Utskrift från gbg.yimby.se
....

Nolli, Staden och Kanozi

I slutet på januari offentliggjordes det att Kanozi Arkitekter har vunnit uppdraget att hjälpa Älvstranden konsortiet med utvecklingen av nya Masthugget. Jag har roat mig med att jämföra deras förslag till plan för området med en riktig klassiker...


 

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Älvstranden tar sig an Norra Masthugget

Norra Masthugget står på tur att utvecklas av Älvstrandsbolaget och för ett par veckor sedan släppte de nya spännande skisser samtidigt som det kungjordes vilken arkitektbyrå som ska hjälpa till i den fortsatta utvecklingen. Det är särskilt intressant att se vart detta tar vägen eftersom stadsbyggnadskontorets programplan visade upp en mycket bra kvartersstad. Nu har Älvstrandsmodellen börjat verka och konsortiet har gjort sina första val.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Hur hanterar vi Älvstranden Utveckling?

Extra! Sveriges Radio P4 Göteborg har gjort ett inslag om informationsbrevet om att "hantera" Yimby. Älvstranden Utvecklings tf VD Olle Lindkvist ber oss om ursäkt.

Extra nr 2! Sveriges Radio P4 Göteborg har gjort ytterligare ett inslag om informationsbrevet om att "hantera" Yimby. Magnus Nylander, vice ordförande i Älvstranden och Yimby får uttala sig.I Göteborg har vi som bekant lagt ansvaret för planeringen av våra centrala nybyggnadsområden på ett kommunalt bolag som heter Älvstranden Utveckling och deras så kallade Älvstrandsmodell. Resultatet är en remsa av dyra nyfunkishus med älvutsikt, stora balkonger och döda bottenvåningar, två köplador mot leden med vidhängande parkeringsöknar samt ett enormt kontorsområde som ligger öde efter kl 18.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Göteborg 2035: Centrala Hisingen

Läs alla delarna i Yimbys serie Göteborg 2035


Nu har vi kommit fram till det femte och sista delområdet i vår granskning av Utbyggnadsplaneringen, som är en fördjupning av vår gällande översiktsplan. Området kallas "Centrala Hisingen" och innefattar allt från Biskopsgården i väster till Tuve och Backa i norr, med älven som naturlig sydlig och östlig gräns. Undantaget är Frihamnen, Ringön och Backaplan, som inte ingår i utbyggnadsplaneringen eftersom de områdena istället ingår i visionen för Centrala Älvstaden. Vi ställer samma fråga här som för de andra områdena: Hur ska vi förtäta så att fler kan bo och arbeta i Göteborg till år 2035?» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Farväl till ÄlvstrandsmodellenDebatten om det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling och "älvstrandsmodellens" framtid har varit intensiv den senaste tiden. Yimby har, tillsammans med ett antal aktörer som bl.a. Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier, tryckt på för att man ska lägga ned älvstrandsmodellen. Något som fått projektledaren för Centrala Älvstaden, Bo Aronsson, att skriva en visionär debattartikel i dagens GP.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

QuadrophobiaPlanen för ett kvarter vid Lindholmshamnen, mellan det nya hotellet och Götaverksgatan, har väckt stor uppmärksamhet. Vårt inlägg om planen förra veckan är ett av de mest lästa det här året och på facebook har diskussionens vågor gått höga i ett flertal långa trådar. Även på Älvstranden Utvecklings blogg utbröt ett hätskt meningsutbyte.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krav på kvartersstad

Utvecklingen av Göteborgs egen Karl Marx Allé, 90 meter breda Lindholmsallén, fortsätter tuffa på. Det senaste tillskottet som planeras är ett kvarter mellan det nya hotellet och Götaverksgatan. Föga förvånande kom Älvstranden Utveckling fram till att det bästa sättet att uppnå översiktsplanens mål om tät, levande blandstad var anlägga ytterligare ett söndertrasat bostadsområde ovanpå ett parkeringsgarage. Lika oklanderligt ifråga om att leverera fina siktlinjer åt byggbolagens bostadsannonser som olämpligt för att skapa goda förutsättningar för stadsliv.» Klicka här för att läsa resten av inlägget
«
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5377 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
11 September 20:20 av Mikael Bigert
Göteborgsregionens folkmängd
17 Augusti 10:48 av Matthias H.
Västlänken
16 Mars 08:59 av Erik Funck
Oskarsleden i Majorna
7 Mars 01:34 av Daniel Andersson