Utskrift från gbg.yimby.se
....

Stadsbyggnadskvaliteter

 
Göteborgs Stadsbyggnadskontor publicerade nyligen en intressant skrift som heter "Stadsbyggnadskvaliteter". Det är en handfast guide genom stadsbyggandets teoretiska och praktiska förutsättningar i dagens Göteborg. Här återfinns, i komprimerad form, det stadsbyggnadsperspektiv som den nya översiktsplanen bygger på. Förhoppningsvis kan denna skrift, tillsammans med den nya ÖP:n, bidra till ett progressivt stadsbyggande i Göteborg.

Ur texten:

"Under de senaste 50 åren har Göteborg spridits ut i öar av bebyggelse över ett stort område. Särskilt tydligt blev det under 1960- och 70-talens storskaliga bostadsbyggande där sambanden mellan olika delar är svagt på flera håll. Stadslandskapet har blivit stort och uppsplittrat, där man färdas mellan bostad, arbete, skolor, handelsplatser och andra målpunkter. Vissa stadsdelscentra och lokala torg kom att ligga avskiljda från det övergripande vägnätet, vilket försvårar orienteringen och gör vägsystemet mindre logiskt. Gång- och cykelvägar ligger ofta i grönområden i dålig kontakt med bebyggelsen. Ett relevant och realistiskt förhållningssätt i stadsplaneringen är att på lång sikt bygga samman Göteborgs stadsområde till större och kontinuerligt sammanhängande delar. Kollektivtrafik samt gång- och cykelsystem ska vara basen i en sådan planering, där ökad trygghet och mer logiska rörelsemönster är viktiga inslag."

Läs "Stadsbyggnadskvaliteter" som pdf.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (8 Juli 2008 13:50):
Kan särskilt rekommendera s 24 och framåt där man gör en utmärkt genomgång av olika stadstyper. Klarhet om typologiska definitioner är mycket viktigt för ett fungerande samtal om stadsbyggnad.
 0
elias (8 Juli 2008 15:05):
Jovisst. en jättefin grundlärobok i stadsbyggnad - men som progressivt stadsbyggnadspolitiskt manifest tycker jag nog att skriften är lite svag. då är jag mer förtjust i parkprogrammet som vågar ta ställning för sådant som kala klippor, nedhuggna träd och sovring bland lekplatser....

http://www.parkochnatur.goteborg.se/prod/parkochnatur/..!OpenDocument
 0
Johannes Hulter (8 Juli 2008 17:05):
@ elias: tack för tipset!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.