Utskrift från gbg.yimby.se
....

Centrala Älvstaden och bilarna

 


Planerna för det framtida Göteborg börjar nu sakta ta form, det gigantiska stadsutvecklingsområdet mitt i stan har nu fått ett namn: Centrala Älvstaden. Området är fyra gånger så stort som 1600-tals staden innanför Vallgraven och kopplar samman Frihamnen, Backaplan, Ringön och Gullbergsvass. På sikt kommer bostäder för 30.000 människor och 40.000 arbetsplatser att byggas här. I GP intervjuas stadsbyggnadschef Barbro Sundström: "Vi vill samla oss kring en vision om dessa centrala delar av Göteborg, och försöka komma fram till vilket uttryck denna tätare stad ska ha och vad som är Göteborg i framtiden. Genom att lyfta blicken till ett större område ska vi undvika att bygga bort möjligheter som vi kanske inte ser om vi är alltför närsynta."

Man hade hellre hört Sundström prata om strategier än visioner, riktiga slott är inte lika vackra som luftslott men mer användbara. Men det är ändå glädjande att Stadsbyggnadskontoret är inne på den täta blandstadslinjen. Tänk om det här varit i slutet av 60-talet, hur hade planerna sett ut då?

Läs också:
Hisingsstad
Älvstranden utvecklas

Förslaget på ny parkeringspolicy för Göteborg har nu kommit. Inriktningen är färre p-platser för bilpendlare och boende i centrala lägen, vilket ska uppnås genom att antalet p-platser hålls oförändrat medan man ökar antalet bostäder och arbetsplatser.

Ur GP:
"I områden där kollektivtrafiken redan är bra eller i nybyggda områden som får bra kollektivtrafik (Skeppsbron, Backaplan/Kvillebäcken, Frihamnen, Gullbergsvass med flera) kan p-platserna därför bli färre eller dyrare. Där kollektivtrafiken är sämre kan det med samma resonemang vara befogat med fler och billigare p-platser, enligt förslaget. Boendeparkeringen på gatorna i de centralare stadsdelarna föreslås flyttas över till nya p-anläggningar och därmed är det ”inte självklart” att bilen kommer att kunna parkeras alldeles i närheten av bostaden. Boendeparkeringen i dessa nya anläggningar – helst underjordiska – blir också dyrare. Förutom att prioritera bilburna butikskunder, hantverkare och varuleveranser är ett syfte ett skapa plats för nya kollektiv- och cykelstråk."

Artikeln diskuterar också omläggningen av parkeringen i Haga, där man ersatte gatuparkering med p-hus. Ur rent urban synvinkel är väl gatuparkering i många fall att föredra framför stora parkeringsgarage men fördelen är naturligtvis att man får plats för nya gång- och cykellösningar när bilarna försvinner från gatan. Den 29 september tar Trafiknämnden ställning till förslaget.

Läs också:
Marknadshyra på p-platser?
Pendelparkeringens pris
Allt fler hyr bil

Trafikplaneraren Harald Lundström kombinerar dessa två frågor på debattsidan med ännu en vision. Denna gång om Gullbergsvass. Lundström vill att den framtida stadsdelen blir helt bilfri:

"Götaleden skulle kunna sänkas på ytterligare en sträcka österut fram mot Gullbergsmotet, för att möjliggöra förbindelser mellan Gullbergsvass och älven samt de kvarter som finns längs Gullbergs strandgata. Med direktinfarter från leden till underjordiska garage och lastgator kan försörjningen till området klaras. De bilar som får köra in där måste tillhöra en miljövänlig bilpool eller vara distributionsfordon som har tillstånd att köra i miljözonen. Samnyttjande av distributionsfordon förutsätts. Ovan mark blir det en levande och trevlig miljö utan biltrafik. Stadsdelen ska vara komplett med service, arbetsplatser, bostäder och rekreationsytor för att ytterligare minska miljöbelastningen genom minskat behov av att förflytta sig."

