Utskrift från gbg.yimby.se
....

Miljöpartiets svar

 
Miljöpartiets ledamot i Byggnadsnämnden Martin Joneskär har hört av sig med sitt svar på YimbyGBG:s enkät. Enligt uppgift gjorde tekniska problem att svaret inte kom fram i tid. Vi tar tacksamt emot Joneskärs svar och publicerar det nedan:

1. Bristen på konkurrens och de stora byggbolagens oligopol har framhållits som en orsak till att blandstadsvisionerna inte följs. Håller du med om det och vad har du i så fall för konkreta förslag för att åtgärda detta?

Håller med. Dels måste vi politiker bli mer av aktörer och mindre av respondenter. Vi måste också hitta politiska instrument för att fler aktörer ska vara med.

2. Avsaknaden av en stadsarkitekt, som är stark nog att driva igenom översiktsplanens ambitioner i detaljplanerna, har framhållits som en orsak till att blandstadsvisionerna inte följs. Håller du med om det och vad har du i så fall för konkreta förslag för att åtgärda detta?

Jag vill inte uttala mig specifikt om en stadsarkitekt. Titeln är i sig ointressant, det är funktionen som bör diskuteras. Professionen är en viktig del för att realisera de politiska visionerna. Men det är ändå politiken som ska styra. Det är möjligt att samspelet mellan politik-medborgare och profession bör ses över.

3. Överklagandeprocessen och andra juridiska hinder har framhållits som en orsak till att blandstadsvisionerna inte följs. Håller du med om det och vad har du i så fall för konkreta förslag för att åtgärda detta?

Håller inte med.

4. Vad anser du själv är de främsta anledningarna till att blandstadsvisionen inte förverkligas?


Bristande politiska styrmedel och oligopol.

5. Kan du nämna en detaljplan, som du varit med om att godkänna, som du tycker lever upp till blandstadsvisionerna i översiktsplanen?

Angereds centrum.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Christoffer (15 Oktober 2008 20:41):
Hur kan Byggnadsnämnden vara så trångsynta och fullkomligt sakna självinsikt? Är det inte anmärkningsvärt att de fullständigt saknar respekt för en hel yrkeskår och skyller och hyllar sina misstag på politiken och en ineffektiv demokratisk process. Räcker det inte med att lyssna till Köpenhamns stadsarkitekt för att inse att Göteborg också behöver en vitalisering i stadsbyggnadsfrågor och lyfter både ambition och vision till en respektabel nivå? Är det klokt att skylla på demokrati när man ideligen väljer att INTE lyssna på dem som kan och vet? Det är väl så inskränkt det kan bli? Göteborg är nog staden som har jante som största beskyddare. Jag håller med Erik Linn i hans debattinlägg i G-P för ett tag sedan. Det är faktiskt så att vi inte kan klara oss utan struktur och konsekvens!

http:​/​/​www.​gp.​se/​gp/​jsp/​Crosslink.​jsp?​d=​114&a=​3840​16
 0
Niklas (16 Oktober 2008 12:46):
Martin menar att Angereds C lever upp till blandstadsvisionen. Nu är jag inte så hemma i Göteborgsregionen, men jag ställer mig väldigt tveksam till detta uttalande.

På vilken grund bedömer Martin vad som är blandstad och inte?

Vad Göteborg (och Stockholm) behöver är en överordnad stadsarkitekt som lägger än plan för Göteborg expansion de kommande 50 åren. En ny Lindhagensplan helt enkelt.

Den behöver inte ge sig in på detaljer utan enbart ta upp den övergripande strukturen, för att vi sku fortsätta bygga en sammanhängande stadsstruktur och inte perifera isolerade förorter, typ Bergsjön, Angered och Södra Järva (där mycket få egentligen vill bo om man hade ett alternativ). Detta borde ligga i Miljöpariets intresse (eftersom de säger sig värna miljön, partinamnet är väl inte falsk marknadsföring hoppas jag).
 0
Marre (16 Oktober 2008 13:23):
Miljöpartiet är väl det mest icke-urbana stadsfientliga partiet i riksdagen (t o m Centern har ju en Stureplansfalang numera), så något annat än "grönytor åt alla" skall vi nog inte hoppas på från det hållet. Tyvärr.
 0
Erik Sandblom (16 Oktober 2008 13:45):
Marre, Miljöpartiet vill satsa på spårvagnar i åtta städer och tredubbla kollektivtrafiken. Det är en mycket stadsvänlig politik.
http:​/​/​www.​svd.​se/​nyheter/​inrikes/​artikel_​18840​55.​svd
http:​/​/​mp.​se/​templates/​Mct_​78.​aspx?​avdnr=​12455&number=​.​.​

Det är snarare "p-plats åt alla" som är det verkliga hotet mot städer.
 0
Johannes Hulter (16 Oktober 2008 13:55):
@ niklas/marre: Alla partier har sina bakåtsträvare. På högersidan och bland sossarna brukar det vara bilkramare (som vill förvandla städerna till parkeringsgarage och landet till motorväg) och bland v och mp medeltidskramare (som vill att alla ska flytta ut till små självförsörjande byar). Men det finns framåtsträvare också, i alla partier.

Joneskär menar den nya planen för Angered Centrum, som faktiskt har vissa inslag av blandstad, även om det naturligtvis kunde varit mycket mer. Här är planen: http:​/​/​www5.​goteborg.​se/​prod/​fastighetskontoret/​dalis2.​.​
 0
Johannes Hulter (16 Oktober 2008 14:20):
 0
Erik Sandblom (16 Oktober 2008 14:31):
Fantastiskt Kristina Alvendal och M! heja heja!
 0
Marre (16 Oktober 2008 16:26):
Erik: Mp vill ju bara spårvagnarna i miljösyfte, inte för att skapa urban miljö eller tillväxt i storstäderna.

Ett storstadsfrämjande parti slösar inte 20 miljarder av de redan knappa infrastrukturpengarna på snabbtågsbanor i Norrland...
 0
Johan (16 Oktober 2008 17:27):
Vad är en politik-medborgare?
 0
Johannes Hulter (16 Oktober 2008 18:42):
@ johan: Jag tolkar det som att han menar samspelet mellan politiker, medborgare och tjänstemän.
 0
Sven R (16 Oktober 2008 19:32):
Innan det förra valet så kollade jag igenom vad partierna hade för stadspolitik på lokal nivå här i Göteborg. Naturligtvis blev jag besviken, man skrev nästan ingenting om detta. På sin höjd några svepande formuleringar om att det är viktigt att alla har ett grönområde nära boendet. Det var ungefär lika fattigt på både sidorna av vänster-högerskalan. Däremot pratade man ju en del om infrastruktur.
 0
Jesper Hallén (17 Oktober 2008 10:03):
Det är ju ingen nackdel om det stadsfrämjande och urbana alternativet är miljövänligt. Det blir ju dubbla argument.
 0
Marre (17 Oktober 2008 10:40):
Jo, men själv ser jag en urban miljö som prio 1. Om transportmedlen i denna urbana miljö är 100% miljövänliga eller ej spelar för mig mindre roll, faktiskt.
 0
Daniel (17 Oktober 2008 15:16):
Nu är jag inte miljöpartist, men jag tyckte inte att svaren var direkt dåliga. Ett problem med många professionella arkitekter är att dom har en förmåga att vilja lämna efter sig monument.
Albert Lilienberg var ju stadsplanechef, och nån sån kommer vi nog inte att få tag på, utan det kan bli nån småpåve istället.
Många av områdena i angered har säkert stadsarkitekterna arbeten bakom sig, och vad säger att det inte kan bli lika fel med fel människa bakom spakarna i dagens Göteborg?
 0
Johannes Hulter (17 Oktober 2008 15:43):
Jag är inte heller övertygad om fördelarna med en stadsarkitekt. Det jag ffa saknar i Joneskärs svar (i likhet med de övriga) är konkreta förslag. Jag vill veta vad de tänker göra rent praktiskt.
 0
Daniel (17 Oktober 2008 15:55):
Jag tror inte att dom får eller vill binda upp sig i konkreta politiska förslag utan att ha moderpartiet med sig. Och där är egentligen inte nåt parti som har bestämt sig helt, trots vissa motioner.
 0
Fet G (19 Oktober 2008 11:03):
Angereds centrum:
http:​/​/​www.​white.​se/​repository/​typify/​files/​angeredsce.​.​

Seriöst, hur kan detta ses som något bra?

Många för många miljöpartister verkar hus i park vara viktigt samtidigt som man hellst inte ska röra befintliga grönområden. I Stockholm så vill t.ex. Eie Herletz ha uppodlad mark mellan fasader och gata vid Norra Station.
 0
Anders Gardebring (19 Oktober 2008 17:53):
Angereds-centrum förslaget är fascinerande. Speciellt höghuset/skokartongen som ser ungefär lika spännande ut som Wennergren Center. Lär ju inte vara konstigt om folk protesterar mot den direkt. Man blir mållös.
 0
Sven R (19 Oktober 2008 18:27):
"Många av områdena i angered har säkert stadsarkitekterna arbeten bakom sig, och vad säger att det inte kan bli lika fel med fel människa bakom spakarna i dagens Göteborg?"

För att Angered planerades för 40 år sedan? Stadsarkitekten har knappast någon större makt över var byggherrarna vill investera sin pengar. Allmännyttans investeringar planeras över hans huvud också.
 0
Daniel (20 Oktober 2008 08:55):
@Sven.
Det enda man absolut kan lära sig av historien är att den kommer att upprepa sig. Modernistiska stadsplaner är det som gäller, och det är det folk vill ha. Man vill ha lekgårdar, grönytor och lamellhus. Gigantiska villaområden med rätt postnummer och köpcentrum i mitten. Torslanda är det bästa exemplet, men även Askim och Norra Älvstranden är tyvärr vad folk efterfrågar.
 0
Jesper Hallén (20 Oktober 2008 10:30):
De har inte så mycket att välja på.
 0
Johannes Hulter (20 Oktober 2008 17:52):
@ daniel: Nja, det stämmer inte riktigt. Det finns en studie på detta: Rådberg, "Attraktiva kvarterstyper" (KTH 2000). Enligt den är villor mest attraktiva, följt av klassisk kvartersstad. Lamellhus, punkthus etc var extremt mycket mindre attraktiva, och det gällde oavsett läge, närhet till natur, service etc.

Att byggbolagen ändå bygger sådant beror på att det är mer lönsamt för dem. Det finns ingen konkurrens och bostadsbristen är hög. De kan vinstmaximera i lugn och ro.

Sedan behöver ju inte samhället aktivt subventionera allt som folk gillar. Det bör ju vara samhällsnyttigt också.
 0
Viktor (21 Oktober 2008 14:00):
En kul grej är att det stog (kanske fortfarande står) en skylt utanför porslinsfabriken som sa "försäljningssuccé" eller nåt sånt. Dan efter jag såg den läste jag i GP att en del av bygget hade skjutits på framtiden eftersom för få lägenheter va sålda. Detta va dessutom långt innan finanskris mm. Så man undrar om sånt här verkligen är vad folk efterfrågar mest.
 0
Jesper Hallén (21 Oktober 2008 23:59):
Lite fel tid att bygga dyra bostadsrätter i kanske.
 0
Anders Gardebring (26 Oktober 2008 17:20):
Daniel:
Förrutom Johannes referens till Rådbergs studie som tydligt visar på kvartersstadens attraktivitet kan jag också påtala en annan studie av Alexander Ståhle från 2005, "Mer park i tätare stad", som visar på att stadsparker både används mer, och ger en uppfattad större gröntillgång för de boende, än modernistiskt planerade förortsområden.
http:​/​/​www.​spacescape.​se/​pdf/​as_​lic_​thesis.​pdf
Kvalitet är viktigare än kvantitet vad gäller grönskan. Sedan är det inte säkert att alla vid en ytlig förfrågan förstår dessa samband, det är lätt att ropa på "mer grönt" utan att reflekta över hur detta skall planeras, och här har Yimby en viktig funktion att ifrågasätta och informera.
 0
Daniel (27 Oktober 2008 11:24):
Jag vill kommentera lite här.

Jag skrev mer om folks uppfattningar. Det är en stor skillnad på folk och folk. Vissa människor vill att barnen ska kunna leka utanför huset, och vissa vill ha närheten till allt. Och av nån anledning så i min bekantskapskret så tycker faktiskt ingen om kvartersstaden. Bekantskapskretsen är fördelad i kortedala, biskopsgården, guldheden och lundby. Många har bott i kvartersområden, men finner stadsdelarna som röriga och oplanerade. För om man tar majorna som exempel. Visst är det en jättegullig stadsdel på ytan, men alla husen ser likadana ut. Standargatan och stjernsköldsgatan är inte så olika.
Jag själv gillar mer kvartersstaden som är inne i stan, men att förtäta och kvartersstrukturera staden bara för kvartersstruktureringens skull är att bita sig själv i svansen. Då är man inte bättre än dom som ritar stora fräcka moderistiska stadsplaner. Förtäta gärna, men måste man förändra ett områdes karaktär för att i slutändan ha ett enda stort likadant gytter?
 0
Daniel (27 Oktober 2008 11:33):
Jag vill komplettera mig själv kort.
Majorna är ett sorts 20-talets miljonprogram. Och stadsplansskisserna över hisingen från 20-talet som sträcker sig ända till biskopsgården är bara en enda stor matta av kvarter. Den är faktiskt nästan lite skrämmande. Men den är inte så fyrkantig som vissa linjalstäder är i USA eller som barcelona utan är det gytter som man hittar i majorna.
 0
Johannes Hulter (27 Oktober 2008 11:48):
@ daniel: Visst är folk olika. Och hade det varit så att det pågick en massiv utbyggnad av kvartersstad så hade det varit oerhört viktigt att problematisera det, för att säkerställa att man bygger så bra som möjligt. Men det är ju inte så och har inte varit så på många, många decennier.

Så jag har lite svårt att se problemet här. En helt överväldigande majoritet av bebyggelsen i vårt land är från efterkrigstiden - glesa områden av punkthus, lameller och villamattor. Och det är närmast uteslutande så man bygger fortfarande. Därför finns det ett underskott på riktiga stadskvarter. Det vill YimbyGBG åtgärda.

Sedan måste man också ta med hållbarhetsaspekten. Självklart har bilberoende bostadsöar kvaliteter som många uppskattar - men de är varken ekonomiskt, socialt eller ekologiskt hållbara.

Jag håller med om att man inte ska bygga kvartersstad bara för att. Men man måste börja se sammanhangen, vill man ha blandstad kan man inte bygga monofunktionella, isolerade och socialt segregerade punkthusområden. Det är helt enkelt inte rationellt.
 0
Krister Malmqvist (1 Juni 2010 20:08):
Populärst i Götet är området mellan Övre Husargatan Slottskogen-Nordostpassagen-Värmlandsgatan-1:a Långgatan-Järntorget. Detta beror på följande: Nära till:Slottskogen, Skansen Kronan, Botaniska
Bra förbindelser med spårvägen till centrum. Blandat utbud av service och butiker av olika slag. Variation i bebyggelsen. Både nyare och äldre hus blandat.
Enda smolket i bägaren är att det nya området Nordostpassagen som är lite sterilt utan folkliv. Men det är ju nära till övriga delar. Dessutom fin utsikt från de övre delarna av Nordosstpassagen.
 0
Olof Antonson (1 Juni 2010 22:13): Online
Masthuggsterrasen är inte så jätterolig heller.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.