Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: Tyck till om krogtiderna!

Johan Martinsson vid Statsvetenskapliga institutionen inbjuder stadens medborgare att tycka till om öppettiderna på krogen genom att delta i Medborgarpanelen.

Onsdagen den 8 februari fattade sociala resursnämnden i Göteborgs kommun beslut om att rekommendera att samtliga alkoholserveringstillstånd till klockan fem i Göteborg ska dras in. Alla krogar i vår stad ska helt enkelt stänga senast klockan tre på natten. Att dansa tills solen går upp blir således svårt. I alla fall på nattklubbar och krogar.

Politiker från alla håll är faktiskt inte eniga om detta, utan en hel del oppositionspolitiker har försökt höja sina röster för att fortsatt tillåta öppet till klockan fem. Ännu återstår behandling i kommunstyrelse och sedan slutligen i fullmäktige om ca en och en halv månad.Vad tycker då Göteborgs invånare i frågan? En sak är säker, det kommer skrivas och pratas mycket om frågan, och många enskilda kommer intervjuas med bild och citat i våra tidningar. Men vi vill göra något annat!

”Opinionslaboratoriet” vid Statsvetenskapliga institutionen lanserar nu en enkätundersökning om människors inställning till öppettider på krogen. Vi vill ha med så många som möjligt i denna undersökning, så sprid länken och budskapet genom att klicka HÄR.Varför gör vi då detta? Inom vår forskningsgrupp driver vi Medborgarpanelen där vi systematiskt undersöker Sveriges befolknings åsikter och tankar om politik, samhälle och aktuella frågor. Medborgarpanelen bygger inte på ett representativt urval av svarspersoner, utan alla som vill får vara med. Istället fokuserar vi på att följa hur åsikter och attityder utvecklas över tid och hur medborgarna reagerar på yttre händelser.

När det gäller öppettiderna på krogen så vill vi följa hur opinionen utvecklas under beslutsprocessens gång! Först vill vi veta vad ett brett och stort urval av göteborgare tycker! När vill de flesta att krogarna ska stänga? Och varför? Vilka argument tycker de är bra? Och vilka argument är dåliga? Känner de flesta över huvud taget till frågan och de olika politiska partiernas inställning?Senare vill vi undersöka hur människor reagerar när ett beslut är fattat. Ökar eller minskar engagemanget? Och OM tre-stängningen blir verklighet? Kommer då medborgarnas åsikter gå mot en större acceptans för beslutet i efterhand? Minns till exempel rökförbudet på krogen. Få protesterar idag mot detta som då var kontroversiellt.

Hjälp oss att i vår forskning förstå samspelet mellan allmänna opinionens utveckling och lokalt demokratiskt beslutsfattande. Gå med i vår Medborgarpanel och uttryck din åsikt i frågan om hur sent på natten människor i Göteborg ska få vara i lokaler med tillstånd att servera alkohol!

Johan Martinsson
Forskningsledare för Laboratory of Opinion Research

Krönika: Spelet om femtillstånden

Idag fattar Social Resursnämnd beslut om förvaltningens förslag att stoppa all alkoholförsäljning efter kl 03 på stadens krogar. För Göteborg som nöjesstad är detta naturligtvis en viktig fråga. Yimby har fått tillåtelse att återpublicera en krönika i ämnet skriven av Marcus Persson, chefredaktör för Göteborg Nonstop. Texten är en något förkortad version av en tidigare artikel på Göteborg Nonstop.» Klicka här för att läsa resten av inlägget
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5360 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter