Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Ny avhandling: Är rörlighet övervärderat?

Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
"Att ökad rörlighet genom transporter leder till ekonomisk tillväxt, utveckling och framgång är något som tycks taget för givet. Men det är att låsa in sig i ett snävt tänkande, menar forskaren Maja Essebo från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Det tar bland annat inte hänsyn till faktiska begränsningar."

Läs vidare på Handelshögskolans webbplats där det också finns en pdf att ladda ner.

Maja menar bland annat att rörligheten skapar inlåsningseffekter. Ett alternativt tänk är att satsa på hög tillgänglighet istället för rörlighet, menar Trivectors vd Christer Ljungberg.

Och det är ju vad vi i Yimby har hävdat hela tiden. Är det nära behövs inte så mycket rörlighet. Då klarar man sig med fötterna.

Vilket ger de lägsta transaktionskostnader man kan tänka sig.
Senast ändrad 1 oktober 2013 15:41

 > Infrastruktur
Ny avhandling: Är rörlighet övervärderat?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5377 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
11 September 20:20 av Mikael Bigert
Göteborgsregionens folkmängd
17 Augusti 10:48 av Matthias H.
Västlänken
16 Mars 08:59 av Erik Funck