Utskrift från gbg.yimby.se
....

Plantera staden

 


Nu på onsdag hålls ett intressant seminarium på Liseberg om den hållbara framtidsstaden.
Det är nätverket Plan(t)era staden som arrangerar och temat är odling i staden. Utöver ett antal föreläsningar på temat hållbart stadsbyggande kommer det även att bli en paneldebatt. Jag har blivit inbjuden för att ge YimbyGBG:s syn på stadens utveckling och odlingens plats i det urbana. Det kommer med all sannolikhet att bli en spännande debatt. Tvärtemot vad många tror finns nämligen ingen motsättning mellan ökad urbanisering och omsorgen om stadens växtlighet. Det gäller bara att lyfta blicken en smula från de mest inrotade föreställningarna. Man måste lära sig att se skillnad på lummiga stadsträdgårdar och slybevuxna impediment. Göteborg är oerhört glest och grönt, vilket framgår med all önskvärd tydlighet av satellitbilder. Problemet är inte kvantiteten utan kvaliteten. Vi lider inte brist på "grönytor", vi lider brist på kvalitativa och tillgängliga parkmiljöer. Här finns massor att göra. Framför allt genom att omvandla impediment till antingen stad eller riktig parkmark. Med slutna kvarter skapas väl definierade innergårdar som de boende känner ansvar för och tar hand om. Blomstrande takterrasser skapar vackra och varierade urbana miljöer. Möjligheterna är oändliga.

Kom gärna med tips och synpunkter!

Läs inbjudan
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Anders Gardebring (22 September 2008 13:35):
Kul! Förhoppningsvis kan du slå hål på en del mytbildning i de här frågorna.
 0
Ann-Louise Pettersson (22 September 2008 15:49):
Perfekt tillfälle att lyfta fram diskussionen om vad kvalitativa grönområden i Göteborg är och kan vara! Samt att poängtera att den urbana staden och användbara grönområden går hand i hand.
 0
Niklas (22 September 2008 18:46):
Synpunkter från en Stockholmare:
Först och främst bör man planera in det gröna i Parker.

Vill man ha grönt på andra platser är träd ett mycket bra alternativ. Gräs är inte så bra pga att det tar yta i anspråk som kunde använts till något. Träd ger skugga medan gräsremsor skär sönder samband.

Göteborg har ett mildare klimat än Stockholm, varför man borde kunna satsa på mer värmekrävande träd som plataner (mkt vanligt stadsträd i Europa och trivs utmärkt i t.ex Skåne).

Vill man komplettera med grönt är klängerväxter bra eftersom de tar lite yta i anspråk. Varför inte låta dem klättra upp för trädstammarna. Murgröna är vintergrön och klarar säkert det Göteborgska klimatet bättre än det Stockholmska.
 0
Christoffer (23 September 2008 09:56):
Plan(t)era är ett nödvändigt initiativ som förhoppningsvis ställer krav på Göteborgs Park- och Naturförvaltningen att lyfta blicken och gå från kravlös verksamhet till föredöme bland städer med ambition att skapa intressanta stadsrum.
 0
Johannes Hulter (25 September 2008 14:47):
Epilog: Det var en intressant upplevelse! När den förste talaren framhöll att 30% av våra tätorter består av villaträdgårdar och att det var något mycket positivt blev jag lite orolig för hur debatten skulle se komma att utvecklas. Jag trodde nog på förhand att YimbyGBG:s position skulle kunna vara ganska provocerande. Men jag tyckte faktiskt jag fick gehör för våra synpunkter. Man verkade inse att staden behöver förtätas med både stad, kvalitativa parker och vertikal grönska. Jag vet att det satt några yimbys i publiken, så om ni har några intryck från debatten så kommentera gärna, det är svårt att få en överblick när man är mitt i det...
 0
Erik Sandblom (27 September 2008 19:03):
Berätta mer, ni som var där!

Många gamla villor i Örgryte hade från början inga p-platser men väl stora villaträdgårdar som kunde asfalteras eller stensättas. Efterhand kan man se att dom la till p-platser, ibland sänkta, ibland med underjordiska garage. En eller två p-platser har dock inte räckt för den moderna, framgångsrika nittiotalsmänniskan och därför har p-platsen utvidgats och kompletterats med en lättskött stenträdgård.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.