Om Lundström med distrubutionsfordon även menar taxi och hyrbilar låter det som ett mycket intressant förslag. Om inte annat möjliggör frånvaron av p-platser ett mycket högre exploateringstal. Lundströms förslag ställer dock mycket höga krav på integrering av övrig trafik, spårvagn, cykel etc. Det är svårt att komma på ett enda försök att skapa en helt bilfri stadsdel som inte resulterat i trist sovstad. En hög genomströmning av människor är nödvändig för att ett område ska ha ett tillräckligt underlag för olika verksamheter. Det har tyvärr få trafikplanerare insett.

I Mölnlycke har man ett litet annorlunda problem enligt GP:s nätupplaga:

"- De har ju byggt en massa nya bostäder där uppe, så det blir fler och fler bilar, säger Elisabeth Wahlberg.
Trafikstockningen uppstår då eleverna på Hulebäcksgymnasiet kommer med tåg och buss strax innan åtta på morgonen. När de strömmar över övergångsstället på Benarebyvägen får bilarna stanna, och mycket snabbt bildas det långa köer. Härrydas trafikchef, Björn Sundén, är väl medveten om problemet. Han oroas både över den dåliga framkomligheten och över bristande säkerhet.
- När folk blir stressade kopplas det in en trafiksäkerhetsrisk också. Långsiktigt måste vi hitta en annan lösning, säger han.
Själv är han övertygad att lösningen ligger i att låta strömmen av gångtrafikanter gå någon annanstans än över Benarebyvägen. Men hur det ska gå till, det vet han inte i dag.
- Det är detta vi tittar på nu, men fotgängare är en grupp som ogärna tar omvägar. Om vi hade haft en enkel lösning så hade vi genomfört den, säger han.
Att spärra av trappan som leder tågresenärerna ner mot övergångsstället tror han inte på.
- Då börjar folk gå andra sträckor i stället och då kan man få nya risker. Vi vill till exempel inte ha någon som går på bussterminalen, säger han."

Ja, det är ju uppenbart vad problemet är här - för många gångtrafikanter. Tänk om de kunde ta bilen istället för att envisas med att åka kollektivt och promenera...
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Erik Sandblom (23 September 2008 12:47):
GP skriver "Samtidigt heter det i policy-förslaget att inriktningen är att det även i fortsättningen ska finnas ungefär lika många p-platser i de centralare stadsdelarna som i dag."

Om man inte minskar p-platserna så minskar ju inte biltrafiken. Är avsikten att få större omsättning på bilarna i p-platserna blir det t o m ökad biltrafik. Var ska den trafiken få plats? Och bara för att spetsa till det lite, hur attraktivt blir centrala Göteborg att bo i, om planen är att öka biltrafiken?
 0
Sven R (23 September 2008 13:15):
"Det är svårt att komma på ett enda försök att skapa en helt bilfri stadsdel som inte resulterat i trist sovstad."

Det håller jag med om helt och hållet. Haga är ju ett intressant exempel. Jag tycker att den modellen är föredömlig med ett antal p-hus som ligger vid genomfartsgatorna, god funktionalistisk planering i kvartersstadskostym! Tyvärr så drar man inte den fulla nyttan av trafiksepareringen eftersom det finns så få butiker/verksamheter i gatuplanet. Gatorna känns surrealistiskt livlösa. Dom är fortfarande utformade som taditionella stadsgator med trottoarer på sidorna. Då hade lika väl en del bilar kunnat parkeras längs gatan också.
 0
Erik Sandblom (23 September 2008 13:26):
Fast Sprängkullsgatan och Övre husargatan är ju inte de trevligaste gatorna, pga den omfattande biltrafiken, så det där med p-husen i Haga är kanske ingen bra helhetslösning.

En surrealistisk detalj med Haga är trottoarerna. Om det knappt finns någon biltrafik i Haga, varför alla dessa trottoarer, som dessutom är ganska smala?
 0
Johannes Hulter (23 September 2008 14:04):
För min del får de gärna göra hela Haga till gångfartsområde. Det stora problemet är ju att man utplånade de flesta lokaler (bortsett från Haga Nygata) när man byggde om. Det är samma historia som på N.a Älvstranden. Man bygger tvättstugor och bostäder i gatuplanet och sedan säger man att stadslivet nog kommer, "när området satt sig". Men var ska stadslivet "sätta sig" när det inte finns några lokaler? Hur tror de att en stad fungerar?
 0
Erik Sandblom (23 September 2008 14:31):
Jan Gehl säger att människor behöver offentliga rum som t ex gågator/gångfartsområden, och när en gågata får en viss täthet på folk så behövs det nya offentliga rum. Haga Nygata kanske är ett exempel på det? Massor med folk just där, och nästan folktomt i övrigt. Tänk om man kunde fixa lite fler butiker och annat på tvärgatorna.

Undrar vad dom som bor i området skulle tycka om det. Hur säljer man in förtätning till de som redan bor i ett område, så att dom själva eftertraktar det?
 0
Johannes Hulter (23 September 2008 14:50):
@ erik: Gångfartsgator är att föredra framför gågator, jag är för trafikblandning så länge som det är på fotgängarnas villkor (a la Haga Nygata). Vad gäller att "sälja in" funktionsblandning tror jag man måste få till en mentalitetsförändring. Människor i kvarteret måste känna att det är roligt att bidra med stadsliv, inte bara konsumera andra kvarters utbud. Sedan kvarstår rent konkreta tekniska och ekonomiska problem med att nyskapa lokalyta. Det måste ju löna sig för fastighetsägaren också...
 0
Sven R (23 September 2008 15:11):
Tycker kommunen är inne på rätt linje. Fler p-garage kan byggas i centrala staden och gatuparkeringen kan då plockas bort. I Vasataden finns det mycket snedparkering som helt fyller upp gaturummet. Det är ett hinder för ett rikare gatuliv med affärer, uteserveringar osv. Ett underjordiskt garage under Schillerskas skolgård skulle göra stor skillnad. Ovan mark skulle man kunna anlägga ett torg. Att bilägarna kanske får lite längre att gå till sin bil är bra, då ökar incitamentet att låta den stå. Men jag tror inte på Eriks linje att nästan helt ta bort möjligheterna att äga/köra bil i stan. Jag är rädd att det bara skulle öka centrifugalkraften som kastar ut folk till perfierin. Och som jag tidigare har sagt, så himla outhärdligt med biltrafik på gatorna är det inte, det gäller bara att hitta bra lösningar. Jag tycker t.ex att Spränkullsgatan-Vasagatan är ett trevligt ställe i staden, detta trots att den är en av de mest problematiska korsningarna i staden. Men det är ju mest ett problem för bilisterna som hamnar i köer, som cyklist eller fotgängare så har man ju inga problem. Liv och rörelse är bara positivt.
 0
Peter B (23 September 2008 16:12):
"Området är fyra gånger så stort som 1600-tals staden innanför Vallgraven och kopplar samman Frihamnen, Backaplan, Ringön och Gullbergsvass. På sikt kommer bostäder för 30.000 människor och 40.000 arbetsplatser att byggas här."

Är inte 30.000 människor på en så stor yta ganska lite? I tex. Vasastan i Stockholm som är mindre bor över 50.000. Ska Göteborgs nya innerstad bara vara hälften så tät? Frihamnen som ska ha skyskrapor och allt? Känns som man får vara extremt vaksam när detaljplanerna kommer.
 0
Anders Gardebring (23 September 2008 16:50):
Jag vet inte riktigt var Johannes hittat bilden med det trevliga gräsplanterade spårvägsstråket, men om det är från någon visionsbild för Älvstaden så finns det ju definitivt fog för oro, då bebyggelsen intill verkar ligga på cirka 3 våningar.
Någon "tät blandstad" blir det knappast av det...
 0
Erik Sandblom (23 September 2008 16:52):
Sven, hård biltrafik är den centrifugalkraft som kastar ut folk till perfierin. Vi har ju sett att nimbysarna anger ökad biltrafik och sämre luft som några av huvudargumenten mot nybygge. Det behövs en annan modell om man ska bryta ner nimbysarnas motstånd.
http://gbg.yimby.se/2008/09/guldheden---sovstad-eller_..

Sen tycker jag inte p-garage är någon lösning på förtätningen. P-hus är väl inget som skapar möten, om du jämför med t ex en järnvägstation? Husen ska vara till för människorna och inte deras bilar. Jag tror mer på gatuparkering med höga p-avgifter.
 0
Sonny (23 September 2008 16:56):
Denna yta är ungefär lika stor som Halmstad, och i Halmstad bor ca 100 000 människor. Med tanke på det perspektivet så undrar man ju om det är plogat ända fram hos dem som sätter upp sådana här visioner.
 0
Johannes Hulter (23 September 2008 17:02):
@ anders: Bilden är från Lundströms debattartikel (det verkar vara hans eget kontor som tagit fram den) och föreställer hans vision av framtidens Gullbergsvass (centrala GBG).

@ peter: Uppmärksamt! Det kan vara en miss från GP:s sida, jag ska kolla upp det. Siffrorna har jag hört tidigare när man pratat om nya Backaplan, jag har trott att de gäller just det området (ett av fyra i nya Älvstaden).
 0
Patrik Sterky (23 September 2008 21:21):
Det är alltid bra med visioner och framåtanda, men det känns som att projekteringen ligger ganska långt in i framtiden. Borde man inte lägga större fokus på att expandera norra älvstranden (och äntligen slå fast planen för södra, efter alla år) mot Götaälvbron, med frihamnen och ett beslut om hur man skall göra med E6.21 och Hamnbanan vid Ättestupan.
 0
Marre (24 September 2008 10:24):
Harald Lundströms idéer om bilfri stadsdel är helt vansinniga, rent stadsfientligt mp-flum. Saknar bara idéer om urinseparering och en rejäl bondgård mitt i området...
Om man vill försäkra sig om att skapa en helt stendöd sovstad, då är bilförbud rätt väg att gå.
Illustrationsbilden med spårvagn i en 30 meter bred gågata mellan låga kontorshus utan butiker i gatuplanet ser ut som hämtat ur en mardröm, ungefär som en bakgata i Kista.
 0
Sven R (24 September 2008 12:01):
Att gräva ner leden är ju realistiskt. Tycker även att det är en intressant tanke att direkt kunna köra av till ett större underjordiskt p-garage och en lastgata, ungefär som i Nordstan. Då kan man exploatera riktigt tätt. Men naturligtvis så bör en del bilar få köra ovan jord också. Man har ju alltid möjligheten att plocka bort biltrafiken på lämpliga gator i ett senare skede om man vill.
 0
Theodor Adolfsson (24 September 2008 13:26):
Sonny:

Skulle Älvstranden vara 1 000 km2 stor?
 0
Peter B (24 September 2008 14:45):
"Centrala Älvstaden" ser ut att vara ca. 3km^2 stor. :) Manhattans densitet är ca. 27k/km^2, då ingår även en del grönområden. Minst 80k borde vara rimligt enligt mig.
 0
Sonny (24 September 2008 17:34):
Theodor:

Jag har läst en artikel om att "centrala älvstrandens" yta motsvarar ungefär Halmstads yta - ca 1700 km2 stor.
Göteborgs densitet är ca 1300 km2, då är väl ungefär halva ytan inte bebygd. Stockholms densitet är ca 4200 km2. Där har vi något att jämföra med när vi pratar om folktäthet.
 0
Sonny (24 September 2008 19:02):
Vad jag menar är 1300 personer per km2
 0
Patrik Sterky (24 September 2008 22:43):
Göteborg har låg densitet jämfört med Stockholm, och även Malmö. Men då bör man ha i åtanke att "Göteborg" menas Göteborgs kommun vilken är större och mer utspridd än Sthlm och Malmö. Villamattorna ligger i större utsträckning i Gbgs kommun än i Sthlm och Malmö, och åker man ut på Hisingen hittar man bondgårdar och annat som ligger inom kommunen. Min uppfattning är att Gbg är en väldigt utspridd stad, därför mer beroende av bil, men med en kompakt stadskärna (gångavstånd).

Jag hoppas man bygger tätt i alla nya "älvstaden" områden, för att inte tala om grusöknen på Heden. När man bygger på andra sidan älven finns det alla förutsättningar att bygga högre, då man inte behöver få det att passa in med den gamla bebyggelsen. Däremot betvivlar jag att det kommer bli så många riktigt höga hus, då hela området ligger på djupa lerlager och därför är väldigt väldigt dyra att markförstärka för höga tunga hus.
 0
Mikael Kreutz (24 September 2008 23:45):
Lundbyleden i tunnel, det hade suttit fint!

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=447333
 0
Sven R (25 September 2008 00:30):
Det är dyrt att påla, det är sant. Samtidigt så kanske det är bäst att göra det ordentligt, dvs påla ner till berget. Och då är det ju bara en fördel att bygga högt för att motivera grundläggningskostnaden. Skanska-skrapan är pålad till berget, ett djup som ungefär motsvarar byggnadens höjd. Hur djupt lerlagret är i Frihamnen vet jag inte.

Men helt klart så skulle stadsbilden vinna mycket på skyskrapor i Frihamnen. Göteborg bör bli en så varierad stad som möjligt. Vi har redan så mycket låga stadsdelar runt centrum, det är dags att bygga högre och mer varierat också.
 0
Mikael Kreutz (25 September 2008 01:32):
Kanske skulle tipsa SBK om att åka och kolla på hur Vancouver expanderar just nu, det byggs högt och tätt, precis som Älvstranden borde bebyggas.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Van..
 0
Sonny (25 September 2008 16:08):
Patrik:

Visst är det så, och det ger mig en fingervisning om jag var "ute och cyklade" i mina tidigare inlägg. Naturligtvis är Halmstads kommun som avses i uppgifterna om yta. Det är ju inte riktigt samma yta som själva stadens. Därmed blir det ju ganska meningslöst att jämföra olika kommuners densitet. Faktum kvarstår - Göteborg är glest bebyggd och bör och har stor potential att kunna förtätas.
 0
Sven R (25 September 2008 16:58):
Det är inte så intressant att jämföra siffror eftersom det inte säger så mycket. Manhattan är ju t.ex väldigt heterogent. Men man kan titta på stadsdelar som redan finns i Göteborg. Om vi kollar på de högexploaterade Vasastan och Linnéstan så vill jag bestämt hävda att trafiken är ett litet problem. Dvs rullande bilar.

Problemet är istället att parkerade bilar tar upp så mycket plats. Det hindrar korttidsparkering som skulle gynna affärsägarna. I Gullbergsvass som ska bli ny tät "stenstad" så kan man ju lösa det mycket smartare, boendeparkering i källaren och korttidsparkering längs gatorna.

Trafiken på vissa genomfartsgator i centrum kan upplevas som störande, t.ex på Övre Husargatan. Men jag tror inte det är de närboende som bidrar mest till den. Men jag tror att man kan bygga om Övre Husargatan ungefär som Linnégatan för att göra den trevligare. ÖH-gatan är trafikljusreglerd så hälften av tiden är den tom på bilar, under den andra hälften blir ljudnivån väldigt hög eftersom hastigheten är ganska hög. Kanske det går att sprida ut trafiken mer om vissa trafikljus tas bort och hastigheten tas ner.

Ett annat sätt att komma ner i ljudvolym är ljuddämpande asfalt. Lyssna på den omgjorda Oscarsleden vid Danmarksterminalen, man hör knappt bilarna! Naturligtvis beroende på bullerskärmen, men det är väldigt tyst på andra sidan skärmen också. Jag gissar att de har använt speciell asfalt. Eller så är den bara väldigt slät.

I Gullbergsvass vill man överdäcka leden så det är ju ett gyllene tillfälle att även bygga en smart parkeringslösning ungerfär som Harald Lundström är inne på, ett underjordiskt p-garage kan stå i direktkontakt med leden. Att Gullbergsvass och liknande nya centrala stadsdelar blir attraktiva för bilägare är inte fel, då kan kommunen undan för undan strama åt parkeringsmöjligheterna i 1800-tals staden där smarta parkeringslösningar inte lika lätt kan ordnas.
 0
Erik Sandblom (25 September 2008 21:37):
Sven, jag instämmer i att det främst är biltrafiken på de hårt trafikerade gatorna som är problemet. Dessvärre tror jag att om Övre Husargatan åtgärdas på samma sätt som Linnégatan så kan man inte undvika att biltrafiken minskar. Man kan inte ha kakan och äta upp den så att säga. Övre Husargatan har 25 000 bilar per dygn medan Linnégatan bara har hälften, 12 000 bilar per dygn.
http://www.trafikkontoret.goteborg.se/statistik/statis..

Beträffande Oscarsleden så tycker jag inte att den är tyst...
 0
Erik Sandblom (27 September 2008 13:53):
Göran Johansson avgår runt nyår. Han kanske ersätts av Anneli Hulthén? Hon sitter i trafiknämnden, och jag uppfattar henne som trovärdig på miljöområdet. Men som alla politiker behöver hon stöd från rätt håll!
http://www.sr.se/goteborg/nyheter/artikel.asp?artikel=..
 0
Johannes Hulter (27 September 2008 17:06):
@ erik: Om det blir Hulthén återstår att se... Men du har rätt i att hon är trovärdig på miljöområdet - åretruntcyklist precis som jag... :)
 0
Olof Antonson (2 Juni 2010 14:56): Online
GT presenterar idag en vision om "Centrala Älvstaden" år 2050, som några på skanska och ett arkitektkontor ligger bakom.

http:​/​/​gt.​expressen.​se/​nyheter/​1.​20​0​8342/​sa-​vill-​de-​sm.​.​
 0
Niklas Svensson (3 Juni 2010 03:31):
Den där 2050-gruppen håller tydligen som bäst på att försöka lansera någon sorts "visionärt" koncept för hela de centrala delarna av Göteborg.
http:​/​/​gt.​expressen.​se/​nyheter/​1.​20​0​9755/​hulthen-​valko.​.​

Skönt citat av Hultén (alt felcitat av GT):
- Ja Heden... När det gäller Heden börjar jag snart ge upp tanken på att vi kan göra något åt Heden som tillfredsställer alla. Vi kanske helt enkelt ska låta Heden vara en grön yta mitt i stan.

Efter att först ha kommit till den djupa insikten att hela mänsklighetens preferenser kanske inte ryms inom ett snävt spann kring en medelpersonlighet (men gud! då kanske inte alla trivs i "den goda staden" som byggs efter en fast uppsättning värderingar heller) så dras den logiska slutsatsen att då är det bäst att inte göra något.

En lite lustig bi-observation man kan göra när man läser GT på weben är att det titt som tätt just nu dyker upp en reklambanner för Göteborgs STCC City Race i Frihamnen, och för att i reklambilden få den där city-känslan som anstår ett city-race men som Göteborg själv saknar så har man smugit in lite skyline från en annan stad tillsammans med den göteborgska (den uppmärksamme ser att det är från vår systerstad Chicago) - tänk den dagen vi kan ta bilder från centrala Älvstaden för att marknadsföra våra city-happenings...
 0
Johannes Hulter (3 Juni 2010 08:27):
@ niklas: Haha, classic! Det resonemanget kan man ju anlägga på varenda tänkbar exploateringsyta - med resultatet att hela världen skulle bestå av en enda stor gräsmatta. Det är ju också en sorts vision för framtiden...
 0
Erik Sandblom (3 Juni 2010 20:07):
En grön yta mitt i stan är väl inte så dumt! Borde inte alléstråket vara lämpat för ett sådant? Det ligger ju verkligen mitt i stan. Öppna upp Trädgårdsföreningen och bygg serveringar i alléstråket som Sven R föreslog för ett tag sen. Kanske bra ämne för ett riktigt blogginlägg? Vi ska ju säga ja till saker eller hur :)
 0
Johannes Hulter (3 Juni 2010 22:29):
@ erik: Absolut, det låter väldigt bra. Och så bebygger vi Heden, så blir det helt fantastiskt... :)
 0
Jan Jörnmark (3 Juni 2010 23:58):
Om Hulten ser Heden som en "grön yta" kanske det är dags att acceptera att (s) har regerat sönder sig i den här stan, hur snygga skor hon än har.

Dags att låta Hallberg gå in i återvändsgränden, med andra ord?
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6733 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee