Utskrift från gbg.yimby.se
....

Stadsvandring på Norra Älvstranden

 
På söndag 16 november är det dags för den första stadsvandringen med YimbyGBG. Vi ses på Sannegårdens hållplats klockan 13:00 och tar en promenad runt Norra Älvstranden för att hämta intryck. Det händer mycket spännande på Älvstranden nu...Via Gepe nås jag av nyheten att Älvstranden Utveckling AB lämnar över ansvaret för att bygga ett kvarter, Akterhuset, med hyreshus i området Platån, Västra Eriksberg från egen regi till kommunala Bostadsbolaget. Motivet anges vara att öka takten i byggandet av hyreslägenheter. Kan la inte säga så mycket mer än att det är ett bra initiativ i en situation med en kombination av bostadsbrist och avstannat byggande. Svårt att sia om detta innebär någon skillnad i själva utförandet. Det är trots allt Södergruppen Arkitekter AB som har ett övergripande ansvar för områdets planering och gestaltning (deras hemsida önskar oss alla en glad sommar...). Bilden på Gepes hemsida är direkt deprimerande, men det är la mer kasst användande av grafikprogram än något annat (nä, jag skulle i och för sig inte göra det bättre själv).

Jag har haft lust att titta igenom detaljplanen för området en tid nu, men av någon anledning har även denna försvunnit någonstans i det svarta hål som tycks vara Göteborgs Kommuns hemsida. Anledningen till att jag velat titta på den är att jag cyklar förbi området då och då. För närvarande finns det bara Egnahemsbolagets standardlösning 1A, vita sockerbitar i radhus i fjärran och en stor och trist parkeringsplats som i framtiden kommer att separera området (Västra) Eriksbergsgatan, Norra älvstrandens enda givna stråk (kan i och för sig ha något med närheten till järnvägen att göra i detta fall...).

Det som är lite intressant är den karta som det då går att se över det område som skall ligga emellan den blåsiga parkeringsplatsen och sockerbitarna: slutna kvarter! Ja, det ser verkligen ut som att det skall byggas slutna kvarter. En kunskap som annars tycks ha varit bortglömd i byggsvängen de senaste femtio-sextio åren. Det skall dessutom gå att köra med bil på några av gatorna runt de slutna kvarteren. Trafiksepareringen är alltså inte total. Exakt hur och varför kan jag inte utröna just för att jag inte kan hitta detaljplanen. Vad jag dock upptäckte när jag nu återigen gjorde ett försök är att en tidigare plan inte innehöll slutna kvarter! Notera följande kartor:Gammal karta

Den första kartan är från (gissningsvis) 2002 och är den som fortfarande ligger kvar på kommunens hemsida över planerade bostadsområden. Området som kallas Platån är det som är en bit väster om dockan och norr om kullen. Här är det uppbrutna kvarter och punkthus ut mot Eriksbergsvägen:Nyare karta

Här är den nuvarande kartan. Fem slutna kvarter, den andra nerifrån är det ovan nämnade hyreskvartet, 80 lägenheter och fyra våningar högt. Den lilla torgrutan i mitten tycks vara menad som en samlingsplats för området med uteservering. Vi får la se hur det går med den saken, hade som sagt gärna viljat se detaljplanen. Hade spontant gärna varit utan Egnahemsbolagens radhus - något av en ryggradsreflex förvisso - men i jämförelse med miljonprogramsplaneringen för områderna Backen och Kajen så... Hittade även en gestaltningsbild av hur arkitekterna tror och hoppas att torget skall bli:Platån kommer att innehålla cirka 500 bostäder, varav cirka 80 blir radhus. I anslutning till torgbildningarna finns lokaler i kvartershörnen och där utvidgas trottoarerna för att ge möjlighet till uteserveringar och andra mötesplatser.

Jag är bara fortsatt chockad över att någon släppt igenom en plan med slutna kvarter. Det måste vara olagligt! Jag tror jag behöver luktsalt...
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (12 November 2008 16:12):
@ olle: Ja, estetiskt är det ju ingen höjdare och det är väl tveksamt om torget kommer att överleva utan genomströmningstrafik men ändå... slutna kvarter med funktionsblandning och integrerad trafik, det är lite historiskt. Nu finns något att hänvisa till i framtida yttranden, det är uppenbarligen inte omöjligt.
 0
mhean (12 November 2008 16:15):
Hehehehe luktsalt...
 0
Olle Jansson (12 November 2008 16:26):
Johannes: Ja, som jag antyder så undrar jag om det blir någon genomströmning. Blir la något i stil med Axel Dahlströms torg, vilket la i och för sig inte är det värsta tänkbara alternativet.

Mhean: Ja, jag oroar mig för hur det skall bli med bullret mellan husen utan gigantiska, höga glasväggar mellan husen. :)
 0
Sven R (12 November 2008 17:42):
Bilden med fruktaffär och café är naiv, det finns inte tillräckligt många boende på Platån för att försörja sådana verksamheter. Och Eriksbergsbor kommer knappast att gå upp dit för att handla frukt eftersom området är avskiljt p.g.a en nivåskillnad. Det är bara att hoppas på att de bygger ett bra stadsdelstorg vid Dockan, där finns ju viss potential till bärkraftighet.
 0
Johannes Hulter (12 November 2008 18:05):
@ sven: "Naivt" är välvilligt. Det är ju ändå professionella människor som jobbar med detta, de borde veta bättre. Handel söker sig till människor, inte tvärtom. Där det finns strömmar av människor, där finns det underlag för handel. Vill man ha handel på ett visst ställe måste man alltså se till att det passerar förbi människor där. Lite rumssyntax hade inte skadat...

Axel Dahlströms torg nämndes tidigare. Varför har det svårt att klara sig? Det borde man ta sig en funderare på innan man bygger fler sk. "torg". Hade NÄ hängt ihop urbant hade det kunnat funka på platån, men inte när det är 500 meters bostadsenklav mellan varje litet urbant stänk.

Men med det sagt är det ju kanon att de bygger lokaler, de kan ju användas till en massa olika roliga saker, inte bara handel.

@ olle: Ja, hur ska det nu gå för bullerskärmstillverkarna? Men de kanske kan glasa in innergårdarna istället, atrium känns ju som en fräsch idé... ;)
 0
Sven R (12 November 2008 18:55):
Precis Johannes, du skrev det jag inte orkad skriva. Inget fel i att de bygger sluna kvarter och ett litet torg. Den platsen kan ju bli pittoresk ungefär som Furuplatsen i Landala egnahem. Furuplatsen är den lilla rektangulära gräsmattan där de boende har satt upp en skylt "Snedda inte över platsen, gräsmattan kan ta skada" :-D Men stadsmässig planering på riktigt handlar ju om en mer översiktlig nivå, att binda ihop delarna med ett ordentligt gatunät.

Förresten, i den gamla planskissen, är det en vändslinga vid den framtida spårvagnslinjen de har ritat in?
 0
Jesper Hallén (12 November 2008 21:49):
Ser ut som en spårvändslinga ja, vart ska den nu vända...kanske ska den rulla under/över älven till Majorna:)

Ser fram emot stadsvandringen!
 0
Erik Sandblom (13 November 2008 14:33):
Kul att det verkar gå framåt :-)

Vad är det för rutnät med träd överst på nya kartan? Det ser ut som att man inte ville bygga bostäder där för att vägen bullrar för mycket. Sänkt farten på vägen så minskar bullret och man kan bygga där. Att sänka farten från 70 till 50 förlänger inte restiderna mer än marginellt, samtidigt som bullret minskar och man t o m kan smalna av vägen en aning.
 0
Johannes Hulter (13 November 2008 14:56):
@ erik: Det är säkerhetsavståndet till Hamnbanan (80m) som ställer till det förmodar jag. Är det 70-väg där?
 0
Jesper Hallén (13 November 2008 15:11):
Nej det måste nog vara 50 va
 0
Erik Sandblom (13 November 2008 15:14):
Jag vet inte om det är 50 eller 70, men bullret sjunker ju oavsett man sänker från 70 till 50 eller från 50 till 30.

Säkerhetsavståndet till järnvägen tänkte jag inte på. Kan man inte bygga nåt annat där då? Kontor?

Jag har läst att säkerhetsavståndet till järnvägen bygger på en annorlunda riskbedömning än för vägtrafik. Den verkliga risken kan alltså vara större i närheten av en väg, men jag har ingen källa på det nu. Det har att göra med att man vill kunna köra farligt gods på järnväg. Det är samma som när man tar bilen till flyget -- bilturen är farligare än flygturen (räknat på personkilometer), men det är flyget folk är rädda för och det syns i bestämmelserna. Det är i alla fall inget kommunen kan ändra på gissar jag.
 0
Johannes Hulter (13 November 2008 15:34):
@ erik:

Det här med säkerhetsavstånd kom upp i samband med Sannegårdshamnen: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​8/​0​9/​yimbygbg-​lamnar-​yttrande-​_​.​.​

Kontorsbebyggelse behöver bara 30 meter så det skulle ha funkat. Säkerhetsavståndet gäller farligt gods, vilket de kör på Hamnbanan.

ps. Jag är absolut för en sänkning till 30km/h. ds.
 0
Theodor Adolfsson (15 November 2008 20:13):
Vid lägre hastigheter spelar dock motorljudet en roll, vilket inte är fallet vid högre. Jag vill minnas att jag hört att motorljudet börjar spela in vid hastigheter lägre än ungefär 50 km/h. Oavsett detta så lär ändå inte bullret minska proportionellt med hastighetsminskningen, gissar jag.
 0
Johannes Hulter (16 November 2008 18:16):
Ett stort tack till deltagarna vid dagens stadsvandring. Det var mycket roligt att träffas och diskutera! Vi ses snart igen!
 0
Olle Jansson (16 November 2008 18:29):
Ja, om nu de cykel-lösa överlevde Västra Eriksberg by Night vill säga.
 0
Jesper Hallén (16 November 2008 19:34):
Vi överlevde med nöd och näppe i den bistra kölden. Mycket trevlig stadsvandring! Bra sätt att spendera en söndag på.
 0
Daniel (4 Maj 2009 14:46):
Jag vill faktiskt komlettera bildarkivet med en bild från Egnahemsbolaget som visar hur glatt det blir i radhusområdet.
http:​/​/​www5.​goteborg.​se/​prod/​egnahems/​dalis2.​nsf/​vyBil.​.​

I verkligheten är det ännu gråare.
 0
Olle Jansson (4 Maj 2009 15:29):
Daniel: Ja, de där husen är färdigbyggda sedan en tid nu (iaf de första var redan klara och bebodda vid tiden för vandringen) och är verkligen typiskt egnahemsbolaget i sitt upplägg. De har tydligen haft svårt att sälja de sista och försöker istället hyra ut dem.

Inte heller det går la riktigt så bra, grundhyran är nämligen mellan 16.100-16.900 (136-146kvm) så de erbjuder hyresrabatt i tre år.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.