Utskrift från gbg.yimby.se
....

Stora Skara?

 


GP skriver idag om den ökade översvämningsrisken i och kring Göteborg. Utgångspunkten är rapporten Extrema väderhändelser fas 2. Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp där ett flertal förvaltningar ingår och som leds av Ulf Moback på Stadsbyggnadskontoret. Man har studerat vilka konsekvenserna kan bli av en dramatisk höjning av vattennivån. Enligt rapporten skulle det kosta uppemot 10 miljarder kronor att skydda de mest centrala delarna av Göteborg. Moback framhåller att detta är investeringar som kan göras över en femtioårs-period men att det gäller att lösa ansvarsfrågan omgående:

I det extrema extremfallet, då forskare i Holland kalkylerar med en höjning av havsnivån på upp till fyra meter, förslår inte förstärkningar vid kaj särskilt långt.

– Då snackar vi om förhållanden på 200 års sikt. I en sådant läge måste det byggas en barriär ute till havs för att skydda Göteborg. Eller så måste delar av staden flyttas till högre nivåer. Den springande punkten när det gäller insatser mot översvämningar och skred är ansvaret för att de rätta åtgärderna genomförs.

– Samspelet kommun, fastighetsägare och staten är det riktigt svåra. Staten måste sätta ned foten och lösa den frågan och det måste ske inom en tvåårsperiod. Så länge inte ansvarsfrågan är klar vill ingen vidta åtgärder eller ta ansvar för det som trots allt görs, säger Moback, som inte hymlar med att staten bör ta huvudansvaret för att skydda Göteborg.

– Staten har en massa anläggningar i Göteborg och ett övergripande ansvar för den ekonomiska motor som Göteborg och Västsverige är för hela landet.

Kia Andreasson (MP) tillhör de som tycker det är dags att ta översvämningsrisken på allvar. I GP ställer hon frågan om vi måste flytta Göteborg till Skaraslätten, vilket oppositionsrådet Barbro Hassel (S) i Skara inte säger sig ha något emot.

Ingen betvivlar nog Andreassons engagemang i de konsekvenser klimatförändringarna medför, eller hennes vilja att skapa debatt, men frågan är om hennes förslag verkligen är att ta problemet på allvar. De insatser som rapporten föreslår är betydligt mindre radikala, men förmodligen betydligt enklare och billigare att genomföra än att flytta Sveriges andra stad:

- Datamodellera alla översvämningar
- Ytterligare en vattenståndmätare i Göteborgs hamn
- Inventera anläggningar som ligger i riskzonen för högt vatten
- Skräddarsydd utformning av översvämningsskydd
- Detaljstudier av geotekniska förhållanden
- Materialdepåer med utrustning mot översvämningar

Inget ont om Skara men att flytta Göteborg till Axevalla hed får nog ses som en sista nödlösning.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Daniel A (3 Februari 2009 14:13):
Man kan titta på dom lösningar som man har i London, för att kanske föra över en del av idéerna hit.

Sedan är Göteborg oehört kuperat så det är bara älvkanterna och innerstaden som blir översvämmat.
Åkanterna likaså förstås såsom kvillebäcken.
 0
mhean (3 Februari 2009 14:39):
Delsjön o österut känns ju intuitivt som ett aningen bättre alternativ än Skara...
 0
Erik Sandblom (3 Februari 2009 16:08):
Herrljunga blir bra. Där finns järnväg i fyra riktningar!
 0
Marre (3 Februari 2009 17:00):
Är väl enklare att i så fall beräkna var kustlinjen stabiliserar sig och flytta berörda kvarter upp på närmsta bergknalle. Sådana saknas ju inte.

Kia Andreasson (MP) och Barbro Hassel (S) kan dock gärna flytta till Skaraslätten redan nu...
 0
Ingenjör (3 Februari 2009 21:55):
Herrljunga är ju kanon!

Det löser ju även den infekterade debatten om västlänk eller station utanför stan:

Om inte järnvägsknuten kan komma till Göteborg får Göteborg komma till järnvägsknuten!

:-)
 0
Jesper Hallén (3 Februari 2009 23:52):
Jag tycker att det är bra att man tar upp det till ytan och om man börjar gå till botten med problemet.
 0
Patrik Sterky (8 Februari 2009 15:05):
I artikeln nämns en kostnad på 5-10 miljarder, det är småpotatis jämfört med att bygga en ny stad...
 0
Krister (16 September 2017 10:08):
2017-09-15 Göteborgsposten:
Enligt räddningstjänsten har man tagit emot ett 70-tal larm om översvämningar efter det kraftiga regnovädret som drabbade Göteborg under fredagen. Så gott som varje år på 2000-talet har centrala staden drabbats av översvämningar.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5377 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
11 September 20:20 av Mikael Bigert
Göteborgsregionens folkmängd
17 Augusti 10:48 av Matthias H.
Västlänken
16 Mars 08:59 av Erik Funck