Utskrift från gbg.yimby.se
....

Mysiga, döda stad

 


För några dagar sedan skrev GP om ett förslag som från arkitekten Johan Casselbrant gått via folkpartiets Kerstin Ekman och går ut på att göra Norra Hamngatan till en gågata från Brunnsparken, förbi Gustav Adolfs torg och hela vägen bort mot Göta älv. På denna från trafik fredade yta skall det enligt förslaget fyllas ut med mysiga uteserveringar och folk skall fås att promenera ner till älven:

- Torget har varit stadens mittpunkt och en naturlig mötesplats. Jag vill väcka liv i Gustaf Adolfs torg igen, det kan bli en idealisk plats för uteserveringar, säger Kerstin Ekman (fp). I går lämnade hon in en motion till fullmäktige om att utreda frågan. Casselbrant har på eget initiativ kommit med idéer för hela stråket från Brunnsparken, via Norra Hamngatan och ut på Stenpiren.

- Stråket har samma soliga väderstreck men potentialen överstiger Nyhavn i Köpenhamn, säger Casselbrant, som i flera år funderat på varför sträckan är så outnyttjad. I stället för trafik på Norra Hamngatan, vill han se restauranger och uteserveringar i exempelvis Rådhuskällaren. Ett stråk längs Stora Hamnkanalen som får folk att röra sig ner mot älven.


Folk i allmänhet tycker förstås det hela låter himla mysigt! Jag tänker mer på hur många fel jag kan hitta i ett sådant resonemang och hela idén. De själva pekar på den springande punkten, men till synes utan att förstå. En kort artikel i GP kan förstås vara missvisande men jag undrar varför denne Casselbrant behövt fundera flera år på något som för mig är tämligen uppenbart.

För att friska upp mig eget minne tog jag en marginell omväg och cyklade längs gatan. Det var kanske inte fullt så dött, men det är inget livligt stråk. Och det handlar inte om solen och så värst mycket om bil- och busstrafiken heller. Utan tillgång till mer sofistikerade mätmetoder får jag nöja mig med några enkla observationer. Måhända har jag fel.

När Nordstaden sanerades skedde en uppdelning av Östra och Västra Nordstaden enligt tidens melodi. Östra Nordstaden är allmänt känt i hela landet som Nordstan och är platsen för konsumtion. Det mer bevarade västra delen har en del bostäder men har också många administrativa och officiella byggnader som Rådhuset, Börsen, Tingsrätten, Hovrätten och faktiskt just Stadsbyggnadskontoret. Utbudet av andra lokaler är tämligen modest, dessutom gynnas troligen inte just Norra Hamngatan av de destinationer som faktiskt finns. Skall man till Kronhusbodarna eller styr stegen mot Deliriums ölutbud skulle jag tro att Postgatan och Kronhusgatan är mer naturliga leder om man kommer från Östra Hamngatan.

Men kanske framförallt är området något av en återvändsgränd, där Götaleden och älven är en barriär för annat än lite mer långväga bilresenärer (som nu dessutom skall stängas av enligt förslaget). Det är inte alls en död plats, men verkligen inte heller någon stadsdel med något folkmyller. Varför skulle en avstängd gata ändra på det? Den leder ju ingenstans annat än ut till en motorled! Om eller när detta område bebyggs kan situationen förändras. Då får troligen gatan en större genomströmning av människor och då finns det kanske underlag för en uteservering.

Det tycks vara ett exempel på om hur funktionalismens separeringsmani satt sig på den svenska folksjälen. Vi kan tydligen inte föreställa oss platser som har mer än en funktion; här åker vi bil, här skall vi ha det mysigt, här ska vi konsumera och här ska vi gå ut med hunden. Enligt förslaget skall Norra Hamngatan bli en plats där vi har det mysigt. Vid första anblicken tycks de mysiga platserna (parker, grönområden, strandpromenader...) idealiska. Men ligger de i vad som kan betecknas som återvändsgränder är risken stor att platserna endast besöks sporadiskt. Att det inte är så mycket folk kan ibland vara en fördel - en oas i storstadsdjungeln som till exempel just Kronhusparken i närheten - men det är inte något som är associerat med uteserveringar. Att dessutom använda en given yta till flera saker samtidigt, hemska tanke!

Göteborgs stadsmuseum hade kunnat vara en naturlig destination. Tyvärr har sällan museum den lockelsen som man kanske skulle önska (att planera utifrån hur människor borde vara, istället för hur de verkligen är, är kanske inte alltid så lyckat). Dessutom leder den byggnaden mig in på en annan viktig poäng som måhända kan förklara varför gatulivet är en smula torftigt; husens karaktär. Byggnader som Ostindiska huset, Tyska kyrkan, hovrättsbyggnaden och stadshuset skriker inte precis folklig kommers (mer parti än minut) och fåfängens marknad, även om det förstnämnda huset har de möjligheterna (vilket jag misstänker att det inte haft om det byggts idag).

Folkpartiets Ekman vill göra platsen till en naturlig mötesplats. Lösningen är uteserveringar, antagligen för att uteserveringar oftast finns runt naturliga mötesplatser. Med en skenbart vettig logik så skapar alltså uteserveringar mötesplatser. Är det inte måhända tvärtom? Det är mötesplatser som skapar uteserveringar (Museet har ett fik. Jag kan garantera er att fiket ligger där för att det finns ett museum och inte vice versa). Just varifrån initiativet kommer säger nog en del om hur stadsutveckling sker i Göteborg. Det är arkitekter och politiker i fullmäktige som bestämmer var uteserveringar och restauranger skall finnas, inte kaféägare och krögare.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Daniel (17 December 2008 10:01):
Jag tyckte också att detta var intressanta idéer, men gatan utstrålar inte ett sug efter uteserveringar. Det är en strikt och pompös gata där lokaler frånvarande. Är det tänkt att det ska vara en uteservering vid rådhuset och sedan nästa vid museet? Är det då en gata full med uteserveringar?
För hur hade dom annars tänkt att lösa praktiska saker såsom kök m.m.? Bodar kanske? Bilderna är jättemysiga, men för mig är dom totalt orealistiska.

Och hur ska dom förhindra att det kvarstår som kanske V:a Hamngatan är idag, och inte blir som avenyn?
Jag vill inte låta visionslös, men det måste vara något mer som drar folk än detta.
 0
Sven Renquist (17 December 2008 10:18):
Ola Nylander skrev nyligen i GT att vi borde anordna ett Ströget (ah, ytterligare en av dessa ständiga förebilder) från Drottningtorget till Järntorget via Östra Larmgatan, Kungstorget, Sahlgrensgatan och Rosenlundsgatan. En god idé men det stråket har samma problem som Norra Hamngatan. Det är inte tillräckligt tätt på lokaler. Och han tänkte inte heller på att det redan finns ett strög mellan de punkterna, nämligen Kungsgatan.

Om arkitekter ska spinna vidare på sådana här goda idéer så måste man också visa hur man tillskapar lokaler. I fallet med Norra Hamngatan så går det ju att bygga om de gamla tegelhusen. Men frågan är om vi vill det. Vill vi verkligen att den stramt officiella karaktären på husen försvinner? Jag är osäker om det går att kombinera pittoreskt caféliv med bevarande av husens autenticitet. En lösning hade ju varit att lägga båtar med caféer. Men jag tror att kajen är lite väl hög.
 0
Sven Renquist (17 December 2008 10:30):
Men jag måste säga att jag är "all for it" både när det gäller Norra Hamngatan och Ola Nylanders stråk via Vallgraven. Även om det inte blir som Nyhavn så kan det bli trevligt ändå.

I Rom finns det en starkt trafikerad bilväg rakt över Forum Romanum, Via dei Fori Imperiali, som Mussolini byggde. Man trodde att det skulle bli trafikkaos om man stängde av den för bilar. Men man försökte en dag i veckan eller liknande och det blev succé! Turisterna älskar att gå där även om det inte finns lokaler på sidorna, bara utsikt. Man kan pröva i Göteborg också, blir det för dött så går det att tillskapa lokaler efterhand.
 0
Erik Sandblom (17 December 2008 15:36):
Restaurang Frågetecknet i hörnet Södra Vägen - Berzeligatan har en utstickande lokal i glas mot trottoaren. Det kanske vore en lösning på bristen på lokaler längs Västra Hamngatan. Och sen blir det förhoppningsvis roliga saker ovanpå biltunneln så småningom.
 0
Daniel S (17 December 2008 18:20):
Ibland känns det som om det kommer upp lite väl många idéer från olika håll. Vi Göteborgare är rätt bra på att tycka till om ditten och datten i vår stad. Inte minst på denna sida.. :) (Bidrar ju själv rätt bra..)

Denna idé är ju trevlig, men är den inte för tidigt ute?

Givetvis skall stadsplanerare och arkitekter vara lyhörda och vakna för områdestrender och idéer som ibland bara uppstår. Fast kanske skulle vi tjäna på en öppnare och tydligare prioritering av våra potentiella utvecklingsområden? Det bor ju inte hur många som helst i stan och kan vi förväntas fylla ut varje hörn av den?

Själv vill jag att Göteborg skall jobba ännu tydligare med att sy ihop staden med stråk och platser. Bra exempel på det är Kungsportsplatsen eller kommande Kungsgatemakeover med dess förlängning fram till Järntorget, och (får man hoppas?)även Avenyn/Heden/Evenemangsstråketplanerna.

Min tro är att när dessa stråk väl är etablerade kan det uppstå ringar-på-vattnet-effekter som till och med får Svens utdömda Feskekörkastråk att leva upp.

Förhoppningsvis blir Södra Älvstranden något extra som drar till sig folk. Först då känns det som om tiden är inne att tänka på Västra Hamngatan som flanerarstråk i form av en icke kuperad axel som har en fin början och ett spännande slut.

Förutsättningarna finns ju där på sikt. Sen skadar det ju inte att det är en väldigt vacker gata/kanal redan idag. Kanske en av vår stads mest fotograferade?
 0
Daniel S (17 December 2008 19:34):
Öh. Norra Hamngatan, menade jag ju.
 0
Patrik Sterky (17 December 2008 23:41):
Tycker detta är en utmärkt idé som borde slutföras i samband med att södra älvstranden byggs (var har det slutgiltiga förslaget tagit vägen???), det blir då naturligt med en koppling från Brunnsparken ner mot stenpiren. Gångare och kaféer på norra hamngatan och spårvagnar på södra... samt gärna lite mer liv i hamnbasängen tack!
 0
Olle Jansson (20 December 2008 11:06):
Idag stod det i gepe att marknaden på Gustaf Adolfs torg skall försvinna. Detta då utbudet inte upplevs som tillräckligt varierat (läs: någon från Nordstan har klagat på att det säljs kläder?). Som paradtorg skall torget istället lämnas öde.

Angående gatan: Har bemödat mig att ta omvägar förbi gatan vid några olika tidpunkter på dygnet och kan konstatera att gatan inte är välbesökt men inte heller död. Om detta skall utredas överhuvudtaget så är jag dock mycket tveksam till att skapa en gågata på platsen i beaktande av hur sparsamt befolkat torget faktiskt är nio dagar av tio. Måhända kan trottoaren breddas och likt en testballong skulle museéts fik få en mindre uteservering så att det vettiga i förslaget kan testas.

Dessutom oroar jag mig för kollektivtrafiken. Det är ett problem som viftas bort med att bussarna kan åka på den södra sidan. Några av linjerna som går på gatan är dock rätt viktiga, som linje 60. Att ytterligare försvåra framkomligheten i och kring Brunnsparken för bussar och spårvagnar genom att ta bort en framkomlig väg upplever jag inte som vidare lyckat.

Som jag och flera andra påpekat kan situationen ändras om det byggs vid älven.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee