Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Statistik från Tomtom över trafikstockningar i europeiska städer.

Profilbild
Hans H
193 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2009
http://www.tomtom.com/lib/doc/congestionindex/201..

Intressant statistik över hur mycket trafikstockningar i rusningstrafik påverkar restiden i olika städer, exempelvis har Köpenhamn och Göteborg ungefär lika stor påverkan av trafikstockningar trots att Köpenhamn är rejält mycket större och trots (eller "tack vare") att en blick på kartan ger att Köpenhamn verkar ha färre motorleder än Göteborg.

(Men det ska noteras att det står inget om vad genomsnittshastigheten är, och det är inte så långsökt att tro att genomsnittshastigheten på en motorled mitt i natten är betydligt högre än på en stadsgata. Så även om det är trafikstockning på motorleden med en förhållandevis stor uppmätt tidsförlust, så kan det hända att hastigheten är högre ändå än i ett nät med stadsgator)

Det skulle vara intressant med kompletterande statistik över genomsnittshastighet och genomsnittligt pendlingsavstånd, eller motsvarande data.
Senast ändrad 9 april 2013 14:59
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Datan som sådan är mycket intressant och öppnar upp massor av frågor. Det visar sig att varken antal invånare eller täthet hade någon dominerande inverkan på vart städerna placerade sig. Vad är det då som avgör placeringen? Ja, eller alltså vad är det som avgör hur trafiksituationen blir?

Det är också intressant att Köpenhamn och Göteborg ligger nära varandra. Det kanske indikerar att Göteborg kan växa kraftigt och samtidigt banta biltrafiklederna genom att följa Köpenhamns kloka exempel.

Hur som helst borde VTI köra ett forskningsprojekt med avstamp i de frågor som datan öppnar upp för.
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Johannes, det var intressant att du tycker Göteborg bör följa Köpenhamns kloka exempel. Utifrån TomToms data ser man att Köpenhamn faktiskt har mer motorvägar än Göteborg per invånare. Bäst är förstås att jämföra Köpenhamn med Stockholm eftersom städerna är lika stora. Köpenhamn vinner där också. Bl.a vet jag att de har en effektiv ringled vilket Stockholm nu försöker få till.

Så slutsatsen blir att det lönar sig att bygga ut vägsystemet. Köpenhamns låga trängsel kan förstås ha fler orsaker än vad TomToms data visar.

Stad Motorväg (km) Annan väg (km) Total väg (km) Congestion index
Göteborg 107 712 819 19
Stockholm 229 886 1115 28
Köpenhamn 258 1050 1308 17
Senast ändrad 10 april 2013 00:45
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Frågan är hur mycket de valt att ta med sin jämförelse. Köpenhamn har ingefär mycket ringled som Stockholm, dvs en förbifart + en led som leder mot Sverige (jämför Essingeleden + Södra länken). I Köpenhamn håller man på att bygga ut en yttre förbifart (om jag inte missminner mig) och det kan väl då jämföras med Förbifart Stockholm.

Men en jämförelse kan göras. En radie på fem km utifrån Rådhusplatsen finns det med några få undantag knappt några motorvägar. En radie på fem km från Sergelstorg innefattar hela Essingeleden, hela Södra länken, 3 km av Uppsalavägen, 1 km av Södertäljevägen, hela Söderleden, hela centralleden, hela Klarastrandsleden, 2km av Värmdöleden, en km av Huddingevägen och drygt en kilometer av Nynäsvägen.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Det kan ju bero på att hela 31% av trafiken i Köpenhamn sker med cykel. I Stockholm är det bara 1%. Dom tar mindre plats än bilar.

I Stockholm åker vi mer kollektivt. Men också mer bil - 47% jämfört med köpenhamnarnas 29%.

Om det inte är så många bilar behövs det inte så mycket väg.
Senast ändrad 10 april 2013 15:28

 > Infrastruktur
Statistik från Tomtom över trafikstockningar i europeiska städer.

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5377 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
11 September 20:20 av Mikael Bigert
Göteborgsregionens folkmängd
17 Augusti 10:48 av Matthias H.
Västlänken
16 Mars 08:59 av Erik Funck