Utskrift från gbg.yimby.se
....

Rösta på vårt Göteborgsförslag för ett mer levande Västra Nordstan

 
Yimby Göteborg har lanserat idén om att öppna upp Göteborgs Stads förvaltningsbyggnad Traktören med publika verksamheter i bottenvåningarna. Av idén har vi skapat ett Göteborgsförslag som det går att rösta på. Får vi ihop 200 röster kommer förslaget att tas upp i ansvarig nämnd. Hittills har ca 135 röstat, vilket är 68% av rösterna som behövs. Gå in och rösta och dela detta inlägg till vänner, bekanta och alla du känner.

Edit 31:a oktober: Nu är det 160 röster vilket motsvarar 80% av vad som behövs.
Edit 19:e november: Nu har vi 240 röster, dvs mer än vad som behövs, och förslaget kommer att tas upp i ansvarig nämnd. Oklart när.Efter: Med relativt enkla medel kan traktören bli till ett stadskvarter och konkret ge tillbaka till staden!

Före: Mörka, trista, otrygga och tråkiga arkader.

Före: Till och med ut mot Gustaf Adolfs torg ligger dessa bortglömda pärlor som väntar på att putsas...

Efter:...och vips så har vi en lokal med bästa torgläge och ett möjligt kafé och på köpet har vi börjat ge liv åt torget och kan få besökare att bli intresserade av att dra sig in i Västra Nordstan.

 

Beskrivningen av vårt Göteborgsförslag följer i sin helhet:

Ge Göteborgs Stads byggnad Traktören levande bottenvåningar!

Sammanfattning

Göteborg Stads byggnad Traktören i Västra Nordstan är en jättekoloss som möter gatan med slutna fasader och mörka arkader. Utveckla byggnaden så att den får levande aktiva bottenvåningar med lokaler!

 

Hela förslaget

Göteborg Stads byggnad Traktören i Västra Nordstan är den jättekoloss som möter gatan med slutna fasader och mörka arkader. En utveckling av byggnaden så att den får levande aktiva bottenvåningar med lokaler skulle stärka hela Västra Nordstan.

Gatorna ger idag känslan av att vara ödsliga bakgator men skulle kunna blir levande aktiva gator. Det skulle inte minst göra det trevligare för de turister som besöker Kronhuset. Öppna upp byggnaden genom att bygga om arkaderna till verksamhetslokaler.

Tänk inte bara handel, café och restaurang utan även och framförallt kommunens egen service som riktar sig ut mot det offentliga, t.ex. arkivet och konsumentrådgivningen med ingång direkt från gatan. I hörnet som når Gustav Adolfs Torg vore ett café lämpligt som ger liv åt torget och som kan få besökare att räka dra sig in i Västra Nordstan.

De ringaste insatserna garanterat kommer att bli en förbättring – det går inte att misslyckas. Samtidigt finns det en stor potential att skapa ett riktigt gott exempel.

Hur kan förvaltningarnas behov av att samlas i ett kluster kombineras med att blanda in andra funktioner? Kan monofunktionella kvarter med enkla medel bli multifunktionellla? Hur skapas aktiva bottenvåningar? Hur skapas mervärden för egen personal och besökare? Hur kan byggnaden stärka, snarare än att sänka, närområdet?

Här kan Göteborgs Stad ta ledningen och visa vägen på ett konkret sätt. Alla belackare kan få motbeviset – det går att skapa värden för omgivningen även ur de mest rigida av byggnader. Göteborg Stad borde här vara en förebild genom att ställa om byggnaden från skräckexempel till ett riktigt gott exempel.

I den bifogade länken ges en bildserie där Traktören studeras i detalj tillsammans med illustrationer över förbättringsförslag.

Länk: Traktören som en god förebild

Mer om utveckling av hela Postgatan: Postgatan - det sovande stråket.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5377 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter