Utskrift från gbg.yimby.se
....

Bellevue revisited...

 
Har ni hört talas om "förtätning" och "blandstad"? Just det, det är så vi bygger nuförtiden. Eller nja, vad sägs om det här nya området i Bellevue som är på gång? På det som tidigare varit en stor gräsmatta bredvid det gamla regementet ska 750 bostäder byggas.

Planhandlingen är spännande läsning:

Planområdet bör medge hög exploatering, då tillgängligheten är mycket god med flera kollektivtrafiklinjer. Infrastrukturen är i stort sett utbyggd med erforderlig kapacitet.

Hoppla, "hög exploatering", vad kan det betyda? 10-15 våningar? Tät, varierad bebyggelse? Nja, inte riktigt. Ett punkthus på 9 våningar ska byggas, resten är 5-vånings fritt grupperade lameller. Så här ser hög exploatering ut enligt de inblandade arkitekterna (bla White):Och roligare blir det. Lyssna på följande stycke:

Kommunens målsättning är att boende i goda kollektivtrafiklägen ska kunna ha ett något lägre bilinnehav än genomsnittet. Antalet p-platser kan beräknas såväl utifrån bilplatser/lägenhet som bilplatser/1000 kvm våningsyta. Antalet parkeringsplatser som redovisas i planförslaget innebär en högre behovstäckning än normalfallet.

Vänta, eftersom man har lysande kollektivtrafikläge så bygger man fler p-platser än normalt? Ja, då kommer ju folk verkligen att sluta köra bil. Och självklart lägger man alla dessa mysiga p-platser runt bostadsområdet, som en effektiv barriär mot resten av världen. Någon somnade uppenbarligen efter SCAFT-tentan 1972 och har sovit sedan dess.


Jag var en av dem som inte tyckte att det här förslaget låg i linje med kommunens översiktsplan och ambitionen att bygga blandstad. Följande mejl skickade jag till SBK:

--------------

Hej,

först vill jag säga att jag tycker ni på SBK gör ett jättebra jobb, vilket inte är helt lätt med tanke på alla de olika krav som ställs på er (från allmänheten, från politiker, från byggindustri etc). Jag tycker att ni för det mesta på ett utmärkt sätt följer de riktlinjer som ligger i ÖP99 (och ännu tydligare i kommande ÖPXX) om att bygga ekologiskt och socialt hållbar blandstad.

Jag blev dock lite besviken när jag såg planerna för Östra Bellevue. Här finns ju perfekta förutsättningar för att bygga tät och hållbar blandstad. Kollektivtrafiksituationen är ju dessutom utmärkt (vilket nämns i planhandlingen). Trots detta förslås en plan som:

1. Enbart bygger på uppbruten punkt/lamellhusbebyggelse.

2. Isolerar husen från gatan med gräsmattor/p-platser.

3. Överskrider p-normen (trots att det här vore lämpligt att underskrida den avsevärt).

4. Begränsar sig till 5 våningar (bortsett från ett punkthus).

5. Begränsar möjligheterna till verksamhet i gatuplanet till minimum.

Ärligt talat, vad liknar detta mest? SCAFT eller blandstad? Vad är det troliga urbana resultatet? Bilstad eller blandstad? För att planen inte ska strida mot gällande (och kommande) ÖP anser jag att följande måste åtgärdas:

1. Bygg ihop de utspridda husen till stadsmässiga kvarter. Det kommer att ge fler lägenheter och större prisspridning, vilket leder till större social blandning.

2. Låt husen möta trottoar/gata. Det skapar skyddade grönytor och ökad stadsmässighet.

3. Skär ner antalet p-platser avsevärt. Det ligger i linje med ÖP och K2020 och bidrar dessutom till större prisspridning och social blandning.

4. Höj våningsantalet avsevärt. Det ger fler boende och alltså större underlag för lokal verksamhet. Det råder ju dessutom bostadsbrist i Göteborg som ni vet.

5. Möjliggör för mycket mer verksamhet i gatuplanet (tex genom bokaler). Det ger större underlag för lokal verksamhet vilket är att föredra såväl ekologiskt som socialt och ligger dessutom i linje med ÖP.

Om ni anser att någon de punkter jag föreslagit av någon anledning inte är önskvärd eller i linje med ÖP får ni gärna förklara varför. Om ni anser att någon punkt faktiskt är önskvärd och i linje med ÖP så får ni gärna föra in det i planen. Det tror jag vi alla skulle vinna på.

-----------------

Svaret, som finns att beskåda i utställningshandlingen, är intressant läsning:


"Vi tackar för synpunkterna. Enligt vår bedömning finns för- och nackdelar med olika mer eller mindre tidstypiska strukturer liksom gestaltningsideal. Förslagets utformning i nämnda avseende är resultatet av en sammanvägning som syftar till en god helhet och där inte minst områdets exponering för traikbuller liksom komplicerade grundförhållanden spelat en viktig roll."

Av någon anledning undviker man helt sonika att besvara sakfrågan:

Varför bygger man inte blandstad i enlighet med ÖP?

Det skulle vara mycket spännande att någon gång få ett svar på den frågan.

Tills dess blir det mer av det här...
 

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Olle Jansson (13 Juni 2008 12:36):
Har kostnaden i form av mänskligt lidande tagit med i beaktande?

Bara det faktum att mängder av människor kommer att få se dessa fula kvarter när de åker vagn borde la kunna kompenseras med sänkta avgifter.

Om det finns någon som vill bo så med bra parkeringsplatser så är det la billigare och enklare att flytta till Tuve?
 0
mhean (13 Juni 2008 15:02):
Här är numera länken till Byggnadsnämndens möten (dagordningar o protokoll).

http://www.goteborg.se/wps/portal/namndhandlingar

Bl a kan man läsa i senaste dagordningen att Bellevue skulle antas. Jag fick mtrl hemskickat till mig för några veckor sedan eftersom jag skrev och klagade men det hjälpte således inte vilket jag inte hade trott heller. Detta förslag är nästan ett brott mot mänskliga rättigheter.

Borde YimbyGBG gå in och överklaga alla dessa horribla förslag som SBK ritar så att de drar ut på tiden dvs ska vi agera nimby? Orkar vi det?

I övrigt är det också bedrövligt att man inom Byggnadsnämnden nästan gömt dagordningar o protokoll. Förut var det enkelt att hitta. Vart tog offentlighetsprincipen vägen?

Tänk om vi kunde fått en vän i någon av journalisterna på GP, det kanske hade varit bra?
 0
Sven R (13 Juni 2008 15:31):
Om man jämför det här nya området Bellevues funkislameller på andra sidan gatan så ser man en sak, man exploaterar mycket hårdare idag än vad man gjorde under funkistiden. Det är ännu tydligare på Norra Älvstranden, den nya bebyggelsen vid Eriksbergsdockan kommer att bli tät och hög. Ökad täthet gör att man knölar ihop lamellhusen tätare till någon slags kvartersform utan att ta steget fullt ut. I princip är det här ju en kvartersplan. Men med lamellhus. Och därmed med mer stereotyp arkitektur, trista gavlar, bottenvåningar utan kontakt med gatan osv.

Frågan är om dom här täta men upplösta gaturummen/gårdsrummen kommer att räknas som attraktiva stadsmiljöer imorgon, jag är tveksam. Personligen vill jag själv bo i tät kvartersstad med alla fördelar det innebär. Förortmässiga lamellhusområden kan jag också tänka mig att bo i, men då vill jag dra full nytta av alla fördelar det innebär, dvs mycket natur mellan husen och lugnt och avskilt läge. Det finns gott om sådana områden i Göteborg. Kommer det nya Bellevue att bli en kombination av dessa stadstypers respektive fördelar? Nej, jag tror inte det.

Det är så typiskt för bostadsområden som byggs i utkanten på stan, arkitekterna väljer friare planformer för att samspela med naturen och öppenheten. Men den sköna lantliga karaktären på Kviberg kommer att försvinna i och med den här exploateringen... och nästa... och nästa. Och tillslut så har vi en stadsdel som bara består av oattraktiva bostadsområden. Oattraktiva för att de inte är urbant täta och slutna mot gatan. Oattraktiva eftersom utsikterna och öppenheten stannar vid grannområdets parkeringsplats och fula nyfunkishus. Oattraktiva eftersom de planerades för ett läge som inte längre finns. Jag tror Betongelit-bloggen har skrivit om det här fenomenet.

Angående täthet. En annan väg att gå hade varit som man gjorde på 60-talet. Då byggde man ibland större skivhus med en mycket friare plan. Jag tänker t.ex på Kvibergshusen eller Dr. Linds gata på Guldheden (nära Sahlgrenska). Frågan är om inte den modellen av exploatering borde återuppväckas som ett bra sätt att utnyttja vår bergiga terräng. Lämpligtsvis då som solitära punkthus/skyskrapor, låt säga hus på 20-30 våningar. Det skulle tillföra trevliga landmärken i staden och fortsätta traditionen vi har genom alla våra vattentorn och kyrktorn på stadens höjder.
 0
Sven R (13 Juni 2008 15:46):
Mhean, ett sätt är ju att överklaga. Det har vi all rätt att göra. Ett annat sätt är att skriva insändare om t.ex det här området nu. Eller i ett senare skede när försäljningen av bostadsrätterna sätter igång. Då är det iofs försent för att ändra planerna men det skulle ändå kunna bli en väckarklocka för byggföretagen. Det är inte så lätt att kränga bostadsrätter (se t.ex Porslinsfabriken där försäljningen går segt) så dom är nog ganska känsliga för kritik. Folk borde uppmärksammas på att det kanske inte är så klokt att göra sin livs största investering i miljonprogrammet 2.0. Det kommer en dag när putsen inte ser lika vit ut längre som i den glassiga annonsen, vem ska då köpa din lägenhet här?
 0
Anders Gardebring (13 Juni 2008 15:49):
Överklagande är ju en variant, men jag tror att det för Yimby kan vara kontraproduktivt. Vi protesterar ju mot just överklagandementaliteten, om vi då själv börjar överklaga klingar det ju ganska ihåligt. Jag tror mer på opinionsbildning, att hitta politiker, journalister och opinionsbildare som har förstått hur det ligger till och att få fram detta budskap till allmänhet, media och politiker.
 0
mhean (13 Juni 2008 15:53):
Sven R: Ett tredje sätt vilket jag använt mig nån gång av är att skriva direkt till föredragande tjänsteperson på SBK. Det känner då ett personligt ansvar (förhoppningsvis) och ett behov av att förklara sig.

Men hur i helvete (f'låt) kan det vara så att en hel kår arbetar exakt likadant? Vilken oerhörd indoktrinering dom måste genomgått under sina studieår. Jag tycker det är i det närmaste skrämmande.
 0
mhean (13 Juni 2008 15:55):
Anders: Håller med dig, jag bara ville dra det till sin spets lite grand, det hade känts bättre i själen om det tagit 5 år innan t ex Bellevue stod klart istället för 3 år.
 0
Viktor (13 Juni 2008 15:58):
Synd att inte ÖP är bindande så att man på nåt sätt kunde anmäla de ansvariga. Överklagande låter lockande men skulle nog bara bli avslaget och minska Yimbys (framtida)anseende. För att gå till ett annat område, har Yimby några planer på att lämna synpunkter till Kvillebäcken-förslaget? Tiden för synpunkter går ut snart har jag för mig.
 0
Johannes Hulter (13 Juni 2008 16:07):
@ mhean: Jag förstår dig helt och hållet. Men som Anders säger, det vore kontrproduktivt. Vi ska nog klara av att vända den här skutan, men det är trögt och tar tid...

@ sven r: Ja man lyckas ju få alla nackdelar utan några fördelar. Personligen får jag allergi bara av att tänka på skivhus men det är möjligt att de har sin plats någonstans, särskilt i ett bergigt landskap som i GBG.

@ viktor: Bra, att du tar upp det! Tiden går ut den 17/6 och vi har en liten arbetsgrupp som precis dragit igång. Det blir alltså lite stressigt denna gång. Men något ska vi få ut. Precis som i YimbySTHLM tar vi det över mejlen, ni som har synpunkter på Ö:a Kville och vill tycka till om yttrandet, mejla till yimbygbg[at]spray.se
 0
Olle (13 Juni 2008 19:59):
Fan vad hemskt. Ser ut som en sovjetisk förort.
 0
Anders Gardebring (13 Juni 2008 20:14):
Olle:
Sovjetisk förort var ordet!
 0
K Elias (13 Juni 2008 22:21):
Som vanligt har både ÖP och detaljplan ambitionen, men att det ska vara sä jävla svårt att nå fram i ritning. Nu är jag förvisso just Dr Lindhs-bo och ingen varm anhängare av kvartersstad, men nog kan man vara lite mer kreativ än att knö ihop lite nyfunkishus.

Mycket bra att maila. Och ännu bättre att hänvisa till ÖP, det gäller ibland att hjälpa tjänstemännen med argument gentemot politiken och politiken med frågeställningar till tjänstemännen. Tror som Mhean att det är ett bra sätt att upprätta direktkontakt med handläggande tjänsteman: Ring upp och diskutera. Eller kolla med andra remissinstanser - typ stadsdelen - hur de tänkt yttra sig.

Är/kan yimby /bli/ remissinstans? Poängen är ju att säga ja, att jobba inne i systemet o inte hålla på med käppar-i-hjulet-aktiviteter.
 0
Mikael Kreutz (14 Juni 2008 16:08):
En insändare till GP kanske borde vara första steget?
 0
Ragnar Lind (18 Juni 2008 21:22):
Ja, nu tycks man återgå till att "knöla ihop lamellhus i någon sorts kvartersform", kanske för att ge en illusion av "innerstad". Men det blir ju väldigt förortsmässigt, i den tristaste formen av nyfunkis som drar åt miljonprogramsestetik. När man byggde Tensta/Rinkeby (i Stockholm) var visionen faktiskt att man ville återskapa "innerstadens kvalitéer"! Lär man sig aldrig?
 0
Anders Gardebring (23 Juni 2008 15:08):
Detta kom just i mailen:
"Till behandling företogs ärende angående rubricerade detaljplan inom stadsdelen Kviberg.

Stadsbyggnadskontoret hade ingett en handling så lydande:

”Tjänsteutlåtande etc. bil. 41

Under överläggning i ärendet yrkade:

vice ordföranden (m) i enlighet med tidigare yrkande den 19 februari 2008, § 68 och

ordföranden (s) bifall till kontorets förslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad framställde ordföranden propositioner på beslut om bifall till ovanstående yrkanden.

Sedan propositionerna besvarats tillkännagav ordföranden att hon funnit den sistnämnda vara med övervägande Ja besvarad.

Byggnadsnämnden hade alltså beslutat:

att anta detaljplan för bostäder och verksamheter öster om Bellevue med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inom stadsdelen Kviberg, upprättad den 19 februari 2008 och reviderad den 10 juni samma år.

Vid protokollet
Agnetha Carlsson"


Trist att man ignorerar översiktsplanen och inte heller klarar av att sakligt bemöta kritik.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.