Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

First grade counterfeit money,real and fake documents(sean.miles180@gmail.com)

First grade counterfeit money,real and fake documents(sean.miles180@gmail.com)

We are the best producer of HIGH QUALITY counterfeit Banknotes and fake documents. With over a billion of our products circulating around the world. We offer only original high-quality counterfeit currency NOTES and fake documents.Shipping from United States.
This bills are not home made bur industrial and professional manufacturing. From High
Quality IT techinicians from US,Russia,Korea and China

Wickr ... seanmiles180
WhatsApp ... +1 916 287 3304
email ....sean.miles180@gmail.com

Also

Our team is a unique producer of quality REAL and FAKE documents.We offer only
original high-quality REAL and FAKE passports, driver's licenses,ID cards,
stamps and other products for following countries:USA, Australia,
Belgium, Brazil, Canada, Finland, France, Germany, Israel, Mexico,
Netherlands, South Africa, Spain, United Kingdom and many more.

 > Infrastruktur
 > Övrigt
First grade counterfeit money,real and fake documents(sean.miles180@gmail.com)

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5375 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter