Utskrift från gbg.yimby.se
....

Mer kollektivtrafik?

 


Enligt GP kommer Västtrafik att satsa 98 miljoner på bättre kollektivtrafik i Göteborg. Det gäller framförallt ökad turtäthet på spårvägen och bussen. Enligt Lennart Löfberg, ansvarig på Västtrafik, börjar det dock bli fullt på linjerna och det skulle egentligen krävas utbyggd spårväg på Norra Älvstranden. Löfberg tror att det kommer dröja för Göteborgs stad att få fram de pengar som behövs för det. Det är lite konstigt, som rapporterats tidigare var det ju länge sedan Göteborgs stad satsade stort på spårvägsutbyggnad. Det borde vara dags nu.

Men oavsett om man bara utökar turtätheten, eller själva trafiksystemet, så lär det behövas vagnar att köra. Av de 40 nya vagnar som skulle ha kört i Göteborg, har bara 20 kommit igång. Leverantören Ansaldobreda verkar ha haft svårt att leva upp till avtalet. Trafiknämndens ledamöter intervjuas i GP om hur de ställer sig till en förlängning av avtalet med Ansaldobreda.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Olle Jansson (18 Augusti 2008 23:05):
Att busslinje 16 nått taket för sin kapacitet visar la klart och tydligt att den nya, tätare stad som är en viktig poäng med ÖPXX kräver en effektivare lösning än bussar.

När man beaktar att det ännu byggs till en hel del på norra älvstranden, som linjen trafikerar, kommer det troligen att bli fullständigt ohållbart inom ett par år. Att privatperson ge upp kollektivtrafiken och gå över till personbil lär la näppeligen bli mycket angenämare. Tyvärr är man la bitter och cynisk nog att tro att det är mycket enklare att trampa fram pengar till än mer bilväg på sträckan än att få finansiering till en spårvagnsled.
 0
Eskil (21 Augusti 2008 21:34):
Skulle inte skada om man också försökte snabba upp kollektivtrafiken. Det verkligen stora problemet är den allt för låga hastigheten som vagnarna rör sig med, speciellt i de centrala delarna. Högre hasighet innebär också att man kan ha högre turtätheten med oförändrat antalet vagnar och förare.
 0
Patrik S (26 Augusti 2008 21:51):
Trafikkontoret jobbar faktiskt med att försökna snabba upp nätet i innerstaden, även om framstegen är små och går för långsamt. Några saker man tydligt kan se är att biljetter inte längre går att köpa av föraren. Dessutom försöker man räta ut spår för att möjliggöra högre hastighet, något som ni kommer märka den dagen de byggt färdigt den nya Viktoriabron. Där spåren idag har en liten kurva som till stor del försvinner.

Den största förbättringen kommer ske när Södra Älvstranden (även kallad Skeppsbron) är byggd. Projekteringen börjar när som helst för sträckningen. Vagnarna kommer då gå från Brunnsparken till Järntorget med endast ett stopp, och inga riktigt tvära kurvor vilket kommer möjliggöra betydligt högre medelhastighet. På sträckan gissar jag att 6an och 11an (kanske även 1an) kommer gå. 6an då den går i "kringen", 11an då den går till Saltholmen och Majorna vilka är mest betjänta av en kortare restid och som sagt kanske 1an. Någon vagn behöver gå från Grönsakstorget och Hagakyrkan västerut, inte minst när Västlänken byggs med station vid Hagakyrkan.
 0
mhean (26 Augusti 2008 22:01):
Patrik, det du säger är jättebra men det är så små ingrepp. Jag efterlyser nya spår, nya spår, nya spår och nya spår.

Vi löser inte Göteborgs trafikinfarkt med att dra in en hållplats här som ligger väldigt nära en annan eller en enkelriktad gata där som gör att biltrafiken inte kan korsa. Att gå från dagens kollektivtrafikåkande i Storgöteborg på ca 20 pct till 40 pct som Storstockholm har måste innebära rejäla satsningar.
 0
Jesper Hallén (27 Augusti 2008 00:41):
Hisingen (som inhyser nästan en tredjedel av gbgs befolkning) har fortfarande bara en spårsträckning. Kan tänkta mig: Spårväg längs Norra Älvstranden som knyter ann till befintlig vid t ex Eketrägatan, en ut i Backa, framtida Ringön.
Gärna tunnelbana också :)
 0
Mikael Kreutz (27 Augusti 2008 01:39):
Hisingen som inte har samma hinder som fastlandssidan borde vara ideal för tunnelbanebebyggelse. Men vad det är Götelaborg vi pratar om, inte kan vi bygga ett snabbt och effektivt kollektivt transportsystem, nej smäll upp nyfunkis i miljonprogramsanda längst hela älvstranden och hoppas på att folk väljer cykeln och låter parkeringsplatsen som ingår i lägenheten stå tom.
 0
mhean (27 Augusti 2008 07:44):
Spot on Mikael K, exakt så verkar det fungera i denna stad.
 0
Patrik Sterky (27 Augusti 2008 13:26):
Mhean, jag tror vi har liknande åsikt i frågan. Jag menar bara att en del av arbetet består i att rusta upp och förbättra dagens flöden. Till detta finns ju planer på Västlänken, nya spår på norra älvstranden och södra älvstranden, spårvägstunnel från stigberget till lindholmen etc.

Själv skulle jag gärna se en större utredning om att gräva ner en tunnel under de centrala delarna (men utan att behöva riva något äldre bebyggelse) vilket är svårt med tanke på leran. Nu när Västlänken skall gå under södra älvstranden så borde alternativet där man utredde en tunnel under brunnsparken och hamnbasängen vara en lämplig start. Genom att binda ihop Snabbspåret med en tunnel under centrum och sedan Frölundalinjen så skulle man, om tror det vore en stor vinst, snart kunna byggt en näst intill helt mötesfri spårbunden kollektivtrafik, eller rättare sagt en stadsbana enligt tysk modell.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee