Utskrift från gbg.yimby.se
....

YimbyGBG lämnar yttrande om Översiktsplan för Göteborg

 


Idag lämnar YimbyGBG in ett yttrande om förslaget till ny översiktsplan för Göteborg. ÖPXX som den kallats i många år är nu redo. Det är en smula historiskt. Det är nämligen svårt att tänka sig en översiktsplan som skulle ligga mer i linje med YimbyGBG:s ståndpunkter. Vårt yttrande är följaktligen mycket positivt. Det är sällan man får tillfälle till sådan ogrumlad glädje som när man läser förslaget till ny ÖP. Av remisserna att döma kommer det inte att bli några större problem. Där ÖP99 var lite mer svävande är det aktuella förslaget glasklart: Det är tät, levande blandstad som gäller.

Nu vet vi ju alla att fina visioner i en ÖP är en sak och att detaljplanernas hårda verklighet många gånger en annan. Men en sak är klar, med denna ÖP i ryggen har vi ett otvetydigt stöd när vi i fortsättningen utvärderar det som byggs här i Göteborg.

Det är mycket möjligt att detta är det mest välvilliga yttrande som någonsin lämnats in till SBK. I yttrandet har vi valt att bara fokusera på några av alla positiva delar i förslaget:

- Att man lyfter fram attraktiva stadsmiljöer som strategisk fråga.

- Att man tydligt tar ställning för kraftigt ökat bostadsbyggande (i form av blandstad).

- Att man vill förstärka den centrala och lokala handeln och minska externhandeln.

- Att man tar ställning för byggandet av lågbroar över Göta Älv.

- Att man tydligt tar ställning för (och även definierar begreppet) blandstad.

Förhoppningsvis får vi chansen att vara lika positiva i framtiden när vi läser kommande detaljplaner...

Läs aktuellt förslag till Översiktsplan för Göteborg

Läs hela YimbyGBG:s yttrande som PDF

- - - - -

För tillfället förbereds inga fler yttranden. Om ni är intresserade av att vara med i en arbetsgrupp och ta fram nya yttranden eller förslag så hör av er på johannes[at]yimby.se. Alla idéer och uppslag är varmt välkomna! Var gärna ute i god tid, sista dag för yttranden anges på SBK:s hemsida under aktuellt projekt.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Olle Jansson (19 Juni 2008 14:55):
Framförallt hoppas vi la få lite mer tid på oss att bolla idéer och synpunkter för framtida yttranden.
 0
Johannes Hulter (19 Juni 2008 15:35):
@ olle: ja, det blev ju galet tajt. Men nu kan vi ha bättre framförhållning. :)
 0
mhean (19 Juni 2008 15:42):
Utmärkt, mycket bra.
 0
Johannes Hulter (19 Juni 2008 15:47):
@ mhean: Tack!

@ alla: Ja, och just det, ni som är intresserade av trafikfrågor får gärna också höra av er, det finns nog många bra förslag som vi kan ta fram på det området...
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.