Utskrift från gbg.yimby.se
....

Västkustbanan

 

Häromdagen skrev vi om miljöministerns glada och aningen oväntade besked om järnvägsutbyggnad. Passande nog argumenterar Göran Johansson i GP idag, tillsammans med tre borgerliga regionpolitiker i Halland, Skåne och Västra Götaland, för att hela Västkustbanan ska byggas ut:

"Så länge inte Västkustbanan är komplett och Västlänken saknas, kan Västkustbanan inte nå upp till sin fulla kapacitet och därmed erbjuda ett reellt alternativ till bilen. I stället kommer förseningar och flaskhalsar att fortsätta att vara en del av Västkustbanans vardag. I nuläget har järnvägen som löper parallellt med E6 svårt att hävda sig i konkurrensen med bilismen, både när det gäller privatbilismen och den tunga trafiken. Det går än så länge fortare att ta sig med bil sträckan Malmö-Göteborg, än att ta tåget. Västkustbanans stora nackdelar gentemot lastbilstrafiken är kostnadsnivåer, ledtider och flexibilitet. Det är satsningar på järnvägstrafiken som kan korta dessa ledtider och göra det mer attraktivt att transportera gods via järnvägen."

Undertecknarna säger sig se fram emot regeringens infrastrukturproposition i höst. Det är de inte ensamma om...

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
mhean (12 Juni 2008 23:48):
Jag har tillbaks genom åren skrivit rätt mycket om infrastruktur till diverse ministrar, nu var det några år sedan. Jag har varit så arg och irriterad när de släppt sina proppar eftersom Västsverige alltid blivit så styvmoderligt behandlat och snålt tilldelat.

Inom ekonomisk geografi/nationalekonomi pratade man förr om "bananer" idag kanske snarare regioner eller kluster. Bananerna är dock lite större till ytan och vi har en sådan mellan Hamburg, Köpenhamn/Malmö, Göteborg och Oslo. Jag kan bara spekulera i vilka ekonomiska vinster som uteblivit genom att vår stat inte byggt klart varken dubbelspårig järnväg eller motorväg utmed denna sträcka. Speciellt så skulle det ekonomiska utbytet mellan Göteborg och Oslo bli oerhört mycket större från och med den dagen de står klara vilket skulle gynna den svenska staten. Varför kan de inte förstå det?
Jag är tämligen övertygad om att Västkustbanan och även motorvägen mellan Malmö och Oslo hade varit klar för 10-15 år sedan om Stockholm legat däremellan. Att inte bygga klart detta har ju naturligtvis legat lite grand i vår huvudstads intresse men tyvärr binder man ris åt egen rygg.
 0
Fredrik Gustafsson (13 Juni 2008 06:50):
Tycker att det ar synd att blanda in Sthlm i detta. Om du tittar pa Sthlm som enskilt fall kan du enkelt se att Sthlm ar kraftigt eftersatt nar det galler jarnvag och motorvag. Nu ar det sa att dom folkvalda i Sthlm kommer fran hela Sverige, och bara for att dom har Sthlm som tillfallig arbetsplats sa favoriserar dom inte Sthlm pa nagot satt.
 0
mhean (13 Juni 2008 09:14):
Fredrik, egentligen skulle stycket längst nere vara deletat men jag missade det vilket jag känner är lite dumt för jag vill inte skapa en GBG-Sthlm debatt. Nu är det med och jag vill då förklara varför jag ändå har tänkt så.

Mellan 1998 och 2003 bodde jag i Stockholm och kan bedyra dig om att era spårbundna kommunikationer inte är dubbelt så bra som Göteborgs (Storsstockholm dubbelt så stort som Storgöteborg) utan snarare 5-6 gånger så bra. Visst är det en konstig uppskattning jag gör men ni har en fantastisk tunnelbana, ni har numera spårvagnslinjer och ni har dubbelspåriga järnvägar ut ur stan åt alla håll. Generellt sett i Stockholm är man inte medveten om hur bra det är måste jag säga efter mina år däruppe. Själva så har vi ett trögt spårvagnssystem eftersom det till stor del inte är separerat från biltrafik plus en pendeltågslinje till Alingsås och en till Kungsbacka. Det är en urusel verklighet för Storgöteborg. Spårvagnar gör i o f sig en stad urban tycker jag.

Vidare är Göteborgs centralstation en säckstation medan Stockholms centralstation är oerhört effektiv.

Beträffande motorvägen är det inte annat än ren skandal Fredrik att motorvägen inte är klar upp till Norge. Sen måste det vara bekant att Västsverige och Storgöteborg är oerhört dåligt representerat och alltid varit så inom de viktiga utskotten och departementen och det gäller även infrastruktur. Emedan Storstockholm har en hög siffra av representater i de viktiga beslutsorganen på de flesta samhälls.

Så, jag är ledsen att det sista stycket i mitt förra inlägg kom med, icke desto mindre är det sant.
 0
Johannes Hulter (13 Juni 2008 09:47):
@ mhean: Om du loggar in när du gör inlägg kan du redigera dem efteråt. Och självklart älskar vi Stockholm :)
 0
mhean (13 Juni 2008 11:43):
Ok jag förstår Johannes. Hursomhelst så är det försent nu och i mitt senaste inlägg näst sista stycket skulle det stått; "i de viktiga beslutsorganen inom riksdagen."

Sen så det väl också välkänt att Västsverige har haft problem med att dra åt samma håll tillbaks i tiden och lite får vi då skylla oss själva. Å andra sidan blev Västra Götalands län en konstig kompromiss. Ett betydligt snävare Göteborgs län där Kungsbacka och Varberg ingått hade varit en bättre lösning enligt mig.
 0
Henrik Vernersson (15 Juni 2008 18:43):
Jag tycker att debatten Sthlm kontra Gbg känns meningslös i många fall. Skälet är enkelt, det går inte jämföra städerna särskilt bra. Det viktiga är trots allt vad som byggs när det gäller infrastruktur. Västlänken är otroligt intressant! Men hur är det med finansieringen? Nya älvförbindelser för samtliga trafikslag är också mycket intressanta! Hur ser partierna i Göteborg på detta? Varför är Miljöpartiet emot mycket av integration mellan Hisingen och övriga Gbg (jag syftar på deras notoriska motstånd mot överfarter för bilar, bussar mm, dessa behövs givetvis också).

Vidare önskar jag att Gbg satsar på effektiva trådbussar så att man slipper alla stopp pga vagnfel.
 0
mhean (15 Juni 2008 20:14):
Henrik, hmmm, meningslös är ett konstigt sätt att se på det. Möjligen med facit i hand. Men framtiden då? Ska Storgöteborg fortsätta att få se statliga medel gå till andra regioner i landet och därmed få se fortsatt hämmad tillväxt här? Genom spårutbyggnader kan man integrera städer runt om kring d v s man skapar möjlighet till pendling, arbetsmarknadsförstoring. Det är t ex något som Stockholmsregionen och Mälardalen fått se växa fram under årtionden och även till viss del Skåne. Hur mycket tror du det har kostat? Hur mycket är det som Storgöteborg och västsverige inte fått ta del av? Exempelvis går det mellan Göteborg och Borås en enkelspårig järnväg, likadant är det upp mot Uddevalla. Jag tycker det är bedrövligt, inte meningslöst.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.