Utskrift från gbg.yimby.se
....

Den goda staden?

 


GP har idag en special om stadsbyggandet i Göteborg. I fokus ligger den ökande segregeringen i staden. Här finns flera intressanta artiklar som ger en fördjupad bild av situationen. Ann Lundgren, socialdemokrat i Byggnadsnämnden och integrationsansvarig, betonar naturligtvis vikten av att blanda upplåtelseformer men låter samtidigt lite uppgiven. Det verkar helt enkelt omöjligt att bygga billigt. Där har hon kanske rätt, i den nuvarande situationen. Frågan är naturligtvis vad som behöver göras för att möjliggöra ett socialt ansvarsfullt byggande. Kan vi skicka folk till månen borde vi kunna klara det också. Vad vi måste göra är inte att sätta oss och sucka över sakernas tillstånd, utan målmedvetet ta fram rationella strategier för att förändra stadsbyggandet i den riktning vi vill.

Catharina Thörn efterlyser mod från politikerna: "Politikerna måste i stället våga ta obekväma beslut, anser hon. Gå på tvärs. Till exempel att bygga så billiga hyresrätter som möjligt i kärnan, vilket hon menar att det gjorts i bland annat London. Annars blir det ingen "blandstad", vilket det politiska etablissemanget eftersträvar." Av okänd anledning ställer Thörn detta mot så kallade ikonbyggnader. Varför det skulle finnas en motsättning mellan socialt hållbart och arkitektoniskt intressant byggande är dock svårt att se. Thörn är också orolig för utvecklingen på Södra Älvstranden. "Det kommer att bli bostadsrätter för övre medelklass, som kan sitta och äta sina laxsnittar och titta på havet. Sen har man en liten gräsplätt utanför där folk kan vara, så har det blivit 'en stad för alla'. Det är antiurbant att som politikerna tala om 'den goda staden'. Urbanitet betyder att man möts. Att man är oense."

Enligt arkitektprofessor Sten Gromark är ett avgörande problem att bostadssubventionerna tagits bort: "Dåtidens statliga subventioner av bostadsbyggande innebar en kostnad på 25-30 miljarder per år. Nu är subventionerna borta. I stället tjänar staten motsvarande miljardbelopp på bostadsmarknaden." Gromark tycker att kommunens borde bebygga udda tomter, som ingen velat exploatera tidigare. "- Jag tycker att initiativet till att prova nya lösningar saknas hos politikerna. Göteborg behöver målmedvetet formulera sin vision som stad. Den håller på att försvinna mellan Oslo och Öresundsregionen, säger Sten Gromark."

Det är lätt att hålla med Gromark om behovet av vision för Göteborg. Men viktigare än fler visioner är nog fler konkreta, vetenskapligt grundade strategier för att faktiskt förverkliga visionerna.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Olle Jansson (8 Juni 2008 16:35):
'Problemet' med artikeln var la att den först och främst fokuserade på att trycka in radhus i betongförorter och betonghus i villaförorter. Det var inte så mycket om att bygga 'den goda staden' bortsett blandande av olika sociala, ekonomiska och etniska grupper.

På framsidan av tidningen stod det 'blandad stad'. För mig är blandad stad mer än blandade människor utan även till exempel blandade funktioner. Nu skall jag inte hacka på artikeln som sådan, det är inte alls min avsikt. Men jag tror nog att det krävs ett större grepp på problematiken att bygga stad i Göteborg.

Undantaget var den lite mindre delen (med Gromark) om att bebygga bortglömda delar av staden med hjälp av innovativ arkitektur.
 0
Anders Gardebring (8 Juni 2008 17:13):
Tyvärr finns ju ett tydligt politiskt problem här.
Vänsterpolitiker vill bygga billiga hyresrätter och skyr kaxig ikonarkitektur "för rika och de hemska företagen" medan högerpolitiker vill bygga dyra bostadsrätter i form av utslätade och tillrättalagda medelklass-bostadsområden med idel hus i nyfunkis med stora fönster. Okej, något taget till sin spets kanske, men ni förstår hur jag menar.
Lösningen är ju naturligtvis att vi alltid måste blanda. In med billiga hyresrätter och dyra bostadsrätter i samma områden tack, så att alla kan få vad de vill, och kan, ha, men ändå får mötas. Och att vi bygger stad med bostäder, butiker, kontor, kulturverksamheter och nöjen. Inte punkthus i spenaten kring ett centrum, oavsett om punkthusen är billiga hyresrätter eller dyra bostadsrätter...

Ibland känns det som det enda vi kan bygga numera är bostadsområden. Det enda som skiljer är huruvida det är ekgolvsparkett eller låtsasparkett i vardagsrummet och om det är köksutrustning i borstat stål eller ej...
 0
Johannes Åsberg (8 Juni 2008 18:01):
Ja, det är fascinerande hur grund diskussionen är. Blandning av upplåtelseformer är säkert bra, men det krävs ju betydligt fler dimensioner för att få igång en fungerande integrerad stad (som Olle/Anders påpekar).
 0
Ann-Louise Pettersson (9 Juni 2008 01:02):
Bra inlägg. Gromarks bidrag var det mest intressanta i artikeln ang att bebygga på centrala mindre intressanta tomter med kvalitativ arkitektur. Vidare skulle jag uppskatta en diskussion om hur vi skulle kunna ändra dagens byggsituation för att möjliggöra att projektera billiga, bra och centrala bostäder i stan istället för att enbart konstatera att det skulle vara omöjligt. Något för Ann Lundgren att fundera vidare kring?
 0
Erik Sandblom (10 Juni 2008 02:18):
Det kanske behövs mer avreglering istället för mindre. Ta bort parkeringsnormen eller sänk den till noll, det vill säga, tvinga inte byggherrarna att bygga fler p-rutor än de själva vill. En p-plats tar lika mycket plats som en friggebod. Det blir aldrig billiga lägenheter om varje lägenhet ska ha en egen friggebod. De som måste ha bil får själva betala för att ha bilen i ett p-hus. Eller bo nån annanstans.
 0
Anders Gardebring (10 Juni 2008 09:19):
Avskaffande av parkeringsnormen är jag helt för. Det är kanske en fråga där stadsvänner från både höger och vänster kan gå med på att marknadsekonomi kan få råda? (För vi vet ju att det blir mindre parkeringar då ;)
 0
Johannes Hulter (10 Juni 2008 09:49):
@ erik/anders: Jag är också anti-p-norm, men är det inte bättre att byta ut p-normen mot ett p-tak? "I område X får det anläggas max X p-platser". Frågan är om man ska räkna in källargarage då eller inte.
 0
Erik Sandblom (10 Juni 2008 16:24):
Egentligen är det kanske bäst att fokusera på just billiga bostäder. Hur mycket billigare blir lägenheterna om man har noll p-platser på tio lägenheter? En p-plats? Två platser på tio lägenheter? Har någon några exempel man kan räkna på?
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.