Utskrift från gbg.yimby.se
....

Tankar kring Sannegårdens Centrum

 

Sannegården Centrum

Om några dagar, den nionde september, är det sista datum för inlämnade av synpunkter på området som kallas Sannegården Centrum. Det är därför hög tid att börja formulera tankar och idéer för detta. Som ett led av mitt engagemang i YimbyGBG skall jag försöka få ner några tankar på pränt. Som jag ser det så är Sannegården Centrum ett typexempel på vad Norra Älvstranden blivit. Intentioner att bygga innerstad har blivit lite mera av citynära grannskapsenheter. Just att ett nytt område till denna centrala utbyggnad nära älven benämns som centrum är ett tecken på att efterkrigstidens tankemönster är hårt rotade och där alla bostadsområden måste ha just ett centrum med mataffär, ATG-ombud och frisör. Ett riktigt innerstadskvarter har sällan förortscentrum.

"Sannegården Centrum avslutar hamnbassängen och sammanfogar Västra respektive Östra Sannegårdshamnens kvartersbebyggelse. Ett centrum tillskapas med ca 300 bostäder med varierande upplåtelseformer, ca 4000 kvm för verksamheter som gruppbostad och vårdcentral samt ca 7000 kvm handelsyta, restauranger etc, varav 3500 kvm får nyttjas för handel med livsmedel."


Grafikprogram är inte mitt gebit, så här får ni en dålig bild

Området som syns ovan kommer att byggas på ett idag tämligen outnyttjat område i inre änden av Sannegårdens hamnbassäng. Mycket fokus ligger på att ge utsikt över denna hamnbassäng för så många som möjligt genom att placera så kallade solhus med stora balkonger som inte helt ut hindrar vyn från de bakomliggande husen. Och på så sätt skapas maximalt med blickfång för områdets invånare. Mellan dessa hus skall det skapas en halvprivat gård medan några av solhusen kommer att ha butiksytor Ceresgatan som också är områdets kollektivtrafiksgata.

Då det är är ett så kallat centrum måste det förstås finnas en livsmedelsaffär och denna placeras i en trekantig enplansbox med parkeringsytor norrut. Aha, trist funktionsdelning tänker min trogne läsare! Ja, det är lite så. Men denna gång finns det ett giltligt skäl. Närheten till järnvägen medför vissa säkerhetsavstånd och att de inte vill bygga bostäder inom detta avstånd är givetvis något som man måste acceptera. Jag kommer dock att återkomma till butiksytan längre ner, dels för att problematisera och komma med ett radikalt förslag.

"Tidigare utgångspunkter för den klassiska kvartersstaden fullföljs med tydliga gränser mellan offentliga och privata rum, möjlighet till blandning av verksamheter och mångfald. Att utnyttja platsens kvalitet med kontakten till Sannegårdshamnens vattenyta har varit viktig liksom att mot norr skapa ett nytt och attraktivt möte med den nya bebyggelsen. Hamnbassängens avslut mot norr erbjuder även enastående möjligheter för ett vackert offentligt rum med optimala solförhållanden, attraktiva utblickar och central placering varför planen här erbjuder en större yta som allmän platsmark."


Annan bild bara

Som syns ovan så finns det en föreställning om att det byggs kvartersstad, men i realiteten hamnar mycket av fokusen på solljus, utsikt, grönområden och områdets visuella intryck snarare än något annat. Dock skall det påpekas att såväl gestaltningsplanen som detaljplanen innehåller många förnuftiga detaljer små poänger betonas. Jag uppskattar till exempel att olika byggare kommer med sina egna arkitekter, vilket förhoppningsvis ger en viss variation i funkispasticherna. De vill att butikerna skall bli en integrerad del av bostäderna, även om jag kanske inte är övertygad. De vill att området även skall leva på sommaren - de kallar det "Sommarstaden" - och vara tillgängligt för utomstående, även om dessa förväntas komma med bil. Området är inte trafikseparerat och det går att ta sig runt det både här och där. Det finns en tanke att staden skall växa norrut och integreras med andra kvarter, även om det lär ta tid (läs, aldrig hända). Verksamheterna i Solhusens bottenplan skall få möjlighet att när vädret tillåter breda ut sig utomhus och skapa mer liv och rytm. Det finns en hel del annat och det kan nästan bli lika bra och gemytligt som Axel Dahlströms torg. Hyfsat förortscentrum, men långt ifrån innerstad.

Kvarteret med husen är inte slutna. Jag får dock falla till föga för andra människors preferenser. Om utsikt är så viktigt för vissa är det något man la får ta vara på när ett bra tillfälle ges. Det finns dock risk för att dessa hus gård kommer att kännas allt för offentlig och inte tillräckligt intim och röna samma öde som gårdarna i många förorter. Jag kommer att slå samman detta problem med ovan och nedan nämda frågor kring stadsdelscentrumet:

"Denna utredning visar att området som helhet är i behov av ett komplett stadsdelscentrum och skulle på sikt kunna ha behov av ytterligare en stor dagligvarubutik av storleken 3000 - 4000 kvm LOA. Köpkraften i området bedöms inte tillräcklig för utbyggnad av dagligvaruhandel både i Eriksbergs köpcentrum (Fogsvansen) och i Sannegården Centrum. Den lösning som tidigare slagits fast i program och översiktsplaner kräver att de båda torgen profilerar sig så att de kan komplettera varandra. Vid Sannegården Centrum kan exempelvis ytor för kultur mm tillskapas. För att en gynnsam stadsutveckling i området ska komma till stånd bör tillkommande ytor för dagligvaror i området planeras inom Sannegården Centrum. De överväganden som gjordes i samband med planläggningen av Fogsvansen gäller i allt väsentligt fortfarande varför utökad livsmedelshandel i Eriksbergs köpcentrum inte bedöms lämplig. Genomförd handelsutredning pekar på att en utbyggnad av Sannegården Centrum ger förutsättningar för ett naturligt centrum för boende runt Sannegårdshamnen med bra kontakt mellan bostäder, handel och service. Med handeln delad mellan Eriksbergs köpcentrum och Sannegården Centrum kan en stadsmässig lösning med handel inom gångavstånd från bostäderna skapas. Vid en eventuell framtida flyttning av hamnbanan kan då båda områdena växa samman på ett naturligt sätt. Förslaget innebär ett tillskott på ca 11 000 kvm för handel och verksamheter. Av dessa får endast 3500 kvm nyttjas som säljyta för livsmedel."

Underlaget är alltså för litet och de skall profilera sig för att det redan finns med bil tillgängliga affärscentrum i närheten. Ja, vi vet la hur det brukar sluta i förortscentrum; utarmning och förfall.

Min radikala lösning är således att ta den där trekantiga skokartongen med sina parkeringsytor - yta som idag inte kan användas men imorgon kanske kan bebyggas - och placera denna under sol- och loggiahusen. Med andra ord, bostadshusen byggs i mångt och mycket på butikslokaler och gården för bostadshusen hamnar en trappa upp. Som det är nu är livsmedelsaffären gömd bakom bostadshusen och mer tillgänglig för bilar samtidigt som jag misstänker att dagligvarukonsumenter från Östra och Västra Sannegården kommer att gå runt på sidorna av kvarteret strandparken, som planeras vid bassängens ände, och lämna denna åt sitt öde. Genom att ha inträdet till en livsmedelsaffär och andra butiker utåt mot hamnbassängen kan de boende få tillfälle att besöka platsen dagligen och skapa en mer levande plats. Jag är nämligen orolig att annars finns det risk att den blir lika trist och grå som många andra platser som är skapade bara för att vara vackra. Samtidigt så kommer gården för bostäderna att bli lite mer privat och undanskymd. Den yta som blir ledig genom att flytta bort butiksytan i norr kan sedan lämnas tills det uppstår något lämpligt tillfälle att bebygga den, gärna med ett slutet kvarter med butiker i bottenplan. Men det får lämnas till tidpunkten då området skall få möjlighet att växa norrut.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (4 September 2008 14:32):
@ olle: Jag tycker ditt förslag är spännande. Jag har sett liknande handelsblock med funkishus ovanpå i Kina, vore intressant att testa här i Sverige.

Sedan finns det en hund begraven här vad gäller köpcentrumet. SBK säger det inte rätt ut, men låtsas att allokeringen beror på säkerhetsavståndet (80m) till Hamnbanan. Men 80m är säkerhetsavståndet till tät bostadsbebyggelse enligt ÖP97 (vilket också framgår av SBK:s egen riskbedömning), 50m är gränsen för annan bebyggelse. Det går alltså alldeles utmärkt att bygga ett bostadskvarter (med handel i botten förstås) där köpcentrumet föreslås. Det tycker jag vi borde ha med i ett yttrande.
 0
Patrik Sterky (4 September 2008 16:21):
Snyggt! Gällande hamnbanan tycker jag man bör spara ganska mycket utrymme runt dagens bana för framtida användande. Jag hoppas att utbyggnaden av hamnbanan, som nämts även av regeringen, hamnar i tunnel under ramberget eller alternativet längre norröver. Det skulle möjliggöra pendeltåg eller annan spårlösning på dagens hamnbana, men då krävs utbyggnad till dubbelspår.
 0
Johannes Hulter (4 September 2008 16:46):
@ patrik: det vore en bra utveckling, men om dagens hamnbana används till pendeltåg istället kommer ju inte 80m gränsen att behövas eftersom det farliga godset försvinner, så plats lär ju finnas ändå...
 0
Sven R (4 September 2008 18:09):
Jag får kväljningar när jag ser den här planen. Det här så dåligt att man blir generad. Ta de här lamellerna i solfjädersform... herregud! Det skulle passa fint fritt placerat i terrängen uppe i Guldheden eller liknande. Men här är marken platt och gatorna har en ganska rationell rutnätsform.

Resultatet här blir bara massa odefinierad mark mellan husen som måste definieras med gatubeläggning, växter, staket osv. Och sådant ger mig också kväljningar. Allt är så uttänkt, men glesheten gör att det finns inget liv mellan husen. Bara massa betongsten i 37 färvarianter, pollare som lutar eftersom de blivit påkörda och förbuskade buskar.

Dessutom kommer de boende inte att få någon lugn gård, kreti och pleti kommer att kunna gena rakt igenom kvarteret eftersom hörnen är så inbjudande öppna.
 0
Patrik Sterky (4 September 2008 19:50):
@ Johannes: Jag delar din åsikt i frågan om 80m. Förhoppningsvis kommer det i höstbudgeten och infrapropen uppdagas vad som händer med Hamnbanan, pengar till investering. Jag har mycket svårt att tro att man bara bygger ut dagens spår till dubbelspår med avsikt att behålla godstrafiken där. Katastrof för Göteborg vore om Hamnbanan är merparten av de pengar vi får till infrastruktur, medans de andra regionerna får passagerar-järnvägs-investeringar. Gbg ligger redan back på området, och är snart ensamt om en stor säckstation...

@ Sven: Jag måste säga att jag delar din åsikt om de öppna ytorna. Nu när du påpekar det så är det väldigt viktigt att man gör något vettigt med området framför husen, om det nu skall vara kvar. Jag ser framför mig den oinbjudande entren till polishuset, på Skånegatan. Det måste bli mycket mer inbjudande!
 0
Gustav Svärd (4 September 2008 20:56):
Jag instämmer i kritiken av liggande planen, men tycker om något att kritiken är för tam. Detta är inte ett dugg stad, inte ett dugg kvarter, inte ett dugg blandat. Detta är ren bostadsförort. Jag tror inte att planerarna ens själva tror på dom fina orden, utan är fullt medvetna om att detta blir ännu en förort.
 0
Daniel A (4 September 2008 22:19):
NU kanske jag låter väldigt negativ, men har man glömt att på andra sidan spåret ligger eriksbergs centrum för dom med bil. Och det ligger dels i direktkontakt med det här centrumet, dels så är inte affärerna lysande här om jag har förstått saker rätt. Jag tycker att man likaväl kan skrota centrumidén helt och istället fortsätta med dessa halvslutna kvarter med hus som är formade likt L som är så populärt nu.
 0
Jesper Hallén (5 September 2008 00:34):
Meningen med att bo i stad är att slippa åka långa sträckor för att handla mat eller köpa en tröja. Så i en stad bör det finnas butiker i stadens hus, samma hus där folk bor.
 0
Mikael Kreutz (5 September 2008 01:15):
Suck... Nuvarande utformning är rakt igenom tråkig och visionslös. Blir säkert ytterligare ett av flera ointressanta områden på Norra Älvstranden med små gräsplättar här och var och lika intressant som ett villaområde på en måndagskväll.

Platsen är ideal för djärv arkitektur, hög exploatering, och kanske en sk ikonbyggnad*. Men istället får vi nyfunkis, nyfunkis, och ännu mera nyfunkis!


*Göteborska för alla byggnader med fler än 15 våningar.
 0
Ragnar Lind (5 September 2008 08:17):
När jag ser vad som nu föreslås och byggs på olika håll runtom i Göteborg, så uppskattar jag alltmer det sena 80-talets och det tidiga 90-talets byggande. Vi har Linnégatan! Haga, det tidiga Norra älvstranden, Lindholmen, enstaka hus i Majorna. Varma färger, riktiga tak, takkupor, lekfullhet i fasadutformningen! Det är inte alltid "pastischer", men man kan säga att det är en modernism som mer utgår från jugend än från funkis. Visst finns alltid detaljer man kan kritisera, men i det stora hela blev det faktiskt väldigt bra. (Visst finns undantagen - Gårda - där det blev nästan enbart kontor, men rent arkitekturmässigt framstår även det idag som rätt hyfsat.) Hade man gått vidare och utvecklat denna epok, så hade vi nog idag haft fler trevliga stadsmiljöer i Göteborgsområdet. I tex Mölndal finns det vid torget en del 80-tals bostadshus i kvartersform med butiker i bottenvåningen, som hade kunnat utgöra basen för en stadsutveckling. (Men nu ska här tydligen byggas "riktig stad" - ett köpcentrum!)
 0
Johannes Hulter (5 September 2008 11:15):
Jag hade ju själv hellre sett ett slutet kvarter, med en riktig innergård och butiker i bottenplan. Då hade man också fått "bättre" och "sämre" lägen (med/utan utsikt). Det hade gett större prisspridning inom kvarteret, vilket ökat chansen till social blandning. Att byggarna kan ha ett intresse av sådan här mallorcafunkis, där människors högsta önskan antas vara att var för sig sitta och titta på en hamnbassäng, kan jag möjligtvis förstå. Men vad har Stadsbyggnadskontoret för intresse av det?
 0
Johannes Hulter (5 September 2008 11:40):
@ sven r: Det är nog inte meningen att folk ska gena genom kvarteret, om jag förstått det rätt kommer kvarteret att ligga på en sockel, så förmodligen blir det galler mellan "fingrarna" i solfjädern a la Kostern eller Jankowitz i Stampen (aka Fängelset).
 0
Olle Jansson (5 September 2008 15:55):
Meningen och meningen. Det är la en massa saker som inte är meningen men blir så i alla fall. Enligt plankartan skall den ena öppningen vara tre meter minst medan den andra, till höger, skall inbegripa en skärm för vindfång. Så det är la lite oklart om det går att gå rakt igenom kvarteret. Kollektivtrafikssåkarna kommer la att göra så om det är möjligt.

De pratar om stadsliv men placerar stor del av handeln ut mot nordväst, bort från stadslivet (man undrar lite om stadsliv i SBK:s föreställning bara inbegriper 'gulliga' affärer och kaffelatte) och ut mot en parkering. Varför kan man inte ha en dagligvaruaffär som boende besöker varje dag vid en park så att den skulle kunna bli en mötesplats?
 0
Johannes Hulter (5 September 2008 16:19):
@ olle: Jo, men om de sätter galler (eller skärmar) mellan husen blir det ju lite svårare att gena... Är det någon som vet hur reglerna ser ut - behöver fastighetsägaren något speciellt tillstånd för att få sätta upp stängsel/galler på sin tomt? Kan en detaljplan förhindra framtida instängslande?
 0
Olle Jansson (5 September 2008 17:47):
Om man vill ge området mer av en innergårdskänsla så tycker jag nog inte att det är något negativt. Däremot så kanske det faktiskt blir bökigt för de boende om de tvunget måste gå runt och in över gården.

Området mellan husen är trots allt - i rådande plan - avsett som yta för de boende och inte som gångväg.
 0
Johannes Hulter (6 September 2008 16:26):
@ olle: Som jag ser det är strösselfunkis med galler (Kostern) det sämsta alternativet, strösselfunkis utan galler (old school funkis) det näst sämsta och ett slutet kvarter det bästa. Om man nu tvunget måste ha fristående byggnader kan man väl göra som vid Frölunda Torg-skraporna, där man byggt ihop med envåningsbutikslängor mellan husen (på ena sidan, på andra sidan är det tyvärr träplank). Strösselfunkis med galler ser ju ut som Guantanamo.

Men helst av allt förstås, lägg ner strösselfunkisen. Ditt förslag diggar jag, det vore kul att testa. Det viktiga är att gatuplanet funkar och det skulle det göra med ditt förslag. Plus att gården skyddas, plus att alla får sin hamnbassäng-vy.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.