Utskrift från gbg.yimby.se
....

YimbyGBG lämnar yttrande om Östra Kvillebäcken

 


Idag lämnar YimbyGBG in ett yttrande över planförslaget för Östra Kvillebäcken. Området är den första delen i den planerade, gigantiska, utbyggnaden av Backaplan till ny centrumkärna. Det är därför oerhört viktigt att man får en bra start. Planförslagets ambitioner är det definitivt inget fel på, man är mycket tydlig med att man vill ha tät, levande blandstad. Det finns också mycket att glädjas åt i förslaget. Här finns verkligen en reell chans att Göteborg för första gången på länge kommer att bygga riktig stad.

Problemet är som vanligt den där lilla övergången mellan vision och verklighet. YimbyGBG rekommenderar därför i sitt yttrande att det görs några grundläggande planjusteringar som är nödvändiga om de fina idéerna ska kunna förverkligas.

För det första bör man avsevärt höja miniminivån för lokalanpassade ytor. Det är i grund och botten ganska enkelt, vill man ha en blandning av funktioner måste det finnas någonting att blanda funktionerna i. Att omvandla bostäder till lokaler är kostsamt och rent tekniskt komplicerat (pga av normer för takhöjd etc). Det är ingen slump att Andra Långgatan är en rolig gata, det finns lokaler i nästan varje hus. Hade bottenvåningarna varit fyllda med bostäder och tvättstugor hade den inte varit lika rolig. Jämför till exempel med Landsvägsgatan (parallell till Linnégatan). En central gata i mitt i smeten. Men nästan inga lokaler, ett problem den gatan delar med många andra gator i Göteborg.

För det andra bör man låta bli att bryta upp kvarten. I förslaget har man valt att spara ett par meters tomrum mellan alla hus, oklart varför. Menar man allvar med ambitionen att bygga blandstad finns ingen anledning att bygga in bullerkonflikter i planen. Är det livligt på gatan behövs en tyst gård. I förslaget vill man istället lösa bullerproblemen som de uppbrutna kvarteren skapar genom att täppa igen ett antal gluggar med bullerskärmar. Det har tidigare gjorts i kvarteret Kostern, resultatet är inte övertygande. Som tur är finns det ju ett uppenbart alternativ som är betydligt enklare och mer stadsmässigt: Bygg sammanhållna kvarter med portar för passage.

För det tredje skulle ett högre våningsantal vara önskvärt, det är trots allt en ny centrumbebyggelse det rör sig om. Den variation som finns i planen är mycket positiv men kan utökas. Nu ligger de flesta hus mellan 5-8 våningar, vi föreslår istället ett spann mellan 5-15 våningar med tyngdpunkten på 10-15 våningar. Fler bostäder behövs, inte bara pga bostadsbristen, utan också för att ge underlag för lokala verksamheter.

Läs aktuellt planförslag

Läs hela YimbyGBG:s yttrande som PDF
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (17 Juni 2008 14:43):
Det är förnärvarande överbelastning på Facebookgruppen, vänta ett tag och gå in senare.
 0
Olle Jansson (17 Juni 2008 14:58):
Överbelastning? Är det något positivt lr?

Jag vet ej hur det fungerar på facebook då mitt face sägs skrämma småbarn och djur.

Som kontaktperson för detta yttrande vågar jag inte tro på att vi får igenom nåt. Men bara någon eller några punkter och kanske en ytterligare våning vore bra. Det är i alla fall skönt att från en grupp som säger sig vara Ja-sägare i mångt och mycket faktiskt får tillfälle att vara positiv till stora delar av förslaget.
 0
Johannes Hulter (17 Juni 2008 15:15):
@ olle: Nu går det att komma in som vanligt.

Förhoppningsvis så fäster goda argument, men det är klart att en mängd yttre faktorer spelar in. Det viktigaste är nog att det kommer en positiv-konstruktiv röst som kan formulera vad den tysta majoriteten förmodligen tycker. Vi sitter fast i ett evigt gnällande i svensk stadsplanering - vilket gör att man försöker undvika att göra folk förbannade istället för att försöka göra folk glada.
 0
Elisabeth (17 Juni 2008 16:17):
Ett jättebra yttrande! Väl genomarbetat och skrivet i en positiv, konstruktiv anda. Nu är det bara att hoppas att ansvariga tar till sig synpunkterna.
 0
Niklas Mattsson (17 Juni 2008 17:14):
Utmärkt yttrande! Bra synpunkter, trevligt skrivet och väldigt tydligt med kartor och illustrationer.
 0
Sven R (17 Juni 2008 17:48):
Är det en teknisk omöjlighet att bygga ihop hus i vinkel? Titta hur husen i korsningen Gustaf Dahléngatan ser ut. Inte ens på denna plats går det tydligen sluta till kvarteret. Och som du säger Johannes så kommer säkert de ansvariga att inse bullerproblemet förr eller senare och då täppa till gluggarna med stora glasväggar, ungefär som på Porslinsfabriken och kvarteret Kostern. Personligen tycker jag den lösningen ser för jävlig ut, varken kul för passerande eller för de som bor innanför glasväggen.

Rent arkitektoniskt så hade det ju också varit intressant att utforma korsningen som en tydligt urban plats med slutna kvarter, och kanske markerat med det där höghuset. Jag förstår inte varför man knölar in ett höghus inne i området. Storskaliga stadsrum mår bra av storskaliga hus, småskaliga stadsrum mår bra av småskaliga hus. Hur har planförfattarna tänkt egentligen?
 0
Sven R (17 Juni 2008 17:58):
I min text pratar jag alltså om korsningen längs ner i bild.
 0
Johannes Hulter (17 Juni 2008 18:10):
@ sven r: Ja, det är lite märkligt det där med de uppbrutna kvarteren. Förmodligen sitter det i ryggraden att huskroppar ska hållas åtskilda. Men truth be told - innergården får ju på det viset lite mer sol (genom bullerskärmen). Om det hade varit det enda kriteriet på gd stadsplaneringen hade det inte varit något problem...

Jag har också hört förklaringen att man vill förhindra att innergården privatiseras, alla ska lätt kunna ramla in på innergården. Det låter lite underligt i mina öron, fastighetsägarna kan väl lika lätt sätta upp ett staket (eller en bullerskärm) mellan husen som de kan sätta upp en dörr och låsa i en port.

Du har rätt om det mesta, men jag ser inget problem med höghus, det lär nog behövas en hel del för att Kvillebäcken ska bli för tättbebyggt. Det ska ju faktiskt bli en del av citykärnan (hur otroligt det än kan låta...).
 0
Fredrik Larsson (17 Juni 2008 18:22):
Bra skrivet, bra synpunkter! I fortsättningen så tycker jag att ni kan trycka lite hårdare på lokaler i bottenplan. Det främsta argumentet är att man som hyresgäst/bostadsgäst slipper insyn och som affärsinehavare så får man insyn. Win-win.
 0
Sven R (17 Juni 2008 19:17):
Jag ser inget stort problem med höghus heller. Men om området bara ska innehålla ett enda högt hus så skulle man ju kunna placera det där det gär bäst nytta i stadsbilden. Det här höghuset ser ut som en repris på höghuset som byggdes på Lindholmen, precis som där så är det en triangulär sluten plats framför. Åk dit och titta, ett mer stumt stadsrum får man leta efter! Placera istället höghuset där det är väl synligt och det kan tillåtas leva ut sin kaxighet. Höghus kan ju i sina bästa stunder vara just kul och kaxiga.
 0
Johannes Hulter (17 Juni 2008 19:23):
@ sven r: Det skriver jag under på!
 0
mhean (18 Juni 2008 09:14):
Herregud så bra yttrandet är. Grymt arbete Olle och Johannes.
 0
elias (18 Juni 2008 10:46):
Respekt - mycket välskrivet yttrande! Jag skriver under på fler lokaler/bokaler, och högre hushöjd, men måste det vara så starkt fokus på avsaknaden av slutna gårdar?

Tycker att mittenkvarteren har potential att fungera trots sina öppna hörn, men att (icke-)kvarteren väster om Gustaf Dahlénsgatan och (icke-)fasaden mot Kvillebäcksparken (som med sitt västerläge mot park kunde bli fantastiskt) verkar sakna alla förutsättningar att tillföra Staden något. Detta avspeglar det centralistiska perspektiv som många planförslag lider av - oförmågan att hantera ett planområde som en integrerad del i stadsbebyggelsen, snarare än att fokusera på områdets kärna!
 0
Johannes Hulter (18 Juni 2008 11:34):
@ mhean: Tusen tack! Kul att du gillar det.

@ elias: Tack så mycket!

Vad gäller slutna/brutna kvarter: Utgångspunkten måste ju vara vilken struktur som skapar bäst förutsättningar för det man vill uppnå i det specifika fallet. Här ser jag ingen rationell förklaring till att klippa isär kvarteren. Att det skulle kunna funka trots det är ju inte i sig ett argument för att göra det.

Håller med om kvarteren väster om GD-gatan, de hade gärna fått var slutna de med och på det viset integrera med Västra Kville. Men vi försökte undvika alltför stora ingrepp i den aktuella planen (som ju överlag är bra). Kanske kan man i ett senare skede göra något av de ytorna.

Håller verkligen med om det sista! Det är väl en olycklig följd av dagens byggande, där man tar ett område i taget, istället för ett hus i taget.
 0
Marre (18 Juni 2008 15:02):
Vansinnigt med uppbrutna kvarter!

Att (som Johannes skriver) motivera detta med att "innergårdarna inte skall privatiseras" känns helt absurt, det är ju det som är meningen! Att man just har en privat vrå, alldeles intill den trafikerade, livliga gatan på andra sidan huset. Där man kan leka, fika, grilla, ställa cykeln etc utan att vilka böss som helst kan knalla in och störa och sno.
 0
Johannes Hulter (18 Juni 2008 15:20):
@ marre: Jag tillhör ju dem som tycker det är synd att innergårdarna spärrats av senaste decenniet. Delvis är det väl ett ändrat samhällsklimat som ligger bakom, men synd är det. Uppbrutna kvarter löser inte det problemet.
 0
Olle Jansson (18 Juni 2008 16:46):
Förvisso kan det la vara lite trist att innergårdar inte är öppna för alla, men inbillade eller reella hot spelar ju tyvärr in i människors vardag.

Däremot så skänker en innergård en trevligare miljö även om utomstående kan ta sig in - för de kommer la inte göra det i större usträckning i vilket fall - eller ej. Samtidigt så finns det en möjlighet att stänga eller öppna innergården - helt eller på vissa tider - allt efter behov och situation.

Förorternas halvprivata gårdar är la ingen direkt framgång. Sällan jag sett dem användas av annat än barn. Kan la i och för sig bero på att de oftast består av föga mer än några gungor och några dåligt skötta gräsmattor.
 0
Marre (18 Juni 2008 16:57):
Uppbrutna kvarter är en del av en död utopi om en idyll där maximal öppenhet är önskvärd och möjlig. Där alla möten mellan männikskor är "spännande", "berikande" etc.
Tyvärr är verkligheten en annan idag, kanske inte minst på områden som Hisingen.
Vill man undvika total segregation och rena gated communities så får man se till att erbjuda folk åtminstone en viss halvprivat sfär i form av innergårdar. Att tro att människor uppskattar att vem som helst kan stryka omkring på innergården där de bor är bara naivt och dumt. Resultatet blir bara att ytorna mellan husen ligger öde och vanvårdade då de är för offentliga för de boende, men för privata för passerande.
 0
Ann-Louise Pettersson (18 Juni 2008 17:23):
Vad jag framför allt gillar med ditt yttrande är att det ger konstruktiva och målande förslag på hur området kan förbättras. Kritiken läggs fram på ett tydligt men vänligt sätt som jag tror att yimby och yimbys vänner vinner med i längden. Bra exempel på portar och gårdar som förhoppningsvis kommer att vacka nya tankar hos beslutsfattarna. Framförallt det där med gårdsfester... ;)
 0
Anders Gardebring (19 Juni 2008 13:05):
Klockrent förslag. Mycket mycket bra!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.