Utskrift från gbg.yimby.se
....

Gôrgoa nyheter

 


Alla göteborgare har nu anledning att glädjas. Enligt GP har finansminister Borg lovat att det kommer konkreta infrastruktursatsningar i höstens proposition. Det blir åtminstone en ny älvförbindelse och en tågbana till hamnen i Göteborg.

"De är jätteviktiga och har stort samhällsekonomiskt värde, säger finansminister Anders Borg. Borg sade vid sitt ekonomiska seminarium i Visby att det är tre regioner där regeringen kommer att satsa pengar på väg och järnväg i höstbudgeten. Förutom Göteborg och Västra Götaland gäller det Skåne och Stockholmsregionen. - Samhällsekonomiska analyser skall spela en viktig roll vid prioriteringen, säger Borg."

Detta besked är oerhört välkommet, inte minst efter de många märkliga turer som varit och som vi skrivit om här: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  Nu får vi bara hoppas att detta löfte hålls och gärna utökas. Det finns många stora infrastruktursatsningar som behöver göras i Göteborg.

Friggaskandalen fortsätter rulla i GT. Men denna gång med en positiv vändning. Ett glatt gäng, bestående av sakägare, har nu börjat samla in namnunderskrifter för bygget på Friggagatan - rena rama yimby-aktivismen alltså. Deras förhoppning är att den ensamma nimbyit som fortsatt överklaga ska ta intryck och ge upp sin rättshaveristiska gerillakamp. Vi hoppas förstås att man lyckas undvika grannfejder och sura miner. Med lite god vilja går nog detta att lösa på ett positivt och konstruktivt sätt. Vi tar det la på det goa götebosska sättet och tjötar om det. Det ska la gå att knö in lite hus enna? Vi har skrivit om Friggagatan tidigare, här och här.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Frans (11 Juli 2008 14:40):
Mycket positivt idag. Vilken underbar fredag! Fast man kanske ska vänta med att korka upp champagnen tills spadarna sätts i jorden. ;)
 0
mhean (11 Juli 2008 15:18):
Precis, som Göteborgare är man luttrad. Inte ropa hej osv...
 0
Erik Sandblom (11 Juli 2008 15:22):
Hehe ääh... "ny älvförbindelse" betyder mer bilar i centrala stan. Är vi glada för det?
 0
Johannes Hulter (11 Juli 2008 15:41):
@ erik: Det beror ju på vad det är för sorts älvförbindelse. Vad Göteborg behöver är gång/cykel/kollektiv-förbindelser över älven, inte biltunnlar.
 0
Marre (11 Juli 2008 16:06):
Sätt nu när det äntligen satsas lite på infrastrukturen i Göteborg för Guds skull inte käppar i hjulet genom att dra igång något rabiat bilhatartugg...
 0
Erik Sandblom (11 Juli 2008 17:01):
Men Marre, biltrafiken i centrum utgör barriärer. Allén, Sprängkullsgatan, Oscarsleden, Mårten Krakowleden. Precis som man inte kan bygga hur som helst, så kan man inte bygga infrastruktur hur som helst.

Johannes, Vägverket säger att det behövs en ny biltunnel, och kallar denna för "älvförbindelse".
http://www.vv.se/templates/Pressrelease____25071.aspx
 0
Johannes Hulter (11 Juli 2008 17:20):
@ erik/marre: Det är lite deja vu-känsla på det här...
Om vi säger såhär: Biltrafiken måste minska till förmån för kollektivtrafiken och gång/cykel-trafiken måste ökas rejält. Det är vi nog alla överens om. En biltunnel leder sannolikt inte till det målet. Det tror jag också vi är överens om. Sedan går meningarna isär. Jag vidhåller att en GCK+bilbro leder till målet bättre än ett nollalternativ.
 0
Marre (11 Juli 2008 17:53):
Jo, visst bör man sikta på att minska biltrafiken. Men grejen är den att inga bilister vinns över genom att låta som någon flummig skogsmulletyp i fjällrävenjacka, Kånken och eccoskor.
Den som föreslår inbitna bilpendlare med kanske 10-30 km till jobbet att cykla till jobbet blir bara utskrattad. Inte minst i blåsiga, backiga städer i Norden.
Man måste presentera en realistisk och attraktiv helhetsvision där biltrafiken faktiskt ingår, och där man är tydlig med att man inte är ute efter att bygga om Göteborg till en jättelik urinseparerad ekoby. Utan tvärtom, att man vill ha en tät, modern och levande storstad och att det är motorledernas sönderskärnade och isolerande stadsbyggnad man vill ha bort - inte bilen eller bilisterna per se.
 0
Erik Sandblom (11 Juli 2008 18:00):
Marre:

"Jo, visst bör man sikta på att minska biltrafiken."

Hur kan man minska biltrafiken genom att bygga ut den?
 0
Martin (11 Juli 2008 22:47):
Men för fan. Kan vi inte vänta med att gnälla innan vi vet exakt vad som ska byggas? Det enda vi vet är att Borg vill göra en infrastruktursatsning i Göteborg, och det kan vi inte annat än applådera.
 0
Hman (11 Juli 2008 23:13):
Älvförbindelsen i fråga är antagligen Marieholmstunneln(bron). Det borde innebära att biltrafik leds längre från centrum än idag samtidigt som den sägs vara en viktig länk i Partihallsförbindelsen, och det tycker jag är vettigt.
Då kanske man kan kräva bättre kollektiv/cykel/gång-förbindelser över älven för de skisserade mer centrala älvförbindelserna.
 0
Marre (12 Juli 2008 16:12):
Som några är inne på här ovan: att bygga så att trafik leds bort från och runt om innerstaden ser jag som positivt. Jag ser ingen motsättning mellan detta och att samtidigt satsa på spårtrafik och urbant stadsbyggande i centrala och halvcentrala områden av stan, vilka då slipper stora mängder biltrafik i o m att bilarna leds bort.

Om allt fler människor ges möjlighet att bo centralt, minskar incitamenten att ha bil. De som bor i perifera villaområden utan spårtrafik får man nog se som "förlorade till bilen".
 0
Erik Sandblom (12 Juli 2008 17:34):
Ringleder för bilar kan hjälpa till att minska biltrafiken i centrum om man samtidigt minskar utrymmet för bilar i centrum. Annars blir det troligen bara mer bilar överallt.

Samtidigt måste detta ändå vara att gå över ån efter vatten. Är det inte bättre att minska biltrafiken i centrum genom att anlägga fler bussfiler, cykelbanor, spårvagn, pendeltåg, med mera?

Man jobbar redan med att gradvis minska antalet p-platser i centrala Göteborg. Utrymmet behövs för hus, cykelbanor, bussfiler, osv.
http://www.ecoprofile.se/1002_879_Malmo_och_Goteborg_s..
 0
Hman (12 Juli 2008 21:01):
Det må vara hänt att bättre framkomlighet ökar bilism
fast i det här fallet (Marieholmsförb.) är det väl delvis genomfartstrafiken som får en genväg, den mellan E20 och E6.
Viss trafik är beroende av att vara mobil och det är ju bra om den leds längre från city. Men man borde också verkligen minska behovet av privatbilismen, därför vill jag gärna se en spårvägslänk genom samma tunnel, alltså mellan Gamlestadstorget och Hisings Backa/Ringön. Det vill säga förbättra de usla tvärförbindelserna över stan, vilket dessutom ger en avlastning av Brunnsparken som knutpunkt.
 0
David M (16 Juli 2008 17:21):
Att okritiskt hylla utbyggd infrastruktur utan att ta en titt på innehållet i en sådan utbyggnad, se vad som faktiskt kommer att byggas, är lika illa som att se all sorts tillväxt som något positivt. Vore all form av tillväxt och utbyggnad bra är det bara att sätta igång ett planekonomiskt program och bygga ut vapenindustrin i det här landet, men nu äter inte folk kanoner och trivs inte så bra att bo bredvid motorvägar.
 0
Erik Sandblom (17 Juli 2008 17:29):
Hman, jag ser gärna att genomfartstrafiken går på järnväg.

