Utskrift från gbg.yimby.se
....

Tunnelavgifter?

 


För att finansiera bygget av en Marieholmstunnel, och förbättra kollektivtrafiken, kan det bli nödvändigt att införa vägavgifter på nya tunneln och Tingstadstunneln kan vi läsa i dagens GP. Det säger åtminstone den utredning av WSP som politikerna och Vägverket beställt. Broarna skulle även fortsättningsvis vara avgiftsfria. Enligt Göran Johansson behövs tekniskt sett ingen folkomröstning i frågan, vill man införa vägavgifter så kan man göra det. Liknande är också på gång i många andra svenska kommuner. GP:s omröstning på nätet visar för tillfället att två tredjedelar är mot förslaget.

Ur GP:

"För den bilist som pendlar genom Tingstadstunneln eller den planerade Marieholmstunneln varje dag skulle det handla om avgifter varje månad på mellan 220 kronor (22 arbetsdagar x 5 kr/passage x två passager/dag) och 440 kronor (om varje passage kostar tio kronor).
Det här framgår av den snabbutredning som ledande politiker och Vägverket låtit göra under sommaren för att skynda på bygget av den planerade motorvägstunneln vid Marieholm, strax norr om Tingstadstunneln.

Utredningen har gjorts av teknikkonsultföretaget WSP och visar att det blir nödvändigt att införa avgifter både i den nya tunneln och i Tingstadstunneln, eftersom alltför många fordon annars skulle välja den tunnel som är gratis.

Vägverket och politikerna vill ännu inte precisera en exakt avgift utan talar om fem till tio kronor för personbilar och det tiodubbla, 50 till 100 kronor, för lastbilar.
- Det finns alternativ med avgifter enbart för personbilar eller enbart för lastbilar men det är politikerna som avgör, säger Håkan Wennerström. vägdirektör på Vägverket Region Väst.
Avgifterna förutsätts bli lika höga i båda tunnlarna och tas ut dygnet runt alla dagar.

Jan Hallberg (m), ordförande i Göteborgsregionens kommunalförbund, med 13 medlemskommuner, säger:
- Det handlar ju inte om en trängselavgift (som i Stockholm) för att styra bort trafik i rusningstid utan om en avgift för att finansiera Marieholmstunneln och bättre kollektivtrafik.

Enligt honom finns det bred politisk enighet i Göteborgsregionen om att införa "brukaravgifter" för att delbetala Marieholmstunneln plus en satsning på mer busstrafik. Under 25 år krävs avgifter på totalt sex miljarder kronor.
En avgift på Göta älvbron, mitt i centrala Göteborg, som är nästa närmaste älvförbindelse är inte aktuellt.

Håkan Wennerström på Vägverket:
- Utredningen visar att det skulle kunna ske en viss överflyttning av trafik till Göta älvbron men det får man reglera dels genom att inte ha för hög avgift i tunnlarna, dels genom att styra bort framförallt lastbilstrafik från Göta älvbron.

Jan Hallberg (m) är hoppfull inför fortsättningen:
- Om vi får ett regeringsbeslut i höst så kan den nya tunneln börja byggas redan 2010, säger han.
Trängselavgifter då? Efter en kristdemokratisk motion i kommunfullmäktige i vintras håller ju trafikkontoret i Göteborg på med en utredning om trängselavgifter, som i Stockholm.

Håkan Wennerström på Vägverket svarar:
- Den utredning vi låtit göra om vägavgifter i älvtunnlarna konstaterar att de avgifterna rent tekniskt går att kombinera med trängselavgifter."
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
mhean (27 Augusti 2008 12:22):
Jag har svängt i denna fråga, vi får nog finna oss i dessa avgifter trots att Storgöteborg fått väldigt dålig tilldelning av statliga infrastrukturmedel tillbaks i tiden.

Dock kan man väl inte ha kvar avgiftsfria broar? Älvsborgsbron, Göta Älvbron, Angeredsbron och Jordfallsbron måste väl också avgiftsbeläggas och vips har hela denna fråga växt ytterligare.
 0
Marre (27 Augusti 2008 12:55):
Varför räcker inte skattepengarna till infrastruktur längre? Innan jag är villig att betala vägavgifter etc vill jag se en detaljerad redovisning av vart skattepengarna tar vägen.
 0
Patrik Sterky (27 Augusti 2008 13:18):
Jag är helt övertygad om att samtliga broar behöver inkluderas i systemet, åtminstone vad gäller den tunga trafiken som skall betala betydligt mer. Genomfartstrafik kan annars lätt ta Söder, Väster och Norrleden över Älvsborgsbron för att slippa betala de 100kr, eller än enklare är att svänga av upp på E45 (som då kommer vara av mycket god standard) upp till Kungälv och ta Jordfallsbron.

Sverige har inte satsat så mycket pengar på infrastruktur sedan 60 och 70 talet, men i rena pengar är det ganska mycket om än otillräckligt. Det finns många orsaker till att pengarna inte räcker så långt som politikerna hoppas när de lägger propositioner och planer, nämligen att projekten fördyras något fruktansvärt. Ca 30% i snitt runt om i världen, dessutom har byggpriser gått upp och råvaror stigit. Regeringen räknar dock endast upp anslagen med inflationen, och därför blir det allt mindre byggt.

Vi får se vad som kommer ur infrapropositionen i höst. Själv föredrar jag defenitivt en järnvägssatsning framför väg, och kanske vore ett införande av avgifter vara ett bra sätt att öka potten pengar. Jan Hallberg aviserade som bekant att man skulle ta ca 1 miljard från dessa pengar för att finansiera en kollektivtrafiksatsning i Gbg.
 0
Olle Jansson (27 Augusti 2008 13:44):
Verkar la problematiskt att bara inkludera vissa överfarter i systemet. Om de fria vägarna belamras ytterligare har man la förvärrat andra problem.

"GP:s omröstning på nätet visar för tillfället att två tredjedelar är mot förslaget."
Nätomröstningar för en lokalblaska är värt noll och inget. Sånt fjams skall - i min uppfattning - tigas ihjäl.
 0
Sven R (27 Augusti 2008 14:23):
Jag tror inte på det här förslaget om tunnelavgifter. På Hisingen bor det över 130.000 göteborgare. Kommer de att acceptera att de diskrimineras jämfört med förortsbor i väster, öster och söder? Hisingen har ju varit och kommer att vara kommunens stora utbyggnadsområde, det är upplagt för en svekdebatt.

Det är inte bra att införa avgifter o man vill underlätta integrationen mellan Hisingen och fastlandet. Jag vill att Hisingen ska bli en av naturlig del av GBG, den processen förhindras med avgifter, precis som man nu har märkt att broavgiften är för hög på Öresundsbron för att integrationen där nere ska ta fart.

Nu kommer någon av er att säga att det är bara är biltrafiken som kommer att drabbas. Gångare, cyklister och kollektivtrafiken kommer att vara avgiftsfri och kanske t.o.m få nya förbindelser snabbare. Men jag säger samma som jag sa till Erik S för några veckor sedan här. Det är bilism som bygger staden. Nästan alla köpare av nyproduktionen äger bil och väljer bostadsadress efter detta. Med avgifter så kommer utbyggnaden av Hisingen (det enda centrumnära utbyggnadsområdet i GBG) gå ännu långsammare, plötsligt blir det ännu mer attraktivt att flytta till Olofstorp, Lindome, Billdal och liknande ställen.

En annan sak man kan fundera över hur det här ska funka rent praktiskt. Några traditionella betalstationer finns det inte plats för vid Tingstadstunnels mynningar, det skulle bli kaos med tanke på hur tätt det är mellan på- och avfarterna. Ett system som i Stockholm skulle funka med kameror som plåtar alla nummerplåtar. Men det är ett dyrt system att införa och det har dyr administration, då kan man lika väl sätta upp fler betalportaler runt staden, som i Stockholm.

Jag är varken för eller emot vägtullar. Men jag tycker det kan vara klokt att vänta några år för att utvärdera Stockholms erfarenheter. Eftersom det handlar om stadsbyggnad så ser man ju inte alla effekter efter bara något år. Och helst ska avgifterna tas ut så det motverkar urban sprawl, det gör tyvärr inte det liggande förslaget.
 0
Patrik Sterky (27 Augusti 2008 14:40):
Året lär vara 2013-2015 innan tunneln är klar, så kamerasystem kommer vara välbeprövade tills dess. Man kan snegla på Oslo, som numera har bompeng med kameror.

För att få införa avgift i Tingstadstunneln behöver lagen ändras, då man inte får avgiftsbelägga befintlig infrastruktur (vilket är anledningen till att de har trängselSKATT i Sthlm). Då Sthlm vill omvandla detta till en avgift så kommer troligen lagen vara ändrat tills det är dags, likaså ett nationellt (och kanske begynnelsen på ett europeiskt) system med avgifter. Nu när skatteverket skickar ut trängselskatten månadsvis på avi till den registrerade ägaren på bilen så har man kommit en bra bit på vägen.
 0
mhean (27 Augusti 2008 15:14):
Hmmm, du har rätt där Sven R, många av oss här efterlyser flera lågbroar centralt när Backaplan, Gullbergsvass, Frihamnen och Ringön börjar stadsplaneras. Någon av de broarna behöver ha biltrafik antar jag.
 0
Jesper Hallén (27 Augusti 2008 15:52):
Man verkar glömma bort att Hisingen är en stor del av Göteborg och dessutom som nämts tidigare en framtida del av stadens centrum. Man borde avgiftsbelägga längre ut på E6 i höjd med kanske Bäckebol, inte i Tingstadstunneln. Hisingsborna måste kunna få röra sig fritt i sin egen stad Göteborg.
Jag skulle inte ha något emot någon slags trafikantavgift, oavsett om man kör igenom tunnlar eller bara cruisar runt i Linné. Pengar som man kan använda till att bygga tunnlar och att bygga ut kollektivtrafiken.
 0
Henrik Vernersson (27 Augusti 2008 18:59):
Är det verkligen rätt att avgiftsbelägga en Europaväg? Finns det inget annat sätt att skaffa ekonomiska medel?
 0
Daniel (28 Augusti 2008 00:05):
Totalkostnaden för de åtgärder som nämns är 6 miljarder. Är det rimligt att vi som bor och jobbar i Göteborg betalar 4,8 miljarder och staten 1,2 miljarder?
Är dessa EUROPAvägar mestadels en kommunal angelägenhet?

Hur kommer då framtidens förbindelser över älven finansieras? Enbart av Göteborgaren?
 0
martin (28 Augusti 2008 09:55):
Skulle det inte vara möjligt att låta boende i Göteborgs kommun att nyttja tunnlarna gratis eller subvetionerat? Vet att lokalbefolkningen i Österrike får köra gratis i avgiftsbelagda tunnlar. Kranskommunerna kommer naturligtvis att gnälla, men dessa har mycket gratis av att ligga i närheten av Göteborg ändå så detta blir bara en kompensation, dessutom en anledning att bygga ut kolektivtrafiken.
 0
Patrik Sterky (28 Augusti 2008 10:20):
Jag tror man kommer få vänja sig vid avgifter på vägar lite här och var, så som många andra länder har det.

Jag tror att avgifter för hisingsförbindelserna skulle göra det än svårare att få till stånd trängselavgifter i Göteborg, och på så sätt påverka folks vanor och stadens trafikflöde.
 0
Henrik Vernersson (28 Augusti 2008 17:46):
Jag ifrågasätter varför Göteborgsregionen ska betala så mycket för en Vägverketväg. Förbindelsen har väl stor betydelse för fler eller? Norge? Resten av Sverige?
Men det viktigaste är trots allt att något positivt konkret händer i frågan!
 0
Patrik Sterky (30 Augusti 2008 15:09):
@ Henrik: Just därför är det bra att man tar betalt av Norrmännen, likt de gör när man kommer över gränsen.
 0
Erik Sandblom (31 Augusti 2008 16:02):
Jesper Hallén, Henrik Vernersson, Daniel: Den stora trafikmängden på motorvägarna är lokal, inte genomfartstrafik. Länken nedan fungerar inte just nu, men googla på "trafikmängder" eller "Fakta om vägnät och trafik".
http://www5.goteborg.se/prod/stadsbyggnad/dalis2.nsf/v..$file/KungalsledVagnatSamr.pdf

Att det mesta av trafiken är lokal beror på att många tar bilen till jobbet. I Göteborgsregionen 2005 är hälften av alla bilresor kortare än 8 km. Lösningen på detta är inte mer vägar utan mer gång, cykel och kollektivtrafik.

Källa Resvanor i Göteborgsregionen 2005, sidan 10.
http://www.trafikkontoret.goteborg.se/FineToolsAPI/Dow..
 0
Erik Sandblom (31 Augusti 2008 21:40):
Nu fick jag fram "Fakta om vägnät och trafik". Där framgår på sidan 10 att Kungälvsleden E6 norr om Lärjebron/Angeredsbron har 50 tusen fordon per dag. Norr om Tingstadsmotet ökar det med hälften, till 76 tusen. En stor andel av trafiken är alltså lokal och inte genomfarande.
 0
Patrik Sterky (31 Augusti 2008 21:54):
@ Erik: Självklart är en stor del av trafiken lokal, frågan är bara hur det påverkar frågan om avgifter eller ej. Jag tycker liggande förslag där man lägger en del av pengarna till den nya tunneln, och en del till förbättrad kollektivtrafik verkar som en bra utgångspunkt (kompromiss).

Jag tror det är viktigt att fundera på hur avgifterna skall se ut, på vilket sätt de påverkar trafiken till och från hamnen. Det vore, för Gbg, olyckligt om hamnen tappar konkurrenskraft jämfört med andra hamnar på grund av högra avgifter att komma dit. Genomfartstrafiken är troligen inte lika priskänslig då den inte har något alternativ (utöver "ta bro" alternativet).

På GRs hemsida om K2020 (googla) finns en intressant rapport om finansieringsmöjligheter generellt, där man bl a tittar på trängselavgifter jmf med bompeng.
 0
Erik Sandblom (31 Augusti 2008 22:07):
Patrik, tågtransporterna till och från hamnen i Göteborg har ökat med 300 procent på tio år. Nu kräver Göteborgs Hamn och företagen en kraftig utbyggnad av järnvägen.
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?a=389291
http://www.ecoprofile.se/25_894_Goteborgs_hamn_trefald..

Jag tycker man borde lägga motorvägsbyggena på is och istället satsa på en dubbelspårig järnväg över älven, spårväg över älven till Lindholmen, den omtalade cykelbron, mm.
 0
Patrik Sterky (1 September 2008 14:31):
@ Erik: Jag håller fullständigt med dig Erik, är insatt i hamnens behov och utbyggnadsplanerna.

Det hamnen varit oerhört framgångsrika med är containertransporterna till hamnen, där man nu har ett stort antal och ständigt ökande "containerpendlar" (ca 40% går på container). På container är man helt dominerande i Skandinavien, och har därför ingen större konkurrens.

Den trafik som påverkas av avgifter är i huvudsak RoRo (släp och lastbilsekipage) trafiken. Här finns en stor konkurrens från andra hamnar runt om i landet. För att få bort denna trafiken från vägarna behövs kombitransporter (intermodala). Kombiterminalen i hamnen är i dagsläget i mycket dåligt skick med sättningsproblematik, och klarar därför inte kraven. Hamnen har en vision (beslut skall tas under året) om att bygga ut kombiterminalen, så att den kan börja konkurrera med rena lastbilstransporter. Målet är att 10% av transporterna skall gå på intermodala lösningar.

Jag är själv en mycket stor förespråkare av järnväg (o kollektivtrafik), men man måste vara nogrann så att man inte bara flyttar trafiken från Göteborg genom avgifter. Det skulle ev vara sämre för miljön (transportavstånd) och defenitivt sämre för Göteborg.
 0
Erik Sandblom (1 September 2008 21:33):
Jag visste inte att hamnen har en egen kombiterminal. Det låter ju bra om dom bygger ut den.

Sen finns det ju DHLs kombiterminal intill järnvägstationen som ska läggas ner och ersättas av en ny terminal någon annanstans. Det kostar naturligtvis pengar och resurser att utreda och bygga en sådan, och någon utbyggnad av järnvägen över älven är inte finansierad.

Jag är rädd att nya stadsmotorvägar tränger ut dom här andra, för transporterna minst lika angelägna projekten, men som inte alls belastar miljön på samma sätt.
 0
Sven R (2 September 2008 00:44):
Den viktigaste miljöapekten är stadsmiljön. Dvs, hur det ser ut och fungerar på platsen. När det gäller Partihallslänken så har utformningen inte diskuterats alls vilket jag tycker är märkligt. Se länken, ett stort område som idag är lager- och industriområde kommer att bli motorvägslandskap.

http://www.gp.se/content/1/c6/32/65/56/0215partihallsv..

Området på båda sidor om Mariehomsvägen skulle i en framtid kunna bli en attraktiv blandstad längs Göta Älv, det finns ju redan vissa sådana planer. Om motets storlek hade minskats och 45:an istället hade dragits längs Säveån norrut så hade mycket värdefull mark sparats.

Det här är ju mark ganska centralt i Gbg, är det då rimligt att man väljer sådana här ytslösande utformningar bara för att bilisterna inte ska behöva lätta på gaspedalen?
 0
Sven R (2 September 2008 01:00):
Angående 45:ans läge i förra inlägget, den skulle kunna gå i ett östligare läge längs med Säveån och järnvägen. Men det skulle nog bli orealistiskt dyrt att flytta den. Men jag vill ändå ifrågasätta om motet verkligen behöver en sådan markslösande lösning.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.