Utskrift från gbg.yimby.se
....

Göteborg behöver fler p-platser!

 
Göteborg är i stort behov av centrala p-platser för cyklar. GP rapporterar idag om cykelkaoset i staden och de olika förslag som finns om hur situationen ska förbättras. Ur GP:

"Vänsterpartisterna Mats Pilhem och Jörgen Fagerlund motionerade i våras om "klimattaxa" på färjorna över Göta älv, Älvsnabben och Älvsnabbare.
Klimattaxa betyder i klartext gratisresor. Dessutom vill de se betydligt bättre utrymmen för cyklar på älvfärjorna.

- Vi vill se Älvsnabben och Älvsnabbare som broar över älven, inte som båtar, säger Mats Pilhem. Och på broar är det i allmänhet inga avgifter.
Han anser att Göta älvbron och Älvsborgsbron inte är lämpade för cykling och att Marieholmsbron ligger för avsides för de flesta som cyklar.

- Det kommer att ta flera år innan gång- och cykelbron över älven står klar, innan dess är färjorna perfekta för cyklisterna, säger han.
Biljettintäkterna på färjorna är åtta miljoner kronor per år, kostnaderna är 32 Mkr/år.

- De flesta betalar ändå sina resor eftersom de åker kollektivt före eller efter älvöverfarten, intäktsminskningen blir inte stor.

- Dessutom är de förlorade intäkterna en bagatell i jämfört med vad en ny älvtunnel för bilisterna eller den nya gång- och cykelbron kommer att kosta.
Trafiknämnden beslöt i går att föreslå att motionen avslås men att trafikkontoret får i uppdrag att utreda hur cykeltransporterna över älven kan underlättas och om nya färjor kan använda mindre miljöstörande bränslen.

- Vi är inte negativa till att underlätta för cyklisterna, säger Gunnel Garvars på trafikkontoret. Men de nuvarande färjorna kan inte ta fler cyklar än de gör i dag, det är redan för många och därför är det olämpligt att nu locka fler cyklister.
Garvars vill utreda ökad cykelkapacitet och sneglar på Amsterdam.

-Där har man kostnadsfria älvskyttlar som fungerar utomordentligt väl. Med samma typ av färja kan vi kanske ordna fria färjeresor även i Göteborg.
Trafiknämnden beslöt i går att också utreda hur man skapar fler uppställningsplatser för cyklister vid centralstationen. Trots att det blivit fler cykel-p-platser de senaste åren är det ofta fullt i cykelställen och cyklisterna parkerar sina cyklar lite överallt kring centralstationen.

- Vi behöver tillsammans med andra kommunala förvaltningar, Banverket och Jernhusen utreda hur vi på bästa sätt skapar bra utrymmen för parkerade cyklar kring centralen, säger Ma-Lou Wihlborg, avdelningschef på trafikkontoret.
För närvarande finns 800 parkeringsplatser för cyklar i området. Vid resecentrum i Lund finns 3 000, varav 780 bevakade, och i Malmö 2 000.

- Vi behöver fler och snyggare platser och vi behöver skapa ordning i reda i dagens kaos, säger Wihlborg.
Utredningen skall vara klar till cykelsäsongen år 2010."Cykelparkering i Amsterdam
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Patrik Sterky (28 November 2008 10:28):
Helt rätt! Stora cykelparkeringar vid centralen och bättre cykelstråk i centrum borde prioriteras. Själv tycker jag de enorma parkeringarna i Malmö och Köpenhamn ger en kontinental känsla.

För många år sedan fanns en underfart mellan Drottningtorget och Centralen. Antar att den finns kvar där under jord, kanske hade det vart en möjlighet till att enkelt skapa en övervakad cykelparkering vid centralen.
 0
Marre (28 November 2008 11:51):
Ja, kostnaderna för cykelfärjor är nog en bagatell i jämförelse med en ny älvtunnel för bilisterna eller den nya gång- och cykelbron.
Så dock även nyttan...
 0
Markus T (28 November 2008 12:46):
Patrik: Ett cykelgarage under Drottningtorget har föreslagits som en tänkbar plats för en bevakad cykelparkering, jag tror att det är i den gamla gångtunneln. Tyvärr finns det bara plats för ca 550 cyklar vilket gör att den inte täcker behovet. Jag tycker också att ett parkeringshus för cyklar på baksidan av Nils Ericssonterminalen borde kunna gå att få till om man kunde tänka sig att flytta på lite bilparkeringar.

När väl bangårdsviadukten kommer till stånd borde det finnas plats under den vid sidan av spåren för cykelparkering, misstänker att det utrymmet annars blir "dödutrymme" till viss del.
 0
Erik Sandblom (28 November 2008 14:30):
Ett cykelgarage i gamla gångtunneln är väl en alldeles lysande idé. Det blir närmast för de som kommer från det hållet. Det kan kompletteras med en annan parkering bortom "nisseterminalen" för de som kommer därifrån.
 0
Olle Jansson (28 November 2008 16:39):
Råkade faktiskt ha den angenäma turen att idag kunna cykla över Marieholmsbron istället för Götaälvbron. Lutningen är definitivt mer angenäm. Synd att den ligger så knasigt till som den gör, men det är ju i första hand en bro för tåg. Att ta färjor är för närvarande inget alternativ, dels så kostar det pengar och som cyklist känns det lite onödigt och dessutom är det här med väntan som man vänjer sig av med.

Sedan uppskattar jag sceneriet med dassiga industrilokaler i hamnmiljö - men det är nog bara jag som gör det.
 0
mhean (28 November 2008 16:52):
Nej Olle, du är inte den ende förfallromantikern här, jag håller med dig. De är delvis sådana miljöer som gör en storstad spännande tycker jag.
 0
Erik Sandblom (28 November 2008 18:44):
Tågbron ligger jättebra till för att komma mellan Gamlestadstorget och Backaplan. Tyvärr det världens längsta och krångligaste omväg på sydsidan för att komma upp på bron. Jag har hittils aldrig lyckats på första försöket.

Men det finns många romantiska industriområden att tappa bort sig i på vägen.
 0
Sven R (29 November 2008 03:22):
Förfallsromantik? Nja... Men visst, ta hamnen i Gbg. Den tuffa miljön har alltid givit vår stad en unik storstadskaraktär, även idag då den står öde. Men nu håller den på att försvinna till förmån för livlösa medelklassghetton i nyfunkis. Om vi fortsätter bygga så, vad kommer det att innebära för Göteborgs attraktionskraft i framtiden? Då är det ju faktiskt sexigare med öde hamnytor.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6731 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter