Utskrift från gbg.yimby.se
....

Framtidsplaner för Södra Gårda

 
I dagarna har Göteborgs Stad släppt planen för Södra Gårda. YimbyGBG har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram ett yttrande före 13 januari, följ länken för att vara med och bidra med idéer.

Vad som för inte allt för länge sedan var en tätbefolkad arbetarstadsdel (13000 invånare på 1940-talet) med industrier såsom kafferosterier, bryggerier, textilfabriker och metallverkstäder längst med transportleden Mölndalsån. Så många att området under 1800-talet kallades för Göteborgs Ruhr-område. Med bilismen förlorade området sin konkurrensfördel och blev också ett direkt offer för den nya tidens utveckling genom E6:ans dragning.Numera kommer angreppen från ett annat håll: den stora draken Svenska Mässan. I och med den nya planen kommer endast ett kvarter kvarstå av den äldre Landshövdingehusbebyggelsen (med rivningskontrakt från 1965, där min bror råkar bo) och den gamla tiden kommer snart endast att leva kvar när sånger ekar mellan huskropparna vid Harry Hjörners plats innan avmarsch mot Preppens läktare.Planens inledande rader handlar om att bevara kvartersstrukturen och blandandet av funktioner. Vi får la se hur det blir med den saken. Själva bakgrunden och syften med den nya planen är att beredda plats för mer utställningsutrymme i Focus-huset och sprida ut fler parkeringsplatser upp norrut längst E6:an.

Bostadshusen i de södra kvarteren ersätts av p-hus och eventuellt butiker och kontor. Verksamheterna söder om Tomtegatan ersätts med p-hus och Gårdaskolans kvarter ersätts av bussuppställning och eventuellt kontor. Dessa förändringar bedöms sammanlagt medföra att de sociala aktiviteterna kommer att vara livaktiga trots att bostäder utgår. En bidragande orsak till en ökat social aktivitet kommer etableringen av mässhallar i Focushuset och dess förbindelse med övrig mässverksamhet väster om ån att vara. Ett allsidigt utbud av olika användningssätt i området bidra till en god stadskvalitet som även bedöms som positivt för trygghet och säkerhet.

Texten ovan är planens förhoppningar. Men för att kunna uppfylla önskemålen i den nya översiktsplanen ställs de inför flera utmaningar i skapandet av detaljplanen:

...södra Gårda [är] idag en stadsdel – med ett varierat innehåll av bostäder och verksamheter, tätt blandade. Södra Gårda uppfyller alltså de krav och önskemål som vi i dag har på en centralt belägen stadsdel i Göteborg som de kommer till uttryck bl a i kommunens översiktsplaner. En etablering av utställningslokaler för Svenska Mässan i Focus-huset kommer inte att innebära att Södra Gårda blir ett område. De konsekvenser denna etablering för med sig i form av nybyggnad av P-hus öster om Fabriksgatan som ersättning för bostäderna och verksamhetslokalerna som nu finns innebär inte heller att södra Gårda blir ett område. En tendens mot detta undviks om denna nybebyggelse kan innehålla ett antal m2 kommersiella lokaler. Ett scenario: Focus-huset innehåller utställningslokaler för Svenska Mässan sammanbyggt med en vacker förbindelse över Mölndalsån. Attraktiva parkeringsmöjligheter i vackert gestaltade P-hus finns öster om Fabriksgatan.

I ett sådant scenario kommer södra Gårda att få en helt annan roll som en betydande entrépunkt för hela det sk Evenemangsområdet. Att södra Gårda då är en attraktiv och vacker stadsdel som lever hela dygnet är av vital betydelse inte enbart för Evenemangsområdet utan för hela sydöstra centrala Göteborg. Det finns självfallet en kritisk gräns för när södra Gårda upphör att vara en stadsdel och istället blir ett område. Var denna gräns går är svårt att ange. Vi vill i detta program väcka denna för södra Gårda och för sydöstra Göteborg väsentliga fråga.
Tyvärr är jag rädd för att den kritiska gränsen redan är nådd och kanske även passerad. för stadsdelen. Det tycks svårt att genom en vacker övergång över Mölndalsån för mässans besökare och nya kontorslokaler kan rädda södra Gårda som stadsdel. Kontorsarbetare var la de som skulle göra Lindholmen Science Park till en tummelplats dygnet runt, eller hur var det? Även om det står något om det på dess hemsida, tänker jag mer på kontorsmiljön i Office Space...

Jag säger inte att Svenska Mässan skall stoppas för att rädda några nedgångna gamla kvarter (de är förstås nedgångna av delvis just den anledningen). Stora aktörer får alltid sin vilja igenom, förr eller senare. Den stora utmaningen är hur det skall uppstå nya blandstadsdelar för människor och småföretag som kompenserar för dem som försvinner. I skuggan av en söndagspromenad väntar jag fortfarande på en tillfredsställande lösning på den utmaningen.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (20 November 2008 11:45):
Gårda behöver definitivt en upprustning, men det här är ju helt fel väg att gå. Är vi tillbaka på 1970-talet? Ska något rivas i Gårda är det Fokushuset och det där postmoderna p-garaget.

Man blir ju helt chockad över naiviteten (alt. cynismen) i planförslaget. "Nu bygger vi blandstad - genom att riva billiga hyresrätter och bygga parkeringsgarage".

Frågan är nu: Hur ska vi göra istället? Låt oss arbeta konstruktivt och ta fram ett bättre förslag på utveckling av Gårda. Ni som är medlemmar i YimbyGBG kan lämna förslag här: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​12
 0
mhean (20 November 2008 12:19):
Du är en klippa Johannes
 0
Sven R (20 November 2008 12:47):
Att sträva efter blandstad är alltid vällovligt och all heder till SBK för att de jobbar med denna frågan när det gäller Svenska Mässans expansion i Gårda. Men man blir lite förvånad att de talar så mycket om detta just här när man helt har försummat det perspektivet tidigare på platser som hade mycket bättre förutsättningar till att bli trevlig blandstad. Kv Venus t.ex.

Jag tror att det är fullt möjligt att lägga butiker riktade mot gatan i bottenvåningen på t.ex p-hus och mässhallar. Det är nog mest en del av funktionalismens idé att renodla husen både i funktion och utformning. Tänk t.ex det klassicistiska Posthuset som har små butiker som ger gatorna liv. Funkisbygget Konserthuset däremot, inga butiker mot Viktor Rydbergsgatan vilket gör den gatan trist.

Men jag kan inte hålla med dig i dina hårda ord Johannes. Mässan är ju av nödvändighet ett stort komplex, p-hus och Focus gallerian är ju samma andas barn och jag ser inget fel i det. Olika platser kan bebyggas med olika typer av stad. Här är det megakomplexstaden som gäller med allt vad det kan innebära av spektakulär arkitektur. Gamla landshövdingehus kan vi ha på andra håll i stan men här är dom bara i vägen. Även om man piffar till träkåkarna så är det inte säkert att de tillför mer liv än vad helt moderna lokaler kan ge om man gör rätt.
 0
Jesper Hallén (20 November 2008 12:55):
Det handlar ju inte bara om att landshövdingehus bör bevaras. Detta är ju mängder med billiga bostäder i centralt läge som skulle gå förlorade. Sådana byggs ju inte varje dag.

Sen är det ju inte fel att kunna visa upp den mest göteborgska arkitekturen, landshövdingehuset, i direkt anslutning till mässan. Jag tycker det är direkt fel att vi ska planera våra nya stadsdelar med annorlunda arkitektur på bekostnad av våra befintliga historiska delar.
 0
mhean (20 November 2008 13:07):
Jamenvafasen, en överdäckning av E6:an med riktiga stadskvarter på och en upprustning av samtliga landshövdingahus så skulle denna del kunna finnas kvar och återfå stadslivet som en gång var där. Eller?
 0
Sven R (20 November 2008 13:20):
Visst. Goda föresatser alltihop. Men Svenska Mässan är mycket viktigare för staden än några träkåkar, och mässan kan inte finns på andra ställen än just här. Bostäder kan byggas varsomhellst. Billiga bostäder vill jag absolut inte ha där eftersom det i praktiken innebär att man inte rustar upp husen. Jag tycker inte att de passar in i stadsbilden heller som har förändrats mycket sedan husen byggdes, de är till hälften avrivna ut mot E6:an. Göteborg skulle vinna mycket på att vi bygger en ny välkomnande framsida mot E6:an.
 0
Jesper Hallén (20 November 2008 13:33):
Ja, överdäckning av E6 genom Gårda som Mhean skriver och man kan återuppbygga de kvarter som delats och kanske fler därtill. Då kan även Svenska Mässan få plats att bygga ut på, över motorleden.

De kan förresten redan i dag bygga ut på den plats där det groteska p-huset står och bygga om Focushuset så att det integreras i mässan. Finns mängder med plats även framför dagens Focushus.
 0
Sven R (20 November 2008 13:46):
Man vinner inte mycket på att däcka över leden vid det här läget, på andra sidan är det bara villor och Örgryte gamla kyrka. Bättre att man gör något sådant borta vid Olskroken istället där det redan idag finns många människor som rör sig tvärs över E6:an.
 0
Johannes Hulter (20 November 2008 13:50):
@ sven r: Allt beror ju på vad man vill uppnå. Hade SBK sagt rakt ut att man vill ha megakomplex, döda baksidor och riva undan alla billiga hyresrätter, så hade jag fortfarande tyckt att det var en dum idé. Men då hade de ju åtminstone varit uppriktiga.

Nu vill de bygga p-hus som ska efterlikna landshövdingehus och sedan kalla det blandstad. I planförslaget står ju klart och tydligt att det liv man förväntar sig är mässbesökare som går till och från parkeringen.

Dessutom saknas ju inte dåligt utnyttjade ytor i området.
 0
Anders Gardebring (20 November 2008 14:00):
Förslaget låter ju helt snurrigt ärligt talat. Nu har jag förvisso inte kastat mer än ett snabbt öga på plandokumenten (jodå, även jag som Stockholmare är nyfiken på vad som händer i GBG) men att ersätta bostadshus med parkeringsgarage känns i min bok inte så värst 2008... Mera 1967.

Sven R skriver:
"Olika platser kan bebyggas med olika typer av stad. Här är det megakomplexstaden som gäller med allt vad det kan innebära av spektakulär arkitektur. Gamla landshövdingehus kan vi ha på andra håll i stan men här är dom bara i vägen."

Visst kan olika områden bebyggas med olika typer av stad. Men som allra mest spännande blir det ju faktiskt när det där nya maffiga megakomplexet med spektakulär arkitektur får stå precis bredvid det gamla landshövdingehuset. Det lyfter värdet i både det nya och det gamla.
 0
Sven R (20 November 2008 14:02):
Någonstans i texten skriver väl de att Mässans expansion är det överordande målet? Att de sedan vill hantera ev. negativa konsekvenser av komplexbyggandet är bara bra.
 0
Sven R (20 November 2008 14:09):
Nej inte i det här fallet Anders. De landshövdingehus som ska rivas är de som står närmast leden och de ser redan sorgliga ut eftersom de inte längre är slutna kvarter, man ser brandgavlarna och höga bullerplank har byggs till. Svenska Mässan är samma sak som Älvsjömässan med den skillnaden att här i Gbg så ligger komplexet mitt i stadsbebyggelsen. Det är mest bara positivt. Konsekvensen blir att några gamla hus måste rivas när expansion sker.

Att det sedan just är ett p-hus som ska byggas (jag vet, jättetråkigt) beror ju på att det befintliga p-huset delvis ska göras om till mässhallar, en omdisponering inom mässkomplexet alltså.
 0
Sven R (20 November 2008 14:11):
Jag förstår för övrigt inte varför ni är nimbys i den här frågan...
 0
mhean (20 November 2008 14:40):
Hehehehe nimbys, men Sven R skulle inte Mässan kunna byggas ut över ån också och på så sätt integrera/sluka Focushuset. Riv Focushuset och bygg ett mycket större komplex där som går över ån alltså.
 0
Johannes Hulter (20 November 2008 14:42):
@ sven r: Som framgår av nätverkets beskrivning är vi inte för allt bara det är nytt och vi vill helst att man undviker att riva äldre bebyggelse, av den enkla anledningen att vi förespråkar blandning och variation även arkitektoniskt.

Du kan jämföra med Friggagatan. Det var väldigt tråkigt att de rev de gamla husen (totalsanering är inte bra) och det var ännu tråkigare att de nya var så enhetliga. Men man fick in bostäder (hyresrätter/ungdomsbostäder) och blandning av funktioner. I Gårda river man blandstad för att bygga p-garage.

Men vi ska inte bara säga nej, vi ska ta fram ett bättre och mer stadsmässigt förslag. That's the Yimby-way...
 0
Daniel (20 November 2008 14:54):
I den här frågan så ska man inte glömma av att även om husen inte är fula så är fabriksgatan en matargata till motorvägen.
Det är fördjävlig miljö att bo brevid motorvägen.
Men jag tycker ändå att det är synd att riva dessa hus för att bygga p-hus. Allt i en stad behöver inte vara vackert, för det tar död på staden.
Området vimlar av p-hus redan nu. 3 hela parkeringshus, +7 under mark (jag har bara räknat med kvarteren runt fabriksgatan). Jag skulle hellre föreslå att p-huset mellan liseberg och örgrytemotet byggdes på med mer våningar. Och vad hände med dom där kompakta p-karusellerna man pratade om att anlägga på t.ex. grönsakstorget? Ett sånt fast större hade varit helt perfekt att ha som p-hus vid mässan då man behöver utrymmet till annat.
Ett annat alternativ är att ta vallhallagatans parkeringsplats och bygga p-hus där om man vill ha dom traditionella p-husen.

Vid kvarteret lejonet i gårda så är det dels den sista snutten av södra kustbanegatan kvar, och dels är det dom enda tomma tomterna kvar. Huset som står i kvarteret är skitfult, men orginalfärgen är visst grått med rosa fönster enl. fastighetskontoret (som äger alla omtalade kvarter). och det är från 20-talet i nyklassisistisk stil. Det var tal om att för några år sedan kanske riva det huset och bygga p-hus, men annars så var det att bygga ett p-hus och sluta kvarteret, och ett tredje alternativ var att enbart riva huset och ha en turistbussparkeringsyta där.
Jag skulle personligen tycka att det vore synd att riva den här bebyggelsen på dom här 4 kvarteren, för där finns mycket verksamhet som inte får plats bland finare hus.
 0
Jesper Hallén (20 November 2008 14:59):
Varför inte något sånt här: http:​/​/​www.​jeha.​net/​goteborg/​svenskamassanutbyggnad.​jpg

Det finns ju plats, inte behöver man riva de gamla kvarteren.
 0
Johannes Hulter (20 November 2008 15:04):
@ jesper: Here we go! Men fler våningar!
 0
mhean (20 November 2008 15:16):
Oj Jesper, gjorde du den själv? Det var ju precis vad jag tänkte ovan. Riktigt bra montage.
 0
Mikael Kreutz (20 November 2008 15:23):
Jag skrev på skyscrapercity om det Jesper, efter att ha läst igenom programmet så är det tydligt att "parken" framför focushuset är viktigare att bevara än landshövdingehusen. Jag vill också se något liknande som det du har länkat till, det finns absolut ingen användning för dessa gräsplättar i staden. För det är just vad det är, en liten enklav av träd på en gräsmatta, inte en park...
 0
Jesper Hallén (20 November 2008 15:32):
Johannes, ja fler våningar bör det absolut vara.

Mhean, ja den gjorde jag idag, kul att du gillar den! Ja jag såg att du skrev det, jag tror också på det alternativet.
 0
Johannes Hulter (20 November 2008 15:51):
@ jesper: Gillar din plan skarpt! Lägg in den på forumet under yttrandet så fortsätter vi bygga yttrandet där.

http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​12
 0
Erik Sandblom (20 November 2008 16:44):
Att bebygga gräsplätten mittemot Liseberg vore inte så dumt, men cykelbanan längs ån kan väl få vara kvar? Det är en av de trevligaste platserna i hela stan, en effektiv cykelled, och dessutom är lilla bryggan kvalitetsmärkt av a-laget.

Beträffande p-hus så är beslutsfattarna tydligen oroliga över hur gästerna ska resa till Mässan. Hur kan man komma åt den oron? I samband med bokmässan och ibland även med resemässan så arrangerar SJ direkttåg från Stockholm till Lisebergs station. Efter Liseberg körs tågen till uppställning i Mölndal. De som vill ha parkering kanske lugnas om man kan uppmuntra fjärrtågsförbindelser till Lisebergs station genom att säkerställa tillgång till uppställningspår.

Förresten, varför kan man inte bara öka på nuvarande Svenska mässan med två eller tre våningar?
 0
Johannes Hulter (20 November 2008 18:02):
@ erik: Håller med dig om cykelleden. Tar med mig det och påbyggnad av befintliga Mässan till vår arbetsgrupp på medlemsforumet: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​12
 0
Mhean (20 November 2008 21:29):
Erik, cykel-/gångbanorna vid ån måste ju kunna vara kvar. jag tycker överbyggnaden över ån kan gå en bra bit ovanför.

Sen har jag också funderat på varför man inte bara kan bygga på befintliga mässan men jag har ingen susning.
 0
Ragnar Lind (22 November 2008 09:28):
Vad gäller landshövdingehusen i Gårda, så är min uppfattning klar: Inte ett landshövdingehus till! Det har rivits alldeles för många landshövdingehus har i stan. Inte något mer! Nolltolerans! Det är klart att man kan bygga utan att riva landshövdingehus! (De där idéerna kommer fram med ca 20 års mellanrum, hoppas att de inte går igenom den här gången heller!)
Så en liten betraktelse om draken som metafor för Mässan: Nej, den är ingen drake! I Österlandet har draken i alla tider varit symbol för det goda, ett skydd. Skydd är knappast vad Mässan är i det här fallet. Cancersvulst är nog en bättre metafor.
 0
Sven R (23 November 2008 15:27):
Är mässan en cancersvulst? Vad är det för småstadsvisioner om Göteborg du har Ragnar? Jag flyttade till Göteborg just för att det inte är en småstad. Jag började läsa på Chalmers, ett storbygge som har växt ut över gamla kolonilotter. Jag gillar att gå på evenemang på arenorna som byggts på ett gammalt landeris mark. Jag gillar Liseberg som också är byggt på ett gammalt landeri. Och Universeum och Världskulturmuséet byggdes där det stod gamla träkåkar. Är alla dom här byggena cancersvullster också?

Var lite realistiska. Har ni varit i kvarterern som tänks rivas? Det finns ingen stadspuls där, en förvisso trevlig restaurang på hörnet mot Focus, i övrigt så är gatan bland det ruggigaste man kan uppleva i centrala Göteborg. Det finns inga mässbesökare som promenerar ner i Gårda den vägen. Som Daniel nämnde så är Fabriksgatan en viktig genomfartsgata. Gaturummet är väl smalt för att ha så mycket snabb trafik. Är helt övertygad om att det går att skapa en bättre stadsbild genom att bredda gatan och bygga högre hus som harmonierar bättre med mässans skala. Och ännu mer vinner stadsbilden ut mot E6:an.

När det gäller förslaget att bygga ut mot Lisebergshållet. Det är tänkbart men jag tycker den tomten är väldigt värdefull eftersom den ligger utmed entré till Gbg. Det bör inte vara p-hus och mässhall ut mot gatan. Focushuset är ju ganska rationellt på så vis, kontor mot söder, p-huset bakom. Gärna ett större handels/konturshus här, kanske med ett höghus. Men det är isåfall ett framtida projekt. Sedan så ska ju snart Rondo rivas. Även på den sidan kommer stadsbilden förändras till det bättre med ett högre hus.

Att bygga en mässhall ovanpå ett p-hus (tätt mellan bärande pelare) är billigt jämfört med att bygga en mässhall på en mässhall (glest mellan bärande pelare, förmodligen får grundläggningen göras om). Nästa projekt är ett tredje höghus till hotellet. Därefter skulle jag gärna se att man tar sig av tomten framför Focus. Det finns ju en ekonomisk verklighet och att dela in mässans exansion i mindre projekt är bättre än att försöka lösa allt i ett jättestort rätblock.
 0
Olle Jansson (23 November 2008 20:09):
Personligen tycker jag hela evenemangsstråk-tanken är förbannat trist och steril. De sagt så måste vi la acceptera läget och låta svenska mässan expandera om det nu finns ett sådant behov. Vem vet, annars kanske de flyttar ut svenska mässan till en än mer död och ogästvänlig plats som Bäckebol...
 0
Mhean (23 November 2008 20:46):
Hehehe jag läste först slutet i Olles första mening som "trist och senil" vilket kanske är samma sak...

Hursomhelst Sven, jag håller med dig om att de kvarteren närmast E6an är rejält nedgångna och inget jag skulle vilja bo i med min familj idag. Däremot för 20 år sedan hade jag tyckt att dessa kvarter varit i stil med mitt dåvarande rock n roll-leverne och tyckt att kvarteren varit coola. Men fortfarande älskar jag just det fula, det ruffiga i städer och tycker att det är just det som skiljer en storstad ifrån en mindre stad. Eller snarare en spännande stad ifrån en ospännande. Och liknande ruffiga miljöer tycker jag bara finns på ett par ställen till i Göteborg men knappast någon annanstans i landet. Förväxla inte det med stora tråkiga hemska 60-tals miljöer.

Sen tänkte jag på de gamla bilder som finns från Gårda och om det hade gått att överdäcka E6an så hade det kanske gått att få till stadslivet igen (å andra sidana hade den lite ruffiga o farliga rock n roll-känslan då försvunnit).

Jag har senaste veckorna gått förbi kvarteren till Kba-pendeln ett par gånger och tänkt att det hade varit coolt med en pub i något av de yttersta kvarteren, å andra sidan hade jag nog inte nuförtiden vågat besöka den hahahaha.
 0
Jesper Hallén (24 November 2008 00:06):
Evenemangsgrejen är en liten förbannelse. Jag vill att Göteborg ska bli en stad där det är staden Göteborg som lockar, inte evenemangen.
 0
Johannes Hulter (24 November 2008 12:39):
Mhean: Så farliga är de inte :) Hälsa tex på hare krishna-folket som har en liten café/butik där. Jag skulle väl inte heller vilja bo med wc i korridoren och E6 på innergården men det är ju lysande att det finns superbilliga alternativ för de som under en period i livet vill vara lite punk. Vi måste någon gång inse att alla inte är exakt likadana och vill ha exakt samma saker. Riv ut bottenvåningarna i alla galet tråkiga parkerings- och kontorshus istället och gör något kul där. Gårdaskolans mix av småföretag är ju kanon, det vill man ersätta med bussparkering? Kom igen... Parkeringsgarage? Det ligger ju en tågstation på gångavstånd.
 0
Daniel (24 November 2008 13:10):
Håller fullständigt med föregående talare. Det är ett riktigt skitområde med riktiga skithus, men ändå mer levande än vad Gårda är i övrigt.
 0
Ragnar Lind (24 November 2008 17:55):
Ja, cancersvulst kan jag hålla med Sven om att det var en väl otrevlig metafor. Jätten Glufs-Glufs är bättre, dessutom är det lite humor i den. Skämt åsido, men nog måste väl mässan kunna leva vidare utan att tugga i sig hela sin omgivning?
Jo, jag uppskattar de småstadskvalitéer som finns på en del håll i Göteborg. Majorna, Haga, etc. Gårdahusen är förfallna, de har ju inte rustats upp på decennier! (Men så var det i Majorna och Haga också när det begav sig.) Jag ser hellre att södra Gårda utvecklas med fler bostäder, inte ska väl 55-plussarna i Tornhuset bli alldeles ensamna kvar på Fabriksgatan? Trafiken på Fabriksgatan går väl att göra något åt? (Dock, när man renoverar landshövdingehusen, så blir de nog inte så billiga längre.)
Vad gäller Södra vägen, så tycker jag även där att det var fel att riva trähusen. Det var ju en del skriverier då. Jag hade hellre sett trähusen vara kvar, samt några nybyggda på platsen, än den tråkiga iskub som står där nu. (Det hade varit möjligt, det fanns förslag om att lägga muséerna vid älven istället.)
Sedan kan storstadens city växa vidare på de nya områdena, Gullbergsvass, Ringön, Frihamnen, etc. Där kan man bygga tätt och även högt.
 0
Henrik Vernersson (6 December 2008 15:33):
Det vore häftigt om man kunde bygga på Svenska Mässan på höjden! Det gäller att ta tillvara plats när man ska ligga i centrala Göteborg...
Svenska Mässan är och bör ligga väldigt högt upp på prioriteringslistan i regionen med tanke på hur mycket det ger till regionen!
 0
Jacob Stålhammar (12 Januari 2009 09:59):
De sk "planerna" för Gårda är av absolut sämsta sort. P-hus så det står härliga till i en tid då bilismen behöver minskas och staden inte ens känner till hur stor bostadsbristen är eftersom det inte ens finns en bostadskö. Samtidigt som det finns dubbelt så mycket helt obebyggd mark söder om Liseberg!

Absolut, bygg på höjden, men bygg för höge farao på ett roligt eller intressant sätt. Utlys en arkitektävling, låt folk få komma till tals, låt inte bara Higabs byggpolare rita några glasfyrkanter på lunchen och mygla in det.

Se till att gjuta liv i kvarteren igen genom att integrera den äldre bebyggelsen på ett bra sätt - inte minst så att de små enkla billiga lägenheterna finns kvar centralt - blandning är något Göteborg (Sveriges mest segregerade stad) saknar något helt hemskt.
 0
mhean (12 Januari 2009 10:22):
Jacob, titta i forumet, vi har ett yttrande på gång och några ska träffas idag tror jag, gå dit och ventilera dina tankar.
 0
Jesper Hallén (12 Januari 2009 11:26):
Ja de som vill vara med och snickra ihop ett yttrande är välkomna att vara med ikväll på Blue Mountain café, Skanstorget kl 18. :)
 0
Johannes Hulter (12 Januari 2009 12:16):
Yes, kom förbi! Läs gärna igenom tråden i forumet innan, så ni är uppdaterade :)
 0
Jacob Stålhammar (12 Januari 2009 16:54):
Tack, gärna om jag hinner, första dagen på jobbet idag och det ser ut att dra ut på tiden en aning.

Roligt att läsa så många engagerade inlägg! :D Jag får länka till http:​/​/​mattiasa.​blogspot.​com/​ Mattias Adolfssons fina blog för att antyda lite om vad jag menar med fantasi.. ;)

Jag hör ju till dom som tycker http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Universeum Universeum är otroligt mycket fulare än husen det ersatte, men att http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​V%C3%A4rldskulturmuseet Världskulturmuseet är helt fint.
Universeum ser ut som något man kanske kan komma in på arkitektskolan med - Världskulturmuseet däremot är ett examensprov.. ;) (Sen tycker jag bättre om Universeums _funktion_ den är lysande, men det är en annan sak).
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.