Utskrift från gbg.yimby.se
....

YimbyGBG i Göteborgs Fria Tidning

 
Göteborgs Fria Tidning publicerade i helgen en artikel om YimbyGBG, där jag medverkar i en intervju. Det är en relativt saklig artikel som på ett enkelt och tydligt sätt beskriver utgångspunkten för nätverkets arbete:

"Nätverket Yimby Göteborg drog igång i juni och med parollen – för att vi älskar Göteborg – ska de väcka uppmärksamhet kring frågorna om hur framtidens Göteborg ska se ut. Visionen är en tät, integrerad blandstad med en levande stadsmiljö. De vill komma ifrån glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning.

– Vi kan inte nöja oss och vi behöver inte ha det så här, säger Johannes Åsberg. Det går att ändra på saker.

Yimby är till för alla som vill förändra staden. Det står för ”yes in my backyard”, alltså en positiv syn på förtätning i närområdet. Funktionen med forumet är att man ska kunna debattera, diskutera och skriva yttranden till olika detaljplaner. Genom gammal hederlig opinionsbildning vill Yimby och Johannes Åsberg få vanliga medborgare att ställa krav på sitt närområde. Då kan man verkligen påverka politikerna menar han.

– Frågor som politiker bryr sig om är de frågor där medborgarna gör sin röst hörd. Får man upp det på bordet kan det börja hända grejer."

Läs hela artikeln här...
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (13 Oktober 2008 14:27):
Ni får läsa artikeln med lite distans - vissa citat innehåller formuleringar som jag inte känner igen (vilket jag påpekade innan publiceringen) men det är ju journalisten som bestämmer. :)
 0
Maria Berg (14 Oktober 2008 16:11):
Apropå det här med lokaler - finns det verkligen så stort behov av fler sådana? Till och med på Andra Långgatan, som ju är en populär gata, finns det ju tomma lokaler vid Masthuggstorget som tycks vara svåra att hyra ut. Har Yimby några belägg för att det finns en stor efterfrågan från företagarna på den typ av integrerade lokaler som ni förespråkar?
 0
Johannes Hulter (14 Oktober 2008 16:33):
@ maria: Det beror nog lite på hur man ser det. Vad som är en rimlig balans mellan utbud och efterfrågan på lokaler ser nog olika ut beroende på om man är fastighetsägare, entreprenör eller bara medborgare. Är utbudet större än efterfrågan blir lokalerna billigare, vilket gör att även verksamheter med låg eller ingen vinst kan hyra (exv. ideella verksamheter).

Vid gentrifieringsprocesser behövs också tomma/billiga lokaler i angränsande områden när "fattigare" verksamheter trängs ut.

Vad gäller just lokalerna vid Masthuggstorget tyder en hel del på att det snarare är dålig förvaltning som ligger bakom. Jag har talat med entreprenörer på 2Lång som varit intresserade av att starta upp grejer där men haft svårt att komma överens med fastighetsägarna. Ofta finns en okunskap om och ointresse för lokalförvaltning hos fastighetsägare som nästan bara sysslar med bostadsförvaltning.

Jfr diskussionen här: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​8/​10​/​alvstranden-​utveckling-​lo_​.​.​
 0
Johannes Hulter (14 Oktober 2008 16:39):
@ maria: Man bör kanske också tillägga att det går att lägga ett makroperspektiv på detta. Vill vi ha en allokering av samhällets näringsliv som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar? Ja, då kanske vi inte bör allokera en stor del av lokalytorna till bilberoende köplador utan istället integrera dem i en kontinuerlig stadsväv.
 0
Ragnar Lind (14 Oktober 2008 19:43):
Ett rykte talar om att Göteborgslokaler tar ut hutlösa hyror också för ganska små och perifera lokaler, och att man hellre låter lokaler stå tomma än att sänka hyran.
Jo, även på Linnégatan/Mellangatan står en lokal tom sedan några månader tillbaka. (Huggets Färgs gamla lokal) Liksom en på Plantagegatan. Man undrar ju: Är det så svårt att hyra ut lokaler, även i centrala lägen?
 0
Sven R (15 Oktober 2008 06:24):
En del fastighetsägare kommer alltid att knorra över att affärsläget är för dåligt i just deras hus. Men det är ju inte hela sanningen, det tycker att det är enklare att administrera ett rent bostadshus som parasiterar på blandstaden omkring. Frågan är dock om det är så himla svårt. Frågan är om inte det bara ligger i tiden att företag försöker specialisera sig och definiera en tydlig affärsidé. Om det sedan verkligen är så mycket rationellare är en annan femma. De har helt enkelt bara bestämt sig.

Så jag håller med Johannes i synen, man behöver inte grubbla så mycket på om det finns behov av lokaler i varje läge, det gäller bara att för staden bestämma sig för var alla dessa verksamhetslokaler ska allokeras. För staden finns ju till för oss medborgare, den ska byggas efter vad vi tycker är rationellt.
 0
Johannes Hulter (15 Oktober 2008 13:21):
@ sven: Det vore intressant att höra din åsikt om en eventuell lokalnorm, hur borde den se ut? Ett krav på att minst 25% av fastighetsytan i gatuplanet ska vara lokalanpassad kanske? Det är ju ett ganska modest krav egentligen.
 0
Sven R (15 Oktober 2008 14:52):
Jag har också funderat i dom där banorna. Då får man fundera på hur stor utbredning ett sådant område ska ha, för man kan ju rimligen bara kräva detta hyfsat centralt i staden och kanske i lokala centra i periferin. Risken blir kanske att det blir mindre attraktivt att bygga precis innanför gränsen.

Men jag tycker nog att området ska vara ganska stort. Johan Ekman på Älvstranden tyckte att Norra Älvstranden är så stort att det borde innehålla lite av varje, även radhus. Det tycker inte jag, Göteborg är mycket större idag än för 100 år sedan då t.ex Örgryte växte ut med småhus bara någon km från centrum. Det håller inte i en modern storstad och det insåg ju redan funktionalisterna som övergav egnahemsidén för flerbostadshuset. Sedan hade iofs funktionalisterna en överdriven tro på att folk vill bo utanför staden. Men jag gillar iallafall den rationalitet som fick styra planeringen under den funktionalistiska eran.

25% låter kanske rimligt och man skulle också kunna tänka sig att det inte behöver gälla varje hus utan en siffra som kan disponeras fritt över ett visst område. Då finns ju viss frihet kvar för aktörerna och man kan jobba med att skapa verksamhetsstråk.

Man kan också definiera innerstadens utbredning. Här måste man ha en ännu högre ambitionsnivå, man får man inte bygga annat än slutna kvarter om man inte har ett mycket gott skäl. Man kan reglera hur stor andel av fasadlängden som utgörs av skyltfönster. 50%? Jag undrar om inte Jan Gehl har utformat sådana principer i Danmark. Om det var i Köpenhamn...? Hmmm... minns inte. Hade vi redan haft en sådan reglering eller ialla fall riktlinje som var förankrad bland byggnadsnämndens politiker så hade vi sluppit Kv. Kostern.

Man har ju infört någon slags norm som gör att gröna ytor som bebyggs i staden måste ersättas av gröna tak. Det är ju bara miljöflum som i praktiken inte har någon avgörande effekt i svenska städer. Titta på flygbilder, våra städer göms i grönskan. För jag tror inte att sedumtak producerar speciellt mycket syre per kvm jämfört med riktig skog. Men att man har inför denna norm tyder väl på att det faktiskt går att införa regleringar bara man får politikerna med på tåget.
 0
Erik Sandblom (15 Oktober 2008 15:11):
Frågan om det finns behov av lokaler är lite glidande eftersom verksamheter drar till sig andra verksamheter. Så en lokalnorm behöver inte nödvändigtvis vila helt på efterfrågan.

Problemet med en lokalnorm så låg som 25% är att det kan ge väldigt utspridda lokaler som inte kan dra till sig en kritisk massa av folk. Antingen får man se till att lokalerna koncentreras på nåt sätt, eller så får man ha en betydligt högre lokalnorm.

Man kanske ska diskutera fasadyta och inte fastighetsyta? En lokal behöver inte alltid vara så stor, skyltfönstret är ofta viktigare.
 0
Johannes Hulter (15 Oktober 2008 15:39):
@ sven/erik: Personligen tycker jag en lokalnorm ska gälla alla detaljplaner, lokaler används inte bara av kommersiella verksamheter, utan även av offentliga och ideella. Om det är trögt att hyra ut dem så kan de användas som bostäder tills efterfrågan uppstår (bokal). Det viktiga är att inte stänga gatuplanet för tid och evighet. Om varje enskild fastighet har minst 25% som lokalyta (gärna mer) så finns förutsättningarna för såväl sömnigt bostadsområde som levande blandstad. Sedan får framtiden utvisa vad det blir.

Ang. lokalkoncentration: jag tror man bör tänka både i noder och stråk. Det var det grannskapsenhetsgubbarna missade. De petade in lokaler på "torget" och inget annat. Det behövs levande stråk också. Men viktigast av allt, vi måste lämna idealet om staden som en effektiv maskin, med bara optimala allokeringar. Vissa gator kommer att vara tysta och öde med tomma lokaler i 10-15 år, för att sedan leva upp och blomstra - samtidigt som andra gator gör motsatt resa. Det är så staden lever och andas - det är en organism, inte en maskin.
 0
Anders Gardebring (15 Oktober 2008 15:44):
Vad gäller gröna tak som Sven R pratade om så finns det väl en poäng i att riktigt täta miljöer blir någon grader varmare då de mörka taken drar åt sig värme, därav kan man få minskade problem med gröna tak. Dessutom binder de partiklar när det t.ex. regnar kraftigt. Men sedan så är det väl ett i realiteten litet problen för svenska städer då de sällan är så värst täta. Men de kommer ju förhoppningsvis att bli och då kan man lika gärna göra gröna tak från början.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.