Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer
 > Centrum

Krokslätt, Varbergsgatan 2.0

Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
För inte så länge sedan skrev vi ihop ett yttrande för en detaljplan rörande området som avgränsas av Varbergsgatan, Falkenbergsgatan, Mölndalsvägen och Ebbe Lieberathsgatan. Precis tvärs över ån finns en helt enorm parkering framför ICA som kan utnyttjas för att skapa centralt beläget boende. Jag tänker att Varbergsgatan får fortsätta hela vägen till järnvägen och öster om ån, norr om gatan ligger planområde Varbergsgatan 2.0.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Förtätning av ICAs parkeringsplats.


Tre problem i området heter Mölndalsvägen, järnvägen och motorvägen. Därför måste effektivt bullerskydd skapas. En bullervägg uppförs mot järnvägen och ett parkeringshus blir ytterligare skydd mot bullret i öster. Detta parkeringshus svarar dessutom både för ICA's behov och eventuellt behov av boendeparkering. Bakom detta uppförs fyra kvarter med minst 10 våningar. För att skydda mot västligt buller byggs ett verksamhetshus i 2-3 våningar. Lågt för att ge fler lägenheter utsikt över ån. Taket kan eventuellt användas som terrass för de boende för grillkvällar och liknande. Västerläget ger fina förutsättningar för kvällsaktivieter.

Vad tycks?
Profilbild
Emanuel Alfredsson
696 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: September 2010
En pendelstation skulle inte vara helt fel mot järnvägen. Perfekt läge ju.
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
En cykelbana längs järnvägen bör läggas in. Den blir då helt utan avbrott för korsningar med biltrafik. Norrut kan den gå bakom Lyckholms och SAABs växellådefabrik och ansluta till Nellickevägen och vidare mot cykelstråket förbi Ullevi. Söderut kan den ansluta till Flöjelbergsgatan samt Göteborgsvägen via Södra Brogatan.
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Pendeltågsstation skulle vara perfekt ja. Så kan västlänken bli lite av en T-bana också!

Cykelbanan tror jag också på, förutsatt bullerskydd av någon form. Riktigt bra sträckning.
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Jag går raskt vidare till Varbergsgatan 3.0 som avser området direkt väster om det *riktiga* planförslagets område.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Förtätning i väst!

Här är karaktären lite nästan åt villastruktur och de två alternativ som jag ser är att antingen försöka behålla villorna och försöka göra en passande förtätning eller att blåsa ut och rulla ut en kvartersstad. Jag valde det första alternativet. Ytterst små ingrepp görs på befintliga byggnader. Två små hus rivs, en för att ge plats för en väg och det andra för att ge plats för ett kvarter. I huvudsak används parkeringar för förtätningen, och sådana finns det ganska gott om. Kvarter uppförs i båda ändarna och bland småhusen uppförs lite mer hus-i-park-liknande lamellgrejer. Detta för att inte störa småhuscharmen.

Det blir ändå en förtätning som skapar en urban kontaktyta mot vad jag kallar *Varbergsgatan 1.0*. Det är kanske det viktigaste syftet, att stärka kvarteren som blir till på andra sidan Ebbe Lieberathsgatan.

Det blir onekligen en viss minskning av parkeringar. Kantstensparkering och källarparkering är två alternativ där, men jag tycker inte man borde tvinga fram något.
Profilbild
Peter Bilist
14 Inlägg
Ort: Göteborg (Hisingen), Gick med: Augusti 2010
Bra förslag, men korsningen öster om bron är ett problem redan i dag. Dess närhet till korsningen vid Mölndalsvägen skapar konflikter, så jag föreslår en större yta och ett avkortat "verksamhetshus".

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Peter U skrev:

Bra förslag, men korsningen öster om bron är ett problem redan i dag. Dess närhet till korsningen vid Mölndalsvägen skapar konflikter, så jag föreslår en större yta och ett avkortat "verksamhetshus".

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Jag tycker det ser vettigt ut. Men jag tycker verksamhetshuset gott kan gå hela vägen fram till Varbergsgatan även om gatan breddas. Även gatorna inne i kvarteren kan behöva breddning. Jag brydde mig inte om detaljerna i trafiklösningarna när jag gjorde skissen. En detalj som jag ser riskeras glömmas bort är cykeltrafikens anslutning över ån och in till kvarteren. Här måste det skapas någon form av intuitiv lösning. Det känner jag saknas idag.
A B
30 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008

 > Städer
 > Centrum
Krokslätt, Varbergsgatan 2.0

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5376 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
12 November 2018 11:45 av Matthias H.
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
6 November 2018 22:25 av Hans Jörgensen
Västlänken
16 Mars 2018 08:59 av Erik Funck