Utskrift från gbg.yimby.se
....

Folkpartiet kräver pengar till Göteborg

 
Nya löften om höstens infrastrukturbudget börjar nu dimpa ner. Enligt GP kräver folkpartiet pengar till nya satsningar: en ny förbindelse över Göta Älv och en upprustning av Lundbyleden. Man vill dessutom avsätta pengar för att bygga motorväg mellan Göteborg och Stockholm. Även om folkpartiets föreslagna satsningar har en lite märklig övervikt mot bilism är det likväl positivt att Göteborgs infrastruktur nu verkar ha hamnat i fokus hos regeringen. Göteborg har ju under lång tid befunnit sig i infrastrukturskugga.

"Jan Björklund är den första minister som säger offentligt att Göteborg är eftersatt infrastrukturmässigt, en åsikt som det västsvenska näringslivet länge drivit med emfas. Men infrastrukturminister Åsa Torstensson och finansminister Anders Borg har alltid duckat inför frågan. Enligt folkpartiledaren är dock regeringen överens om att Göteborg behandlats styvmoderligt. - Alla i regeringen är medvetna om att under den förra regeringen hamnade Göteborg i strykklass jämfört med övriga storstäder när det gäller infrastruktursatsningar, säger han."

Att regeringen nu vill satsa på Göteborg är lysande. Enligt DN och SvD vill Björklund också satsa på höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg:

"På längre sikt efterlyser Jan Björklund en storstilad svensk satsning på höghastighetståg mellan i första hand landets tre största städer och kontinenten. Han siktar på en restid under två timmar per tåg mellan Stockholm och Göteborg, under tre timmar mellan Stockholm och Skåne och runt 8-10 timmar från Stockholm till kontinenten.
- Då blir tåget konkurrenskraftigt inte bara jämfört med bilen utan även med flyget, menar Jan Björklund.
Höghastighetståg finns inte i dag i Sverige. De ingår i folkpartiets framtidsvision, men redan i höst bör enligt Jan Björklund de första stegen mot målet tas.
- Det innebär att planering, projektering och geografiska studier inleds, fastslår han.
Närmare besked ges dels i höstens budgetproposition dels i den infrastrukturproposition som också väntas senare i år - när dragkampen med övriga regeringspartiet om pengarna är över.
- Men jag tänker inte ge mig, säger Jan Björklund till DN."

Det är förstås fantastiska nyheter och enligt GP har även Göran Johansson mottagit Björklunds besked med glädje, även om Johanssons prioriteringar ser lite annorlunda ut:

 "– Men jag prioriterar nog järnvägen till hamnen framför Lundbyleden. Hamnen har snart kapacitetsbrist på järnvägen och det vore synd om man tvingar upp en massa gods på långtradare. Han saknar också Västlänken, en förutsättning för fungerande pendeltågstrafik, och Götalandsbanan."

Av alla utlovade satsningar är älvförbindelsen särskilt intressant eftersom det är en av de få säkra beskeden och dessutom en av de absolut viktigaste för Göteborg. Det är dock viktigt att det blir rätt sorts förbindelse - en gång-cykel-kollektivtrafiksbro - inte en biltunnel. Därför är det en aning oroväckande att det bara är GP som skriver att Björklund förespråkat en förbindelse över Göta Älv. Enligt DN och SvD talade han om en förbindelse under Göta Älv.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Olle Jansson (3 Augusti 2008 13:20):
Säga man vill om motorvägar, men det är verkligen märkligt att det inte finns en rejäl motorväg mellan rikets andra och första stad!

Om vi skall hålla oss till söndagens tidning kan det även vara värt att notera debattartikeln kring bussar som medel för att nå miljömålet. http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=436100

Jag är inte kunnig nog att fullt ut bedöma eller bemöta påståendena i artikeln, men nog är det märkligt utfall av öppen lobbyverksamhet. Klart att bussbranschen är positiv till bussr. Blir lite irriterad när de snarare tycks rikta udden mot spårvagn och andra kollektivtrafikslösningar än bilen. Om kollektivtrafiken ökar, ökar marknaden för alla aktörer, men dessa verkar vara mer intresserade av att lobba för att öka sin del av befintlig marknad.
 0
Erik Sandblom (3 Augusti 2008 14:16):
Självklart har spårvagnar högre kapacitet än bussar. En spårvagn kan utan vidare vara 60 meter lång som t ex de dubbelkopplade spårvagnarna på Tvärbanan i Stockholm. Dessa har då 156 sittplatser och 266 ståplatser, mot superbussens totalt 150 enligt bussbranschen. Eftersom spårvagnar följer stålrälsen blir de både energisnålare och kapacitetstarkare än bussar.
http://sl.se/templates/Page.aspx?id=1650

Sen tycker jag det är jättebra att det inte finns motorväg mellan Stockholm och Göteborg, det dåliga är att man inte kan köra tågen Göteborg-Jönköping-Linköping Stockholm. Bygg Götalandsbanan, glöm motorvägar!
 0
mhean (3 Augusti 2008 20:52):
Jag tycker det varit utmärkt om regeringen anslagit pengar till Västlänken. Både Stockholm och Malmö får tunnlar under städerna nu, så borde även Göteborg få. Jag tror att det projektet är det viktigaste för vår regions framtid. Bort med säckstationen och få ett flöde på tågen. Viktigt då att Götalandsbanan byggs å det snaraste Erik, precis som du säger.

Sen borde det byggas ett spår till på Bohuslänsbanan så att vi även där får en vettig spårkorridor. Trollhättankorridoren framskrider ju och det är mycket bra. Gamla Säröbanan borde också byggas upp igen.

Annars så kanske ett skäl till en motorvägsutbyggnad, om inte miljömässigheten, är att antalet olyckor skulle minska om på vägen mellan Ulricehamn och Jönköping. Detsamma gäller upp till norska gränsen för E6. Erik, som jag sagt hoppas och tror jag att bilarna blir bättre och bättre ut miljömässig syn och tror därför att spår och motorväg måste vara komplement till varandra.
 0
Karl (3 Augusti 2008 22:04):
Jag håller med ovanstående; motorvägar är trevligt men det som /måste/ prioriteras är järnväge. Jag har åkt en hel del mellan Stockholm och Göteborg nu i vår och förseningar på en halvtimme eller mer är regel. Västra stambanan är redan överbelastad och nya spår är ett måste om tågtrafiken ska kunna möta det ökande behovet.

Västlänken och Götalandsbanan borde byggas omgående...fast så lär det väl inte bli.
 0
Mikael Kreutz (4 Augusti 2008 00:42):
Satsa på höghastighetståg Göteborg-Stockholm och Köpenhamn-Oslo via Göteborg. Göteborg blir en knutpunkt för höghastighetståg i norra Europa.
 0
Erik Sandblom (4 Augusti 2008 10:22):
Mhean, vill man öka säkerheten bör man föra över trafik från väg till järnväg och sänka farten på vägarna. Jämfört med vägar är järnvägen extremt säker. Under de senaste tio åren har svenskarna rest sammanlagt 87 miljarder kilometer med tåg. Under den tiden har sex tågpassagerare och sexton ur tågpersonalen omkommit.
http://www.sika-institute.se/Templates/FileInfo.aspx?f..

Ett annat sätt att öka säkerheten på vägarna är att bygga trefältsväg, vilket kostar en tiondel av en ny motorväg.
http://www2.vansterpartiet.se/soderkoping/art_detalj.a..

Slutligen är inte motorvägar något komplement till järnvägen så länge de går parallelt med järnvägen. Då får man istället två parallela system istället för en integrerad transportapparat. Ett sant komplementärt vägnät innebär fler kombiterminaler, resecentrum, hyrbilar, pollettering av resgods, mm.
 0
Johannes Hulter (4 Augusti 2008 10:46):
Den första referatet på GP.se utelämnade stora delar av Björklunds utspel, så jag har uppdaterat inlägget. Det är nu kompletterat med rapporter från SvD, DN och GP:s pappersupplaga.
 0
Marre (12 Augusti 2008 15:22):
Tycker mig tyvärr se trista tendenser här på YIMBY-kommentarerna, både på Stockholms- och Göteborgsvarianterna. Kommentarerna och debatten handlar allt mindre om att verka för tätt, levande och urbant stadsbyggande. Istället förekommer det alltmer renodlat bilhat och teknolognördigt pläderande för utopiska järnvägsprojekt som maglev och annat.

Hoppas att denna trend bryts, annars riskerar YIMBY att betraktas som en skara flummiga nördar och inte som den motvikt mot NIMBYs som man faktiskt började bli i våras med artiklar i olika tidningar.
 0
Erik Sandblom (12 Augusti 2008 16:14):
Marre, om du tycker att debatten är flummig och nördig tycker jag du ska lyfta den genom att tillföra fakta.
 0
Johannes Hulter (12 Augusti 2008 16:24):
@ marre: Bilhat tycker jag mig inte ha sett, däremot en del berättigad kritik mot samhällets bilberoende. Vad gäller tåg tycker jag inte heller att det varit så utopistiskt eller tekniknördigt. Höghastighetståg är ett verkligt alternativ, sedan kan man tycka om det eller inte.

Men om man nu tycker att de som kommenterar har fel, så är det väl bättre att argumentera mot dem, istället för att be dem att vara tysta? Tycker man något och har bra argument för det tycker jag att man ska framföra det, oavsett om det gäller skyskrapor, kvartersstad eller tåg.

Alternativet, att vara tyst därför att någon (vem?) kan få "fel" uppfattning tycker inte jag låter bra.

Opinionsbildning handlar ju om att övertyga andra om att man har rätt, det är svårt att göra om man inte får tala.

Och tycker man att någon har fel får man väl formulera motargument, och om man inte kommer på några så kanske det är man själv som har fel.

Men du har helt rätt i att Yimby i första hand ska handla om tätt, levande och urbant stadsbyggande. Sedan kan man ha olika åsikter om hur det ska åstadkommas. Där hoppas jag att alla bidrar med sina synpunkter.
 0
Marre (12 Augusti 2008 17:08):
Har inte bett någon varit tyst, dock undrar jag om inte flera av debattörerna hade passat bättre på andra forum. Det finns säkert speciella sajter och grupper för den som främst hatar bilar, vill lägga 90% av BNP på maglevtåg till Köpenhamn etc etc.

Jag tror nog att YIMBY har betydligt större slagkraft i seriösa stadsbyggnadsfrågor om man behåller fokus på just dessa frågor.
Jag oroas av att YIMBY på sistone tenderat att bli tummelplats för diverse extremister som kan leda till att YIMBY tappar fokus och förknippas med rena flummerier.

Den breda allmänheten och beslutfattare lyssnar inte på vettiga argument om att t ex tillåta nya hus i "grönområden", bygga ut spårvägar och tunnelbanor etc om man samtidigt kommer med orimliga (tekniskt och ekonomiskt) ideér om spårtaxi, maglevtåg och liknande trams. Då blir man (med rätta) stollestämplad direkt.
 0
Erik Sandblom (12 Augusti 2008 17:20):
Marre, jag är också skeptisk mot spårtaxi och maglevtåg. Jag tycker att vi huvudsakligen ska bygga vidare etappvis på de system vi har. Det ger snabbare resultat, positiva systemeffekter (gynnar det befintliga nätet alltså) och kostar mindre.

Samtidigt har systemen uppenbarligen en tekno-pryl-attraktion och det gäller att försöka bemöta tankarna med fakta. Jag tycker inte man kan separera bebyggelsefrågor från transporterna. De påverkar varandra, i båda riktningarna.
 0
Mikael Kreutz (12 Augusti 2008 17:27):
Jag är absolut inte bilhatare men jag har säkert uttryckt mitt missnöje med att stora ödsliga parkeringsplatser och parkeringshus får ta så stor del i stadsbilden som de gör idag. Dessa ytor borde används till bostäder och affärsverksamhet, du vet "tät blandstad - inte gles bilstad" ;)
 0
Johannes Hulter (12 Augusti 2008 17:29):
@ marre: Det är väl viktigt att påpeka att kommentarer till inläggen inte räknas som "officiell policy" från Yimby. Tvärtom, det är mycket positivt om även de som tycker att vi är helt fel ute kommer in och diskuterar.

Och även om det var så att det fanns folk här på forumet som faktiskt ville förbjuda bilar och lägga 90% av BNP på Maglevtåg (vilket jag betvivlar), så vad ska man göra åt det? Antingen får man väl argumentera mot, eller ignorera. Eller så får vi införa hårdare regler för "tillåtna åsikter". Det tycker inte jag är en bra idé.

Jag kan tillägga att jag personligen är mycket skeptisk till t.ex. spårtaxi. Men vi får hoppas att jag har en anledning.
 0
Anders Gardebring (12 Augusti 2008 19:12):
Marre:
Det har inte funnits en enda artikel om spårbilar, spårtaxi eller maglevtåg på vare sig yimby sthlm eller yimby gbg(mig veterligen iaf) så jag har lite svårt att se var dina farhågor kommer från. Visst har dessa frågor diskuterats (bitvis livligt) i kommentarerna, men det är ju också det som jag gillar så med yimby. Det är ett öppet forum där alla får vädra sina åsikter. På ett personligt plan så är jag djupt skeptisk till spårtaxi/spårbilsidén. Jag har svårt att se hur det löser platsproblemet om man bara flyttar idén om att varje person skall ha en egen plåtburk att åka i från vägen upp i luften... För att idén överhuvudtaget skall fungera (som attraktivt alternativ till den frihet(nåja) som bilen innebär) måste man dessutom bygga ut ett otroligt finmaskigt nät, vilket knappast lär bli så värst billigt.
Nej, för den typen av transporter är nog små energisnåla elbilar ett långt bättre alternativ, kombinerad med en kraftigt utbyggd spårvägs och tunnelbane- och pendeltågstrafik.

Vad gäller Maglev så är det en intressant teknik. Den dras dock i dagsläget med två stora problem. För det första är det en oprövad teknik med hittills bara en enda kommersiell installation (som jag åkt med stor nöjsamhet). Det gör den oerhört dyr. För det andra kan man inte utnyttja synergieffekter. Om man bygger ostlänken med maglev kan man inte låta tågen gå vidare på stambanan sedan, utan hela linjen måste byggas på en gång. Samtidigt är det alltid med ett litet sting i hjärtat som jag tar del av de nedlagda maglevprojekt som kommit de senaste åren. För det vore onekligen fantastiskt om tekniken kunde slå igenom och bli billigare. Med hastigheter på uppemot 500km/h i reguljär trafik skulle man kunna räkna ut en hel del av flyget i Europa... Men som sagt, det där ligger nog ett antal år framåt i tiden. Våra egna banor bör, menar jag, byggas för den senaste generationens höghastighetståg på spår, primärt då t.ex. Franska AGV, med hastigheter på 360km/h.
 0
Marre (12 Augusti 2008 19:17):
Anders & Johannes: som jag skrev, så gäller mina farhågor kommentarerna och inte artiklarna. Känns som en del "stollar" har funnit ett forum här, vilket jag anser har dragit ner kvaliteten på debatterna. Jag menar att man därför verkligen måste se upp så att utsvävningar kring spårtaxi o dyl absolut inte får riskera att blandas samman med YIMBYs mål, synpunkter, inlagor etc.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan