Utskrift från gbg.yimby.se
....

Castells och stadslivet

 
Manuel Castells är en av vår tids mest framträdande sociologer. Hans trebandsverk om "informationsåldern" (1996-2000) är redan en klassiker. I en senare bok, Internetgalaxen (2002:240ff), finns ett avsnitt som beskriver hur informationsteknikens integrering i vår livsmiljö påverkar stadsplaneringen. Han avvisar där bestämt föreställningen att IT gjort det platsbundna stadslivet förlegat:

"Implikationerna för planering och och markanvändning är avsevärda, med början i att separationen mellan bostads och arbetsfunktioner inom ett givet område upphör. Ja, South of Market i San Francisco och South of Houston i New York kännetecknas av arbets/bostadsytor som återskapar den förindustriella epokens enhetlighet samtidigt som de via internet är anslutna till världen. Stadsplanerarna inspireras starkt av den potentiellt rika väven i detta rum av blandad användning och mångdimensionell aktivitet.

Utmaningen för stadsplanerare och arkitekter är faktiskt att undvika isolering, att integrera de individualiserade rummens funktionella självförsörjning med den gemensamma upplevelse av gemensamma platser som stadslivet även fortsättningsvis kommer att bygga på. Som [William] Mitchell skriver: 'För arkitekter och stadsplanerare är en ytterligare uppgift att skapa en urban väv som ger möjlighet för sociala grupper att sammanstråla och överlappas i stället för att isoleras med hjälp av avstånd eller försvarade murar - portföljdatorn på piazzans kafébord i stället för persondatorn i grindsamhällets andelsfastighet'. /.../ Alla verkar dock inte vara inbjudna till det nya meningsfulla rum som internetåldern ger löfte om, eftersom vår tids städer alltmer segregeras enligt de splittrade nätverkens logik".

Följer vi Castells analys kan vi lite tillspetsat formulera alternativet såhär: Ska staden vara ett sammanlänkat internet, eller en mängd isolerade intranät? Castells tar uppenbarligen ställning för det förra. Det gör han helt rätt i.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee