Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: Delad stad

 


Från höger till vänster talas det om att Göteborg är Sveriges mest segregerade stad. Det är belagt i en rad forskningsrapporter och utredningar. Staden har högst bostadsbrist och flest hemlösa. Höginkomsttagare bor i villor och bostadsrätter i attraktiva områden, medan låginkomsttagare bor i hyreslägenheter i stadens förorter. Medelinkomsten i Askim, Majorna och Bergsjön är 308 000, 200 000 respektive 124 000 kr/år (2004). I Askim och Majorna är andelen utländska medborgare och svenska medborgare födda i utlandet bara omkring 10 procent. Situationen är inte mycket bättre i Stockholm och Malmö, och utvecklingen pekar åt samma håll i flera medelstora städer.

Bostadssegregation handlar främst om demografi (t.ex. ålder, kön och hushållssammansättning) och socioekonomiska respektive etniska faktorer. Olika tillgång till boende påverkar tillgången till andra samhällsresurser, som arbete och utbildning, och har betydande konsekvenser för samhället i stort. Hur segregationen ska vändas är en komplex fråga. De politiska partierna kommer med skiftande svar: de borgerliga vill sälja ut de kommunala bostadsbolagens bestånd, dvs vill att fler hyreslägenheter ska ombildas till bostadsrätt. Vänstern vill tvärtom öka andelen hyresrätter i kommunal regi. Jag tror inte det är så enkelt som någon av sidorna vill antyda.

Bostadsrätten kan betraktas som ett slags kooperativ boendeform. Fastigheten ägs av en förening, i vilken den boende äger en andel. I Sverige finns inte s k ägarlägenheter. Det är tänkbart att ombildning ökar egenmakten hos innehavaren, som de borgerliga anser, men utförsäljningen av allmännyttan gynnar främst en redan välmående medelklass. Enligt Mäklarsamfundet har bostadspriserna i Göteborg ökat med ca 366 procent de senaste 10 åren. Snittpriset är idag nära 24 000 kr/kvm. Att ta lån är inte vem som helst förunnat. Med de allmännyttiga bostadsföretagen finns det andra problem. Utan köer finns en lotteriartad svart marknad som utestänger unga och låginkomsttagare. Försäljning av förstahandskontrakt har inte varit ovanligt. Men på en återinförd bostadskö beror kötiden på hur attraktivt ett område är. Hur motverkar det bostadssegregationen?

Jag har själv inga lösningar. Däremot finns det några idéer som jag skulle vilja se prövas mer. T.ex. finns det bostadsrättsföreningar som stadgat att andelen inte får säljas dyrare än den köpts. Och i Claymore, en nedgången stadsdel i Sydney, Australien, tog det sociala företaget Argyle CHA över ansvaret för fastigheterna. Med stort förtroendekapital startades olika grannsamverkansprojekt, som i sin tur sporrade de boende att ta egna initiativ. Området rustades upp. Med hjälp av mikrokrediter kunde nya projekt startas, ett nedgånget shoppingcenter blev lokaler för företag, kooperativ och lärlingsprogram. I dag står människor på kö för att flytta till Claymore. Tänk om det fanns liknande bostadsföretag i Göteborg! Sociala företag med syfte att motverka bostadssegregation och gynna lokal demokrati och välfärd.

_________________

Redigerade versioner av texten har tidigare publicerats av Göteborgs Fria Tidning, Stockholms fria tidning och Strötankar och sentenser.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (23 Juli 2008 10:10):
@ jimmy: Ja, det är ett knepigt problem. Och att blanda upplåtelseformer, som är det enda politikerna pratar om, är definitivt inte tillräckligt. Personligen tror jag det avgörande är skillnaden i attraktivitet. Eftersom folk har olika mycket pengar kommer stora attraktivitetsskillnader att medföra stor sociogeografisk skiktning. Förorterna måste inte bara förtätas, utan ffa urbaniseras. De var ju faktiskt en gång tänkta som små satellitstäder, men kunde sällan fungera som städer pga låg täthet och funktionalistisk planering. Kollektivtrafik, VA, el etc, allt finns, det är bara att bygga. Men då ska man bygga stad.
 0
Anders Gardebring (23 Juli 2008 12:09):
@Johannes:
Helt rätt. Förorterna måste urbaniseras. Tyvärr finns ju här lagstiftning och normer som kan vara försvårande för en sådan process. Jag vet inte hur situationen ser ut i GBG men många områden i Stockholm finns det uttalade regler och mål för, de får inte urbaniseras och fräschas upp eftersom då områdets "karaktär" (som nedgånget utanförskapsområde som folk flyr från så fort de får råd då...) i så fall kan gå förlorad...

Däremot får de ibland förtätas, med mer av det som orsakade problemen till att börja med. Utkastade punkthus eller lameller (oftast punkthus numera). Till råga på allt så försvinner ju då den enda egentliga poängen med den funktionalistiska planeringen, de stora gräsytorna och ljusinläppet.

Det är hög tid att den antikvariska synen på det funktionalistiska stadsplaneringsarvet utmanas, både från oss som ideella nätverk och föreningar, men också från politiskt håll.
 0
Olle Jansson (23 Juli 2008 16:20):
Angående bostadskö som du nämner: Det var något om bostadskön i Stockholm i DN. Ombildandet till bostadsrätter har minskat utbudet av hyreslägenheter samtidigt som antalet som står i kön ökat markant.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=807551
 0
Jesper Hallén (23 Juli 2008 17:46):
Stockholm är väl skräckexemplet på bostadsomvandling.
 0
Per (23 Juli 2008 18:10):
Bostadsbrist var det ja...

http://www.gt.se/nyheter/1.941753/var-ska-alla-bo

Grejen är ju att inga etniska svenskar vill bo i förorterna. Och vill de bo där så finns det ju uppenbarligen inga bostäder där eftersom invandrarna bor där.
 0
Johannes Hulter (23 Juli 2008 18:42):
Om vi ska hålla oss till tråden så är problemet att vi har en enorm bostadsbrist i Göteborg och att befolkningen är kraftigt skiktad socioekonomiskt. Den stadsplaneringsmässiga lösningen på det måste ju vara att bygga mer och bygga mer attraktivt. Alla problem kan inte lösas med stadsplanering, men alla problem kan förvärras eller förbättras med stadsplanering.
 0
Jesper Hallén (24 Juli 2008 01:22):
Utmaningen är att det behövs byggas attraktivt men inte för dyrt så att alla ska kunna ha möjlighet och viljan att bo där. Men man verkar inte ta dagens bostadsbrist på allvar.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee