Utskrift från gbg.yimby.se
....

Meeting Across the River?

 


Ingen har väl missat att Bruce Springsteen ska spela i Göteborg. Sådana konserter och andra evenemang är inte bara en del av kulturlivet i Göteborg, det är också en viktig del av stadens ekonomi. Det kan vara viktigt att komma ihåg.

2007 beräknades turistnäringen i Göteborg omsätta 22 miljarder kronor och sysselsätta 16.900 personer (källa: Göteborg&Co). Under 2007 ökade turistnäringen i Sverige sin totala omsättning med 4,4 procent till drygt 236 miljarder kronor. Utländska besökare spenderade nästan 88 miljarder kronor, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med året innan. Sysselsättningen inom turistnäringen har också ökat kraftigt (källa: NUTEK). Även om mycket av pengarna som spenderas i Göteborg går till staten är turisterna och den kommersiella delen av stadslivet viktig för det lokala näringslivet och för staden som helhet.

Men ska Göteborg kunna fortsätta att locka människor, att besöka staden eller bosätta sig i den, så måste den få växa och utvecklas som stad. En stor utvidgning av stadskärnan planeras och det första steget är att omvandla Backaplansområdet till tät, levande blandstad. Det är alldeles utmärkt. Hisingen har en enorm urban potential som ännu inte tagits tillvara. Men ska älvstränderna knytas samman så måste vi bygga broar, låga broar. Och då måste Vänertrafiken, riksintresse eller ej, anpassa sig. Oavsett vad man tycker om förslaget till gång- och cykelbro är älvsjöfartens krav på att slippa utvecklas absurda.

Som Peter Lenken skriver i GP:
"Det passerar åtta fraktbåtar per dygn under Götaälvbron. Mellan Göteborg och Vänern ska förutom slussarna nio broar passeras. Fem av dem har lägre seglingsfri höjd än den planerade gång- och cykelbron. Dessutom är tre av dem järnvägsbroar där sjöfarten inte har företräde. Med tanke på att den planerade lågbron och Götaälvbron skulle öppna samtidigt är det svårt att förstå de fruktansvärda svårigheter det skulle innebära för älvsjöfarten. Dessutom är sjötrafiken till och från frihamnen är inte stor i dagsläget. Frågan är om det finns någon alls om några år eftersom politikerna verkar vilja bygga bostäder i frihamnen."

Det behöver inte finnas någon motsättning mellan stadens utveckling och älvsjöfarten, tvärtom. Men då måste älvsjöfarten våga utvecklas och anpassa sig till förändrade förutsättningar.

Bilden visar Spiköbron över Göta Älv i Trollhättan.

Relaterat: SvD, GP, AB1, AB2, AB3, EXP1, EXP2
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Erik Sandblom (3 Juli 2008 13:30):
Fantastiskt med någon som pekar ut riktningen Johannes!
 0
Per (3 Juli 2008 17:36):
Trist att miljödomstolen sade nej till den nya cykelbron. Utan den kan inte Hisingen växa samman med city ordentligt.
 0
mhean (4 Juli 2008 21:28):
Jag tycker en cykelbro är att släng pengar i sjön. Två, tre broar som tar både spårvagn, bilar, cyklister och fotgängare är vad staden behöver. Den halva miljarden som cykelbron skulle kosta skulle ge mycket större "bang for the buck" om vi la till någon miljard o byggde tre riktiga broar. Lågbroar alltså menar jag.
 0
Erik Sandblom (4 Juli 2008 23:30):
En anledning till att bron är så dyr är att den ska kunna påseglas av 200m långa kryssningsfartyg på väg in i Frihamnen. Slopar man det kravet och nöjer sig med en enda öppning istf två, bör det bli *mycket* billigare. Plus att av de 450 mkr den kostar ska typ 150mkr gå till kajförstärkningar som behövs ändå.

Vi löser inte trafikproblemen genom att bygga ut för bilarna. Miljökvalitetsnormerna överskrids hela tiden pga bilismen och det vidhängande oljeraffinaderiet. Bara det borde vara skäl att börja bygga bron NU!
http://www.sr.se/cgi-bin/goteborg/nyheter/artikel.asp?..

Spårvagnar i promenadtakt behövs det inte heller mer av i innerstan där bron går. Varför inte bygga en promenadbro istf en spårvagnsbro där spårvagnarna går i promenadtakt? Tänkte inte på det!

Spårväg kan man bygga enligt trafikkontorets skiss, Linnéplatsen - Stigbergstorget - Lindholmen. Då får man snabbare resor på t ex Frölunda-Lindholmen, som är lite för långa att cykla.
 0
mhean (6 Juli 2008 10:59):
Vi har ju pratat om detta tidigare, jag tror och hoppas att bilismen om ett antal år använder drivmedel som inte är miljöovänliga och farliga. Därför tror jag inte bilismen försvinner men den kan säkert minskas och ett sätt att göra det är att bygga ut spårvägen t ex.

Jag tror på en stad där man har vissa spårkorridorer in mot ett eller ett par centrala platser där dessa korridorer är separerade från övrig trafik. Det kan vara dubbelspåriga järnvägar eller spårvägar som är separerade från övrig trafik.

Hitintills har det inte byggts tunnelbana i Göteborg och kommer kanske heller aldrig att göras, därför tror jag att ett finmaskigt nät av spårvagnar i centrum är framtiden trots att många säger att de bullrar och går långsamt. Det blir ju också ännu mer aktuellt ju mer vi förtätar staden. Dessutom, trots allt, en hel del människor tycker att spårvagnen är bra, jag tycker dessutom att den hör hemma i en urban storstad om man nu inte kan/har råd/vill bygga tunnelbana. Det går också att ha både och naturligtvis, Stockholm bygger ut sina spårvägar t ex.

Därför tycker jag att man bör ha ca tre lågbroar, Järntorget, Operan och Gullbergsvass där samtliga sätt att tranportera sig i Göteborg är representerade.
 0
mhean (6 Juli 2008 11:02):
Förresten så får man gärna bygga en lågbro mellan t ex Stigbergstorget och Sannegårdshamnen också. Oscarsleden bör läggas ner i jorden hela vägen bort till Älvsborgsbron.
 0
Erik Sandblom (6 Juli 2008 16:33):
Mhean, om du tror att bilismen i stan kommer minska, varför vill du ha fler bilbroar?
 0
mhean (6 Juli 2008 17:37):
Men Erik, det har jag väl inte skrivit att jag tror. Jag skrev att den säkert kan minskas. Mitt resonemang utgår också ifrån att Göta Älvbron försvinner.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.