Utskrift från gbg.yimby.se
....

Kvibergsstaden

 
Nu har det planerade området vid Bellevue som vi skrivit om tidigare fått ett namn: Kvibergsstaden.

Vilket ju är minst sagt ironiskt med tanke på att det inte har det minsta med stadsbebyggelse att göra. Kvibergsenklaven hade varit ett mer passande namn.

I gårdagens GP kunde vi läsa att det planeras ett nytt centrum mellan gamla Götaverken och Navet. Ambitionen är som vanligt god, man vill ha en blandning av bostäder, kontor och verksamheter. Det låter bra och förhoppningsvis blir det denna gång verklighet av målsättningen att bygga levande blandstad på Norra Älvstranden. Artikeln tar upp den befogade kritik som riktats mot tidigare exploateringar i området, som inte klarat av att leva upp till kommunens översiktsplan. Anneli Hulthén intervjuas i artikeln och erkänner öppet att det som hittills byggts inte blivit tillräckligt bra. Enligt Hulthén har man nu lärt sig av misstagen och lovar att man i fortsättningen ska skapa en mycket större funktionsblandning.

Det var en intressant vändning som lovade gott. Hulthén har tidigare ofta försvarat N:a Älvstrandens bostadsenklaver med att "det blir nog bra så småningom, när det satt sig". Problemet är naturligtvis att en funktionsblandning inte har någon chans att uppstå om man inte redan från början anpassar bebyggelsen för funktionsblandning. Är gatuplanet igenmurat eller anpassat för bostäder, tvättstugor etc. är det mycket kostsamt och i många fall helt omöjligt att omvandla ytorna till lokaler. Ska ett område någonsin kunna bli funktionsblandat så måste man alltså redan från början anpassa gatuplanet för lokaler.

Mot den bakgrunden är det intressant att läsa vad Hulthén idag har att säga om Kvibergsstaden:

"Byggnadsnämnden var inte helt enig om utformningen av den första detaljplanen. Vice ordföranden Susanna Haby (m) önskar en mer varierad bebyggelse och ett annat gatumönster.
– Bostäderna behövs, men vi hade hellre sett ett gytter av hus och ett mer finmaskigt
gatunät med torg och slingrande gator. Varför går det inte att bygga lite mer likt kulturreservatet i Klippan?, undrar hon. Ordföranden Anneli Hulthén (s) anser däremot att den föreslagna bebyggelsen kommer att passa bra mellan landshövdingehusen i Gamlestan, SKF:s fabriker
och det forna regementet som håller på att utvecklas som idrotts- och friluftsområde.
– Huslängorna får stora sammanhållna gårdar med bra ljusinsläpp och utsikt över Säveån och den nya parken, säger Anneli Hulthén."

Hulthéns hållning är obegriplig, ena dagen vill hon ha mer blandstad, andra dagen vill hon ha mindre. Susanna Haby ska ha heder för sina försök att förbättra denna genomusla plan. Men ett Klippan 2.0 i nyfunkis? Nej tack.  Är det enda alternativet till limpor i park verkligen låg och gles trädgårdsstad? Måste vi välja mellan olika förortstyper? Kan vi inte följa översiktsplanen istället och bygga riktigt urbana stadsmiljöer?

I en annan artikel i gårdagens GP tog man upp planerna på förtätning i Frölunda, Angered och Gamlestaden:

"Den nya översiktsplanen vill inrikta framtida bostadsbyggande till redan bebyggda platser med god kollektivtrafik. Göteborgs gamla centrum ska växa över båda älvstränderna och dessutom ska halvcentrala lägen som Frölunda, Angered och Gamlestan förstärkas med fler bostäder och verksamheter. Förslaget är ute på remiss och får både applåder och viss kritik. Ny bebyggelse kan utveckla befintliga områden och ger möjlighet till ökad service för dem som får nya grannar. Det finns pengar att spara genom att bygga där det redan finns vägar, skolor,bredband och annat som kallas infrastruktur. Vår gemensamma miljö mår bättre när fler kan promenera, cykla eller åka kollektivt mellan hem, jobb och skola. Nära grannar innebär samtidigt att det finns människor som inte vill ha störd utsikt, fler avgaser och mer buller. Planprocessen brukar ta längre tid på grund av överklaganden. Själva bygget blir inte heller lika snabbt och smidigt som när man staplar betong, sten och trä på en tidigare åker. De borgerliga politikerna i fastighetsnämnden tar också upp en annan aspekt. I sitt yttrande skriver fp, m och kd att det behövs olika typer av bostäder runt om i Göteborg. – Vi måste ha en mer nyanserad bild. Barnfamiljer och andra vill gärna bo med trädgård.
Om vi inte bygger nya villor i Göteborg så flyttar de till kranskommunerna och börjar kanske pendla. Det innebär att stan förlorar skatteinkomster och miljön försämras med fler långväga bilister, säger Kjell Björkqvist (fp), vice ordförande i fastighetsnämnden. Fastighetskontorets svar antyder också att fortsatt byggande i inte fullt så centrala lägen kanske behövs för att uppnå det politiska målet med minst 2 000 nya bostäder per år."

Det hela är lite bisarrt. Sedan när blev Angered och Frölunda centrala lägen? Och att fler villamattor är vägen mot framtiden och ett ekologiskt hållbart samhälle är ju minst sagt... tveksamt. Björkqvist & Co borde omedelbart ta och ringa Mikael Söderlund för inspiration och insikt.

Läs också Självgod och bitters inlägg om detta...
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Olle Jansson (15 Juni 2008 11:08):
Jag störde mig likaledes på namnet Kvibergsstaden. Varför vill de associera till stad när de inte verkar vilja bygga stad? Finns la i och för sig ingen skyddad definition av ordet eller ISO-cerifikat men ordet blir med tiden helt innehållslös om det används för vad som helst; Tuve stad, Kärra City, Downtown Billdal?
 0
Johannes Hulter (15 Juni 2008 11:30):
Ah, Kärra City - staden som aldrig sover. The bright lights of Downtown Billdal. :) Ja, det är märkligt. Men det är klart, Bellevue kan de ju inte använda med tanke på vad som byggs...
 0
Viktor (20 Oktober 2008 13:42):
http:​/​/​www.​jm.​se/​default.​aspx?​id=​7972
Nu är första delen ute för försäljning! Ser ännu värre ut än de första skisserna...
 0
Daniel (20 Oktober 2008 14:04):
 0
Agneta I Haga (20 Oktober 2008 14:37):
Nu kan jag ha missat i den långa texten men jag undrar ändå om det kommer att påverka Kvibergs Marknad? Där kan man ju verkligen snacka om blandad stad.
 0
Johannes Hulter (20 Oktober 2008 17:56):
@ agneta: Kul att du nämner Kvibergs marknad, där finns ju ett exempel att ta efter. Möjligtvis skulle man behöva lite mer bostäder där. Det är tråkigt att våra politiker inte ville bygga vidare på den strukturen på "Kvibergs Kulle", som det tydligen heter numera. Men Gamlestaden står ju inför stora förändringar de närmsta åren, vi får hoppas att de skärper sig.
 0
Jesper Hallén (20 Oktober 2008 22:15):
Ser ut som något som står på Gråberget.
 0
Sven R (21 Oktober 2008 01:47):
http:​/​/​www.​kvibergsstaden.​se/​vrfilm.​html

Ska man skratta eller gråta? "Vindsus"... "storstadspuls"...

Hur området ser ut ner mot Säveån kan kanske kvitta men jag tycker man misshandar Kvibergsvägen. Upprepade monotona fasader med bilparkering mellan gatan och husen. Det är typisk 60-tals planering. Jag förstår inte varför man väljer en sådan tafflig lösning, skulle inte de här husen ha underjordiskt p-garage?
 0
Ragnar Lind (21 Oktober 2008 10:01):
Porslisfabriken och Kvibergsstaden. Man ska bygga lite några förorter lite utanför stan, är det så märkvärdigt? Det behövs ju bostäder. För att det ska vara rationellt behövs det monotoni och funktionsuppdelning. Dessutom kan man få en nostalgisk kick av det...
 0
Johannes Hulter (21 Oktober 2008 10:25):
@ ragnar: Jag förmodar att du är ironisk. Man får ju skilja på vad som är företagsekonomiskt rationellt och vad som är samhällsekonomiskt rationellt. Att byggbolagen vinstmaximerar på det här antar jag, men vad vinner samhället på det? Och om det nu framför allt var bostadsbristen man var ute efter - varför ett så lågt exploateringstal, och så dyra lägenheter?

Men alldeles oavsett så går det ju rakt emot översiktsplanen, som faktiskt är den demokratiskt fastlagda riktlinjen för stadsbyggandet.
 0
Ragnar Lind (21 Oktober 2008 10:58):
Jo, visst var jag ironisk.. man tappar ju andan, fullständigt. Blir jag nostalgisk, så får det allt bli till 80/90-talets byggande..
 0
Olle Jansson (21 Oktober 2008 12:56):
Ett miljonprogram helt enkelt, varken mer eller mindre. Att det behövs bostäder är det inget snack om. Att de däremot vägrar utnyttja möjligheterna att skapa något utöver ett miljonprogram i ett så pass vettigt läge är skamfullt. Kvibergsvägen tillåts vara en separerande bilväg med tillhörande bilparkeringar istället för att få möjligheten att bli något lite mer. Med verksamhet i gatuplan ut mot denna genomfartsled med kollektivtrafik hade jag kunnat acceptera att hus i övrigt var rena bostadshus. Nu är det bara glada pilar om att det finns saker att göra och uppleva i närheten. Är du äldre än tio år är det bara att åka iväg eller gömma dig bakom din dörr.
 0
Sven R (21 Oktober 2008 14:03):
Johannes, jag tycker inte exploatering är så låg. Det är femvåningshus som fyller upp tomten tätare än det gamla funkisområdet på andra sidan Kvibergsvägen. Och det är det som är ett problem tycker jag. Låt mig förklara...

Antingen ska man tänka urbant och bygga tätt och högt. Men då måste man också anstränga sig för att ta bort den "brutala" karaktären som uppstår. Skalan blir påfrestande stor helt enkelt. T.ex genom att göra bottenvåningen levande med verksamheter, det är det viktigaste. Man kan också dela upp fasaderna i mindre delar genom burspråk, indragen vindsvåning, olika fasadfärger osv. Och jobba med husens textur och mönster, den lilla skalan. Husen vid Eriksbergsbryggan är ett exempel på detta, man hade lärt något efter miljonprogrammet.

Eller så kan man tänka icke-urbant som på 50-talet när t.ex Kortedala och Guldheden byggdes. Husen ligger fritt i terrängen. Skalan är måttlig. Ingenstans känns husen klumpiga eller brutala trots att en del är ganska höga. Husen behöver inte så mycket detaljering, ofta är de abstrakt vita som kontrasterar mot lummigheten. Naturen bör vara närvarande vilket den ju fortfarande är ute vid Kviberg. Funkishusen på andra sidan Kvibergsvägen har den "coola" attityden.

Men problemet är att naturen inte kommer att vara lika närvarande längre ju mer man exploaterar. Och en låg expolateringsnivå är tveksam så här nära stan. Frågan är då om den icke-urbana modellen, funkis-modellen, är så lyckad.

Kvibergsstaden tar sig an det här på samma vis som man gjorde i de sämre områderna från 60-talet. Man utgår från funkisen men blåser upp skalan så att man måste börja jobba med ett stadsmässigt planmönster. Men man bryr sig inte om att det samtidig medför en brutal och monoton karaktär. Det blir bara uppradade bostadskaserner. Lärdomen efter miljonprogrammet är att folk vill inte bo så, man har gått för långt i rationaliteten och kostnadsjakten. Minimalismen funkar inte.

Jag läste att Anneli Hultén hade svagt förtroende för arkitekter eftersom sextiotals-husen var förfärliga i Tynnered där hon växte upp. Nu bidrar hon till att bygga ännu mer av den typen på Kviberg. Och hon motiverar med att utsikten blir fin för de boende mot ån! Idiotin/okunskapen finns tydligen på stadskansliet också.
 0
mhean (21 Oktober 2008 15:15):
Nu har jag också sett filmen. Fy fan.

Tänk om GP eller GT hade kunnat göra ett reportage om hur bedrövligt detta ser ut, då kanske byggherrarna hade fått kalla fötter.

Vad tycker ni, ska vi höra med GP eller GT om dom kunde ta sig an uppgiften för nog måste dom hålla med att det ser för hemskt ut?
 0
Sven R (21 Oktober 2008 15:32):
Mhean, det är inte så lätt. På 60-talet fanns det en vass arkitekturkritiker som hette Olle Bengtzon i Expressen. Han skrev med patos om miljonprogrammets usla miljöer. Läs här:

http:​/​/​www.​arkitekt.​se/​s8510​

Vem ska ta hans plats idag? Mark Isitt? Kanske. Risken med att vara frän är att man inte blir tagen på allvar, man blir bara en narr. Frågan är så komplex också. Men jag tycker att du ska slänga ihop en insändare om detta! Det du skriver här tyder på att du har insikt.
 0
Johannes Hulter (21 Oktober 2008 15:57):
@ sven: Håller med din analys. Men nog är exploateringstalet lågt (även om det är ännu lägre mittemot), särskilt om man försvarar etableringen med att man vill ha fler bostäder.

Det är verkligen helt bisarrt att man bygger såhär 2008. Jämför planeringen med tex Briljantgatan i Tynnered, man jobbar exakt likadant här, fast husen är lite högre och gräsmattorna lite mindre. Den enda skillnaden är gångtunnlarna. Ja, och så att det är dyra bostadsrätter istället...
 0
Mikael K (21 Oktober 2008 16:06):
Verkligen synd att se att området kommer misshandlas men tråkig, hemska arkitektur och separerade bostadsområde. Området hade enormt stor potential eftersom det tättbebyggda SKF-området ska omvandlas till bostäder. Varför kunde man inte försöka ha ett sammanhållet gatumönster, istället för att bygga parkering och gräsmatta mellan hus och väg vid endast dessa husen!? När allt står klart kommer alla undra varför denna lilla enklav inte kunde integreras med resten av området.
 0
Mikael Kreutz (21 Oktober 2008 16:13):
Jag läste någonstans att något av de stora byggbolagen (tror det var Skanska...) skulle satsa mer på design. Lägenheterna skulle vara färdigdesignade redan vid inflyttning så att den poshiga 28-åringen känner sig hemma direkt. Synd att de inte satsade lika mycket på att designa hela området så folk inte får ångest när de åker förbi med spårvagnen.
 0
Mhean (21 Oktober 2008 22:35):
Mailade en journalist på GT förut som brukar skriva om stadsbyggnadsfrågor i positiv ton enligt mig. Jag bad honom titta på Kvibergsstadens hemsida och sedan diskussionen här. Det skulle vara intressant om GT lyfte frågan, ställde JM, Skanska, SBK o Byggnadsnämnden mot väggen och bad dom förklara hur i jösse namn dom tänkt här.

Vi får se. Tittade förresten på de mail jag skickade till JM och SBK i mars angående Kvibergsstaden, herregud vad naiv jag var i mailet till JM. Med facit i hand så kan jag ju också konstatera att ingen brydde sig om det jag skrev, fick inte ens ett svar ifrån JM.
 0
Gunvor Thool (12 Maj 2011 22:24):
Kommer det att byggas något äldreboende i Kvibergsstaden?
 0
Matthias H. (13 Maj 2011 22:20):
Gunvor, det finns nog en hemsida har jag för mig, googla den. Jag vet ej. Men det borde dom väl göra.
 0
kortedalapendlaren (11 Januari 2015 21:59):
Nu är det januari 2015 och kvibergsstaden blev...limpor i park. (Framför allt "kvarteren" närmast kvibergs mäktiga huvudbyggnad) Stad? Nja... Har ni sett eländet? Jag försöker blunda när jag åker förbi. Vore skoj att höra om ni har några tankar nu när vi står inför fullbordat faktum.
+1
Matthias H. (12 Januari 2015 20:24):
Man kan hoppas på att limporna i framtiden kompletteras men som sagt, att det skulle bli helt bedrövligt dåligt utifrån ett stadslivskapande perspektiv, det visste jag redan 2008 när jag skrev till dom olika byggbolagen och påpekade det utan att få ett enda svar.
 0
Patrik Höstmad (13 Januari 2015 08:23):
Ja det är tyvärr bara bedrövligt. Det lilla positiva är att de i sann modernistisk anda dragit husen från lederna så det finns iaf teoretisk möjlighet att senare konvertera dessa leder till stadsgator kantade av hus.
 0
Matthias H. (14 Januari 2015 10:34):
Och så dom två fortsatta planerna som kom ut idag från SBK. Det är så jag bara vill gråta av utmattning och besvikelse...
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee