Utskrift från gbg.yimby.se
....

Det är på Lindholmen det händer.

 

Chalmersfastigheter bjöd förra året i samarbete med Älvstranden Utveckling in fyra arkitektkontor till att komma med förslag på hur Chalmers del av Lindholmen skall utvecklas. Formen var inte en egentlig tävling, utan parallella uppdrag, vilket betyder att alla fyra har fått lika mycket betalt och att beställarna därmed har rätt till att fritt plocka bland förslagen. De färdiga förslagen kom in i december och processen som nu pågår skall bilda grund för den kommande planprocessen för Lindholmen.

Förutsättningarna för uppdraget var att ge förslag till fastighetsutveckling för Chalmersfastigheter sammanknutet med stadsutveckling för Älvstrandens Utveckling. Mycket vikt har lagts på trafik, stråk och mobilitet, med den kommande linbanan som ett viktigt element i området. Även förslag till parkeringslösningar har varit viktiga eftersom det försvinner väldigt många parkeringsplatser när området byggs ut.

Vad fastigheterna skall innehålla är inte helt fastlagt, varför teamen har kunnat vara förhållandevis fria mht explorateringsgrad och funktioner. Det är dock klart att Chalmers behöver bygga ut med både undervisningslokaler och nytt kårhus och att det skall inkluderas både student- och forskarbostäder i området.

Förslagen har varit utställda på Lindholmen och kan numera ses på Chalmersfastigheters kontor, Gibraltagatan 1A, under tiden som processen går vidare.

 

 

De fyra förslagen:

Det danska förslaget står namnkunninga och världskända Henning Larsen Architects för i samarbete med SLA (landskapsarkitekter) och COWI teknikkonsulter.

De har jobbat med en tydligt redovisad analys av förutsättningarna, där Lindholmens topografik, riktningar, stråk och klimatförhållanden binds ihop i ett urbant område med Kuggen som nav.  Resultatet blir en ganska finrutig plan med många snäva stråk och torg.

Team Henning Larsens förslag ses här:

 

Fransk-Svenska Erik Giudice har samarbetat med spanska Ecosistema Urbano och Ramböll  om ett förslag som i mycket skilljar sig från alla andra. Även om det paradoxalt nog är det teamet som citerar Jane Jacobs i sitt presentationsmaterial står de för det mest modernistiska och minst tradionellt urbana förslaget. Man skriver om ”Landskapet som en matta”, ”porösa inomhuslandskap” och ”vertikal stad”.

Men husen är riktigt spektakulära!

Team EGAs förslag ses här:

 

Stockholmska SMWS – Sofia Westerlund och Mårten Setterblad har samarbetat med Sweco. De har gjort en solid analys, men med resultatet att de arbetar vidare på den storskalighet som redan påbörjats på Lindholmen. Deras gator och stråk bildas således av mellanrummet mellan mycket stora byggnadsblock. Förslaget ger vibbar av amerikansk storstad, och signalerar mera bilstad än gångvänlighet.  Solitt och lite tråkigt kan man tycka.

Team SMWS' förslag ses här:

 

Det lokala Göteborgsförslaget står Liljevall, Inobi och Trivector för i samarbete med COWI.  Som man skulle kunna vänta sig framvisar de en större lokalkännedom än de andra teamen och det är därmed det enda förslaget som har med stråket till den eventuellt framtida spårvagnsbron mellan Stigberget och Lindholmen.  Förslaget jobbar även med stråkbildningar till omgivningen, samt mycket vettiga förslag till hur Lindholmen i framtiden skulle kunna utvecklas i stort.

Team Liljevall-Inobis förslag ses här:

 

 

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Krister (14 Februari 2017 07:43):
Team Liljevall-Inobis förslag är värt att arbeta vidare på.
Viktigast är att få till förbindelse mellan Stigberget och Lindholmen. Då får vi en bra förbindelse med Majorna och resten av staden.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5368 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter