Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Järntorget till gamlestan, påverkan västlänken?

Mikael Palmerand
1 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: November 2017
Har inte lyckats hittat någon information, behöver veta då jag tänkt hyra en industrilokal i gamlestan. Bra om det kommer fungera och ta sig smidigt till sin verksamhet. Åker då alltså göta tunneln. Om någon sitter på information skulle det uppskattas!
Matthias H.
647 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Västlänken kommer definitivt göra den sträckan möjlig att åka, det blir bara ett stopp vid centralen. Men det är ju några år kvar innan det går.
Profilbild
Mikael Bigert
587 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011

 > Infrastruktur
Järntorget till gamlestan, påverkan västlänken?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5377 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
11 September 20:20 av Mikael Bigert
Göteborgsregionens folkmängd
17 Augusti 10:48 av Matthias H.
Västlänken
16 Mars 08:59 av Erik Funck