Hamnbanan går över en enkelspårig bro över älven, Marieholmsbron. Den behöver bli dubbelspårig. På samma bro skulle man kunna bygga en spårvägslänk Gamlestadstorget - Hjalmar Brantingsplasen. Det finns idag en cykelbana på bron, men för att komma dit måste man gå i trappor över en motorväg. Sånt borde åtgärdas innan man bygger nya motorvägar för miljarder.

Göteborgs hamn trefaldigar tågtrafiken
http://www.ecoprofile.se/25_894_Goteborgs_hamn_trefald..
 0
Hman (20 Juli 2008 16:46):
Erik, m fl. Att en förbindelse typ den tänkta (Marieholm)avlastar Tingstadstunneln till viss del, är väl ett uttalat syfte med den. Utan att vara expert på stans trafikmönster kan man också tänka sig att Göta Älvbron avlastas genom att en del av den trafiken väljer Tingstad istället. En "kedjeeffekt". Kanske kan den nya Göta Älvbron då dimensioneras för mindre biltrafik än "behovet" idag, och bli mer av en kollektivtrafikbro. Det skulle vara utmärkt ur stadsmiljösynpunkt och att proppen vid Götatunnelns östra mynning elimineras.
Det kanske är vilda spekulationer. Men jag håller med om att bilismen totalt MÅSTE minska i vår stad, och att skapa genare vägar för den kan väl vara en del av lösningen.

Om en ny spårvägslänk dras i den tunneln eller ihop med utbyggd Bohusbana/hamnbana spelar mindre roll, båda alternativ verkar rationella. Håller också med att man borde förbättra den befintliga cykel/gångtrafiken på bron, och så mycket det går avskilja den från störande motorvägar.
Angående hamnbanan förresten, på den skulle jag gärna se pendeltåg ut till västra Hisingen, med några få stopp emellan. ("Hjalmar" och någonstans längs N: Älvstranden). Med risk för att det uppmuntrar till mer "sprawl", men det skulle minska biltrafiken som redan finns ut dit.

Sammanfattningsvis: utnyttja samordningseffekter vid de här olika projekten. Både effekt och ekonomi borde gynnas av det.
 0
Erik Sandblom (11 September 2008 12:40):
Nu vill regeringen lägga miljarder på att öka biltrafiken i Göteborg. Varför det? Vi behöver ju spårväg till Norra älvstranden, vi behöver ersätta Gullbergsvass med nya kombiterminaler, vi behöver dubbelspårig järnvägsbro till hamnbanan, vi behöver en genväg till Lindholmen i form av en cykelbro, osv.
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?a=444455

Men regeringen sätter motorvägarna främst. Men vakna, det är 2008 i år, inte 1958!
 0
Jesper Hallén (11 September 2008 12:46):
Fast det är ju bra om biltrafiken flyter på bättre, vi kan ju inte ha kaos i biltrafiken som huvudargument för fler järnvägar och spårväg. Men man borde ju toksatsa på spårvägsutbyggnad, pendeltåg och fler älvbroar.
 0
Erik Sandblom (11 September 2008 12:51):
Jesper, "vi kan ju inte ha kaos i biltrafiken som huvudargument för fler järnvägar och spårväg".

Varför inte det? Måste kaos i biltrafiken alltid innebära att det behövs mer motorväg?
 0
Jesper Hallén (11 September 2008 13:08):
Jo men vi vill väl inte ha utökad järnväg och spårväg just därför att det är kaos i biltrafiken? Vi vill väl ha det för att det är ett bättre sätt att resa på och att vi vill minska bilresandet inne i stan.
Det är ju inte bra med utökad biltrafik, men det är ju inte heller särskilt bra med kökaos varje dag. Varken för vår luft eller för stan i stort. Jag tycker att det är bra om vi kan få bilresandet att hålla sig utanför stan och inte in till Göta Älvbron eller Tingstadstunneln. Förhoppningsvis kan biltrafik ledas om så att de inte bildar barriärer inne i centrum. Men såklart är även jag kritisk till nya motorvägar, men något måste ju göras.
 0
Johannes Hulter (11 September 2008 14:09):
Jag är på inget sätt emot biltrafik i stan men personligen är jag ganska övertygad om att biltrafiken aldrig kommer att minska om det inte blir dyrare, krångligare och långsammare att välja bil framför kollektivtrafik. Har man lagt ned enorma summor på att köpa en bil och anpassat sitt boende och sin fritid till bilen ska det mycket till för att man ska låta den stå i garaget.
 0
Marre (11 September 2008 16:52):
Lika som bär: Sten-Åke Cederhök och Meat Loaf.
 0
Sven R (11 September 2008 18:25):
Marieholmstunneln och Partihallsviaduken är inga projekt som får mig att jubla som urbanist. Men jag ser värdet i dem för att lösa trafikknuten vid Tingstad och miska biltrafiken i centum, t.ex Mårten Krakowleden och Göta Älvbron.

Tyvärr finns det två problem med lösningen. Avståndet till Tingstadstunneln är litet, det är inte optimalt att lägga alla stråk på ett och samma ställe. Anslutningen till E6 blir ju praktiskt taget vid Tingstadsmotet. Och precis som med den flummiga cykelbron vid Casinot så kommer Mariehomstunneln bara att betjäna ett trafikslag, bilen. Och stadsbilden kommer inte att gynnas av ytterligare motorvägslösningar ganska centralt i stan, hur kommer gående och cyklister att uppfatta området?

Hur som helst, man får nog acceptera att vår stad delas av trafikleder på vissa ställen. Privatbilismen kommer inte att minska med tanke på att staden växer i periferin och vi har en stor hamn som måste ha sin trafikled.
 0
Erik Sandblom (11 September 2008 19:32):
Sven, tågtransporterna till och från hamnen i Göteborg har ökat med 300 procent på tio år. Nu kräver Göteborgs Hamn och företagen en kraftig utbyggnad av hamnbanan.
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?a=389291

Så jag håller inte med om att hamnen är ett argument för att bygga ut vägnätet. Sen behövs som sagt en ny kombiterminal och en spårväg mellan Stigberget och det växande Lindholmen. Och en cykelbro, som ju blir ännu mycket dyrare om den ska kunna ta bilar också. Jag tror inte spårvägen har nytta av en bro i det läget, det är bättre med en spårvägsbro längre västerut mellan Stigberget och Lindholmen. Då kan man köra snabbt och smidigt Frölunda-Lindholmen.
 0
Hanseman (11 September 2008 22:12):
Lite kluven i frågan. Gbg har ett stort men kanske inte så optimalt vägnät. Vi behöver minska trafikbehovet och funktionsseparering är säkert en viktig faktor bakom. Det är väl kanske inte realistiskt att alla ska bo på gångavstånd från jobbet, men då borde nya länkar i kollektivtrafiken svara upp.

Trots allt välkomnar jag Marieholmstunneln såvida den avlastar Tingstad som kan överta mer lokal trafik från Göta-Älvbron. Nya G.Ä.B kan istället bli en mindre gång-cykel-kollektivtrafikbro och med en fil per riktning för automobiler.

Men man borde verkligen ta tillfället att i den nya Marieholmstunneln lägga spårväg mellan Gamlestadstorg och Ringön/Backa. Det skulle verkligen minska bilbehovet över älven. Om det är möjligt hade jag gärna sett ett tightare trafikmot mellan tunneln och Partihallslänken. Att sprida ut vägslingor över jätteytor i stan är riktigt 60-tal och något man framöver kommer se tillbaka på som väldigt gammalmodigt.
 0
Sven R (12 September 2008 01:32):
Håller med dig där Hanseman om det nya motet, man har spridit ut det väldigt mycket med en klöverbladslösning. Man borde dra vägarna lite annorlunda så att man får ett så stort sammanhållet område som möjligt öppet för en framtida exploatering till blandstad. Marieholmsvägen skulle kunna bli en lokal stadsboulevard som ligger mitt i denna stadsdel.

Erik, vägen till hamnen kommer att byggas ut i det här infrastrukturpaketet och det är väl bra om det anses behövas, det handlar om jag hörde rätt om en del korsningar som behöver ändras för att trafiken ska flyta bättre. Men egentligen har jag inte förespråkat att vägen ska byggas ut, ja sa bara att vi får acceptera att vi har ett stort trafikstråk rakt över Hisingen. Om Hisingen ändå klyvs av en godsbana så kanske det kan vara skit samma om det även går en motorväg parallellt. Jag tror nämligen inte att hamnbanan någonsin kommer att flyttas till norra Hisingen. Det är inte säkert att det skulle vara en sån bra lösning heller eftersom det blir en stor omväg och den kommer att ge nya barriäreffekter på ställen där staden behöver expandera i framtiden. Och att gräva ner banan är inte möjligt eftersom godståg inte klarar så branta lutningar.
 0
Mikael Kreutz (12 September 2008 04:22):
Behövs det grävas ner då? Landskapet är väl tillräckligt kuperat för att kunna göra en tunnel med minimal lutning. Vägen borde också grävas ner, finns inget som stör mig mer än stora vägar centralt i städer.
 0
Sven R (12 September 2008 06:51):
Jo, det hade varit väldigt bra. Men hamnbanan går på en bro över Hjalmar Brantingsgatan i Frihamnen. Därefter bro över Kvillbäcken (som iofs skulle kunna kulverteras och flyttas). Maxlutningen på 1% gör att tåget inte skulle komma helt under marken förrän efter nästan en kilometer. Mellan Kvillestaden och Frihamnen skulle man gärna sett ny bebyggelse men det är alltså omöjligt p.g.a det här. Man skulle ju kunna ta ner hamnbanan i marken öster om Hjalmar Brantingsgatan längs med godsbangården. Men det verkar inte heller ha setts som realistiskt.
 0
mhean (12 September 2008 09:20):
Hehe, för ca 3-4 år sedan skickade jag till SBK ett förslag om att kulvertera leden och Hamnbanan utanför Kvillestaden i 1 km så att Kvillestaden den kunde byggas ihop med Lindholmen till en stadsdel. Verkar som jag inte varit ensam om de tankarna. Men SBK däremot tänkte inte så.
 0
Erik Sandblom (12 September 2008 10:18):
Även om banan inte kommer ner helt under marken så hjälper det att få ner den någon meter. Då behöver man inte lika stora ramper för de broar som går över. Det hjälper mot bullret också.
 0
mhean (12 September 2008 10:39):
Jo absolut Erik, det skulle ju avsevärt billigare också men jag skulle ju helst velat sett kvarterstaden från Kville fortsätta ut på Lindholmen och Frihamnen. I mitt förslag ingick också att fyll igen den innersta av de tre bassängerna eller var det möjligen de två innersta? Jag kommer inte riktigt ihåg men det skulle kunna bli en hel massa riktig kvarterstad där i alla fall om det kulverterades.
 0
Jesper Hallén (12 September 2008 15:30):
Jag ser också helst att Kvillestaden kan fortsätta eller docka ihop med Frihamnens kommande stad. Då behöver man gräva ned eller däcka över leden/hamnbanan. Sen kanske man kan passa på att anlägga spårväg genom området också. Om man inte lägger spårvägen tvärs genom Kville på Herkulesgatan eller Myntgatan och ned till Älvstranden den vägen.
Andra leder som behöver grävas ned eller däckas över är Götaleden Mårten Krakow och Oscarsleden förbi Majorna. Då kan man bygga Gullbergsstad ända ned till Kajen och Majorna kan återfå sin kajremsa.
 0
Johannes Hulter (12 September 2008 16:09):
@ jesper: Absolut, tänker på det varenda gång jag är vid Sjöfartsmuseet och det där enorma motet nedanför, en sådan waste of space.
 0
Jesper Hallén (12 September 2008 17:50):
Ja, riktigt synd på det vackra Sjöfartsmuseet också att det inte kan få komma till sin rätt riktigt. Finns uppenbar potential i området om leden göms.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.