaterial som uttrycker författarens personliga ståndpunkter, vilka inte nödvändigtvis är Yimbys officiella hållning i frågan. Idag publicerar vi ett inlägg av Frida Lundh som informerar om föreningen Aquatoriets vänner.Foto: Sonia Kamrani

En nystartad förening som heter Aquatoriets vänner kommer att öppna upp Gamla vattentornet i Slottsskogen för allmänheten. De arbetar även med Sjömanstornet och båda tornen renoveras just nu av Higab. Vattentornet beräknas vara klart den 20 juni och Sjömanstornet 31 augusti.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

«
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YimbyGBG:s 2538 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


YIMBY Göteborg på Twitter

Nyhetstips!
16 April 09:41 av Mattias Bolander
Reseavdrag
15 April 22:19 av Johannes Westlund
Västlänken
13 April 22:53 av Signatur: Hansson