Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer
 > Centrum

Kungshöjd, kv Telegrafen samt trappa upp från Feskekôrka

Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Igår kväll, på väg hem efter Hedendebatten, studerade jag kvarteret Telegrafen vid Kaserntorget. Televerkets hus, ritat av Hans Hedlund och uppfört 1909-12, är vräkigt pompös maktarkitektur. Urbanistiskt är kvarteret en katastrof och upplevs som en bunker.

När Kungsgatan blir ett allt viktigare stråk och även Ekelundsgatan-Hvitfeldtsplatsen har förutsättningar att bli något, vore ett bättre utnyttjande av kvarteret på sin plats. Den äldre delen med bottenvåning(ar) i granit är ett monument över stenmaterial och stort hantverk, oavsett vad man tycker om uttrycket, och bör bevaras. Mot Kungsgatan, där utsmyckningen är mest utstuderad, finns redan föutsättningar för ett slags torgbildning. Österut saknar byggnaden gatukontakt och borde kompletteras med låg bebyggelse (vit) med butiker ut mot gatan, gärna på ett sätt som respekterar den gamla byggnaden, kanske någon form av transparent arkitektur.
Det stora sorgebarnet är sidan mot Kaserngränden. Lösningen med två parallella gator i olika nivåer slösar med mark och gör ingen av gatorna särskilt livaktig. Påbyggnaden (1946 & 1955) är inte tillräckligt spännande i mitt tycke för att motivera ett bevarande. Bygg nytt med lokaler mot Kungshöjdsgatan och Hvitfeldtsgatan (turkos). Hörnen mot det äldre huset kan göras smäckra i glas och underordna sig originalhuset (beige). Hörnet mot Hvitfeldtsgatan-Kungshöjdsgatan får en lite originell form pga svängen på gatan. Här skulle en högre hushöjd passa (lila).


En annan tanke är en trappa upp från Feskekôrka. I bilden visas även den planerade nya svängda bron (med viss reservation för sträckningen i detalj) och en tänkbar genare rak bro. Trappans höjd motsvarar sex våningar, vilket jag uppskattat till femton meter. Det horisontella avståndet mellan trottoar och bastionsspets är ca tjugo meter, uppskattat från flygfoto. Trappan på skissen har tio trapplopp (ljusgult) à tio steg (15 cm steghöjd). Trapploppen är tre meter långa horisontellt och två meter breda. Vilplanen (gult) är 1,5m*4m stora.
Den lite stramare designen kopplar till Brolids hus, medan den serpentinslingrande trappan är tänkt att anknyta till bastionsspetsens form. Själva bastionsspetsen lämnas fri, samtidigt som den upplevs på nära håll. Eller, så är det en ål som slingrar sig ut från Feskekôrka...

Senast ändrad 21 maj 2013 19:35

 > Städer
 > Centrum
Kungshöjd, kv Telegrafen samt trappa upp från Feskekôrka

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5376 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
12 November 2018 11:45 av Matthias H.
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
6 November 2018 22:25 av Hans Jörgensen
Västlänken
16 Mars 2018 08:59 av Erik Funck