Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

ICQ :::::: (( 741605314 ))Buy Valid Clone ATM Cards Dumps TOEFL,IELTS,

Don John
3 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Maj 2018
Email patrickhassan1988@gmail.com)

ICQ :741605314Buy Valid Cvv CC Dumps Track 1/2 CC SSN DOB Track-1/2-FULLZ-Transfer/Western

union Bank-Log-In-PayPal-Transfer-and-Log-In Buy/sell CVV CC DOB SSN FULLZ -

Dumps Pin - - Paypal Verified WU/Transfer/PP/Bank-Log-In ATM Dumps Skimmers

Cvv CC Fullz USA UK

 > Allmänt
ICQ :::::: (( 741605314 ))Buy Valid Clone ATM Cards Dumps TOEFL,IELTS,

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5368 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter