Utskrift från gbg.yimby.se
....

Anti-stad Kviberg

Häromdagen blev det så till slut formellt grönt ljus för den nya stadsdelen Kvibergsstaden. Området, som skall byggas på gräs- och fotbollsplaner mellan Gamlestan och Kvibergs Regemente, har omnämnts både en och två gånger i YimbyGBGs barndom. Stad, det låter la bra? Njae, tyvärr verkar ordet vara positivt laddat men samtidigt ha förlorat allt mer av sin betydelse. Trots den nya översiktsplanens ambitioner att skapa blandstad - där blandstad egentligen är ett överbelastat begrepp; stad är per definition blandad - fortsätter vi att planera enligt efterkrigstidens dogmer.

För ett ännu ej uppfört område finns det förstås olika skisser och förslag om hur det skall se ut, oavsett husens slutliga planering är denna bild med sina volymstudier ett talande exempel för vilka inspirationskällor som finns för Kvibergsstaden och nej, det är inte italiensk småstad från medeltiden om man säger så:


Miljonprogram på burk, addera parkeringsytor och rör om!

Bilden är givetvis delvis missvisande, det saknas nämligen parkeringsplatser. Tillsammans med menlösa gräsmattor ut mot stora vägen är detta typiskt för modern stadsplaneringen. Upplägget är nämligen mycket lämpat för så kallad SCAFT, den trafikplaneringstanke som bygger på långt dragen separering av trafikslag från varandra och från övrig bebyggelse. De menlösa gräsmattorna runt vägarna fyller funktionen att ge bilföraren fri sikt och dessutom minska bullret inne i bostadsområdet. Det är alltså i första hand ett utslag av trafik- inte stadsplanering som är vägledande för hur nya områden planeras. SCAFT tenderar att minska antalet olyckor, men de som sker är ofta allvarligare, och öka hastigheten på vägarna, vilket förstås är ett stort plus för en gles, bilburen tätort.

Men nu var det ju stad vi skulle bygga? Områden som påminner om det nya Kvibergstaden är exempelvis Tolered och Bjurslätt eller stora delar av områderna med flerfamiljshus i Mölndal; områden med fristående lameller byggda på sent 1940-tal, 1950-talet eller lite senare. Kanske inte de bostadsområden som kvällspressen försöker skrämma människor med, men inte heller områden som är högt eftertraktade för boende eller besök. Dessa nästan-kvarterens tycks enligt mig ha ett begränsat värde och inte heller vidare eftertraktade men i dessa tider med bostadsbrist går det även att sälja konserverad gröt, bara det paketeras på rätt sätt.

Ett annat begrepp som blivit allt vanligare i stadplaneringssammanhang är ordet stråk. För att gjuta liv i ett område tänker sig planerare att, även om det inte kan skapas liv och rörelse som ger möten och möjligheter för andra verksamheter än TV-tittande och soffliggande, behövs stråk varefter människor rör sig. Problemet, som jag ser det, med de stråk som idag nämns är att de oftast framställs som mysiga; trevliga promenadstråk för den äldre medelklass som sålt villorna och flyttat in till Norra Älvstranden. På något svårgreppbart sätt tycks viljan att separera vår tillvaro ligga kvar i planerarnas kollektiva undermedvetna; gärna mysiga stråk men när vi skall till och från jobb, skola och arbetsförmedling skall sträckan vara funktionell och på snabbast möjliga sätt ta oss från punkt a från punkt b (har vi tur tillåts en rondellhund). Människan skall tydligen inte kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt - antingen är hjärnan inställd i transport-läge, shopping-läge eller gå-ut-med-hunden-läge.


Torp 1950

Kvibergsstaden kommer med största sannolikhet att vara lika mycket stad som de områden man ser när bilen eller bussen susar fram på Björlandavägen. Det går måhända snabbt, men det vi ser på vägen blir för oss förbipasserande tämligen innehållslöst. Chansen att vi svänger av oss besöker grannskapstorget är liten, det är egentligen inte meningen att jag skall avbryta min färd för att besöka dessa områden (jag är ju i transport-läge!). Kvibergsstaden blir en sovstad, trots ett relativt centralt läge. Nästan alla resenärer på Kvibergsvägen kommer att gasa på och köra igenom området påväg någon annanstans (kanske till Allum i Partille?).

Vi bygger alltså 1950-talsområden igen (om detta nu någonsin byggts - någon nytta kanske vi ändå kan få av denna ekonomiska kris!) medan vi inom YimbyGBG i högre usträckning skulle vilja se att vi byggde gamla stadskvarter igen - varför har det blivit så? Jag har en hypotes som går ut på att orsaken till detta kan förstås från ett institutionellt perspektiv (det vill säga det perspektiv som humanvetare använder när de inte klarar av att hitta kausla förklaringar till ett fenomen). Sedan de idéer som i ett svenskt sammanhang fick sitt genombrott vid Stockholmsutställningen 1930 banade vägen för det kommunala planmonopolet i Byggnadslagen 1947 har alla de regler och lagar utformats utifrån en modernistisk planeringstanke. Detta har under över ett halvt sekel format alla våra normer om hur områden skall byggas. Alla våra planerare och arkitekter har utbildats - ja även fötts - under denna modernistiska era.

Även om enskilda individer, ja många enskilda individer, vill bryta med detta sätt att tänka och planera är det mycket, mycket svårt. I många fall verkar nämligen den modernistiska planeringsparadigmens dogmer i det omedvetna även när inte lagar och explicita normer lägger sig i vägen för andra sätt att tänka. I det sammanhanget är det inte konstigt att orden anpassas efter den planeringsverklighet som föreligger istället för att istället förändra planeringsverkligheten. Att bygga områden som om det vore 1947 är alltså det bästa vi kan hoppas på - eller?

Den sjätte Yimbyvandringen - Norra Guldheden

Någonstans gömt bakom Wavrinskys plats ligger ett torg, Guldhedstorget. Där samlades 22 nyfikna yimbyvänner i sedvanligt solsken för stadsvandring i Norra Guldheden. Det hela inleddes med att yimbyiten och arkitekten Birgitta Kyrö-Mattsson berättade om Norra Guldheden och dess historia. Vi fick höra om när området invigdes genom bostadsutställningen Bo Bättre 1945. Birgitta berättade om "kollektivhuset" där både man och hustru kunde ha et arbete på dagarna. Maten lagades i ett centralkök och man kunde antingen äta i husets restaurang eller få den uppskickat via en mathiss. Tvätten kunde man givetvis också lämna in om man så ville och barnen fick passning. I de lägre husen vid torget ovanpå butikerna bodde hembiträden och anställda.Guldhedstorget med den f.d. restaurangbyggnaden.Birgitta berättade om Norra Guldhedens historia och om utställningen Bo Bättre 1945.Till vänster den f.d. restaurangen, till höger butikslokaler. Tidigare låg här flera olika småbutiker, nu har matbutiken tagit över alla.


Vandringen startade sedan och vi gick upp genom området. Det fanns liknande känslor som med Gråberget, att det är isolerat från resten av staden. Det finns bara en bilväg in i området och några få gång- och cykelvägar. Vi funderade på om man inte även här kunde skapa förbindelser med intilliggande områden, som Annedal och Landala.En före detta mjölkbutik? Dagen till ära var det barnkalas i lokalen. Precis som med andra områden har Guldheden minskat sitt invånarantal rejält. Detta medför ett fattigare gatuliv och gör de svårt för verksamheter att etablera sig i området. Förtäta är det rätta!

Utsikten är det inget fel på. Här upp fanns planer på nybyggen, något som avblåsts.Yimby på topp.(klicka för större)Tänkbar förtätning närmast torget.


Vi pratade om förtätning och kom med tankar om olika alternativ. Till exempel skulle man kunna förtäta vid själva torget, för att göra torget till det centrala och levande ställe ett torg bör vara. Genomströmningen av människor är här inte av det maffigaste slaget, så bättre passager genom och till torget är önskvärt. Vi tog också upp "konflikten" mellan Guldhedstorget och Wavrinskys plats och ställde oss frågan om det inte vore bättre att koncentrera allt till det mer befolkade och trafikerade Wavrinskys plats. En förtätning av området kring Wavrinskys har varit ett flitigt diskuterat ämne på forumet tidigare. Vi kom fram till att området där vändslingan är idag skulle kunna bebyggas och kanske även slänten upp till Landala egnahem.


(klicka för större)Olle är inte riktigt nöjd med Guldheden.
YimbyGBG tackar för en bra stadsvandring och ett extra tack till Birgitta som delade med sig av sina kunskaper och till Daniel och alla andra guldhedsbor som guidade galant.
Norra Guldhedens framtid är spännande men svår, det finns en stark rörelse som villa hålla Guldheden fritt från förtätning och därmed fler invånare. Det är därför viktigt att fler röster hörs. Som tur är finns det finns numera också ett nätverk för ett levande Guldheden. Ett tätare och befolkningstätare Guldheden gynnar alla.

Till alla som redan längtar efter nästa Yimbyvandring så finns det goda nyheter. Redan nu på torsdag 21 maj är det dags för en ny vandring. Denna gång besöker vi Hammarkullen i och med det nya planförslaget. Väl mött! Göteborg berättar: Landshövdingehus


En gigantisk göteborgsk fastighetsskatt. (klicka för större bild)


1940 bodde nästan halva Göteborgs befolkning i landshövdingehus runt om i stan. För de är spridda lite överallt. Till exempel i Majorna, på Hisingen, i Haga, i Gamlestan och ända ut i Mölndal. Landshövdingehusen byggdes främst som arbetarbostäder med ett rum och kök och det var då tänkt för en stor familj. Alltså inte som idag då vi i nödfall med stor möda i en etta knökar in absolut max två pers plus katt. Under rivningshysterin försvann många äldre kvarter, på den tiden såg många dem som en påminnelse om dåliga tider och en barndom i fattigdom och trångboddhet.  Idag är det dock annorlunda, de mer centrala arbetarkvarteren som blev kvar har i flera fall blivit trendiga och finputsade medelklassgetton. Morgonpigga arbetarfik med grötfrukost har förvandlats till latterior där en simpel kopp kaffe kostar som en mindre lunch. Småverkstäder och kiosker får slå igen till förmån för ännu en bostadsrätt i gatuplan med persiennerna neddragna. Denna utveckling på gott och ont. Många av de gamla husen är idag välskötta, renoverade och lär få stå kvar inom överskådlig tid. Men gatulivet blir lidande när ettor blir treor, stadsdelarnas befolkningar minskar och den sociala blandningens virvel stannar av.

Stilarna på husen har varit många genom årens lopp och man kan tydligt se skillnader mellan olika tidsepoker. Landshövdingehus har ju precis som andra byggnader anpassat sig efter rådande stilideal och mode. I många fall har man velat imitera fina och dyra stenhusfasader.
Knapegatan i Långängen. Tydlig skillnad mellan fasadlivet, 1910-tal och 1930-tal.


Historik

I och med reglementet som på grund av brandrisken inte tillät trähus på mer än två våningar blev man tvungen att tänka i nya banor. Eftersom det var dyrt att bygga höga stenhus och olönsamt att bara bygga två våningar ville man komma runt det hela och bygga i tre våningar, men ändå i trä. Man ansökte om att i Annedal få bygga fastigheter med bottenvåningen i sten och resterande två i trä. Den oeniga göteborgska byggnadsnämnden sa dock nej och menade att även om det var
en bottenvåning i sten skulle byggnaderna räknas som trähus. Men räddningen kom då länsstyrelsen gav dispens åt projektet. Om landshövdingen vid denna tid, Albert Ehrensvärd, personligen var med och fattade beslutet är inte troligt. Men det är därifrån byggnadstypen har fått sitt namn. Hur som helst, 1875 stod det första landshövdingehuset färdigt på Albogatan i Annedal. Då nästintill hela Annedal förintades på 70-talet finns ju inte detta att beskåda längre mer än på fotografier.Brämaregården.Port i Långängen.Prydlig innergård i Gamlestan.En evig favorit, Artillerigatans gatuliv mittemot SKF.Olskroken/Bagaregården. Ånäsvägen och Stockholmsgatan.


Hur ser framtiden ut för våra landshövdingehus? Visst ser det ljust ut för de flesta av husen vi har idag. Dock finns det undantag, i Gårda finns starka viljor att återigen sanera landshövdingehus. Fast här är anledningen en aning värre, man vill nämligen anlägga parkeringsplatser. Förr när man totalsanerade byggde man i alla fall nya bostäder på platsen. I Gårdas hotade kvarter är det fortfarande billigt att bo och det finns lokaler med överkomliga hyror för mindre verksamheter. Gårdas sista landshövdingehus är väl värda att bevara och rusta upp. Läs gärna vårt yttrande om Södra Gårda.Södra Gårdas hotade kvarter.Till vänster en liten rest av Landalas gamla bebyggelse. Till höger röda fasader i Kungsladugård.Kungsladugårds landshövdingehusbestånd är så gott som intakt. Trots den enformiga byggnadsstilen känns det trots allt inte deppigt. Variation på fasader gör mycket för känslan av staden.Pampiga fasader på Djurgårdsgatan i Majorna. Jag tror att de är ommålade, tycker att färgerna känns nya.


Landshövdingehus byggdes i Göteborg mellan 1875 och 1940-talet. I och med kriget ansåg man det vara olämpligt att bygga kvarter i trä eftersom eventuella bombangrepp skulle vara förödande. Men det har faktiskt byggts enstaka landshövdingehus även på senare tid, men mest som ersättare för likadana hus. Men jag kan inte se något som talar emot att man skulle kunna bygga landshövdingehus även idag. Kanske inte i centrala delar då våningstalet inte är det mest urbana, även om det går att bygga med fler än tre våningar. För det är inte det mest urbana och storstadsmässiga sättet att bygga på. Men variationen i fasader och material förlåter det låga exploateringstalet och det lite öde gatulivet. Tänk att istället för några punkthus i nyfunkis bygga ett par landshövdingekvarter här och var, jag tror inte många skulle klaga.

Landshövdingehus symboliserar Göteborgsk tillhörighet, som ett slags byggnadsmässigt gemensamt språk. Det skulle kunna vara ett medel att bygga samman staden med, socialt och urbant. Jag kan tänka mig att bygga landshövdingekvarter i till exempel Backa, Hammarkullen och Frölunda.Stora lokaler på Paradisgatan, Övre Masthugget.Övre Masthugget. Här är även den nedersta stenvåningen klädd i träfasad. Även vanligt i Kungsladugård och på Landalahöjden.Gammalt och nytt i Haga. 1880-tal till vänster och 1990-tal till höger.Lindholmens gamla arbetarkvarter. Till vänster ett landshövdingehus byggt 1997 (Wingårdh!) i klassisk stil men med moderna inslag.Lindholmen. Till höger Göteborgs äldsta och trevligaste biograf, Aftonstjärnan.


Den som vill grotta in sig mer kan läsa byggnadsantikvarierna Anna Ligoura och Lisa Molanders ambitiösa kartläggning av stans alla landshövdingehus. I landshövdingehusen har vi i Göteborg en enorm unik skatt att vara stolta över, det är trots allt vårt största arkitektoniska världsarv.

Science café: Den hållbara staden

Under våren har det anordnas något som kallas för Science Café i Göteborg, ett samarbete mellan Göteborgs Stadsmuseum, Älvstranden Utveckling och Vetenskapsfestivalen med syftet att skapa dialog med och mellan medborgare kring ett givet tema. På onsdagskvällen smög jag ner till Älvrummet och lyssnade på det tredje fiket med titeln "Den hållbara staden". Hållbart är ett ord som ligger i tiden, det torde inte ha undgått någon. Inom stadsplanering talas det nu mycket om såväl socialt, ekonomisk och ekologiskt hållbar planering.Denna kväll var det dock hållbarhet i ordets ekologiska (och ursprungliga?) betydelse som stod på dagordningen. Huvudtalare var John Manoochehri, hållbarhetsdesigner från KTH som talade om hållbar utveckling och livsstil (även intervjuad av GP). I allmänhet ses staden som en resursförbrukare vars ekologiska fotavtryck vida överstiger det fysiska rum som den tar upp för sina byggnader och vägar. Denna täthet är dock något som kan vändas till en fördel - Exempelvis Manhattan uppfattas av många som en stor miljöbov men man kan också vända på det och tänka på all natur som sparas genom att människor inte brer ut sig (Johannes Åsberg är inne på detta spår) och miljöer blir inte nödvändigtvis mer miljövänliga för att vi sprider ut byggnaderna bland gröna gräsmattor (så kallade "naturplåster").

Manoochehri menar att det går att titta på miljöpåverkan på olika sätt och försöker beskriva detta med tre olika analysnivåer. Först har vi objekten; en miljöklassad bil är bättre för miljön än en gammal rishög. Från detta perspektiv är det frågan om ingenjörskonst och är måhända tekniskt men också i princip väldigt begripligt och konkret. Det är givetvis inte helt nytt, till exempel på 1970-talet spreds en frenetisk iver att tilläggsisolera för att spara energi, även om det mestadels handlade om pengar i oljekrisens spår snarare än mijöhänsyn, och numera handlar det mycket om så kallade passivhus. det är ekonomiskt vettigt och dessutom bra för miljön.

Sedan har vi beteende, vi får alla hela tiden höra hur vårt beteende är viktigt för hur vi påverkar miljön. Problemet med det senare, enligt Manoocherhi, är det i realiteten är svårt att ändra folks beteenden utan andra insatser. I mångt och mycket går uppmaningar till ändrat beteende ut på att vi skall ha mindre av allt, vilket är föga uppmuntrande och rätt trist. Vidare är det fullt möjligt att det i realiteten inte går att ändra sitt beteende, bor man i en gles, funktionsseparerad bilstad så går det kanske inte att agera på något annat sätt och då är det även svårt att verkligen leva mer miljövänligt. Det är exempelvis tveksamt om det i realiteten är hållbart om vi bygger ut en gles stad av passivhus varifrån vi alla åker med våra miljöklassade bilar.

Lösningen för att komma runt problemen och förena miljösmarta objekt med mänskligt beteende står att finna inom systemperspektivet, enkelt uttryckt hur vår tillvaro kan organiseras (både offentligt och av privata akörer) så att den blir bättre för miljön. Manoochehri menar att det är inom detta område som det behöver tillkomma nya, kreativa idéer och därigenom skapa ett beteende inom samhället som är mer miljövänligt. Ett idag existerande system är bilpooler som under rätt förutsättningar är både bättre ur en miljösynpunkt och dessutom billigare än att äga sin egen bil (om man nu inte kan leva helt utan bil). Liknande sätt att tänka torde gå att applicera på andra behov (måhända hög tid för tvättstugornas revansch?). Med smart utbyggda system kan vi få samma välstånd som innan fast vi som grupp i realiteten behöver mindre saker. Det krävs dock en sådan möjlighet för att människor i gemen i realiteten skall kunna ändra sitt beteende och för att få till stånd dylika lösningar behöver intressenter, politiker och företag skapa nätverk och samverka (två andra av vår tids nyckelbegrepp) för att få till stånd miljösmarta system.

Efter detta släpptes ordet fritt. Ett koncept som snart togs upp var frågan om stadens täthet. Är det så att en tät stad är en nödvändighet för att kunna få tillstånd miljömässiga systemalternativ? Någon Lerumsbo framförde frågan om det inte var så att det gamla sättet att planera in städer var och är mer ekologiskt hållbart än efterkrigstidens sätt att planera. Nja blev svaren på frågorna från såväl huvudtalaren som representanter från SBK. Täthet är bra, men endast till en viss gräns (en gräns som dock Göteborg i allmänhet torde vara långt ifrån) och de menade att det gick att få till miljömässigt bra lösningar med olika former av typologier.


Urbant griseri i Högsbo

Vad som de däremot höll för positivt och viktigt för en bättre stadsplanering var ett ökat inslag av flexibilitet. Manoocherhi slängde exempelvis fram idén att om man har en parkeringsplats som i praktiken är tom efter klockan fem på kvällen skulle det med vara lätt att konventera parkeringsplatserna till en idrottsplats under kvällen (lite ljus och några korgar så har man en basketplan). Liknande idéer som jag själv kom på utifrån samma tema är kvälls- och nattmarknader, vilket dock kanske är svårt i realiteten - parkeringsplatsen torde ju inte vara tom av en slump. Då vi kan göra om staden för Göteborgsvarvet så är det förstås inte en omöjlighet. På samma sätt kan många parker och grönområden, som idag är allt för monofunktionella (för att de ofta inte ens är användbara grönområden utan impediment i och kring trafiklösningar) och skulle kunna användas bättre och mer (dessutom går det att ha en grön, tät stad om man tänker lite utanför konventionella ramar). Ja, vi får här inte glömma bort de bökande grisarna nära Högsbo Kyrka, världsberömda i hela Göteborg.

Stadsvandring i HammarkullenPå Kristi Himmelsfärdsdag den 21 maj är det återigen dags för en av YimbyGBG:s populära stadsvandringar. Den här gången besöker vi Hammarkullen, grannskapsenheten från miljonprogrammet som ligger ca en mil från centrala Göteborg.

Här planeras just nu för en omfattande stadsutveckling, vilket redan börjat diskuteras på YimbyGBG:s forum. Så vi passar på att sticka dit redan innan den stora Hammarkullekarnevalen 29-31 maj.

Ett ambitiöst och välgenomtänkt förslag ligger ute på samråd fram till den 16 juni. Målet för programmet är att förtäta, blanda och överbrygga barriärer i och runt Hammarkullen. Som yimbyist blir man varm i hjärtat när man läser programtexten. Här finns en tydlig inspiration från Jan Gehls legendariska kontor i Danmark och en insiktsfull analys av Hammarkullens funktionalistiska svagheter och dess möjligheter att utveckla sin blandstadspotential.

Självklart ska vi i YimbyGBG vara med och hjälpa till så att programmets intentioner förverkligas.

Vi ses på Hammarkulletorget kl 15 och vandrar som vanligt runt och diskuterar.

Välkommen!

Krönika: Urbanisering på landet?

Det finns många missuppfattningar om vad för sorts stadsbyggande som Yimby eftersträvar. Ofta får man frågan om man är höghusfundamentalist eller slutna-kvarter-absolutist. För att motbevisa detta kommer jag i denna text att ta mig an ett lite annorlunda ämne som kanske avviker lite från tidigare perspektiv.

Min personliga tolkning av Yimby grundar sig i att en stadsmiljö ska tillåtas att vara variationsrik utan alltför stor likriktning och ett tillmötesgående av olika perspektiv när man slår samman stadens totala innehåll. Vissa människor förbehåller sig dock rätten att vilt protestera mot vissa former av byggande. Det är inte ovanligt att höra: "Sånt ska vi inte ha i Göteborg, det hör inte hemma här".

Personligen så skulle jag aldrig våga tala för en hel stadsbefolkning och lägga mina egna värderingar som stadsnorm. Tyvärr är detta vanligt och starka röster överröstar dem som egentligen inte delar samma syn på tillvaron. Inte helt förvånande är det oftast samma personer som har en oförmåga att definiera vad de egentligen själva vill ha, ofta är det väl en mentalitet av "Det är bra som det är, varför ska vi krångla och hitta på konstigheter" som är det sammanhållande för dessa individer.

Senaste exemplet som jag kommer ihåg var under ett medborgarsamtal i min relativt nya hemkommun Lerum då jag fick höra en intressant kommentar angående ett nybyggnadsprojekt som håller på att färdigställas i Hallsås i Lerum. Flerbostadshusen är ritade av en dansk arkitekt och projektet refereras till som "Svävande hus mitt i naturen". En äldre kvinna på mötet grymtade fram:

-Varför gör de på detta viset? Svävande hus, vad ska det nu vara bra för? Kan de inte stå på marken?"Svävande hus" utanför Lerum

Jag hade stora svårigheter att dölja mitt leende, inte för att jag tyckte att kommentaren var dum, tvärtom så beundrar jag människor som uttrycker sin egen åsikt. Hon uttryckte bara sin egen verklighetsbild på ett för mig mycket underhållande sätt. Nä, den kvinnan skulle minsann aldrig bosätta sig i något så dumt som ett svävande hus och därmed basta!

Personligen har jag varit optimistisk till projektet då arkitekturen framhävs i projektet. Exploatören vill spela på känslan av att de boende kommer att dricka sitt kaffe mitt ibland trädtopparna, kul, inspirerande och lite annorlunda tycker jag.

Nog om detta, detta var en introduktion till vad jag egentligen skulle vilja debattera om nämligen bristen på urbanisering och centralisering i satellitområden kring (i detta fall) Göteborg. Jag vill börja med att definiera satellitområden som kommuncentra eller större förorter på dagspendlingsavstånd ifrån Göteborg, exempelvis: Lerum, Floda, Kungälv, Kungsbacka, Angered, Torslanda, Mölnlycke osv.

Utan dessa samhällen skulle Göteborg vara en fattigare stad både befolkningsmässigt och vad gäller storstadsområdets variation. Vad som ofta diskuteras i detta forum är hur externhandeln ökar bilberoendet och minskar utbudet i Göteborgs innerstad. Då ska jag bara upplysa om att detta är en värre i en förort. Måhända att de flesta skulle förkasta alla former av kvartersbygge i en förort till Göteborg, man har ju ändå sökt sig till landet just på grund av den lite glesare bebyggelsen.

Det som dock oftast är dilemmat är att det bilfria alternativet omöjliggörs även om du skulle bo i samhällets absoluta centralpunkt, dvs vid en centrumbyggnad, nära pendeltågsstationen osv. Många samhällsfunktioner ligger utspridda och bilen blir det naturliga tvångsmässiga valet när ärenden eller nöjen skall utföras. Men det finns undantag.

Vissa exploatörer har insett hur många vi är i Sverige som vill bo i en levande stadsmiljö oavsett samhällets storlek. Det finns bra exempel på både äldre och helt nyskapade samhällen i närheten av en storstad som lyckats skapa mysiga, trygga, attraktiva urbana miljöer som blivit goda konkurrenter till storstadsalternativet. Jag vill först och främst ge ett exempel i Göteborgs närområde: Alingsås.Alingsås - mer än potatis

För boende i framförallt östra Lerum är denna småstad på ungefär lika stort avstånd som Göteborg. Trots att Göteborg är en storstad med ett bredare sortiment vad gäller butiker, restauranger, kaféer osv så väljer väldigt många att åka i motsatt riktning mot den mindre staden. Personligen väljer jag numera oftast det senare då jag insett att Alingsåsarna verkar mer Yimbyfierade än självaste Göteborgarna.

Välskötta gamla stadskvarter, oftast i trä med innergårdar som oftast består av kaféverksamhet eller liknande. Oftast lokaler i bottenplan och bostäder och lokaler ovan detta. Nyligen byggde man ett shoppingcentrum mitt i denna kvartersidyll som jag tycker blev ganska lyckat. Detta Alingsås nya köpmecka som kallas för Storken är ett hett alternativ vare sig man reser med bil eller med apostlahästar.

Ett annat alternativ finns i Skåne, jag talar naturligtvis om Jakriborg. Ett helt nytt samhälle som skapats så gott som ifrån scratch på skånska Pampas mellan Malmö och Lund. Detta minisamhälle har ett eget torgrum, bageri, restaurang (som inte är snabbmat) mm och en pendeltågsstation som skyms bakom en bullerskärm.

Husen är uppförda i gammal Hansastil där det absoluta fyrkantsmönstret för gator och skolådeformen för husbyggnader har övergetts för en mer inspirerande fantasifull inriktning. En riktig feelgood-känsla infinner sig när man strosar omkring på smågatorna och insuper den för Sverige mycket annorlunda stadsmiljön.

 

Jakriborg i Hjärup utanför Lund

Området är bilfritt och de boende samt besökarna (det kommer turister ifrån utlandet till Jakriborg!) tvingas lämna sina bilar vid parkeringsplatser utanför "stadsmuren". Nu är ju jag själv inte emot bilar men detta är ett gott exempel på att vi människor anpassar oss och kan anstränga oss att gå 50 m till bilen om det innebär att vi får bo i fin Hansastad.

Dessa två exempel får stå modell för vad jag alltså vill lyfta fram: Centralisering av verksamheter i småsamhällen och en tätare centrumbebyggelse där arkitekturen gärna får ha historiska anspelningar. I Floda som jag själv engagerar mig för skulle jag vilja se sammanhållande centrumbebyggelse med arkitektur som anspelar på det gamla Brittiska industriarvet (byggnader såsom Hillefors Grynkvarn vid Säveån skulle kunna stå modell). Jag väntar fortfarande (efter 7 månader) på svar ifrån Lerums kommun på mitt yttrande till den nya detaljplanen...


 
Författaren gillar fasaden på denna byggnad - Hillefors grynkvarn vid Säveån

Med tätare samhällen, stora som små, så ökar förutsättningarna för spontana möten. Dagens samhällsstruktur medför att vi träffar kollegor på jobbet men nästan aldrig vår granne, eftersom det saknas naturliga mötesplatser. Jag ser fram emot den dagen jag kan gå ner till mitt lokala stadscentrum och strosa mellan tegelfasader i gammal stil och äta glass med mina barn och vänner eller kanske ta ett pass på det lokala gymmet, för att sedan sätta mig på det lokala vattenhålet för en törstsläckare. Oavsett aktivitet så skulle jag i alla fall känna tryggheten och glädjen av att finnas i samma stadsrum som mina medmänniskor…

YimbyGBG lämnar yttrande om Backaplan

YimbyGBG lämnade idag ett yttrande till den detaljerade översiktsplanen för Backaplan. I och med planerna för ett nytt Backaplan förbereder Göteborg det största urbana omvandlingen sedan Norra Älvstranden. Ambitionen är denna gång att bygga ut Göteborgs innerstad på andra sidan älven (eller på den här sidan älven). Förutsättningarna för att bygga ny stad på Backaplan är mycket goda. Området är centralt beläget med mycket goda kommunkationer och är redan en mötesplats för många människor som kommer till området för att handla. I och med att Coop avser flytta ut sin volymhandel norrut, närmare Brunnsbo och järnvägen till, öppnas stora ytor upp som skapar goda möjligheter att skapa en framtida stadskärna.YimbyGBG stödjer denna ambition men vill på vissa punkter anser vi ändå att det behövs förtydliganden och förbättringar. Inte minst vill vi se se möjligheten att bygga både högre och tätare och då framförallt i områdets mer centrala delar. Även om en översiktsplan inte är juridiskt bindande på samma sätt som en detaljplan anser vi i YimbyGBG att det är mycket viktigt att på så många sätt som möjligt förstärka och trycka på de goda intentioner för stadsutvecklingen som finns i Göteborgs översiktsplan. Samtidigt tycker vi oss allt för ofta se att dessa intentioner så att säga försvinner på detaljplanenivå. Genom en mer preciserad översiktsplan för Backaplan går det i framtida detaljplaner att från vår sida peka på detta om (eller kanske snarare när) Stadsbyggnadeskontoret och Älvstranden Utveckling avviker från stadsbyggande till frömån till än mer förortsbyggande.Yttrandet i sin helhet går att läsa här.

YimbyGBG har haft en stadsvandring på Backaplan, den kan man läsa om här.

En del av det nya Backaplan har redan fått en detaljplan, YimbyGBG lämnade ett yttrande om Östra Kvillebäcken här.

Yttrande

YimbyGBG är i grunden positiva till den tänkta omvandlingen av det i dagsläget mycket lågt exploaterade Backplan till en ny del av centrala Göteborg. Vidare är YimbyGBG nöjda med att kommunen väljer att göra en fördjupad översiktsplan över området. Enligt vår uppfattning går ofta översiktsplanens visioner förlorade i detaljplaneutformandet. Genom att skapa en mellanliggande plan finns det möjligheter att på ett mer konkret sätt visa hur översiktsplanen skall implementeras i den faktiska planeringen av framtidens Göteborg.

Ytterligare en positiv aspekt av planen är ambitionen att utveckla området etappvis och med en mer varsam omvandling. Kvarvarande äldre bebyggelse kommer att ge relativt billiga alternativ för verksamheter som annars har svårt att betala de hyrorna som nybyggda lokaler oftast har. På detta sätt kan Backaplan erbjuda sina nya invånare och besökare ett mer varierat utbud.

Trots det i grunden positiva intryck som YimbyGBG har av planerna är dock vissa grundläggande justeringar nödvändiga om det ska bli verklighet av de fina visionerna.

Utrymme för högre exploatering
YimbyGBG skulle gärna se att planen möjliggjorde ett högre exploateringstal överlag. Enligt planen kommer framtidens Backaplan att få ett exploateringstal som varierar mellan 0,25 till som mest 1,7. Det är ett mycket lågt exploateringstal för det som ska bli en fortsättning av city (fig. 1). Enligt Stadsbyggnadskontorets egen handbok Stadsbyggnadskvaliteter har "traditionell kvartersstad", dvs. den gamla stadsbebyggelsen i Göteborgs innerstad, ett exploateringstal på mellan 1,0-2,3. Det genomsnittliga exploateringstalet i det framtida Backaplan når inte ens över 1,0. Intressant nog påstår likväl planen att exploateringstalet är "i paritet med Göteborgs innerstad".Fig 1: Stadsbyggnadskontorets planförslag - klicka för större bild

Med ambitionen att bygga ny innerstad måste vi spänna bågen högt för att ge nya Backaplan så bra förutsättningar som möjligt att bli en naturlig mötesplats för Göteborgare från såväl fastlandet som Hisingen samt besökare. Självfallet kommer graden av exploatering som bedöms möjlig att i slutändan bestämmas av ekonomiska överväganden.

Då framtidens efterfrågan och förhållanden på byggmarknaden är svåra att förutspå skulle vi i YimbyGBG gärna se att planen lämnade utrymme för en högre exploatering än vad som föreligger för tillfället. Om intresse finns för högre byggnader vore det onödigt att så att säga låsa fast sig vid en lägre exploatering än vad som är optimalt ur ett ekonomiskt perspektiv.

Detta gäller speciellt delområde 3 - Centrumbebyggelse vid knutpunkten som med sitt goda förutsättningar att bli en av stadens viktigaste mötesplatser i framtiden (något det i viss mån redan är). Här anser YimbyGBG att det verkligen finns anledning att tillåta högre bebyggelse.

För att ge en bild av vilken exploateringsnivå som borde vara rimlig för detta område har YimbyGBG tagit fram en idéskiss över det framtida Backaplan (fig. 2).Fig. 2: YimbyGBG:s alternativa planförslag - klicka för större bild

Volymhandel som anknyter till staden
När det gäller den framtida volymhandel som skall uppföras i närheten av Lillhagsvägen anser YimbyGBG att det är viktigt att se till att denna handel skall anknytas till stadsdelen på bästa möjliga sätt. Det är vanligt att volymhandel och mer centralt placerade gallerior så att säga vänder sig bort från staden - med tomma väggar riktade mot den närliggande bebyggelsen - och istället ut emot stora parkeringsytor och motorvägar. För att den nya volymhandeln skall bli en tillgång för Backplan är det därför viktigt att denna förankras med sin omgivning och att den torgbildning som planeras i området blir en del av stadens offentliga rum och en naturlig mötesplats.

Tydligare kopplingar till Brunnsbo/Ringön
Planen framhäver betydelsen av att knyta samman det nya kvarteren med sin omgivning. Överlag anser vi att planen har goda förutsättningar att göra så österut. Däremot tycker vi planen behöver utvecklas när det gäller sammanknytningen med Brunnsbro och Ringön. Brunnsbo är idag en förort som upplevs ligga mycket längre bort än vad den i realiteten gör. Orsaken till detta torde ligga i hur den separerats från omkringliggande områden med motorleder och odefinierade grönytor. Det vore en vinst både för Backaplan och Brunnsbo om sammanlänkandet kan göras så bra som möjligt. Med detta i åtanke skulle det vara värt att närmare undersöka möjligheterna att med hjälp av den tilltänkta pendeltågsstationen och därtill hörande bebyggelse försöka överbrygga den klyfta som idag skiljer Brunnsbro från Backaplansområdet.

Ringön är ett centralt beläget industriområde som på sikt kan utvecklas till ett spännande blandstadsområde med hjälp en gradvis omvandling. Även om detta ligger långt fram i tiden tycker vi i YimbyGBG att det är mödan värt att redan i detta skede se över vilka möjligheter det kan finnas att i framtiden binda ihop Ringön och Backaplan med direkta gång-, cykel- och bilvägar (över eller under Lundbyleden).

Trafik
YimbyGBG ser positivt på viljan att pröva en s.k. Shared Space-lösning på gatukorsningen över Kvillebäcken. Som erfarenheterna från bl.a. Skvallertorget i Norrköping visat kan en sådan lösning leda till en säkrare och mer gångvänlig stadsmiljö. Det är dock viktigt att platsen utformas konsekvent enligt Shared Space-principer. En avgörande del av Shared Space-konceptet är att den gemensamma ytan uppfattas som ett "uppehållsrum" och inte som ett "trafikrum". Det är därför olyckligt att planen föreslår att bebyggelsen ska skalas ned mot platsen. Det kommer knappast att förstärka dess karaktär av "uppehållsrum", tvärtom. Det vore istället önskvärt att tydligt rama in platsen med tätare och högre bebyggelse. (fig. 3).Fig. 3: YimbyGBG förordar tätare och mer urban bebyggelse vid den nya Shared Space-platsen - klicka för större bild

YimbyGBG hade också gärna sett en tydligare beskrivning av spårvagnstrafikens framtida roll i området. Det är oklart hur Stadsbyggnadskontoret tänker sig den framtida utbyggnaden i området.

Det är också nödvändigt med fler förbindelser över Hjalmar Brantingsleden, precis som planen konstaterar. En gång- och cykelförbindelse i Kvillebäckens förlängning söderut vore önskvärd, om Kvillebäcken ska kunna utvecklas som grönstråk och stadsdelen ska kunna knytas samman bättre med Brämaregården.

Kvartersstruktur
YimbyGBG ser mycket positivt på den föreslagna kvartersstrukturen. Det är glädjande att Stadsbyggnadskontoret förstår fördelarna av sammanhängande gatuplan och slutna kvarter. Det är onekligen dags att lämna modernismens uppbrutna och glesa typologier. Det är dock viktigt att säkerställa publika funktioner längs alla gator. Här är plantexten alltför vag. Monofunktionella bostadsgator bör i princip alltid undvikas, men i innerstadsmiljö är det synnerligen olämpligt att på det viset förhindra varje möjlighet till publika funktioner i gatuplanet.

Vi hade också gärna sett ett tydligare ställningstagande för finmaskig fastighetsindelning. Många mindre tomter, ritade av många arkitekter och bebyggda av många byggbolag ger en större variation och en mer levande gatubild. Få och stora tomter, ritade av ett fåtal arkitekter och bebyggda av ett fåtal stora byggbolag, leder till motsatsen.

Backaplan bör planeras för stor social blandning vad gäller boende och besökare. Blandade upplåtelseformer, varierade lägenhets- och lokalstorlekar och varierade hyresnivåer är viktiga punkter. En småskalig fastighetsindelning underlättar blandningen inom ett och samma kvarter.

Stadsvandring på Norra GuldhedenNu är det dags för stadsvandring med YimbyGBG igen! Arkitekten och yimbyisten Birgitta Kyrö-Mattsson (tidigare stadsarkitekt i Halmstad) kommer att guida oss runt Norra Guldheden. Vi promenerar runt och diskuterar hur Guldheden bäst kan förtätas och utvecklas.

Vi har tidigare skrivit om de planer som finns på att peta in fler punkthus på Raketgatan, något som väckt starka reaktioner hos föreningen Bevara Guldheden. Det är inte så överraskande, enligt Bevara Guldhedens stadgar har föreningen "...till ändamål att verka för att Guldheden med omgivningar ej exploateras ytterligare". Får Bevara Guldheden bestämma ska alltså ingenting någonsin byggas, vare sig i eller i närheten av Guldheden.

Som tur är finns det numera också en förening för de som vill att Guldheden ska få leva och utvecklas - Levande Guldheden. Gå gärna med i facebook-gruppen med samma namn.

Förhoppningsvis kan vi hitta bra sätt att förtäta Guldheden på, som de flesta Guldhedsbor kan känna sig nöjda med. Guldhedens befolkning har åldrats och minskat kraftigt sedan det byggdes. Stadsdelen lider idag närmast av en glesbygdsproblematik när det gäller tillgången på service och andra funktioner. Så borde det naturligtvis inte behöva vara mitt i Sveriges andra stad.

Den stora frågan är alltså inte om, utan hur man bör förtäta Guldheden.

Vi ses den 17 maj kl 15:00 på Guldhedestorget!

Det här evenemanget riktar sig till de som är eller funderar på att bli medlemmar i YimbyGBG och är som alltid helt gratis!

Läs vad vi skrivit om Guldheden tidigare:

Guldheden - sovstad eller mötesplats?

Nya Norra Guldheden


Krönika: Guldheden och stadens förtätning
«
»
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5356 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Västlänken
16 Mars 08:59 av Erik Funck
Oskarsleden i Majorna
7 Mars 01:34 av Daniel Andersson
Göteborgsregionens folkmängd
21 Februari 10:21 av Matthias H.
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
29 Januari 16:20 av Mikael Bigert