Utskrift från gbg.yimby.se
....

Marknadshyra på p-platser?

 
Ett antal förvaltningar håller enligt GP på att färdigställa en vision för framtidens parkeringspolicy i Göteborg. Utgångspunkten verkar vara att långsiktigt minska parkeringsytorna i stan och få över mer av trafiken till gång-cykel-kollektivtrafik, i enlighet med visionsdokumentet K2020 (Göteborgsregionens plan för uthållig tillväxt). Innerst inne förstår nog alla att detta är ofrånkomligt i en omställning från gles bilstad till tät blandstad, men få saker rör upp så starka känslostormar som just parkeringsplatser:

"Förslaget bygger på en tänkt kedja av händelser: Arbetsgivarna slutar subventionera parkeringen för sina anställda. De som bor i utkanten och jobbar i stan börjar i stället pendelparkera och åker kollektivt den sista biten. Detta skapar ett stort antal lediga platser i befintliga garage, där boende i centrum får hyra parkering. Gatuparkeringarna reserveras i första hand till bilar på kortare besök.
- Gatorna behövs till kund- och ärendeparkering. Inte för långtidsuppställning, säger Hans Magnusson, parkeringschef på trafikkontoret.

Hundratals parkeringsplatser har försvunnit från Göteborgs centrum under senare år, men hittills har ingen tagit ansvar för helheten. Varje gång hoppas kommunen att bilisterna själva löser problemet, genom att leta någon annanstans. Så skedde till exempel när Ullevikvarterets alla markparkeringar blev en byggarbetsplats. Och så kommer att ske när P-arken lämnar Södra älvstranden och parkeringsrutorna i grannkvarteren bebyggs.
- Nya parkeringsplatser kommer att byggas enligt dagens lägsta norm för boende och besökare. Vi bygger inget för dem som parkerar i P-arken eller vid Packhuskajen i dag, säger Olle Lindkvist, byggchef på Älvstranden Utveckling AB.

Den politiska majoriteten hoppas att göteborgarna skippar bilen den dag de flyttar till en lägenhet nära centrum och använder kollektivtrafiken. Men trafikkontorets undersökningar i nya bostadsområden visar att många visserligen inte använder bilen lika ofta - men den behöver ändå en nära plats att stå på.

Med ytterligare förtätning ökar kravet på att boende antingen gör sig av med bilen eller betalar mer och parkerar i ett parkeringshus.
- Gator, gårdar och förgårdar är fulla av bilar. Ute finns inte plats för fler, säger Hans Magnusson.
Den nya tanken är alltså att anställda lämnar dagens garageplatser, inför valet att betala marknadsmässiga hyror på 1 000 - 2 000 kronor. Planerade nya parkeringsdäck räcker inte ens som ersättning för alla p-platser som snart försvinner.

Trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, miljöförvaltningen och Parkeringsbolaget ingår i arbetsgruppen som filar på de sista formuleringarna i förslaget till ny parkeringspolicy. Sedan är det upp till politikerna att debattera och fatta beslut."
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Olle Jansson (1 September 2008 12:53):
YimbyGBG är menat som ett opolitiskt nätverk men jag kan inte låta bli att dra lite på smilbanden när det, gepes formulering skall tilläggas, står att "Moderaterna anser att egen bil är en rättighet att värna om.". Är la lite selektivt från (m) att välja att se någon slags risk för bilägande som en klassklyfta va?
 0
Patrik Sterky (1 September 2008 14:19):
Viktigt är nog att man kompletterar nya områden, framförallt runt södra älvstranden där bristen troligen blir som störst, med bilpooler.

Kanske vore det dags att introducera en ny mindre parkeringsplats, för bilar under 4m (eller än kortare). Det skulle möjliggöra fler p-platser i centrum och ett incitament att köpa en liten bil (låg vikt medför låg föbrukning), förslagsvis kombinerat med ett boendeparkeringssystem som gör det billigare om man har en liten bil (och inte tillåter alla miljöbilar att stå gratis där, ungefär som de nya reglerna som finns nu).

I takt med att de gamla miljöbilstillstånden försvinner så blir det troligen bra mycket mer lediga platser i centrum.
 0
Anders Gardebring (1 September 2008 15:40):
Kul att se att Göteborg går åt rätt håll. Häruppe i Stockholm går vi tyvärr åt fel håll med en kraftigt höjd parkeringsnorm...
 0
mhean (1 September 2008 20:12):
Ja Anders G och det är ju en paradox sannerligen. Stockholm har ett av världens mest effektiva kollektivtrafiksystem och där har människor möjligheten att inte nödvändigtvis ta bilen, härnere har vi ett mycket eftersatt och litet dylikt system men vi kommer då också få minskad möjlighet att använda bil inne i city.

Hade Göteborg haft ett kollektivtrafiksystem som relativt sett var lika bra som Stockholm hade jag jublat över all form av strypning av bilar, som läget är nu är jag dock inte alltid så säker på att det är idealiskt.
 0
Henrik Vernersson (1 September 2008 21:03):
Det skapas lätt dubbelmoral och hybris när det gäller att minska antalet p-platser. Sedan blir det därefter, i verkligheten. Det är en svår fråga.
Jag efterlyser givetvis bl a en modernare och effektivare kollektivtrafik. När ska Hisingen och Göteborg knytas ihop på allvar?
 0
Henrik Vernersson (1 September 2008 21:06):
Jag menade givetvis: när ska Hisingen och övriga Göteborg länkas samman på allvar.
 0
Erik Sandblom (1 September 2008 21:20):
Mhean och Henrik, i Göteborgs kollektivtrafik ökade resandet med 5,2 procent under 2007, vilket är drygt 20 000 fler resor per dag jämfört med året innan. Nog tycker jag det bör kunna utmynna i en blygsam minskning av antalet p-platser i innerstan.

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/traf..,rekordokning_for_resandet_med_vasttrafik
 0
Erik Sandblom (1 September 2008 21:24):
Äsch länken går inte, men det gäller en artikel 2008-01-11 på Vårt Göteborgs hemsida. Ungefär samma information finns hos Västtrafik:
http://www.vasttrafik.se/sv/Aktuellt/press/Pressmeddel..
 0
Johannes Hulter (1 September 2008 21:33):
@ erik: Det var en envis länk det där - ni som vill läsa copy/paste: www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/trafik,rekordokning_for_resandet_med_vasttrafik
 0
Henrik Vernersson (2 September 2008 18:33):
Erik Sandblom:
Hur påverkar detta parkeringsnormen? Vad säger det om resandemönstret egentligen? Det är dock en positiv ökning. Även om jag är försiktig när det gäller Västtrafiks egna siffror.
 0
Erik Sandblom (2 September 2008 21:45):
Henrik, biltrafiken i Göteborgs centrum har minskat 18% de senaste tio åren.
http://www.sr.se/goteborg/nyheter/artikel.asp?artikel=..
http://www.ecoprofile.se/posts.asp?forum_id=&topic_id=..#5810

Men centrum har inte precis dött om det är det du tänker på, tvärtom:

- Min första önskan är att det byggs ut fler gårdsgator i city. Till exempel Drottninggatan och Kyrkogatan, då skulle det tillsammans med Kungsgatan och Vallgatan bli ett stort område som är på de gåendes villkor, säger Köpmannaförbundets vd Lars-Eric Ericsson.
www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/naringsliv,kopman_hoppas_pa_fler_gardsgator_i_ny_samverkan

Sen har vi fått nya spårvägslinjer, tätare trafik och tre nya stombusslinjer. Spårvagnarna på alla linjer går var nionde minut.
http://www.vasttrafik.se/sv/Aktuellt/press/Pressmeddel..

Mot den bakgrunden är jag inte skeptisk till Västtrafiks egna siffror. Vem skulle veta bättre än Västtrafik själva? Och jag känner mig trygg med att ökat kollektivresande ger möjlighet att rent fysiskt minska biltrafiken/bilparkeringen i innerstan.
 0
Sven R (2 September 2008 22:29):
Fler gångfartsgator i city tror jag på. Gbg:s centrum känns så konstigt, axeln Avenyn-Fredsgatan-Nordstan har allt folk medan många av de fina äldre gatorna känns som bakgator. De är en outnyttjad resurs för mer småskalig cityhandel. Samtidigt kommer ju Södra älvstranden att bebyggas och Stenpiren kommer at bli färjeterminal, det kan göra att fler cyklister/gångare har anledning att ta sig genom ner via de här smågatorna.
 0
Johannes Hulter (3 September 2008 13:27):
@ sven: yes, älska gångfartsområden (som de heter nuförtiden, gillade "gårdsgator" bättre).
 0
Erik H (29 Juni 2009 12:11):
Den här så kallade händelsekedjan - att borttagande av P-platser skulle leda till ökad användning av kollektivtrafik, känns ganska hypotetisk. Det skulle lika gärna kunna leda till att företag och kontor flyttar från centrum till områden där det finns parkering. Ett glesare centrum alltså. Precis motsatt effekt mot den man är ute efter.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6718 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert