Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur

VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN

Sida 8 av 8
Profilbild
Mikael Bigert
581 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Profilbild
Mikael Bigert
581 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Profilbild
Mikael Bigert
581 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Profilbild
Mikael Bigert
581 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Semestern slut?

Dok om Resande och restider med VL:
Senast ändrad 15 augusti 09:59
Profilbild
Mikael Bigert
581 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Matthias H.
636 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Mikael, jag pendlar dagligen Kba-Gbg. 4 av 5 arbetsdagar i veckan är det signalfel, trångt på centralen och andra problem. Detta gör att jag tappar ca 5-10 min arbetstid per resa. Det blir jäklig mycket tid på ett år.

Jag kommer tappa ca 2-3 minuter med Västlänken per resa (ett extra stopp Korsvägen o Haga vs Liseberg, att stationen hamnar norr om dagens tappar jag inget på) då jag jobbar i Nordstan i jämförelse med idag när det fungerar den enda arbetsdagen i veckan. Resterande 4 av 5 arbetsdagar kommer jag spara tid när Västlänken är på plats då jag tror att systemet kommer bli mer tillförlitligt då kapaciteten ökar när man har två alternativ att köra tågen för att inte tala om att Centralen också kommer vara en genomfartsstation. Alla problem som är i dagsläget tar inte du eller någon annan motståndare hänsyn till för ni vet inte hur det ser ut i verkligheten men det har uppenbarligen politikerna tänkt på när de beslutat om Västlänken eftersom dom har tagit alla dessa förseningsrapporter från olika människor på allvar.
Senast ändrad 22 augusti 14:48
Profilbild
Mikael Bigert
581 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Sida 8 av 8

 > Infrastruktur
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5347 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter