Utskrift från gbg.yimby.se
....

Skanstorget: Politisk vilja vs byråkratisk ovilja

Processen för detaljplaneringen av Skanstorget har utvecklats till en intressant kamp mellan å ena sidan stadsbyggnadskontorets tjänstemän och å andra sidan de styrande politikerna med hjälp av fastighetskontorets tjänstemän. Vi tar en kort genomgång av turerna innan vi avslutar med det resoluta agerande som kom igår från Jahja Zeqiraj, ordförande i fastighetsnämnden.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Skanstorget: Fastighetskontoret vill se fler bostäder

Skiss på stadsbyggnadskontorets förslag.

I mitten på december lämnade vi in vårt yttrande över Programplanen för Skanstorget. Vi lyfte då fram att för bland annat bostadsbristen och stadslivet behövdes fler bostäder och lokaler snarare än den stora vindpinade ödeyta som planerats. Vi höjde också ett varningens finger för den dåliga ekonomin i projektet med ett gigantiskt underjordiskt parkeringsgarage i två våningar med endast 40 bostäder ovanpå. Nu kommer ett fint tjänsteutlåtande från fastighetskontoret som i princip ger oss stöd på varenda punkt.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Yttrande över Program för Skanstorget

Efter över 230 år som äng och odlingsmark, 50 år som salutorg med en Saluhall som till slut inte bar sig och över 50 år som parkeringsplats är det hög tid att igen fundera på hur den yta som idag benämns Skanstorget bäst kan tillgodose våra behov. Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över programplanen för Skanstorget. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast på tisdag, den 16:e december.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Kvarteret Skansbron - 12 månader senare

Vi fick möjligheten att för ett år sedan, i mars 2013, via Yimby Göteborg presentera vår idé för att bebygga parkeringsplatsen Skanstorget. P-platsen har i över 50 år varit ett tomrum mellan Haga och Linné. Vår vision var att bygga ett levande blandstadskvarter och skapa en ny målpunkt i staden: "Kvarteret Skansbron".

Under året som gått har vi haft möjlighet att prata om projektet med politiker, tjänstemän, boende, näringsidkare och yimbyiter via nätet och en stadsvandring. Responsen och engagemanget har varit väldigt stort. Vi har fått in många bra synpunkter på hur förslaget kan vässas och vi har haft tolv månader ytterligare på oss att ta konceptet vidare. Med anledning av att vi nu blivit nominerade till Yimby:s stadsbyggnadspris 2014 (tack!) vill vi ta tillfället i akt att uppdatera kring projektets nuvarande utformning och status. Här följer en serie bilder och på slutet en film som visar vårt förslag och hur vi kom fram till det.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Evighetsmaskinen

Med stort intresse jag följde jag förra veckans uppblossande debatt om Skanstorgets framtid. Johannes artikel här på Yimby fick ju en snabb efterföljare på Arkitekturs blogg. Vid det här laget har det visat sig att Skanstorget inte bara är en ”känslig plats” utan också ”som bakgård och oordnad plats har sina kvaliteter, både arkitektoniskt och socialt…”.  Entusiasmen för torget blev till och med så stor att någon omedelbart ville bjuda in till pristävling för att gestalta om det bortglömda torget. Min nyfikenhet väcktes, och när jag tog del av Länsstyrelsen utmärkta skrift om Riksintressena i Göteborg visade det sig att Skanstorgets hade betydelse också för Riksintresset. I kapitlet som behandlar Haga-Masthugget kan man läsa att: "Ett dominerande inslag i miljön är försvarsanläggningen Skansen Kronan med omgivande park i områdets bergiga södra del. Framträdande öppna platser är Järntorget, Pusterviksplatsen och Skanstorget." På två ställen i skriften framhålls också att Hagas återstående äldre bebyggelse till stor del är koncentrerad mot det öppna torget.En oordnad plats med oanade arkitektoniska och sociala kvaliteter…

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

SkanstorgetGP skriver idag
om programarbetet med Skanstorget som är på gång, vilket även bloggen Svensson uppmärksammat. Det är bra att man nu tar sig an denna bortslösade pärla, som vi skrivit om tidigare. Det finns stor potential här för blandstadsutveckling, i ett centralt läge som dessutom ligger strategiskt mellan Haga, Linnéstaden och Vasastaden. Med en smart planering av Skanstorget kan förbindelserna mellan de olika stadsdelarna öka.

Det är också önskvärt att ta tillvara och utveckla Övre Husargatans potential att förvandlas från blåsig landsväg till urban esplanad, med bredare trottoarer och mer träd längs gatan. Ska Övre Husargatan bli ett ännu mer attraktivt och levande stråk är Skanstorgets utformning avgörande.

Jag hade förmånen att bevista ett informationsmöte för ett tag sedan där Stadsbyggnadskontorets ansvarige tjänsteman berättade om planerna. Det är dock fortfarande mycket löst i kanterna. Tjänstemannen lät mycket bekymrad över planerna och uppehöll sig länge vid hur "extremt unikt" Skanstorget är som öppen plats, att det vore "mycket komplicerat" att bygga bostäder där (det står ju hus i närheten vilka skulle kunna skugga nya bostäder) och att det överhuvudtaget var ett "väldigt känsligt" område.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5378 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter