Utskrift från gbg.yimby.se
....

Stora Borås

 


Min hemort kallas ibland Lilla London, men någon har myntat öknamnet Stora Borås. Jag talar om Göteborg. Här bor i snitt 2 500 människor per kvadratkilometer. Det kan jämföras med Stockholms 3 200 invånare på motsvarande yta, eller Malmös 3 600. Anledningen till att jag tar upp det har ni kanske gissat. Det handlar i första hand om miljön: 24 procent av göteborgarna åker kollektivt till jobbet, 40 procent av huvudstadsborna.

Jag läste för en tid sedan en artikel i The Boston Globe, skriven av Douglas Foy och Robert Healy. Foy har arbetat med hållbar utveckling på delstatsnivå i Massachusetts, USA. Healy är kommundirektör i Cambridge, Massachusetts. De förespråkar urbanisering för att minska förbrukningen av fossila bränslen. I städer använder man energi och vatten mer effektivt än på landsbygden. Eftersom vi bor trängre går mindre energi åt att värma våra bostäder. New York City är den mest energieffektiva platsen i USA. Exempelvis sker 85 procent av all förflyttning på Manhattan till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Nu är det inte fullt så enkelt, för städerna är trots allt inte självförsörjande.

Jag tror ändå att våra städer kan bli mer miljövänliga av att förtätas. I Stockholm finns både Yimby och den mer traditionella miljögruppen Alternativ Stad. De har lite olika perspektiv på staden, men i Göteborg har diskussionen knappt funnits alls fram tills nu. Istället har man bildat proteströrelser när man vill bebygga ytor som ingen har glädje av i Askim, på Guldheden eller på Gråberget i Majorna. Trots att områdena har mycket att vinna: bättre service på grund av större kundunderlag för närbutiker, större trygghet eftersom det finns mer människor i rörelse, samt inte minst att en miljö med utrymme för fler livsstilar blir en mer kreativ och levande.

Självklart ska de som bor i ett område ha något att säga till om vad som händer där. Det är snarare det som är problemet i dag: överklagandeprocesserna har för mycket karaktären av juridik och för lite av politik. Det finns ingen möjlighet att säga hur man vill ha det, bara att protestera mot det man inte vill ha. Varför inte utveckla stadsdelsnämnderna och göra dem direktvalda? På så vis kan medborgarna påverka stadsbyggnaden mer i detalj och inte bara lägga in veto mot hela paket. Jag är säker på att det skulle gagna stadens utveckling.

_________________

Texten är ett redigerat utdrag ur artikeln "Hur planerar vi Göteborg ekologiskt hållbart?" som tidigare publicerats av Göteborgs Fria Tidning och på Strötankar och sentenser.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (16 Juli 2008 11:16):
@ jimmy: Bra artikel! Vi får hoppas att fler miljövänner inser att det finns mycket att vinna på förtätning.

Men är det inte London som kallas Lilla Göteborg ;)
 0
zzz (28 Juli 2008 22:50):
Hur fick du fram siffrorna? Det var ju inte kommunyta.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6734 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

ufu82646
14 Oktober 04:12 av Ufu82646 Ufu82646
independent escorts
13 Oktober 09:29 av Worldescortshub Worldescortshub
Göteborgsregionens folkmängd
10 Oktober 21:04 av Matthias H.
Spamanvändare?
4 Oktober 23:00 av Tore Kullgren