Utskrift från gbg.yimby.se
....

På västkusten intet nytt

 


Miljödomstolen säger idag nej till bygget av en gång- och cykelbro över Göta Älv. Oavsett vad man tycker om den föreslagna bron (de borgerliga partierna är emot, s är skeptiska, mp mycket positiva) är de domskäl som anges problematiska. Domstolen säger att bl.a. att sjöfarten är ett riksintresse. "Däremot kan Göteborgs stads utveckling inte bedömas som ett sådant intresse enligt miljöbalken". Det är möjligt att domstolen tolkar miljöbalken rätt, men då är det ju något som inte står rätt till. Sjöfarten är ju rimligtvis ett medel för att uppnå ett mål, som samhällsutveckling, den mänskliga civilisationens fortskridande eller något liknande. När medlet blir viktigare än målet har något gått snett.

Att en lågbro kan störa sjöfarten är ganska uppenbart, men det kan ju i stort sett vad som helst göra. Visst ska vi ha en levande hamn och älvtrafik, men att göra museum av den - nej tack. Älvtrafiken måste få leva och utvecklas den med och anpassas till förändrad infrastruktur. Beslutet kommer förmodligen att överklagas av kommunen. Läs mer i GP, GT, SvD, Metro, SVT, SR

Förslaget om klimatsmarta färjeförbindelser, som vi skrev om igår, verkar ha blivit mycket positivt mottaget på den politiska nivån. Läs mer i GP.

Det kommer uppenbarligen inte heller att komma några besked om västsveriges infrastruktur i höstens regeringsproposition, trots att hela västsveriges politiska och ekonomiska elit tryckt på så gott de kunnat. Först hösten 2009 kan det möjligtvis komma några specifika besked.

- Det finns inga enskilda objekt i infrastrukturpropositionen. Många tror det. Men de kommer inte i höst, säger infrastrukturminister Åsa Torstenssons pressekreterare Kenneth Hultgren.

Frågan är om vi kan vänta så länge. Läs mer i GP1, GP2.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Anders Gardebring (2 Juli 2008 12:23):
Suck...
 0
Erik Sandblom (2 Juli 2008 12:32):
Jag instämmer. Det verkar som att Miljödomstolens beslut går ut på att inga nya broar kan byggas över Göta älv, någonsin, så länge de inte är minst lika höga som Älvsborgsbron och Lärjebron. Istället för att det är lägsta befintliga bro som sätter ribban, så blir det tvärtom den högsta som gäller som norm. I så fall kommer ett överklagande inte hjälpa, och Göta älv kommer med tiden ha världens högsta broar.

Man kan kanske hoppas att ett överklagande visar att cyklingen ur miljösynpunkt är lika viktig som sjöfarten.

Fast i grund och botten förstår jag inte hur en miljödomstol kan prioritera en industri, i det här fallet sjöfarten.
 0
Sven R (2 Juli 2008 14:25):
Som du säger Johannes, det är möjligt att dom tolkar Miljöbalken rätt. Huvudfrågan här är ju vilken trafik som är viktigast; stadens trafik eller sjöfarten. För mig är det helt uppenbart att stadens trafik måste prioriteras, det är samhällsekonomiskt det enda rimliga. Om miljöbalken inte fungerar som måttstock i det här fallet så borde Miljödomstolen ha avstått från att använda den som sådan.

Men det är iallafall bra att cykelbron möter motstånd. Den är feltänkt. När Götaälvbron har ersatts av en ny bro så kan man ju bygga en låg gc-bro på de gamla brofundamenten för en bråkdel av den här bron.
 0
Erik Sandblom (2 Juli 2008 14:50):
Sven, glöm inte att Lindholmen är en ny del av innerstan som ska nås lätt via gång och cykel. Som kartan ovan visar, ger röda bron kortaste vägen mellan Lindholmen/Eriksberg och centrum. Det blir tre-fyra kilometers omväg att ta Göta älvbron om du vill åka mellan Järntorget och Sannegårdshamnen. För fotgängare blir det en timmes extra promenad, och för cyklister 15 minuters extra cykling, jämfört med att ta genvägen via nya bron.

Det bästa sätten att färdas i stan är att gå och cykla. Det premierar man genom att skapa genvägar för fotgängare och cyklister.
 0
David M (2 Juli 2008 14:58):
Om Göteborgs hamn ska expandera liksom sjöfarten till och från Vänern så ska man givetvis ta hänsyn till sjöfartens intressen. Samtidigt är det enda hållet hamnen kan expandera åt västerut, det vill säga mot havet, snarare än österut där det redan finns befintlig stadskärna. Trafiken mot Vänern kan tänkas öka, men om man bygger den föreslagna tunneln från Vänern till Västerhavet så bör man passa på att bygga den stor nog till att få plats med en del av sjöfartens trafik, förslagsvis pråmar skulle kunna fås in i tunneln. Utredningen kring en Västerhavstunnel kan läsas här:

http://www.sou.gov.se/klimatsarbarhet/dokument/Tunnel%..

Ett annat alternativ för Vänerntrafiken är att flytta över trafiken till Nordre älv i större utsträckning, något som dock torde bli ett kontroversiellt beslut eftersom det skulle krävas att farleden byggs ut liksom E6:an och Bohusbanans broar byggs om.

Om hamnen flyttar sina verksamheter västerut (ett rimligt antagande vilket dock i sig förutsätter att Marieholmsbron, en enkelspårig lågbro för järnvägen, byggs ut) och merparten av Vänerntrafiken kan flytta in i en Västerhavstunnel, alternativt går över Nordre älv, borde öppningstiderna på de lågbroar som finns över älven att minska. En cykelbro eller en annan lågbro såsom Marieholmsbron kommer då inte att få lika stora problem med öppningstider jämfört med dagens trafik.
 0
Erik Sandblom (2 Juli 2008 15:04):
Marieholmsbron har cykelbana, men tyvärr är den anslutande cykelbanan till Gamlestadstorget försedd med trappor, korsande motorväg mm. Det borde man fixa omedelbums! Låt cykelbanan följa järnvägen en bit till, in mot Gamlestadstorget.

Tunneln till Vänern behöver slussar om där ska gå pråmar. Det kostar pengar även om det kan vara en god idé trots det.
 0
Johannes Hulter (2 Juli 2008 15:13):
@ David M: Intressant idé. Men det enklaste måste väl vara att Vänertrafiken till stor del går över till pråmar för omlastning i yttre hamnen?
 0
Erik Sandblom (2 Juli 2008 15:21):
Förresten blir det nog tre kilometers omväg med Göta älvbron, inte fyra. Så det blir trekvart extra för fotgängare och 10-15 minuter extra för cyklister. Gäller mitt inlägg kl 14:50
 0
Sven R (2 Juli 2008 17:38):
Erik, jag håller med dig om att läget för den föreslagna bron är bra. Men det är slöseri med pengar då Göteborg behöver förbindelser för alla trafikslagens behov. Sossarna har målat in sig i ett hörn genom överenskommelsen med Mp. Göran Johansson och kompani är nog väldigt tacksamma mot miljödomstolen att frågan förhalas.
 0
Erik Sandblom (2 Juli 2008 17:58):
Men bron blir ju bli ännu dyrare om den byggs för t ex spårvagnar. En spårvagn väger 30 ton. Det finns skisser på en spårvägslänk mellan Stigbergstorget och Lindholmen, med tillhörande tunnel Linnéplatsen-Stigberget. Det tror jag ger snabba och bra spårvägsresor t ex Frölunda-Lindholmen. I innerstan däremot, där cykelbron ska gå, går spårvagnarna så långsamt att det inte är lönt. Så dessa två broar kompletterar varandra väldigt väl, en för spårvagnar och en för gång och cykel.

Ska det även fortsättningsvis vara nolltolerans mot broar lär spårvägsbron bli en tunnel.
 0
Sven R (2 Juli 2008 18:28):
Eftersom jag är en stadsvän så vänder jag mig mot det sättet att bygga infrastruktur. Förbindelser som bara tillgodoser ett trafikslag är en form av trafikseparering. Det är ett väldigt dyrt sätt att bygga infrastruktur när inte förbindelserna samutnyttjas, dessutom ger trafiksepareringen en tråkig stad. En riktig stad ska genomflytas av trafik. Det ger stadspuls och förutsättningar för kommersiella etableringar. Blandstad.

Rena GC-broar kan man bygga när man redan har byggt tillräckligt många broar för alla trafikslagen eftersom GC-trafik kräver ett finmaskigare nät. Men då bör dom vara billiga, t.ex Basarbron över Vallgraven. Miljöpartiets gc-bro är ju till och med dyrare än Millenium Bridge i London. T.o.m i världsstaden London fick den bron kritik för att vara ett onödigt skrytbygge. Men de fick iallafall en vacker bro, det kommer inte göteborgarna att få.
 0
Sven R (2 Juli 2008 18:33):
Spårvagnstunnel vid Stigbergstorget är jag också emot. Det skulle bli så mycket billigare med en lågbro rakt över älven från Järntorget. En bro som kan ta alla trafikslag, även fotgängare.
 0
Erik Sandblom (2 Juli 2008 18:52):
Sven, det låter ju klokt som du säger men jag tillhör dem som tycker spårvagnarna går för långsamt. Spårvägsnätet är alldeles för inriktat mot resor till och från innerstan, och det gör att alla andra typer av spårvägsresor går för långsamt eftersom man måste snirkla sig genom innerstan i promenadtakt. Och då tar folk bilen istället.

I K2020 planerar man att glesa ut spårvägsnätet inom vallgraven. Det tycker jag är bra, om det samtidigt innebär att man bygger en båge/ringlinje Linnéplatsen-Stigberget-Lindholmen-Backaplan. Det gör att man ger innerstan till fotgängare och cyklister samtidigt som spårvägen kan erbjuda snabbare resor som knyter ihop olika delar av stan. Spårväg på längre resor, gång och cykel på kortare resor är min melodi.
 0
Erik Sandblom (3 Juli 2008 11:13):
Peter Lenken skriver idag i GP:

"Det passerar åtta fraktbåtar per dygn under Götaälvbron. Mellan Göteborg och Vänern ska förutom slussarna nio broar passeras. Fem av dem har lägre seglingsfri höjd än den planerade gång- och cykelbron. Dessutom är tre av dem järnvägsbroar där sjöfarten inte har företräde.
Med tanke på att den planerade lågbron och Götaälvbron skulle öppna samtidigt är det svårt att förstå de fruktansvärda svårigheter det skulle innebära för älvsjöfarten."

Svårt att förstå miljödomstolens beslut
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?a=430760
 0
Johannes Hulter (3 Juli 2008 12:43):
@ erik: Tack för länken (till Lenken) :)
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.