Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: Heden och tiden

 


Med jämna mellanrum väcks det liv i frågan om Hedens framtid. Denna enorma sandlåda mitt i stan som göteborgare både älskar och hatar. Den används ibland till sportaktiviteter, nu senast spelades till exempel en hel del matcher i Gothia Cup där, vilket många uppskattade. Men stora delar av året är det mest en stor, brungrå tomhet. Heden, eller Exercisheden som den egentligen heter, var ursprungligen en tobaksplantage som senare kom att användas som övningsfält av militären. 1891 tog staden över Heden och året efter spelades Sveriges första fotbollsmatch här.

Heden har genom åren visat sig ha en fantastisk förmåga att locka fram det mest visionära (alternativt fnoskiga) i Göteborgs stadsbyggnadsdebatt. Ett av de mest kända förslagen presenterades för ett par år sedan av arkitekten Gert Wingårdh. Han ville bygga fyra skyskrapor i varsitt hörn av Heden och sedan spänna upp ett gigantiskt tak mellan dessa, under vilket diverse festligheter skulle utspela sig. Trots att Wingårdh verkade ha stadens mäktiga med sig på sin vision för Heden, stöp det hela efter massiv kritik från både arkitekturexperter och vanligt folk.

Arkitekten Gunnar Anjou presenterade i april i år sitt förslag till bebyggelse på  Heden. Anjous förslag utgick från de befintliga huvudstråk som finns vid Heden.Enligt Anjou borde man bebygga den norra sidan av Heden (till höger i bild), låta Vasagatan (och spårvägen) fortsätta över Heden till Ullevi och låta den södra sidan vara. Anjous recept för bebyggelse, tät, hög och varierad blandstad, lät i mina yimby-öron alldeles utmärkt. Men en stor del av det gamla Heden, korpfotbolls-Heden, skulle förstås försvinna. Anjous idé passerade ganska spårlöst förbi i den allmänna debatten. Men eftersom Stadsbyggnadskontoret håller på att utreda området, och kommer med ett första utkast i höst, är det ganska troligt att vi snart är inne i en ny hetsig Heden-debatt. Det kan därför vara en god idé att förbereda sig lite innan kaoset bryter ut. Alltså: Vad ska vi göra med Heden?

Personligen tror jag att en anledning till att det är så svårt att få något vettigt gjort på Heden helt enkelt beror på att det är för stort. Att på funkisvis formulera en enhetlig vision för hela området är därför kanske inte rätt väg att gå. Ett alternativ skulle kunna vara att istället dela upp området i mindre tomter, baserat på befintliga stråk och gator i den omkringliggande staden, och först därefter ta ställning till hur tomterna bör användas. Det skulle kunna se ut ungefär såhär:Därefter kunde man förslagsvis skydda de tomter med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som finns, i det här fallet Exercishuset och det sk. Loppetorpet:Därefter kunde man bestämma sig för vilka tomter som borde sparas som parkmark/idrottsyta. Det skulle kunna se ut såhär (i det här fallet väljer vi att omvandla det befintliga Hotell Liseberg till parkmark):Kvar har vi då ett antal tomter för framtida bebyggelse. Denna yta består idag i huvudsak av parkeringsplatser. Det är dåligt utnyttjad mark. Varför inte hög och tät blandstad istället, med parkering i källaren? De aktuella tomterna skulle kunna styckas upp ytterligare och sedan portioneras ut efterhand till många olika intressenter, med tydliga restriktioner knutna till sig (exv. miniminivå för publika lokaler, våningsantal etc), under en 10-20 års period. På det viset skulle man kunna förändra planeringen efterhand beroende på hur området utvecklades.Gjorde man på detta vis skulle man faktiskt, utöver en massa tät, levande blandstad, också få mer parkmark och idrottsyta än i nuläget. Dessutom skulle alla gator runt Heden få möjligheten att leva upp. Genom att inte planera och bygga allt i ett svep skulle man dessutom få större variation och ha möjlighet att undvika grandiosa fiaskon. Arkitekturens fjärde dimension, tiden, är ju minst lika viktig som de övriga.

Man borde ta lärdom av det enorma och livlösa området mellan Heden och Skånegatan. Det är ett typexempel på hur man inte ska planera om man vill skapa tät, levande blandstad.

Man borde istället låta sig inspireras av det pågående planarbetet i Malmös Norra Sorgenfri, som senast skildrats i Arkitekten 6/7-08. Där ser man till att arbeta långsiktigt och småskaligt. Och framför allt ställer man urbanitetskrav:

Det finns vissa icke förhandlingsbara värden som måste med i de ekonomiska beräkningarna: små fastigheter, offentliga bottenvåningar och viss andel hyresrätt. Och det får ekonomiska konsekvenser, eller som man skriver i planprogrammet, "de ekonomiska konsekvenserna av detta vad gäller byggrättsvärden, merkostnad etc har beaktats vid beräkningen av exploateringstalen, ett villkor för de höga exploateringstalen är således att kärnvärdena genomförs".

Man accepterar helt enkelt inte för stora fastigheter, döda gatuplan eller enbart bostadsrätter. Lösningen heter högre exploateringstal. Med högre tillåten exploateringen får byggarna ekonomi i projekten, trots urbanitetskraven. Kan de göra det i Malmö så ska vi väl kunna göra det i Göteborg?
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Anders Gardebring (11 Augusti 2008 01:09):
Bravo!
 0
Erik Sandblom (11 Augusti 2008 01:36):
Pedagogiskt!

Fast vi som inte vet vad exploateringstal är, låtsas vara bildade en liten stund. :-)
 0
Mikael Kreutz (11 Augusti 2008 01:43):
Parkeringsplatsen måste bort.
 0
Elisabeth (11 Augusti 2008 11:38):
Vilket lysande förslag! Bättre idrottsmark och bättre urban stad på samma gång:)
 0
Johannes Hulter (11 Augusti 2008 13:48):
@ anders/elisabeth: tack!

@ mikael: absolut.

@ erik: Exploateringstalet uttrycker relationen mellan total yta och exploaterad yta (envåningshus över hela ytan = 1,0)

Olle har skrivit om det på sin blogg: http://sjalvgodochbitter.blogspot.com/2008/07/exploate..
 0
Daniel (11 Augusti 2008 14:59):
Jag vill faktiskt vara kritisk till detta tänkande med att innesluta en park i området och bygga hus runt omkring.
Det som jag är kritisk mot är att fastighetsägare har en förmåga att muta in områden och sätta upp stängsel.
Poseidons område vid svingeln som är inspärrat är ett exempel.
Ett annat exempel är på vädursgatan där JM har byggt ett hus där det står på skyltar att området är privat.
Jag hade föredragit att man låter trädalléerna runt heden finnas kvar (och givetvis skippar parkeringarna) och kanske tänka mer franskt när det gäller heden.
För samtidigt som området ser hemskt ut, så vill jag inte samtidigt att det försvinneri tomma intet och att gatorna runt omkring kunde vara vilka gator som helst.
Får då kanske man likaväl kunnat befinna sig på fabriksgatan som norra älvstranden som heden. Det blir lite "same shit different names".
 0
Erik Sandblom (11 Augusti 2008 15:16):
Daniel, jag gillar inte heller stängsel. Men inte tror jag någon får för sig att stängsla in hela Heden! Det vore nåt...

Jag utgår från att gång-cykelbanan tvärs över Heden blir kvar. Och att det blir tjusiga portar under husen, kanske var hundrade meter, som leder in till parken som en gigantisk innergård. Det vore coolt!
 0
Johannes Hulter (11 Augusti 2008 15:24):
@ daniel: Om du menar kv. Jankowitz vid Svingeln så håller jag naturligtvis med. Jag brukar använda det som exempel på dålig stadsplanering: http://biospolitikos.blogspot.com/2007/09/jankowitz.ht..

Så vill inte jag att det ska byggas på Heden. Nej, hög och tät kvartersstad med levande gatuplan. Alléer får man gärna ha, det är ju fint.

Om jag förstår dig rätt så vill du att hela området ska bli en stor park. Det är ett förslag som har sina fördelar och nackdelar, precis som förslaget att bygga kvartersstad över hela Heden. Jag tror dock att man kan hitta en god kompromiss mellan dessa ytterligheter.
 0
Johannes Hulter (11 Augusti 2008 15:35):
@ erik: Självklart ska GC-banan över Heden vara kvar, den kan säkert också utvecklas. Kanske bör man även förverkliga Anjous idé om spårvagnsförbindelse till Ullevi.

Höga portar mot Heden skulle bli snyggt, särskilt i de södra hörnen. Sedan bör man naturligtvis ha en gatubredd mellan husen där gatorna runt Heden korsas av tvärgator.
 0
Sven R (11 Augusti 2008 16:16):
Heden är ju en verkligt urban plats på så vis att den omgärdas av trafikerade gator på alla sidor. Jag gillar det, platsen är offentlig och ska inte gömmas undan. Alléerna runt Heden bidrar också till vår stads lummiga karaktär, man kommer inte undan grönskan när man går/kör genom Gbg. Om man omger den med lamellhus enligt förslaget så skulle den bli en gömd plats, bli lugnare och få mindre urban karaktär. Och därmed bli mindre unik och intressant i mina ögon

Däremot skulle man kunna utveckla alléerna som parker och bygga fler café/restaurangpaviljonger. Speciellt den södra sidan känns skum idag. Och ner med parkeringen under jord!

Jag röstar på Wingårds förslag framför det här. Jag tycker hans förslag var genialt med tanke på att allting maximerades. Mycket byggnadsyta, mycket öppen mark kvar, all parkering under mark, definierat stadsrum och stark arkitektonisk karaktär. Sedan skulle 4 olika arkitekter kunna få rita höghusen, likadana pinnar kändes lite 60-tal á la Hötorgscity.

Men annars har du många bra tankar Johannes. Förslagsvis så borde SBK pröva principerna från Norra Sorgenfri på ett mindre centralt område först, jag litar helt enkelt inte på kompetensen när det gäller stadsbyggnad i den här staden. I Malmö har man ju erfarenhet av t.ex mindre fastigheter redan från omvandlingen av Västra hamnen.

Som exempel på tänkandet från SBK GBG kan jag nämna att det trista rättscentrumet som nu byggs mellan Ullevi och Gamla Ullevi är mycket medvetet utformat med upprepade kontorslameller för att det ska se "lätt" ut. Vad hjälper det, det kommer ändå bara bli en trist transportsträcka för alla dem som går från centrum till Ullevi. Risken när SBK GBG går igång är att man kommer att presentera något som påminner om kvarteren man ser till höger i bilden, lamellhusen mellan Heden och Trädgårdsföreningen. För att det ska se "lätt" ut.

Om man ska tänka krasst, att man måste exploatera ledig mark i staden så tycker jag inte det är Heden som man ska börja på. Nej, titta istället på Burgårdsparken! Den parken ligger helt avskilt och används av väldigt få. Det är mest bara en mörk barriär mellan innerstaden och Gårda. Där skulle det vara ypperligt om man bröt igenom med ett par gator i öst-västlig riktning för att integrera Gårda med city och sedan bygga ett gäng höga hus. Gärna bostadshus men även hotell och andra funktioner som skulle kunna berika evenemangsstråket.
 0
Johannes Hulter (11 Augusti 2008 16:59):
@ sven: bilderna är bara skisser på möjliga exploateringsytor, inga volymer. Hur man väljer att bebygga ytorna är alltså en fråga för sig, jag skulle verkligen inte förorda lamellhus. Hellre mycket små tomter, amsterdam-style. Och mycket stor höjdvariation. Hur lugna eller levande gatorna blir beror på exploateringen, men jag har svårt att tänka mig att det skulle bli mindre liv och rörelse med två exploaterade sidor, jämfört med en.

Jag tycker inte heller att det är att "gömma undan" Heden. Den är snarare ganska gömd idag, man måste stå på den för att se den. Med en rejäl urban inramning skulle den synas på långt håll och lättare hittas av exv. turister.

Vad gäller rättscentrum håller jag med dig. Och det visar också varför det är viktigt att bebyggelsen möter och stödjer stråken istället för att försöka gömma sig.

Sedan tycker jag nog att du är lite orättvis mot SBK GBG, det finns mycket kompetens där och mycket god vilja. Men de behöver få mer utrymme och kanske lite mer mod.

Det du säger om Burgårdsparken tycker jag låter mycket klokt och spännande, det vill jag gärna höra mer om...
 0
Olle Jansson (11 Augusti 2008 17:04):
När det kommer till Heden blir jag lätt som en irriterad kamphund. Mängder av platser där nån kung varit inne och snytit sig måste bevaras för eftervärlden mellan den första matchen enligt associationsreglerna är något som många fnyser åt; huliganer! Samtidigt anser jag att Heden just genom sin korpfotboll är levande många trista kvällar då området i övrigt är tämligen dött.

I det stora hela är jag dock tämligen nöjd med Johannes fördelning av området. Det finns trots att rum för mycket bättre nyttjande av ytan utan att för den sakens skull behöva offra korpen och en stor, flexibel yta i innerstan. Den där parkeringsplatsen skulle gärna få ersättas av ett parkeringshus som tar mindre yta utan för att för den sakens skull göra bilisterna högröda av ilska.
 0
Johannes Hulter (11 Augusti 2008 17:55):
Det avgörande är ju att låta det ta tid också. Man kan ju förslagsvis börja bebygga parkeringstomterna uppe till höger och sedan under årens lopp bedöma om man ska fortsätta exploatera, hur och i så fall på vilka tomter.
 0
Olle Jansson (11 Augusti 2008 18:07):
Ja, ditt förslag att det skall få ta tid är också bra. Glömde kommentera det.

Vad jag ofta stört mig på i förorter är ju att de ofta är byggda på en gång enligt en perfekt plan som sedan visar sig vara oflexibla. Något liknande kan la tyvärr riktas mot några av de mera urbana inslagen i Göteborg idag. Ett område måste förfalla i evigheter innan den Stora Planen skall komma och göra ett perfekt område. Som till exempel Östra Kvillebäcken. det är ju lovvärt och ett stadspespektiv, men det är inte positivt att alla hus är av samma ålder, av flera olika orsaker. Nu är det la i och för sig oavsett vilket inget problem i detta fall.
 0
Sven R (11 Augusti 2008 19:48):
Jag har ett annat förslag som rör kvarteret där "Öster om Heden" ligger. Riv deras p-hus mot Skånegatan och bygg ett nytt stadsmässigt hus där med kommersiella lokaler i bottenvåningen. Gärna med spektakulär arkitektur eftersom evenemangsstråket handlar om spektakel. Kanske en skyskrapa? Det är naturligtvis slöseri med bra mark när ett trist p-hus ligger utmed en sådan publik gata. P-platserna kan ersättas i ett nytt underjordiskt garage under Heden, man kan ha en underjordisk gång dit under Sten Sturegatan. Hotell Liseberg rivs naturligtvis.

Sedan så bör Skandia sälja sitt kontorshus för att bygga nytt på Norra Älvstranden, naturligtvis som en skyskrapa i Frihamnen. Deras gamla kontor byggs om till en affärsgalleria. Dom har också en öppen parkeringsplats som kan bebyggas med hus. Även kontorshuset (Bilia) i hörnet mot Ullevi bör göras om i bottenvåningen för att tillvarata potentialen i det här publika läget. Då skulle den här delen av stan kunna leva upp.
 0
Daniel (13 Augusti 2008 10:56):
Jag tror att i detta fallet hade en bild sagt mer än tusen ord.
Jag kanske återkommer =)
 0
Johannes Hulter (13 Augusti 2008 11:23):
@ sven r: Din plan för Öster om Heden tycker jag låter bra. Det området behöver en extreme makeover. Jag skulle tex. gärna se att Hallandsgatan fick fortsätta till Skånegatan. Att det där enorma "Snake"-kvarteret (EM-husen?) fick klippa av den förbindelsen var verkligen bad planning. I området ligger också ett av mina topptio på sämsta byggnad - kontorshuset i korsningen Skånegatan/Bohusgatan. Den är värd ett eget inlägg...

@ daniel: Det låter spännande... På återseende då :)
 0
Sven R (13 Augusti 2008 14:42):
Johannes, den där Hallandsgatan har jag inte ens sett tidigare. Men du har rätt, det ser ut som om det är en gata som dom helt enkelt klippte av. Det är stadsfientligt att plocka bort gator så där, bara för att biltrafiken klarar sig med ett mindre finmaskigt nät. Sådana gator har ju förutsättningar att bli lugna, gemytliga och promenadvänliga istället.

Bostadshuset heter helt enkelt "Öster om Heden" tror jag. Det är ett ganska intressant projekt från det glada 80-talet då man hade en skulle bygga "stad" igen men inte riktigt behärskade det. Men trots sina ofullkomligheter så gillar jag huset. Det är ganska expressivt. Och man har faktiskt en hel del butiker där och en ganska sluten kvartersform. Jämför med hur man byggde 20 år senare på kvarteret Kostern, väster om Masthuggstorget.... Har det gått framåt eller bakåt?

Ja, huset i korsningen mot Skånegatan är det jag syftade på också. Inte Bilia... Volvia menade jag. Det står nog Nobel på det nuförtiden. Egentligen tycker jag det har sin brutala charm. Man skulle bara pimpa till det på något sätt.
 0
Johannes Hulter (13 Augusti 2008 15:20):
@ sven: Ang. "Snake": Jo, det ligger ju förvisso en begravningsbyrå där ;) Men ta en titt på mötet med Engelbrektsgatan, man har gjort allt för att isolera huset från gatan - buskar, verandor mm, de har tom. lyckats klämma in en servicegata emellan [sic]. Visst är Kostern värre, men det är ju å andra sidan det värsta som någonsin byggts. Och Kostern var faktiskt ursprungligen tänkt som ett slutet kvarter, men tydligen klagade grannarna - de vill ha kvar sin utsikt. Där ser man hur skadlig nimbyismen är.

Ang. Nobelhuset: Ja, brutal charm är nog rätt ord... Men visst, blåser man ut bottenvåningen och gör publika lokaler där kan det nog bli något av det också. Läget är ju perfekt.
 0
Johannes Hulter (7 November 2008 16:23):
Idag skriver GP om Heden-programmet på ledarsidan: http:​/​/​www.​gp.​se/​gp/​jsp/​Crosslink.​jsp?​d=​122&a=​456524

Det kommer snart ut på samråd. Så sätt igång att gnugga geniknölarna...
 0
Olle Jansson (7 November 2008 16:44):
Kom precis in för att påpeka detsamma.

Vad som behöver göras är att försöka finna en väg att binda samman staden. Det kan vara värt att peka på den förväntade men aldrig besannade sammankopplingen mellan avenyn och det misslyckade evenemangsstråket (jag tror inte på evenemangstråket men i detta sammanhang kan den användas som en Trojansk häst för bildandet av fungerande och livkraftiga stråk). Utan att för den sakens skulle förstöra en kulturens högborg. Samtidigt upplägget på heden idag dåligt och kan verkligen göras bättre och mer effektiv. Det finns plats både för bollspel och flera kvarter om det görs på rätt sätt.

Vi kan la förvänta oss några utströsslade punkthus runt ett folkets hus.
 0
Anders Gardebring (11 November 2008 12:56):
Hm. En del goda poänger i ledaren, men också en något konservativ syn måste jag säga.
 0
Johannes Hulter (11 November 2008 13:05):
@ anders: Jo, det är det gamla vanliga:

"Vi måste förändra och tänka nytt, men det ska se ut som det alltid gjort. Vi ska vara modiga och våga, men inget får synas eller sticka ut. Det ska vara folkliv och rörelse, men ändå lugnt, tyst och stora tomma gräsmattor överallt."

Svensk stadsbyggnad i ett nötskal: Ät kakan och ha den kvar.
 0
Anders Gardebring (11 November 2008 13:08):
Jag har alltid svårt för debattörer som inskränkt avfärdar byggnader som får sticka ut lite som "fallos". Visar rätt bra att man inte har några sakargument.
 0
Nicke (11 November 2008 17:23):
Hyser väl generellt sett inga varmare känslor för nivån på det som skrivs i lokalblaska B, men när det gäller stadsbyggnad måste jag säga att de har en betydligt nyktrare syn än otröttligt jantemättade och slätstruket småstadsromatiska lokalblaska A.

Tycker Jimmy Fredriksson träffar ganska rakt på spiken:
http:​/​/​www.​gt.​se/​nyheter/​1.​1360​588/​lat-​heden-​vara
 0
Erik Sandblom (11 November 2008 17:57):
Vad är det för fel med fallosar? Jag tycker det är jättetrevligt med fallosar. Tycker man det är dåligt finns det säkert hjälp att få :-)
 0
Anders Gardebring (11 November 2008 19:48):
Klockren krönika från Jimmy Fredriksson :)
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.