Utskrift från gbg.yimby.se
....

Varumärket Avenyn

 
GP rapporterar om en c-uppsats i företagsekonomi, "Avenyn - en studie om hur varumärket Avenyn kan positioneras", skriven av Ida Gustafsson och Elisabet Ehn. Uppsatsen är intressant läsning även om man saknar ett spatialt perspektiv, lite rumssyntax-analys hade inte skadat. Särskilt roliga är intervjuerna med de olika intressenterna runt Avenyn: SBK, Wallenstam, GBG & Co etc. Ett återkommande krav bland alla som intervjuas är en omläggning av spårvagnstrafiken mellan Valand och Engelbrektsgatan till Södra Vägen. SBK ska ju presentera ett förslag för Avenyn/Heden i höst, vi får se om det är med då.

Ett förslag som förmodligen (och förhoppningsvis) inte är med är Ossian Stiernstrands idé att glasa in Avenyn. Stiernstrand, som är utvecklingschef på GBG&Co, har i och för sig säkert rätt i att det skulle förhindra väderstörningar men frågan är om det skulle stärka Avenyn som varumärke...

Läs artikel i GP

Läs uppsatsen som PDF
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Olle Jansson (9 Juli 2008 20:30):
Skummade igenom uppsatsen. Har tidigare varit lite dryg på min egen blogg, men det är nog för att jag inte fick tidningsrubriker i min ungdom. Bara bitter helt enkelt.

Även om jag inte gillar att begränsa min verklighet till koncept som varumärke - det är helt irrelevant för mig som medborgare - så fanns det en del intressant. Även om det förstås är en massa babbel som följer med uppsatskrivande.

Lite tråkigt och kvällstidningsartat av gepe att lägga fokus på det där med spårvagnarna. Från ett blandstadsperspektiv så nämnde en kulturfotograf (Håkan Berg) hur det bland annat försämrats genom mindre lokalbefolkning och biografernas försvinnande.

Föreningen Avenyns undersökning ger jag inte mycket för (ja, jag kan en del om statistiska metoder). Och Inglasning som lösning är bara en reflexrespons från sinnesslöa individer.

För att bre ut mig så togs även problemet med Bergakungen upp - något jag gnällt om tidigare. Genom att det ligger i det stendöda mono-området som är evenemangsstråket så försvinner besökare till all den kringaktivitet som ofta följer med ett biobesök - för ingen orkar ta sig mellan Bergakungen och avenyn för en kaffe och en bulle eller en öl.
 0
Olle (9 Juli 2008 23:45):
Varför är handeln så dålig på Avenyn egentligen? Det rör sig ju enormt mycket folk där på dagarna och det borde vara luckrativt för de större kedjorna att satsa på stora affärer. Visst finns det några stora kedjor där, men mest restauranger. Är Nordstan förklaringen?
 0
Johannes Hulter (10 Juli 2008 00:05):
@ olle: Enligt uppsatsen beror det på flera faktorer, bl.a. dåliga parkeringsmöjligheter (Heden är för billigt = p-platserna försvinner på morgonen), för liten och utspridd handelsyta, barriäreffekter pga. trafiken och ett alltför dåligt nichat utbud.

Lösningarna som föreslås är att höja p-priset på Heden och bygga fler p-platser i garage, öka handelsytan och samla den i kluster, flytta trafiken till S. vägen och nicha utbudet bättre.
 0
Olle (Ej Olle Jansson) (10 Juli 2008 01:32):
Det ligger ju ett parkeringsgarage inte långt därifrån vid Johannebergsgatan/Södra vägen. Man kanske kan utöka det några våningar?

Men visst, Avenyn ligger lite "off" från kvarteren innanför vallgraven. Man måste dessutom passera några övergångsställen om man kommer därifrån.

Vad menar man förresten med att samla handelsytan i kluster?
 0
Anders Gardebring (10 Juli 2008 02:07):
Glasa in avenyn? Galet I say.
 0
Mikael Kreutz (10 Juli 2008 02:15):
Från början var väl idén att Bergakungen skulle skulle spängas in under konserthuset uppe vid Götaplatsen. Nu hamnade den 400 meter österut istället, men man kan knappast skylla Avenyns brister på ett nyöppnat biokomplex.

Jämför Linnégatan med Avenyn, tätare, mer gemytlig. Avenyn har relativt låg bebyggelse, i klass med Kungsgatan trots att Avenyn är säkert 10x så bred, dessutom så ersattes de gamla vackra husen med tråkig 40 till 60-tals bebyggelse.

Spårvägen/bussgatan skapar en effektiv barriär, jämför här med Vasagatan som har en helt annan lösning som är mycket trevligare för cyklister och fotgängare.

Fokus borde vara att göra Götaplatsen mer attraktivt, idag är det bara turister som ska ta en bild som orkar ta sig upp dit för att omedelbart ge sig vidare. Stor uteservering på sommaren som lockar mycket folk, så man slipper känna sig som sista människan på jorden när man befinner sig där.

Bygg ej separata körfält för bil, buss, och spårvagn, ju mindre barriär desto bättre, se till att dirigera bort persontrafiken och gör Avenyn mer tillgänglig för cyklister och flanörer.
 0
Anders Gardebring (10 Juli 2008 02:21):
I Norrköping (där jag växte upp) minns jag att när jag var liten gick både bilar och spårvagnar på Drottninggatan. Sedan byggde man om till gångfartsgata, men endast för spårvagnar. Det livade upp gatan ordentligt och fungerar riktigt bra.
 0
Olle (10 Juli 2008 09:40):
Det där med att spårvägen och bussgatan skulle skapa en barriär vet jag inte om jag kan köpa helt. Det finns ju många gator med tung trafik som har ett blomstrande affärsliv och massa myllrande människor på båda sidorna om gatan. Varför skulle avenyn vara speciell?

Men jag håller med om att Götaplatsen är riktigt ödslig mestadels. Angående restauranger så finns ju Fond där vid Götaplatsen. Men det är ju en mer exklusiv restaurang och inget som bidrar till folklivet direkt.

Att nischa utbudet tror jag mycket på. Hade man kunnat få de mer exklusivare affärerna innanför vallgraven och exempelvis en affär som Ted Bernhardtz vid Järntorget att flytta till Avenyn hade det varit perfekt. Då hade det blivit likt två handelsområden med de stora kedjorna i Nordstan och områdena runt omkring och de lite mer exklusiva affärerna vid Avenyn.
 0
Johannes Hulter (10 Juli 2008 11:25):
@ olle x: Ang. kluster - de vill samla krog/bar-delen mellan Allén och Valand, handelsdelen mellan Valand och Engelbrekt och kulturdelen mellan Engelbrekt och Götaplatsen. Personligen ogillar jag sådan separering (a la evenemangsstråket).

@ olle x/mikael: Ang. barriär: Yep, jag håller med. Trafiken är en barriär om man gör den till en barriär (separering, staket etc).

Problemet med Avenyn är väl att gaturummet blir för brett och lågt, tskfr Linnégatan mfl. Men å andra sidan, det är ju en paradgata (för demos etc). Den har andra funktioner än en vanlig gata, det kanske tom är OK.
 0
Olle Jansson (10 Juli 2008 12:24):
För att dra upp några poänger som dyker upp i uppsatsen eller i debatten:
* Utbudet på avenyn är för generellt och finns på andra platser.
Ja, det stämmer la i viss mån och varför skall man gå och handla i de affärerna på avenyn när de är mer tillgängliga i Nordstan? Men med ett delvis unikt utbud kan folk även besöka mer generella affärer och kedjor. Wallenstam håller på med en 38-utrensning i sina lokaler.
* Utveckla varumärket avenyn.
Är jag lite mer misstänksam mot, de talas om att tvinga iväg affärer som inte passar varumärket. Ovanifrån styrd verksamhet hämmar i min uppfattning utveckling, likt i banala gallerior. Det är typiskt att företag nuförtiden använder sig av rent sovjetiska metoder.
* Göra avenyn grönskande.
Tillsammans med inglasning av allt lösning 1a, men det finns en historisk förebild med grönskande förträdgårdar. Onekligen lite för mycket betong på avenyn.
* Prioritera gångtrafikanter, spårvagnar ett hinder.
Håller inte med det senare. Har gått många gånger på avenyn men aldrig upplevt vagnarna som ett hinder. De talar mycket om att det ska vara lätt att komma dit men...
* Mer jämt utbud över dygnet.
Japp, skulle behövas mer bostäder...
* Att det är ett offentligt rum gör att kommunen är involverat, allt är stelbent tar tid.
Svensk stadsplanering är för detaljstyrt och omständigt? När kommer första överklagandet bara en tidsfråga?
* Segmentera upp gatan i krog-/handels-/kultursfärer.
Och det förstärker inte problemet med tre monosegment? Gå gärna på biblioteket, men fika inte och handla definitivt inte något!
 0
Mikael Kreutz (10 Juli 2008 12:42):
Olle: Man kan börja med att riva P-huset som ligger bredvid Lorensbergsteatern och bygga ett högt bostadshus. Finns ingen anledning till att ett så centralt läge med ska ockuperas av ett P-hus.
 0
Jesper Hallén (10 Juli 2008 12:53):
Det som utmärker Avenyn från andra gator är ju Götaplatsen som fond, sina restauranger med sina stora serveringar, sina manifestationer/demonstrationer och så är det ju namnet. Jag vet inte hur man ska försöka göra en paradgata gemytlig utan att dra ned på "paradgatustilen".
 0
Marre (10 Juli 2008 14:15):
Man skulle behöva skapa mer liv i området runt Avenyn, den ligger ju faktiskt idag ganska avsides med berg, p-hus, ödetomter etc omkring sig.

Några förslag:
- Bygg bostäder (givetvis med butiker i gatuplan) i de luckor som finns ner mot Lorensberg och Heden.

- Bebygg de meningslösa grönytorna kring Park Avenue, och skapa därmed gaturum mot Engelbrektsgatan och Södra vägen.

- Riv Lisebergshotellet på Heden och bygg riktiga rutnätskvarter längs hela södra Heden. Engelbrektsgatan skulle då bli en riktig innesluten gata. Här hade man kunnat satsa på restauranger och pubar, och gjort Engelbrektsgatan till länken mellan Avenyn och "Ullevierna", Scandinavium, Mässan, Liseberg etc.

- Den tilltänkta järnvägstunneln under Göteborg borde få en station vid Avenyn (t ex med uppgångar vid Valand och Vasaplasen). Mitt förslag på sträckning är en med stationerna Centralen - Domkyrkan - Järntorget - Avenyn - Korsvägen.

- Inse att Göteborg har ett enormt stadsutvecklingsområde i Gårda. Byggde man riktiga stadskvarter här, skulle Avenyn och kvarteren omkring den få massor av kundunderlag.
 0
Erik Sandblom (10 Juli 2008 21:59):
Johannes, kan man inte bara bygga på höjden à la Linnégatan? Då funkar den fortfarande som paradgata för demos eller?

Mikael K, jag tycker också att p-huset vid Lorensbergsteatern borde omvandlas till bostäder. Man ska inte locka folk att köra bil in till stan, det är fel väg att gå.

Olle J, några snygga rabatter på Avenyn vore fint. På Drottningtorget och Korsvägen finns några jättekrukor med blomster om sommaren. Det är fint och ger lite årstidskänsla.
 0
Olle (10 Juli 2008 22:31):
Erik, var ska turisterna ställa sina bilar då? Det behövs p-platser centralt oavsett om man vill det eller inte.
 0
Erik Sandblom (10 Juli 2008 23:19):
Olle, nej alla p-platser måste ju inte bort, även om jag tycker att antalet bör minska. Vi lär få trängselskatt och bättre tågförbindelser med tiden, så andelen turister som kommer med bil lär minska.
 0
Mikael Kreutz (10 Juli 2008 23:28):
Jesper: Avenyn är pampig, men måste spårvagns och biltrafik ha separata körfält. Som det ser ut idag är det fyra filer som ska korsas, med få övergångsställen. Biltrafiken ska inte prioriteras helt enkelt.

Olle: Jo visst, vi kan inte helt enkelt ta bort alla P-platser i stan. Men vi kan gräva ner dem, de ska inte få ha en framträdande roll i stadsrummet.
 0
Jesper Hallén (11 Juli 2008 00:05):
Nej, spårväg och biltrafik kan köra på samma yta.
Tycker också att parkeringar kan grävas ned. Under Heden och under Gamla Ullevi t ex.
Parkeringshuset vid Lorensbergsteatern kan ersättas vad som en gång i tiden fanns där, ett nytt cirkus, en välbehövlig konsertlokal i stan.
 0
Johannes Hulter (11 Juli 2008 11:52):
@ erik: Bygga på höjden, visst gärna för mig! Det är ju en bisarrt låg hushöjd utmed Avenyn. Det finns en del 60-70-tals hus som nog skulle kunna behöva en ansiktslyftning...
Personligen skulle jag gilla den höjdvariation som skulle uppstå, men där är jag nog dessvärre i minoritet. De flesta föredrar nog en jämn "skidbacke" ner mot Allén.
 0
Frans (11 Juli 2008 14:37):
Det är som det mesta i det svenska samhället, inget får sticka ut. Hur skulle det se ut om några byggnader var högre än andra. :D

Det hade varit perfekt om alla byggnader längst Avenyn höjdes med tre våningar och några ännu mer. Håller med om att 60-70-talshuset skulle behöva ansiktslyftas. Jag tror ingen (nästan) skulle gråta om man demolerade dem helt och byggde nytt där.
 0
Erik Sandblom (17 Juli 2008 17:15):
Problemet med att gräva ner bilarna är att dom kommer upp nånstans ur marken ändå. Götatunneln gjorde t ex att trafiken på Oscarsleden ökade 18% mellan 2005 och 2007. Så priset för att få tillbaka en del av älvstranden blev att vi blir ännu mer avskurna från en annan del.
http://www.trafikkontoret.goteborg.se/statistik/statis..

Min ståndpunkt är att det är viktigare att minska biltrafiken än att gräva ner den. Gräver man ner bilarna måste man se till att kapaciteten minskar, inte ökar. Det gäller både biltrafik och bilparkering.

Satsa på gång, cykel, och spårtrafik.
 0
Mikael Kreutz (17 Juli 2008 18:02):
Götatunneln är alldeles för kort, jämför tex med Södra länken i Stockholm som är tre gånger så lång. Hade Götatunneln byggts lika lång som Södra länken hade västra tunnelmynningen varit vid Älvsborgsbron. Totalkostnaden hade säker mångdubblats men kostnaden per 100 meter hade varit mycket lägre och den samhällsekonomiska vinsten betydligt större.

Bilismen är ett nödvändigt ont, och satsningar på att få bort biltrafiken från innerstan anser jag vara bra. Men Götatunnels känns som bortkastade pengar eftersom den är otillräcklig. 2/3 av området mellan broarna har fortfarande en barriär, som dessutom är mer trafikerad nu, och hela området som kommer att byggas på Gullbergsvass kommer ha samma, fast ännu större, barriär.
 0
Erik Sandblom (17 Juli 2008 18:26):
Bilismen kommer nog inte minska till noll, det tror inte jag heller. Men jag tycker det är ett grundfel att försöka leda omfattande biltrafik rakt genom stan. De senaste åren har man byggt en ringled med motorväg så att man kan köra runt stan. Tingstadstunneln-Lundbytunneln-Älvsborgsbron-Gnistängstunneln-Söderleden och sen norrut genom Gårda bildar en motorvägsring. Innanför denna ring ska man inte satsa på stora leder för bilar utan på gång, cykel och kollektivtrafik.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6734 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee