Utskrift från gbg.yimby.se
....

Göteborgs stadsbibliotek


Karin Boye åter på sin plats i solen framför stadens mest besökta kulturinstitution.


- Visst blir det bra? Frågar en glad bibliotikarie samtidigt som hon packar upp nya datorskärmar som placeras ut längs med studiebänkar i den gamla delen av byggnaden. Det är tydligt hur personalen är glada att äntligen komma i ordning i det nygamla bibliotekshuset. För det är inte ett helt nytt bibliotek som slår upp portarna på onsdag. När man rör sig runt bland hyllplanen känner man igen sig, det är som att vandra runt i samma stadsbibliotek man alltid har gjort, men ändå i något helt nytt. Jag gillar det!

YimbyTV med färskt inslag om nya stadsbiblioteket:


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Infill 5: Stadsplanering för mångfald

Arkitekten Lukas Memborn har skrivit en serie mycket intressanta småskrifter som beskriver olika sätt att förbättra dagens stadsplanering. Skrifterna, fem stycken "infills", går att ladda ned fritt hos arkitekturnätverket Archileaks. Yimby Göteborg har fått tillåtelse att återpublicera skriftseriens fem delar. Den första delen handlar om möjligheterna till småskalig förtätning med stadsradhus. Den andra delen handlar om hur man bäst tar tillvara möjligheterna med Västlänkens station i Haga. Den tredje delen handlar om hur man anpassar trafikplaneringen till innerstadens logik. Den fjärde delen handlar om hur vi kan skapa en gångvänlig stad. Den femte delen handlar om hur vi kan skapa mångfald.
» Klicka här för att läsa resten av inlägget

"Utvecklar vi inte staden avvecklar vi staden"

Västsvenska Handelskammardagen 2014 hölls den 2:a april på Svenska mässan med tema Tron på Göteborg, "Utvecklar vi inte staden avvecklar vi staden". Jag var en av deltagarna på ett välbesökt arrangemang. Här följer en kort rapport.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Jubileumsröjningen 2021

I dag lanserar Göteborg & Co tillsammans med flera av fackförvaltningarna och Älvstranden Utveckling AB ett nytt förslag till Göteborgs 400 årsjubileum. Förslaget går ut på att återställa många av de klassiska gröna miljöerna i Göteborg till så som de såg ut runt 1921, 1821, 1721 eller kanske till och med 1621. Förslaget har fått namnet Jubileumsröjningen 2021.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Öppning av Gamla vattentornet i Slottsskogen

Under rubriken Krönika publicerar vi opinionsmaterial som uttrycker författarens personliga ståndpunkter, vilka inte nödvändigtvis är Yimbys officiella hållning i frågan. Idag publicerar vi ett inlägg av Frida Lundh som informerar om föreningen Aquatoriets vänner.Foto: Sonia Kamrani

En nystartad förening som heter Aquatoriets vänner kommer att öppna upp Gamla vattentornet i Slottsskogen för allmänheten. De arbetar även med Sjömanstornet och båda tornen renoveras just nu av Higab. Vattentornet beräknas vara klart den 20 juni och Sjömanstornet 31 augusti.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Nya Kvillebäcken - Stadsbyggnad i praktiken

Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen SCH är en oberoende förrening av boende inom centrala Hisingen som deltar i opinionsbildning och beslutsprocesser i frågor som rör stadsplanering, grönstruktur och sociala frågor. Tisdagen den 18/2 anordnade SCH en liten och spontan kvartersvandring genom nya Kvillebäcken etapp 1, för att bevittna stadsbyggnad i praktiken.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Yttrande över Nya bostäder vid Tunnbindaregatan

Yimby har just skickat in ett yttrande över Detaljplan för bostäder vid Tunnbindaregatan inom stadsdelen Brämaregården. Yttrandet är ett resultat av diskussionerna på forumet. Planen är i det stora hela riktigt bra med centrumfunktion i bottenplan, slutet kvarter, kontor blandat med bostäder i kvarteret och till och med ska hörnen markeras med uppstickande delar. Vi har förstås skickat med några förbättringsförslag som skulle ta planen från bra till fulländning. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Senast idag tisdagen den 4 mars!

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

«
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YimbyGBG:s 2539 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


YIMBY Göteborg på Twitter

Nyhetstips!
I går 23:58 av Henrik Berter
Egnahemsbron ska ersättas
I går 22:25 av Signatur: Hansson
Västlänken
I går 13:26 av Signatur: Hansson