Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Hisingsleden nya E45 från Angeredsbron

Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
E45 sträcker sig från Karesuando vid finska gränsen till Gela på Sicilien. Genom Göteborg går den öster om älven parallellt med E6 och sedan som Mårten Krakow och Oscarsleden fram till Stenafärjan vid Masthuggskajen vidare till Danmark och kontinenten.

Vägens status som riksintresse gör det svårt för politiker i Göteborg, även om de så velat, att begränsa dess hastighet eller kapacitet genom exempelvis en boulevardisering. Något som hade kunnat minska ledens barriäreffekt och tillföra en mängd andra stadskvalitéer.
Stenas VD har sagt att en flytt av Danmarksterminalen till tysklandsterminalen (som har ca 40 år kvar på sitt kontrakt) vid Majnabbe är omöjlig, enda alternativet ses som Skandiahamnen. Det ratar han dock med motiveringen att området saknar kollektivtrafik.Så. Inspirerad av nyheten om utbyggd Hisingsled föreslår jag följande:
Låt E45 vika av vid Angeredsbron. Ge e45 en ny smidigare koppling upp till bron och om det anses nödvändigt en extra bro (Det planerades tvillingbroar från början). Fyrfiligt och planskilt hela Hisingsleden fram till ÄB-bron. Flytta Danmarksterminalen till Skandiahamnen. Knyt hamnen med kollektivtrafiken med pendeltåg och/eller spårvagn/stadsbana, älvsnabb. Döp om till E45. Minska kapacitet och hastighet / boulevardisera mellan Gullbergsmotet och ÄB-brons södra fäste. Detsamma med Lundbyleden.
Fira staden.
Senast ändrad 5 mars 2013 21:06

 > Infrastruktur
Hisingsleden nya E45 från Angeredsbron

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5377 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
11 September 20:20 av Mikael Bigert
Göteborgsregionens folkmängd
17 Augusti 10:48 av Matthias H.
Västlänken
16 Mars 08:59 av Erik Funck