Utskrift från gbg.yimby.se
....

Isitt vs. Hulthén

 
Mark Isitt går idag till angrepp på Byggnadsnämndens ordförande Anneli Hulthén (s) som han menar föraktar arkitekter. Enligt Isitt har Hulthéns uppväxt i miljonprogrammets Tynnered gjort att hon reflexmässigt avfärdar all sakkunskap på området. Isitt, som tidigare skrivit uppmärksammade artiklar om Göteborgs stadsplanering här, här och här, går med själ och hjärta in för att vara en nagel i ögat på våra ledande politiker. Det som är bra med det är förstås att dessa oerhört viktiga frågor kommer upp på bordet. Isitt är också duktig på att vrida upp temperaturen på den ofta ljumma och oengagerade stadsbyggnadsdebatten. Risken är dock att de svavelosande krönikorna inte leder till det positiva och konstruktiva samtalsklimat som är nödvändigt om någon verklig förändring ska bli möjlig. Någonstans går en gräns mellan engagerad kritik och aggressiv pajkastning. Orsaken till Göteborgs undermåliga stadsplanering är knappast att Byggnadsnämndens ledamöter är onda, cyniska och arroganta. Då hade det bara varit att byta ut dem. Så enkelt är det inte. Många andra städer lider av samma problem som vi och de har inte samma Byggnadsnämnd.

Men förhoppningsvis provocerar detta generalangrepp fram någon sorts respons från Anneli Hulthén, som tyvärr med få undantag lyst med sin frånvaro i det stadspolitiska samtalet. För visst behövs en ordentlig politisk diskussion om Göteborgs stadsplanering.  En bra utgångspunkt för en sådan diskussion är vår utomordenliga översiktsplan. Varför förverkligas den inte? Vilka konkreta förslag på ekonomiska, juridiska och administrativa reformer har politikerna? Dvs. vanlig hederlig politisk debatt. För våra folkvalda måste väl inse att vi har problem?

Bygger man studentlägenheter på 28kvm med en hyra på 4465kr har man nämligen problem...
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Olle Jansson (29 Oktober 2008 14:20):
Ja, de återkommande tiraderna om Tynnered ger la inte så mycket. jag är född på en gård (om än ej längre jordbruksfastighet) på landet. Jag går inte runt och föraktar röda ladugårdar för det. Inte heller har det gjort mig rädd och negativ gentemot staden. Skulle la tro att även Anneli Hulthén har haft några intryck och erfarenheter efter högstadiet.
 0
Christoffer (29 Oktober 2008 14:35):
"Orsaken till Göteborgs undermåliga stadsplanering är knappast att Byggnadsnämndens ledamöter är onda, cyniska och arroganta. Då hade det bara varit att byta ut dem". Det är inte så lätt att byta ut dem eftersom vi har partivalda politiker. Inte folkvalda som borde varit fallet. Vi väljer vilka partier som skall representera. Inte vilka individer med relevant bakgrund som skall engagera och besluta. Idag ter sig den demokratiska processen än mer ineffektiv och det ser vi resultatet på. Tänk om ett företag kravlöst hade (miss)skötts på samma sätt...
 0
Johannes Hulter (29 Oktober 2008 15:04):
@ christoffer: Visst är det viktigt att våra folkvalda politiker är kloka, kunniga och öppna för diskussioner. Min poäng var mer att vi skulle ha kvar de grundläggande problemen även om vi bytte ut individerna i byggnadsnämnden.
 0
Sonny Högberg (29 Oktober 2008 15:10):
Det är möjligt att Byggnadsnämndens ledamöter inte är onda, cyniska och arroganta. Däremot är Anneli Hulthén okunnig när det gäller arkitektur och stadsplanering. I varje fall så fick man det intrycket när man såg debatten på stadsmuseet med Isitt, Hulthen o Co.
 0
Christoffer (29 Oktober 2008 15:49):
Faktum kvarstår att de är partivalda och inte folkvalda. I det senare fallet hade vi, folket, kunnat tillsätta dem vi ansåg bäst lämpade för uppdraget. Idag liknar det den ideella världen där "du-kan-la-göra-de"-mentaliteten råder. Lägg därtill kravlösheten så har du politiken i ett nötskal.
 0
Daniel (29 Oktober 2008 16:08):
Nu vill jag egentligen inte slänga skit, men jag tycker att det är lite lustigt att en journalist kräver mer arkitektur av byggnadsnämnden. Han kräver mer professionalitet och skriver långa texter om det, utan att själv vara utbildad inom området. alltså har han lika mycket utbildning som Hultén i ämnet, men bara andra åsikter.

För övrigt så vet jag en handfull arkitekter som skulle kunnat bli stadsarkitekter. Vissa av dom (och antagligen dom som är högst upp på listan) är helt förödande. Jag vill inte rabbla mindre kända namn då det kan anses vara smutskastning, men det mest kända namnet är ju t.ex. Wingård. Skulle man vilja ha honom alls som stadsarkitekt? Efter hans streckkodsförslag om avenyn så tror jag inte det. Och andras skapande såsom utanför universeum, eller norrmännens plats utanför centralhuset visar att man inte behöver vara outbildad för att vara förödande för staden.
Frågan är om man vill ha en renodlad arkitekt, eller landskapsarkitekt med arkitekturintresse. Eller varför inte en trojka med arkitektur, trafikplanering och landskap?
Och hur ställer man sig mot alla lagar och regler såsom att alla lägenheter ska ha sol.

Och ang vattentornet i guldheden. Det är ingen social verksamhet byggföretagen sysslar med, dom vill ju bara ha betalt så mycket som möjligt. Om efterfrågan är stor så tillfredsställer man ju givetvis dom som betalar bäst först.
 0
Johannes Hulter (29 Oktober 2008 18:24):
@ daniel: Personligen är jag skeptisk till stadsarkitekt, jag är övertygad om att SBK har den kompetens som behövs - det de behöver är utrymme att få använda den. Drömscenariot är att politiker och planerar hjälps åt att ta fram planer som sedan byggarna får konkurrera om att bygga. Nu säger byggarna till politikerna vad de vill bygga och sedan får planerarna försöka hyfsa till slutresultatet. Då blir det som det blir.

Ang. vattentornet: Det är ju kommunen (medborgarna) som är beställare. Frågan är alltså varför SGS (vi) vill ha "exklusiva" studentlägenheter.
 0
Christoffer (30 Oktober 2008 09:34):
Det är märkligt att Higab-gruppen inte kan mobilisera sina resurser och finna ytor och bygga studentlägenheter. Personligen är jag emot att vi skapar ett campus innanför Vallgraven, Vasastaden och Lorensberg när Göteborg samtidigt kämpar mot segregation. Med utspridda enheter hade vi naturligt kunna liva upp stadsdelar som har det motigt. Med en koncentration av GU har man bäddat för orimliga krav på bostäder och kommunikationer.
 0
Jesper Hallén (30 Oktober 2008 10:04):
Man behöver ju inte bo granne med sin skola. Göteborgs universitet har ju blivit ett med staden då allt är utspritt. Det tror jag är bra för staden, ger mer liv.
Förstår dock inte varför man bygger exklusiva studentlägenheter, rika människor studerar väl inte:)
 0
Daniel (30 Oktober 2008 11:04):
@johannes.

Nu är jag egentligen emot en stadsarkitekt också. Att ge anställda tjänstemän för mycket makt är aldrig bra, utan då är det bättre att om man vill engagera sig i hur staden ser ut så startar man antingen ett nätverk eller går med i ett parti.
Att hänga upp sig på akademiska poäng är aldrig en bra lösning, men samtidigt är det många som vill ha en akademiskt utbildad anställd person som bestämmer över hur staden ska se ut, och då var det mer spån på hur man vill referera sig till detta. Vilka akademiska poäng ska människan i så fall ha. Isitt vill ju gärna ha en människa med akademiska poäng som bestämmer. Och mina erfarenheter av vissa akademiker är att det lätt går dom över huvudet. Att ha den demokratinivån som du förespråkar är jag väldigt mycket för, men man får inte glömma att det är väldigt starka krafter som är emot den sortens demokrati. Man hittar den även bland politiker framförallt på den blå sidan.
 0
Christoffer (30 Oktober 2008 11:15):
Stadsarkitekten som funktion fungerar väldigt väl i Köpenhamn. Och ni vet alla vilket fantastisk blandstad det blivit. Utan tvekan behöver vi en koordinator (Stadsarkitekt) som strukturerar, ger riktlinjer, skapar röd tråd och entusiasmerar SBK som faktiskt går på knäna och är vilsna.
 0
Johannes Hulter (30 Oktober 2008 12:15):
@ daniel/christoffer: Som jag ser det så är SBK (inkl. en stadsarkitekt) tjänstemän vars uppgift är att hjälpa politikerna (våra representanter) att förverkliga de politiska visioner som de fått medborgarnas mandat för. En tjänsteman varken kan eller ska försöka driva igenom sina egna visioner, det är lika illa som om byggbolagen gör det. I båda fallen kortsluts demokratin.

Problemet är att så länge som medborgarna inte blir medvetna om de här frågorna så kommer politikerna inte anstränga sig för att driva igenom visionerna. Politiker prioriterar frågor där medborgarna engagerar sig (där de kan förlora/vinna röster).
 0
Johannes Hulter (30 Oktober 2008 12:36):
@ daniel/christoffer: Men visst kan det vara bra med en stadsarkitekt, ffa för att få upp frågan i offentligheten på ett konstruktivt sätt. Det vi verkligen behöver är dock politiker från höger och vänster som har ett uppriktigt engagemang och intresse för stadsfrågor (typ det Söderlund gjorde för diskussionen i STHLM).
 0
Jan Wiklund (4 November 2008 07:29):
Det är missriktat att se oförmågan som en personlig egenskap. Hela byggbranschen sitter fast i en baksmälla efter modernismen som skulle kunna karakteriseras som
- lagar och bestämmelser som tvingar fram stora avstånd mellan husen och förbjuder blandstad, inte uttryckligen men genom en massa småbestämmelser,
- perversa rutiner både på stadsbyggnadskontor och byggbolag som tvingar fram enklavbyggen
- en kostnadsstruktur som premierar perifert byggande (exploatören betalar den billiga marken medan skattebetalarna står för den svindyra infrastrukturen)

Det ska till en sjujäkla stadsbyggnadsdirektör alt stadsbyggnadspolitiker för att rå på dessa fotbojor.
 0
Erik Sandblom (4 November 2008 08:29):
Jan, vilka småbestämmelser är det som tvingar fram stora avstånd? Jag kan bara komma på p-normen.

Eller är det buller du tänker på? Själv tror jag bullerproblemen beror på för mycket motoriserad trafik. Hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer [1]. Hälften av befolkningen bor inom fem kilometer från sina arbeten [2]. Större delen av befolkningen bor inom fem kilometer från en järnvägstation [3]. Fem kilometer tar 15-20 minuter att cykla.

När det gäller spårtrafiken finns stora möjligheter att minska bullret därifrån.
http:​/​/​www.​ecoprofile.​se/​920​_​738_​Sa_​blir_​tagen_​tysta.​h.​.​

[1] http:​/​/​publikationswebbutik.​vv.​se/​shopping/​ShowItem_​_​_​.​.​
[2] infrastrukturpropositionen sidan 150 http:​/​/​www.​riksdagen.​se/​webbnav/​?​nid=​37&dok_​id=​GW0​335
[3] http:​/​/​www.​banverket.​se/​sv/​Amnen/​Jarnvagen/​Undersida-​2.​.​
 0
Calle (6 November 2008 12:18):
Angående frågan om ett skönhetsråd och stadsarkitekt.

På Stadsbyggnadskontoret (SBK) finns totalt 66 arkitekter, varav 15 arbetar på bygglovavdelningarna. De själva anser att det trots all inkonsekvens och avsaknad av riktlinjer har den kompetens som krävs för att hantera frågorna som normalt skulle skötas av en stadsarkitekt eller skönhetsråd. SBK lägger skulden på PBL (Plan- och bygglagen) och menar att det är denna som sätter gränserna och styr vad som kan krävas i en bygglovprövning och att det därmed är denna lag som är hindret för hur vi utformar vår stadsbild. Kan detta verkligen vara sant? Eller gömmer de sig bakom PBL för att de just har oförmåga att strukturera, prioritera och vägleda i stadsbyggnadsfrågor?
 0
Jan Wiklund (6 November 2008 12:55):
Erik:
Det finns normer för hur vägar måste byggas om de har si eller så mycket trafik. Inför diskussionen om ny E18 förbi Järva i Stockholm påpekade Jerker Söderlind att E18 har mindre trafik än Sveavägen och föreslog en Sveaväg - dvs en trefilig aveny kantad av hus - istället för motorväg. Det gick förstås inte.

Man antar nämligen att bullerzoner är nödvändiga så fort man kommer utanför den gamla stadskärnan. Även högst måttligt trafikerade gator kräver sådana, av någon anledning.
 0
mhean (6 November 2008 14:27):
Heheheheh en Sveaväg vid Järva, underbart kul av Jerker och samtidigt logiskt med tanke på att det då uppenbarligen är mindre trafik därute än på Sveavägen.

Kan tänka mig att den första tjänstemannen som såg förslaget satte kaffet i halsen...
 0
Olle Jansson (6 November 2008 15:02):
Nog är det så. Staden behöver stråk för att bli levande. Liv kräver trafik - av något slag. Så fort det finns risk för lite liv och rörelse så omöjliggörs allt liv av bullerzoner och andra buffertar; livet hänvisas till en lämplig galleria med sitt artificiella stadsrum. Alla antas bli nöjda.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee