Utskrift från gbg.yimby.se
....

Stadstuveckling: #Färjestaden

 

Peter Nilsson, student vid Chalmers Arkitektur, har gjort ett intressant kandidatarbete om stadsutveckling vid Majnabbe och Stenas tysklandsteminal inklusive en hantering av Oscarsleden och ett förslag på ett kvarter med blandade funktioner. Vi har fått möjlighet att återpublicera arbetet och Peter vill gärna ha konstruktiv återkoppling.

Området idag. (Tillägg av red.)

 

Stadsutveckling

Bebyggelsestruktur med förslag #Färjestaden. (Klicka för större.)

 

Exploatering & parkering

Plankartan med bebyggelsetrukturen i skala 1:7 000 visar på exploateringsområdet (320 000 kvm) i ljusgrått, som jämförs med den totala byggytan (BYA). Förslaget #Färjestaden har ett exploateringstal på 1,55. Med totalt 495’000kvm BYA och en genomsnittlig yta på 42kvm per person enligt SCB kan det byggas 5’000 bostäder för 12’000 personer. Parkeringen sköts på tre huvudpunkter, under Taube Parken (428pl.) i ombyggda terminalen (160pl.) under två kvarter (152pl.) samt utmed gatorna (590l.) Totalt 1 330 platser.

Situationsplan på projektområdet med förslag #Färjestaden. (Kicka för större.)

 

 

# Ny stadsgata

Människan först. Oscarsleden tillgängliggörs av rikliga övergångar och ett mittstråk för gång och cykel kantat av trädrader. Hastigheten sänks därmed till under 50km/h och därmed buller och föroreningar. Bilen, spårvagnen, färjan ska ta ungefär lika lång tid till centrum.

Gatan kantas av parkering och möjliggör för stadsliv och verksamheter i ett tempo för alla.

Perspektiv förslag #Färjestaden vid kvarter Taube med Älvsborgsbron och Götaälv i bakgrunden. Erik är på väg till havsvattenpoolen för att simma sina dagliga 4 km, Stina och Anton är på väg mot centrum med cyklar från Styr & Ställ. (Klicka för större.)

 

# Flexibel skala

Strukturen i kvarter är skalbart från att kunna vara en trappuppgång till ett komplex med flera uppgångar.

# Sjöfart

Stena har lämnat området och ersatts av ett flytande kvarter, Germanica. Som en påminnelse till form och plats var fartygen brukade lägga till. En ny terminal med en liten vik skapar en inbjudande plats för de besökande dagskryssningsfartygen på sommaren.

# Terminaler

Den ursprungliga Amerikaterminalen byggs om till galleria, saluhall, kontor och p-hus med påbyggda radhus på taket. Fredrikshavnsterminalen bevaras och blir fokus mitt på områdets nya torg mot havet. 

# Älvsnabben

Kollektivtraffiken byggs ut med fler hållplatser och direktbåtar till Stenpiren och Lilla Bommen. 

# Taubes park

Majnarpskullen med sina historiska byggnader utvidgas, jämnas till och ramas in. En slinga för motionären eller den entusiastiske flanören skapas. 

# Havsbadet

Längst ut på piren, när man tagit sig över bron kommer man till områdets torn, likt en fyr välkomnar den sjöburne till Göteborg. En våning ner finns ett badhus med bastu, solbryggor och en flytande havspool med uppvärmt rent saltvatten för soliga dagar.

# Gästhamn

En kuststad behöver båtar och rörelse. En stor gästhamn blir en besöksdestination även för landkrabbor.

 

Terrängen en del av staden

Nuvarande användning av marken är främst en uppställningsplats för fordon som skall vidare med någon av Stena Lines färjor. Stora arealer är också vigda åt Oscarsledens traffikapparat. Det är som ett wasteland med asfalt, buller och luft- föroreningar som sprängts fram genom berg och byggts upp på broar.

Sektion av projektområdet idag. (Klicka för större.)

 

Färjestaden använder terrängen till att forma en struktur som växlar i höjd och ger stråk som kopplar samman områdena i Majorna. Rekreationsområden med havet och natur görs sig hela tiden påmind i siktlinjer och längs med gatorna när man rör sig i området.

Sektion av förslag #Färjestaden.

 

Befintligt bebyggelsestruktur

I Majorna nästan hela vägen mot Älvsborgsbron, mitt emot Eriksbergskranen hittar vi området som skall utvecklas från industri till stad.

Älven, industriområdet i hamnen, Oscarsleden och terrängen delar in Göteborg i olika skikt som inte helt enkelt överbryggas.

Spårvägen följer runt Gråberget och verksamheter har samlats kring dess hållplatser markerade på kartan ovan. Största strukturen är vagnhallen vilket genererar extra mycket spårvagnstrafik.

Bebyggelsen är ortogonal kvartersstruktur och där terrängen blir mer påtaglig inpassade lameller och punkthus.

 

Människors rörelser

 

Oscarsledens fyra filer har första prioritet och med bilen nås centrum på 5 minuter. Spårvägen och Älvsnabben båtarna (hållplatser och dragning i blått på kartan ovan) kommer fram på 15 respektive 23 minuter.

Buller från spårväg och trafik är påtagliga. Enbart ofärgade områden på kartan ovan klara gränsvärdena för bostadsbyggande.

I väster om projektområdet finns fina kulturvärden i Klippan som även är ett populärt område för flanering vidare ner längs älven mot Långedrag. På Majnarpskullen finns äldre byggnader från 1800-talet i övrigt är området mestadels industrier.

 

Grönstrukturer och terräng

Gråberget reser sig kraftfullt från älven och når dryga 60 meters på sina ställen. Söder och mot öster från berget sprider sig en variation av höjder. Terrängen har skapat en fristad för friväxande natur som är markerad med ljusgrön färg på kartan.

Majorna har sina gröna fläckar och de flesta har en idrottsplats i fokus, markerad med mörkare grön på kartan.

Framför Kungsladugårdsskolan leder en boulevard, mest trafikerad av spårvagnen som avslutas med en plaskdamm och strukturerad parkmiljö där barn och hundar kan leka.

Längst i söder på kartan vid plushöjd 17 finns många kolonilotter.

 

 

Byggnad

Fasadutsnitt av Kvarter Taube. (Klicka för större.)

 

 

# Flexibel byggnad

Kvarter Taube är uppbyggda med tät pelarstruktur som kan vara en del av ett större rum eller en del av en vägg i ett mindre rum. Schakt är placerade visuellt och åtkomligt längs spiraltrappans outnyttjade hörn. Korta spännvidder medger tunna bjälklag men kräver ett ljudisolerande golv som kan justeras höjdmässigt efter behov. I golvet dras alla installationer. Ventilationen är lokal i varje lägenhet eller lokal. Tillluften tas i fasad och leds in till ftx-/ventilationsaggregat i specifikt rum eller ovanför stora toaletten/garderoben.

Normalplan våning 2-4. Kverter Taube.

 

# Gedigna material

Den kraftiga tegelmuren med reliefer och uttryck kommer stå pall av flera decenniers väder och vind. Den kan komma bli en del av Göteborgs framtida historia. Massivträ som enda material i väggar, golv och pelare absorberar koldioxid under odling och kommer lagra denna under hela byggnaden livslängd. Trä har ett uttryck som förändras och förädlas över tid och ger likt teglet en patina med mer värde ju längre det får finnas.

 

# Bekvämligheter

Det finns nästan inga gemensamma utrymmen eller trapphus, hissen går direkt in i lägenheten. Hissen är tillräckligt stor för att rymma cyklar, barnvagnar och rullstolar, dessa ställs i den stora hallen som traditionellt hade varit trapphus. Här finns också lägenhetens förråd. Alla fönster är franska dörrar som kan öppnas helt för drag under varma sommardagar.

 

# Ögon på gatan

Alla rum med funktion har fönster mot gatan, utom badrum så klart. Detta ger en närhet och trygghet samt gott solljus. Alla lägenheter har balkonger i två väderstreck med en tyst sida. Sovrummen har fönster mot samma tysta sida.

Östfasad och sektion av Kvarter Taube och sektion genom Amerikagatan mot terminalen. (Klicka för större.)

 

Söderfasad av Kvarter Taube och sektion genom Fredrikshavngatan. (Klicka för större.)

 

Perspektiv i entréportalen. Karin och Ingrid har varit och solat på bryggan. De är glada att Göte är hemma med sina blommor. (Klicka för större.)

 

Perspektiv direkt innanför hissdörren mot kök och matsal. Anna och Måns plockar in matvarorna från dagens storhandel. (Klicka för större.)

 

Principsektion genom Kvarter Taube. (Klicka för större.)

 

 

Projektförslaget i orginal A0 finns att ladda ner här.
Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Anders Svensson (2 Juli 2017 07:54):
Varför kalla det Färjestaden som ju är en stadsdel på Hisingen? Området heter ju Majnabbe och Majviken vilket det gjort i ett par hundra år. Det är svårt att se på bilderna och ritningarna men det ser inte ut som om gamla huvudkontoret för James Dickson & Co blir bevarat i detta förslag. Det finns ju kvar idag mitt mellan alla gator och vägar.
 0
Erik Olsson (11 Augusti 2017 15:38):
Gräv ner eller däcka över Oscarsleden, kan ju inte göra hela jäkla stan till en cykelfartsgata. MP/S försöker få bilarna att försvinna, det som är Göteborg´s levebröd.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5377 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter