Utskrift från gbg.yimby.se
....

Guldheden - sovstad eller mötesplats?

 


YimbyGBG har tidigare skrivit om diskussionerna om förtätning av Norra Guldheden: här och här. Några bestämda planer finns ännu inte, men styrelsen i Brf Norra Guldheden nr 1 har delat ut en enkät till boende i området angående det förslag som finns på stadsbyggnadskontorets hemsida. Eftersom de boende i området räknas som sakägare när beslut ska fattas är deras inställning viktig för alla som gärna ser ett mer urbant och levande Norra Guldheden i framtiden.

Så vad visade enkäten? Brf Norra Guldheden nr 1 har publicerat svaren på sin hemsida. Femtiosex procent av 454 utdelade enkäter besvarades. En stor andel av de svarande (42 %) kände sig otillräckligt informerade om byggplanerna, men majoriteten (90 %) var ”helt emot planerna på att bygga fler bostadshus kring vårt område”. Femtiotvå procent såg behovet av fler bostäder i centrum, men tyckte att ”det är olämpligt att bygga nära vårt område”. Mer anmärkningsvärt är att 37 % ”tycker inte att man ska bygga fler bostadshus i centrala Göteborg”.

Jag måste upprepa detta: mer än var tredje svarande tyckte att det är färdigbyggt med centrala bostäder i vår stad. För många boende på Norra Guldheden handlar oviljan mot förtätning alltså om något mer än bara intresset för den egna trafiksituationen, de närmsta grönområdena och värdet på den egna lägenheten.

Sex procent av de svarande var positivt inställda till förtätning, framförallt för att ”fler människor ska få chansen att bo centralt”, ”en stad ska växa och förändras, det blir mer liv” och ”underlaget för näringsidkare i området ökar vilket ger mer service”.

Men varför då denna stora motvilja till förtätning? De främsta skälen som angavs var att ”jag vill behålla de gröna områdena i staden”, ”området förlorar sin karaktär” och ”biltrafiken kommer att öka och luften blir sämre”. Något färre tyckte att ”det blir svårare att få parkeringsplatser” och en liten andel att ”min utsikt kommer att försämras”. Dessa argument är viktiga, men kan bemötas utan stora problem. En del grönområden (mest sly) kommer att försvinna när Norra Guldheden förtätas, men trots det kommer stora skogsområden finnas kvar och de gröna områdena mellan husen kan utvecklas och användas mycket bättre än idag. Problemet med parkeringsplatser kan lösas genom källargarage i de nybyggda husen och det finns dessutom plats för ett mindre parkeringshus om två våningar bakom Geovetarcentrum. Angående argumentet om områdets karaktär kan jag inte förstå hur den hotas av stadsbyggnadskontorets förslag om ytterliggare en handfull punkthus. Värre då kanske om det skulle byggas hus med kvartersstadskänsla kring Guldhedstorget och Wavrinksys plats, det kan ju råka förvandla torget från sovstad till en levande mötesplats för människor...
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Patrik Sterky (18 September 2008 11:28):
Skrämmande... minst sagt!
 0
Daniel (18 September 2008 11:29):
Vad bra att man då knappt räknar guldheden som centrala stan, utan mer som nära centrum (förutom av dom som bor där givetvis). Precis som olskroken och backaplan.
Då behöver man ju inte bry sig om den åsikten.
 0
Johannes Hulter (18 September 2008 11:32):
@ niklas: Intressant och skrämmande lägesrapport. Jag blir upprörd när jag tänker på dessa grånande nimbys i sina luftiga bostadsrätter som hellre har några taggiga buskar som grannar än levande människor. Reflekterar de någonsin över varför deras egna barn och barnbarn bor i fjärde hand till ockerhyra? Hur kan man vara så självupptagen?
 0
Erik Sandblom (18 September 2008 12:54):
'De främsta skälen som angavs var att ”jag vill behålla de gröna områdena i staden”, ”området förlorar sin karaktär” och ”biltrafiken kommer att öka och luften blir sämre”.'

Det här är väl inget annat än ett kvitto på att byggbranschen och dess anhängare inte trycker tillräckligt hårt på miljöfrågan.

Jag har inte sett stadsbyggnadskontorets förslag. Men frågan är, hade folk varit rädda för biltrafik och tappad karaktär om man t ex hade föreslagit att Guldheden ska bli en ekologisk stadsdel, att man vill bygga passivhus, att man vill utöka kollektivtrafiken och samtidigt bullercertifiera den, starta ett system med lånecyklar och bilpool, och bygga en cykellift uppför backen?
http://trampe.no/

Jag tycker Yimby är ett bra projekt, men jag har inte blivit medlem för att jag anser att man är för mjuk i biltrafikfrågan. Det är en matematisk omöjlighet för alla i en stad att färdas i egen bil (det finns inte plats) och därför måste man arbeta för att biltrafiken ska minska. Ju tätare stad man vill ha, desto knäppare blir det att inte påtala detta förhållande.

Eller hur är det, vill Yimby att mer hus ska kopplas ihop med mer biltrafik? För så länge ni inte uttalar att ni vill minska biltrafiken i absoluta tal så kommer det vara den kopplingen som görs.

Krävs politiskt mod, javisst. Snälla pojkar får inte kyssa vackra flickor.
 0
Johannes Hulter (18 September 2008 13:19):
@ erik: Jag tror inte Niklas poäng var att det behövs mer p-platser. Poängen var att de som menar att det inte går att förtäta "för det finns inte plats för p-platser" har fel. Om man sedan bör bygga fler p-platser eller inte är en annan fråga. Där är ju vi ju generellt för en kraftig minskning av p-normen, vilket borde framgått av tidigare inlägg. En stor del av poängen med att förtäta är ju att man ska kunna leva gott och bo bra utan bil. Jag personligen ser ingen anledning alls att bygga p-platser när man bygger nytt inne i stan eller nära kollektivtrafik.
 0
Anders Gardebring (18 September 2008 13:25):
Niklas:
Skrämmande rapport. Egoismen och inskränktheten ligger tung hos människorna.

Erik:
Jag har lite svårt att se den bilden som du presenterar. Iaf i Stockholm har vi ett flertal gånger hårt kritiserat inställningen staden har till biltrafik. Vi har gått ut i media och kritiserat den höga parkeringsnormen. I stort sett i varenda yttrande kritiserar vi den höga parkeringsnormen. Vi trycker på stort för utökad spårburen kollektivtrafik. Vi kritiserar Mikael Söderlunds ställningstaganden när han automatiskt ställer bilens framkomlighet före kollektivtrafikens.
 0
Erik Sandblom (18 September 2008 13:56):
Anders, jag är jätteglad över att ni gör kopplingen mellan täthet och biltrafik. Men ni drar det inte till sin logiska slutpunkt: för att en tätare stad ska bli mer trivsam måste biltrafiken minska i absoluta tal, det är en förutsättning. Så länge ni inte gör det ställningstagandet så är allt annat bara välmenat duttande.

Tätare bebyggelse, sänkt/avskaffad p-norm, trängselskatt, samt mer spårtrafik räcker inte så länge man accepterar fler motorvägar eller ökad kapacitet i vägnätet.

Så när det gäller ökad biltrafik och sämre luft har nimbysarna rätt och Yimby har fel.
 0
Sven R (18 September 2008 14:30):
Jag bor på Guldheden och jag tycker inte biltrafiken är problematisk. På lokalgatorna så skulle man kunna fördubbla antalet bilar utan att intrycket av tyst sovstad ändras nämnvärt. Guldhedsgatan är en större genomfartsgata men jag har aldrig upplevt den som en miljöstörning. Tvärtom tycker jag det är trevligt att ha en brusande stadsgata på nära håll så att man känner att man lever i en storstad. När det gäller parkering så är det självklart att nya lägenheter måste ha p-platser för att överhuvudtaget kunna säljas. Jag är inte heller med i Yimby så vad jag tycker kanske kvittar, men jag tycker inte bilarnas utrotande från staden är en nyckelfråga för att skapa trevlig stad. Det går att skapa ändå.
 0
Johannes Hulter (18 September 2008 14:54):
@ erik: Men vi måste väl ändå sätta in biltrafiken i ett makroperspektiv? Bygger man inte på Guldheden måste man ju bygga någon annanstans, vanligtvis längre ut i spenaten och då ökar ju biltrafiken (alldeles bortsett från ökade kostnader för vägnät etc) eftersom bilresorna blir längre. Vad har du vunnit då?
Visst, det blir inte mer trafik just i Guldheden men mycket mer någon annanstans. På vilket sätt är det bättre? Bygger vi dessutom in mer servicefunktioner i Guldheden ökar också incitamentet för de boende att ställa bilen när de ska handla etc. Det är väl bra?

@ sven: Jag vill ju gärna att det ska finnas taxi och hyrbilar även i framtiden. Det är bilägandet som är problemet. Det gör att vi måste lägga enorma summor och ytor på p-platser, istället för levande stad. Bilägandet måste minska. De flesta stadsbor klarar sig alldeles utmärkt med cykel och kollektivtrafik.
 0
Erik Sandblom (18 September 2008 14:58):
Sven, luftföroreningar från trafiken är fortfarande en viktig orsak till för tidig död i Göteborg. Om enbart halten av partiklar minskade till en tredjedel skulle antalet förtida dödsfall i Göteborg minska med cirka 80 per år.
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=279664

Göteborgsluften ofta hälsofarlig
Höga halter ger fler sjukhusinläggningar och fler dödsfall, säger Bertil Forsberg, docent vid institutionen för yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet.
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?a=322455
 0
Erik Sandblom (18 September 2008 15:05):
Johannes, jag instämmer i allt du säger.

Jag bara påpekar att nimbysarna troligen har rätt i att fler hus ger mer biltrafik, eftersom man samtidigt fortsätter att bygga ut vägnätet i Göteborg. Jag tror inte förtätningen funkar så bra om man inte ser till att stoppa vägbyggena.
 0
Niklas (18 September 2008 18:35):
Jag ser personligen gärna färre bilar på Norra Guldheden. Parkeringsplatserna tar upp stora ytor (tomma och meningslösa på dagarna, barriärer mellan husen på kvällarna) och förfular området. Och trafiken är i sig ett hälsoproblem, som Erik skriver. Ett bra sätt att få färre bilar per invånare på Norra Guldheden vore ju att bygga för människor som sällan har bil: ensamhushåll och studenter. Närheten till Chalmers, Sahlgrenska och institutionerna på Medicinareberget gör ju området perfekt för studentlägenheter.
 0
Erik Sandblom (18 September 2008 19:54):
Niklas, det var smart tänkt. Det gör nog inte att motståndet försvinner, men man tar iaf bort ett av nimbysarnas argument och det är ju bra.
 0
Patrik Sterky (19 September 2008 10:25):
Jag tycker i grund och botten inte själva ägandet (och p-platsen) är problemet, huvudsaken är hur och när bilen används. Jag tycker också det är viktigt att p-platser byggs så att de försvinner, t ex i garage under husen. Guldheden har alla möjligheter att bygga ett garage i berget.

Det kommer alltid finnas ett behov av att äga en bil i större familjer, bl a för att åka till sommarstugor m.m. Däremot borde mindre lägenheter inte behöva p-platser i samma utsträckning (p-normen är som bekant redan under 1 per lägenhet). Bilpoler tillfredsställer ett visst behov av bilanvändande, men kommer inte ersätta ett allmänt bilägande. Tycker därför resurserna bör inriktas på att familjer bara äger 1 bil, och i huvudsak låter denna stå när de skall till jobbet.
 0
Erik Sandblom (19 September 2008 10:41):
Patrik, problemet med garage är att de ökar byggkostnaden.

Det finns ofta bra erbjudanden på att hyra bil en vecka, just för sommarstugan mm. Carl Magnus Berglund, utredare på Konsumentverket i Karlstad anser att skiljelinjen för när det är ekonomiskt lönsamt att ha en egen bil går någonstans vid en körsträcka på tusen mil om året.
– Ja, kör man mindre blir det fördelaktigare att ansluta sig till en bilpool eller hyra bil, säger han.
http://www.nwt.se/ArticlePages/200804/28/2008042817401..

Många äger säkert egen bil ändå, men eftersom det sällan är ekonomiskt vettigt (för den som inte tar bilen till jobbet) så borde det så småningom bli mindre populärt.
 0
Johan (19 September 2008 10:41):
Vore intressant om man kunde göra en enkät med hela Gbg som underlag: På vems bakgård ska vi bygga på om inte på din? Vi är ju alla legitima sakägare i stadsplaneringen.
 0
Johannes Hulter (19 September 2008 11:51):
@ johan: Det där är en viktig poäng. Man äger trädgården i sin villa, men man äger faktiskt inte en km2 runt sin bostadsrätt. Den marken tillhör oss alla. Den bostadslöse som skulle kunna få en lägenhet har väl också ett intresse av huruvida det byggs där eller inte? För att inte tala om alla oss andra som får leva med konsekvenserna av nimbyisternas egoism.
 0
Patrik Sterky (19 September 2008 14:22):
@Erik: Att garage kostar pengar att bygga är enligt mig det minsta problemet, man måste naturligtvis ta betalt efter vad de kostar att bygga. CarPark tar ca 1500kr/mån vid Rosenlund, och de stora garagen som ligger under föreningarna i t ex Linné kostar ofta 800-1000kr/mån.

Kostnaden skulle dessutom dämpa intresset av att äga bil, och öka incitamenten att åka kollektivt och vara med i bilpoler.
 0
Erik Sandblom (19 September 2008 18:17):
Patrik, på en fri marknad kommer priset på p-platser sättas så att alla platser hyrs ut. Om det skulle byggas för många p-platser kommer priserna anpassas till det, dvs sänkas, och jag är ängslig att det blir just så.

Jag ser gärna att förtätningsprojekten förses med väldigt få nya p-platser samtidigt som nyinflyttade förbinder sig att inte äga bil på fem år. Det är förstås en aning svårsålt så länge Göran Johansson utlovar nya fina biltunnlar för alla bilister att köra i.

Andelen personer med körkort i åldern 18-47 har minskat stadigt i Sverige sedan 1989, och biltätheten i Göteborg toppade 1993. När blir det dags att inse att göteborgarna har valt bort bilen?

Allt fler skippar körkort
http://ecoprofile.se/1001_1105_Allt_fler_skippar_korko..
 0
Erik Sandblom (19 September 2008 18:18):
Att nyinflyttade förbinder sig att inte äga bil på fem år skulle iaf lugna de som redan bor i området och är rädda för mer biltrafik.
 0
Erik Sandblom (19 September 2008 18:44):
Dålig luft i Göteborg
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=446267
- Vi kan konstatera att i de centrala delarna av staden har effekterna inte blivit så stora som vi förväntade oss, menar Rolf Hammarling. Luften är fortfarande för dålig.

Min kommentar: men är han dum eller? Klart luften blir sämre när man bygger ut biltrafiken, det vet varenda nimby. I Göteborgsöverenskommelsen på nittiotalet satsade man ungefär 2 miljarder på kollektivtrafik och 5mdr på nya vägar. Dålig luft kommer som ett brev på posten.
 0
Ragnar Lind (20 September 2008 18:38):
Jag tycker inte heller att bilarna är något större problem, så länge de får anpassa sig till staden (och inte tvärtom, som det planerades på 60/70-talet), och så länge bilisterna inte uppför sig alltför tölpaktigt i trafiken, kör på trottoarer, etc. Bilisterna har faktiskt bättrat sig betydligt de senaste åren, tex vid övergångsställen.
Men varför är Guldhedstorget så folktomt, egentligen? (Nu finns dock en del affärsliv utanför bilden, till höger.) Det finns gott om bostäder nära, och en stor arbetsplats, Geovetarcentrum, ligger alldeles intill. Det borde väl ge underlag för i alla fall kafé och lunchrestaurang?
Norra Guldheden har en väldigt speciell atmosfär, arkitekturen är tidlöst rustik i puts och tegel. Det är en "sovstad" av unik kvalité. Det är kanske inte så underligt om de boende reagerar och undrar.
Men om en förtätning på lämpliga ställen (nära torget) tillför området nya kvalitéer, kanske motståndet bland de boende minskar.
 0
Sven R (20 September 2008 20:33):
Ragnar, jag håller med dig om det sista du skrev. Förtätning med rena bostadshus är okey för mig på dom platser SBK har prickat ut. Men det tillför ju inget mervärde för oss som redan bor här. Det vore mer intressant om man samtidigt som man tillför bostäder kan utveckla torget, Wavrinskys plats och Guldhedsgatan till mer levande och vackra platser. Det finns ju en potential här tack vare alla dessa arbetsplatser i närheten och den ypperliga kollektivtrafiken. Sedan Chalmerstunneln byggdes så ligger ju på sätt och vis Wavrinskys plats mer centralt än Kapellplatsen! En centrumanläggning minst i klass med Landala torg vill jag se.

Men åter igen så handlar det här om vilka ambitioner SBK har och hur mycket lättare det vore om vi hade haft en stadsarkitekt. JM kommer inte att föreslå några förbättringar vid torget. Nimbys kommer att gny. Stadsmuséet kommer att ropa "riksintresse" om man petar på något. Vem ska då stå för ambitionerna som tar oss framåt? Vem ser potentialen?
 0
Jesper Hallén (22 September 2008 00:08):
Torget är inte slutet, det tror jag bidrar till att det inte riktigt vill leva. Se på Kvilletorget, slutet och fint.
 0
Daniel (13 Oktober 2008 08:35):
Pratade med några boende i ovanstående förening. Och dom jag pratade med hade inga egentliga problem med att området förtätades. Men dom tyckte att husen man föreslog var skitfula och skulle inte alls passa in i området. Dom sade nej till dom föreslagna husen, men inte att hus låg där i allmänhet.
Ang. att förtäta torget vid wavrinskys plats så är parken väster om torget en kulturhistorisk rest från området innan husen byggdes. Det är delar av en gammal konstnärs trädgård.

En sista sak vill jag lägga in, och det är att väldigt många människor vill inte bo i täta kvartersområden, då man inte vill att grannen ska se vad för märke man har på kaffekoppen. Husen på t.ex. Raketgatan är placerade så att man är insynsskyddad, precis som mycket av kortedala och även området runt wieselgrensplatsen. I Sverige är det fortfarande många som värjer sig mot att grannen ska se hela ens hem. Vi är ju faktiskt fortfarande bönder kulturellt sett, och det måste man tyvärr respektera.
 0
Jesper Hallén (13 Oktober 2008 11:16):
Finns tyvärr gott om områden där folk har sina kaffekoppsmärken osynliga för de hemska grannarna.
 0
Magnus M. (26 April 2011 01:50):
I början av april redogjordes för programmet om förtätning av guldheden inför byggnadsnämnden, och enligt protokollet så finns det en skrivelse om det från SBK... som jag inte kan hitta. Är det någon som är lite bättre än mig på att hitta offentliga dokument som kan gräva fram den? Det nämns i det här protokollet [mega-pdf-länk]
http:​/​/​www5.​goteborg.​se/​prod/​Intraservice/​Namndhandlin.​.​

...som "Tjänsteutlåtande etc. bil. 16" men som sagt, kan inte hitta den. Vill så gärna veta vad det rör sig om!!
 0
Johan Zandin (23 Juni 2011 00:56):
@Magnus: Tjänsteutlåtandet är bara ett 2-sidigt dokument där SBK sammanfattar programmet för Södra Guldheden och rekommenderar BN att anteckna samrådsredogörelsen.

Jag kan inte hitta tjänsteutlåtandet på nätet, men jag mailar en kopia till dig.
 0
Johan Zandin (23 Juni 2011 01:46):
Jag hittar inte själva programmet på nätet heller. (Och det verkar gälla för program i allmänhet.) Men jag kan maila det också om du vill. Det är en 74-sidig PDF på 20 MB. Det finns också en 41-sidig samrådsredogörelse på 11 MB.
 0
Magnus M. (23 Juni 2011 11:41):
Tack! Nu vet jag iofs att det rörde sig om "Bakom Mikrobiologen" och huset på Dr Fries Torg, men alltid kul att läsa.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6734 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

ufu82646
14 Oktober 04:12 av Ufu82646 Ufu82646
independent escorts
13 Oktober 09:29 av Worldescortshub Worldescortshub
Göteborgsregionens folkmängd
10 Oktober 21:04 av Matthias H.
Spamanvändare?
4 Oktober 23:00 av Tore Kullgren