Utskrift från gbg.yimby.se
....

Brokostnad klar

 
Trafikkontorets utredning om ny älvbro, för att ersätta Göta älvbron, verkar vara klar. Kostnaden kommer att bli ca 3,5 miljarder, oavsett om det blir en lågbro eller en högbro. Enligt tidigare uppgifter skulle en lågbro bli mycket billigare, men det kostar tydligen att göra bron öppningsbar. En lågbro är dock fortfarande det överlägsna alternativet, det är smidigare för gång-, cykel- och kollektivtrafiken och kräver inte de enorma påfartsramper som en högbro kräver. Det är en hel del dyrbar mark som kan användas på bättre sätt.

Ur GP:

"Det är Göteborgs kommun själv som äger Göta älvbron och de senaste beräkningarna från trafikkontoret visar att en ny bro alldeles norr om dagens kommer att kosta tre till tre och en halv miljard kronor. Kommunens önskan är att få bygga en lågbro men det tvingar fram en tuff diskussion med Sjöfartsverket och rederinäringen om fartygstrafiken på älven. För att en låg bro med bara åtta-tio meters segelfri höjd inte skulle behöva öppnas hela tiden, skulle fartygen bara få passera i konvojer med flera fartyg, kanske bara mitt på dagen och nattetid."

Som YimbyGBG varit inne på tidigare måste detta gå att lösa. Det måste gå att knyta samman Göteborg över älven. De åtta fraktbåtar per dygn som passerar kan inte hindra det.

Meeting across the river
Framtid för Göteborg
Brobeslut
Älvstranden utvecklas
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Patrik Sterky (28 Augusti 2008 10:17):
Jag tycker det är underlig att man inte utreder möjligheten för båtarna att ta nordre älv, och vilken effekt det skulle få. Då skulle inte lågbroarna i Gbg behöva vara öppningsbara, åtm inte de i höjd med Göta älvbron och uppströms (där det är som smalast och mest lämpligt med lågbroar).

Jag tycker det är lite underligt att kostnaderna blir så stora som 3,5 miljarder för en bro. Visst, det är ett känsligt och svårbebyggt område med djupa lerlager och bron skall ha påfarter och avfarter för både bil och spårvagn. Det står även att en lågbro skulle kosta lika mycket (antagligen för att den skulle behöva vara öppningsbar), men cykelbron är bara beräknad till ca 500 miljoner och har dubbla öppningar...
 0
Johannes Hulter (28 Augusti 2008 11:38):
@ patrik: Ja, Nordre älv eller om man körde pråmar istället och lastade om i yttre hamnen. Tycker också det verkar lite skumt med kostnaden - ska försöka få tag på den där utredningen och lusläsa...
 0
Fredrik Larsson (28 Augusti 2008 17:47):
Suck. Varför varför varför kan de inte ha en helhetssyn och titta på alternativet att dra all större båttrafik i Nordre älv (norr om Hisingen) och göra icke öppningsbara broar? Det är minst två Älv-överfarter som behövs snarast (Marieholmslänken och Göta älvsbron) och i framtiden fler. Att göra Marieholmslänken i form av en tunnel hjälper biltrafiken massor men är inte speciellt billigt, hjälper inte cyklister och gångtrafikanter och gör inte mycket för kollektivtrafiken (ev. buss då..). Tre (Marieholm, Götaälvs, och en ny cykel/kolelktivtrafik på Göta älvs fundament) lågbroar som inte kan öppnas och en muddring av Nordre Älv måste rimligtvis vara snabbare och billigare än en tunnel, en Högbro och en cykelbro som inte får byggas.
 0
Henrik Vernersson (28 Augusti 2008 17:51):
Jag tycker att det vore bättre att man satsade på en högbro så att man kan utveckla sjöfarten. Det ger förutsättningar att skapa ett miljövänligare och effektivare transportsystem, med mer shortsea-shipping osv.
Jag är vidare också nyfiken på varför Nordre älv inte används mer av sjöfarten, vad är förklaringen till detta? Verksamheter längs Göta älv som kräver direkt kontakt? Andra hinder?
 0
Johannes Hulter (28 Augusti 2008 18:19):
@ henrik: Det enda jag hört är att det skulle vara för dyrt att muddra Nordre älv. Vad det skulle kosta att gå över till pråmar/omlastning vet jag inte. Personligen tycker jag att det är ett enormt slöseri med resurser att anpassa Göteborgstrafiken efter Vänertrafiken, det torde ju vara mycket enklare att göra tvärtom.

Peter Lenken sammanfattade det ganska bra i GP för ett tag sedan (a propos cykelbron): "Det passerar åtta fraktbåtar per dygn under Götaälvbron. Mellan Göteborg och Vänern ska förutom slussarna nio broar passeras. Fem av dem har lägre seglingsfri höjd än den planerade gång- och cykelbron. Dessutom är tre av dem järnvägsbroar där sjöfarten inte har företräde. Med tanke på att den planerade lågbron och Götaälvbron skulle öppna samtidigt är det svårt att förstå de fruktansvärda svårigheter det skulle innebära för älvsjöfarten. Dessutom är sjötrafiken till och från frihamnen är inte stor i dagsläget. Frågan är om det finns någon alls om några år eftersom politikerna verkar vilja bygga bostäder i frihamnen."
 0
Patrik Sterky (29 Augusti 2008 09:50):
@ Johannes: Jag bodde nyligen en tid i Trollhättan, där man tydligare upplever storleken på båtarna som går förbi då de har flertalet lågbroar som båtarna passerar (och slussar), och jobbar med trafik, transport o logistikfrågor. Min uppfattning är att båtarna som går genom Gbg inte skulle kunna ersättas av en pråmlösning av flera anledningar:

- Båtarna går oftast vidare ut på Vänern, vilket sjömässigt är ett "mindre hav" och därför skulle inte pråmarna klara sjösäkerheten.

- Merparten av båtarna lastar bulk, timmer eller annat gods som inte har Gbgs hamn som slutdestination därför behöver de även klara än hårdare sjö.

- En omlastning till pråm före Gbg och tillbaks till en annan båt på andra sidan skulle göra att trafiken behöver tre gånger fler båtar än idag, vilket skulle göra att den inte går runt.

Jag tror därför inte det är ett alternativ. Jag tittade precis igenom Nordre Älv på flygbilder. Vad gäller muddringen och djupet så tror jag rimligtvis inte det skulle behöva bli ett allt för stort problem, bl a då 75% av Vänervatten tar Nordre och endast 25% rinner genom Gbg. Däremot ser vattenvägen i Nordre älv bitvis mycket krokig ut, vilket kanske kräver utjämning genom muddring.

Vad gäller broarna i Nordre Älv så är de tre, motorvägsbron och järnvägsbron har en segelfri höjd på 12,5m. Båtarna är tyvärr uppåt 20m höga:

- En liten öppningsbar bro nästan vi fästningen. Tror eventuellt den är för smal för att klara trafiken. Båtarna är 13,2m breda, Göta Älvbron är 20m bred (gissningsvis ett minimum). Därför behövs den ev byggas om.

- Motorvägsbron. Jag tror den, ursprungligen, var öppningsbar men att det inte längre görs (oklart om det skulle gå). Den borde därför inte vara allt för svår att bygga om så att den går att öppna. Tror inte det är helt populärt att stänga en motorväg, även om de mig veterligen görs på E4a genom Södertälje.

- Järnvägsbron för Bohusbanan. Klart största problemet. En ca 10 år gammal, dvs relativt ny, bro som inte är öppningsbar. Troligen dyr att bygga om, o med tanke på dess unga ålder ligger det defenitivt inte i Banverkets intresse att göra så. Däremot finns det förslag (även inritat i nya ÖPn) att dra om Bohusbanan med dubbelspår via Kärra och Kungälv, och då behövs helt nya lösningar.

Utöver detta kan det även bli mindre problem vid vatteslussen, den ser till att det inte blåser in saltvatten och förstör Göteborgs dricksvatten, och vid Kornhalls linfärja. Både dessa handlar troligen om djupet, båtarna går <5,4m djupt.

Mitt bästa förslag är nog fortfarande att utreda, om det inte gjorts?, Nordre Älv. Skulle det på sikt gå att tvinga ner båthöjden under 12,5m? Är det ett alternativ, går det kanske att nyttja Nordre Älv utan för stora kostnader. Frågan är om segelbåtar m.m. Antar att man får svårt att stoppa friluftstrafiken med segelbåtar genom Göta Kanal.
 0
Johannes Hulter (29 Augusti 2008 15:04):
@ patrik: Tack för en bra genomgång! Skulle det funka med Nordre älv är ingen gladare än jag. Jag förstår också att det för Vänertrafikens del är smidigast att slippa anpassa sig, och fortsätta som idag. Frågan är om det är det bästa alternativet ur ett samhällsperspektiv.
 0
Sven R (30 Augusti 2008 00:16):
Jag tror att det skulle krävas en tunnel som ersättare för E6:ans bro över Nordre älv. Det skulle bli dyrt förstås. Men å andra sidan skulle det kunna bli ett stadsmiljölyft för Kungälv. Bron är ingen skönhetsupplevelse och bullret är ganska påtagligt i centum. Mycket mark skulle kunna bebyggas om motorvägen drogs under mark norr om älven, ungefär samma fördel som Götatunneln kommer att de alltså.
 0
Patrik Sterky (30 Augusti 2008 15:08):
@ Johannes och Sven: Jag kommer ihåg att Kungälvs kommun framförde en önskan till Vägverket om att bygga en tunnel istället för dagens bro, av just de anledningar du nämner Sven. VVs svar blev att bron skall hålla i ytterligare 40 år...

Frågan man behhöver ställa är ungefär hur man tror att Gbg kommer se ut framöver. Hur många broar vill man bygga och hur många av dessa skulle inte behöva vara öppningsbara om man flyttar Vänertrafiken? Tillsvidare kommer man behöva öppningsbara broar hela vägen till frihamnen (tills det blir bebyggt) och därefter kommer frågan om Stena och Götaverken. Stana tvingas (hoppas jag) snart flytta utåt, men detsamma tror jag inte gäller Götaverken. Därför kommer åtm halva Gbg (den västligare delen) fortfarande behöva öppningsbara broar.
 0
Henrik Vernersson (31 Augusti 2008 21:59):
Johannes Åberg:
Pråmar är otänkbart pga tiden det skulle ta med omlastningar mm. Sjöfarten kämpar hårt med att effektivisera transporterna. Sjöfarten är mycket viktig när det gäller att minska behovet av vägtransporter. Helhetsbilden är extremt viktig! Den glöms ofta bort.
Det bästa vore om man kunde använda Nordre älv istället. Om det är möjligt med tanke på de tidigare nämnda broarna etc. Jag håller med dig om att det vore den bästa lösningen.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.